• B/H/S
  • ENG

ZAHTJEV ZA FIZIČKA LICA

Zahtjev za davanje ovlaštenja za obavljanje energijskog audita i energijskog certificiranja zgrada možete podnijeti na direktno na online linku.

Obrazac:
Obrazac 1A u PDF formatu i prilozi
Napomena: Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prethodno pripremiti i priložiti sljedeće dokumente:

 

ZAHTJEV ZA PRAVNA LICA

 

Zahtjev za ovlaštenje za obavljanje energijskog audita i/ili energijskog certificiranja zgrada možete podnijeti
direktno na online linku.
Obrazac:
Obrazac 1B u PDF formatu u PDF formatu i prilozi
Napomena: Prilikom podnošenja zahtjeva potrebno je prethodno pripremiti i priložiti sljedeće dokumente:

 

ZAHTJEV ZA PRAVNA LICA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA OBUKE

 

 

1. Program obuke

Ovlaštena lica za program obuke

2. Složeni tehnički sistemi

Ovlaštena lica za energetski audit – pravna lica

3. Jednostavni tehnički sistemi

Pravna lica

Fizička lica

4. Stručna kvalifikovana lica