• B/H/S
  • ENG

Tajnik ministarstva: Josip Nikolić
Savjetnici ministra: Danijela Marija Boras, Zdenko Antunović, Ivan Topić
Kontakt telefon: 033 726 500

 

Pomoćnica ministra za prostorno planiranje: Hanka Mušinbegović
Kontakt telefon: 033 726 530

 

Pomoćnica ministra za korištenje zemljišta na razini Federacije: Ljuba Tadić
Kontakt telefon: 033 726 532

 

Pomoćnik ministra za zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu: Zdravko Buljeta
Kontakt telefon: 033 726 531

 

Pomoćnik ministra za pravne, opće i finansijske poslove: Hamid Suljović
Kontakt telefon: 033 726 535