• B/H/S
  • ENG

Regulacioni plan historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 30/12)