• B/H/S
  • ENG

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

U skladu s odredbama člana 5. Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17 i 97/17) dokument o usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno tehničko odobrenje, izdano u inostranstvu, mora se nostrifikovati kako bi zamijenilo odgovarajuće dokumente o usklađenosti izdane prema odredbama Zakona o građevinskim proizvodima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 78/09) i ovog Pravilnika. Nostrifikaciju vrši pravno lice koje ima autorizaciju prema odredbama ovog Pravilnika. Iznimno, ukoliko za neko područje proizvoda ne postoji ovlašteno pravno lice, nostrifikaciju vrši Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Stručnog odbora za građevinske proizvode.