• B/H/S
  • ENG
Javne nabavke

Dodjela ugovora – 2023

20.06.2023.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog...

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu

02.03.2023.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22), Budžeta Federacije...

Poništenje postupka JN – 02-19-1-956/22-31

13.01.2023.

Obustavlja se postupak javne nabavke usluge: “Izbor nosioca izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije...

Poništenje postupka JN – 02-19-1-1570/21-33

09.01.2023.

Poništava se otvoreni postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – „Priprema i izrada Regulacionog plana...

Poništenje postupka javne nabavke – LOT 1 i 2

09.12.2022.

LOT 1 Na osnovu člana 70. stav (1) i (4) Zakona o javnim nabavkama (,,Službeni glasnik BiH”...

Poništenje postupka JN – 02-19-1-956/22-12

28.11.2022.

Obustavlja se postupak javne nabavke usluge: “Izbor nosioca izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije...

Poziv za dostavu ponuda za javnu nabavku usluga – usluge oglašavanja u novinama za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja

11.10.2022.

Predmet nabavke je usluga oglašavanja u novinama za 2022. godinu, u skladu sa potrebama Ugovornog organa. Referentni...

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

05.09.2022.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nadogradnja postojećeg informacionog sistema sa implementacijom WEB baziranog geografskog informacionog sistema...

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”

01.07.2022.

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”,...

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga: „Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije”

01.07.2022.

Poništava se postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku usluga – „Izrada izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije,...

Dodjela ugovora – 2022

30.06.2022.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog...

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

22.04.2022.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona...