• B/H/S
  • ENG

Tajnik ministarstva:
Savjetnici ministra:
Goran Lulić,
Ines Delić-Ivanković,
Ivan Topić
Kontakt telefon:
033 726 500

Pomoćnica ministra za prostorno planiranje:
Hanka Mušinbegović
Kontakt telefon:
033 726 530

Pomoćnica ministra za korištenje zemljišta na razini Federacije:
Ljuba Tadić
Kontakt telefon:
033 726 532

Pomoćnik ministra za zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu:
Zdravko Buljeta
Kontakt telefon:
033 726 531

Pomoćnik ministra za pravne, opće i finansijske poslove:
Hamid Suljović
Kontakt telefon:
033 726 535