• B/H/S
  • ENG
Javne nabavke

Odluka o poništenju postupka javne nabavke

05.09.2022.

Odluka o poništenju postupka javne nabavke “Nadogradnja postojećeg informacionog sistema sa implementacijom WEB baziranog geografskog informacionog sistema...

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2022. godinu

22.04.2022.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona...

Plan javnih nabavki za period privremenog finansiranja 2022. godine

01.02.2022.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (” Službeni glasnik BiH “, br: 39/14) , sukladno...

Dodjela ugovora – 2021

11.05.2021.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog...

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu

08.02.2021.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, 39/14), i člana 56. Zakona o...

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2020. godinu

15.12.2020.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14), i člana 56. Zakona...

Dodjela ugovora – 2020

28.09.2020.

Ažurirano: 28.10.2020. godine U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14),...