• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništenje postupka JN – 02-19-1-1570/21-33

09.01.2023.

Poništava se otvoreni postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača za javnu nabavku usluga – „Priprema i izrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”, pokrenut Odlukom Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 02-19-1-1570/21-13 od 28.07.2022. godine, po Obavještenju o nabavci broj: 1290-1-2-25-3-14/22, objavljenom na Portalu javnih nabavki 03.06.2022. godine.

Odluka 02-19-1-1570/21-33