• B/H/S
  • ENG

ODOBRENJE ZA UPOTREBU

Izgrađena građevina ili njen dio koji predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu, koja se kao takva može samostalno koristiti, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja rješenja kojim se daje odobrenje za upotrebu.

Tehničkim pregledom utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom (glavnim projektom) na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, tehničkim propisima i normativima, kao i uvjetima za odnosnu gradnju utvrđenu posebnim propisima, a sve u skladu sa odredbama Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (“Službene novine FBiH” br. 58/14 i 89/18).

Ministarstvo rješenjem imenuje stručnu komisiju za tehnički pregled, i to predsjednika i članove komisije. Za predsjednika i članove komisije mogu se imenovati diplomirani inženjeri sa deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Broj članova komisije zavisi od vrste i složenosti objekta. U komisiju se imenuje po jedan stručni član za svaku vrstu radova koje komisija pregleda (arhitektonske radove, građevinske radove, mašinske radove, elektro radove, provjera lokacije građevine, ViK i ostale instalacije, infrastrukturne sisteme i zaštitu na radu, od požara i eksplozije i zaštitu okoliša i dr.), i ovlašteni predstavnici nadležnih tijela i pravnih lica, koji prema odredbama posebnih zakona treba učestvovati u radu komisije.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor.

Uz zahtjev za tehnički pregled građevine i izdavanje odobrenja za upotrebu prilaže se dokumentacija navedena u članu 67. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, i drugi prilozi po posebnim propisima:

Lista stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za učešće u komisijama za obavljanje tehničkih pregleda izvedenih radova na građevinama i zahvatima iz nadležnosti Federalnog ministarstvo prostornog uređenja

r.b.Ime i prezimeOblastUže područje
1Lejla MuderizovićArhitekturaUrbanistički
2Kemal FejzićArhitekturaProjektantski
3Nadija KurtoArhitekturaProjektantski
4Nazif BabaićArhitekturaUrbanistički
5Berina AvdagićArhitekturaProjektantski
6Fadil BrkanArhitekturaProjektantsko
7Mejra BojićArhitekturaProjektantski, E.E.
8Mirsad KomaricaArhitekturaInžinjerski
9Amira SelimovićArhitekturaInžinjerski
10Alma IzmirlijaArhitekturaInženjerski
11Dr. Nerman RustempašićArhitekturaInženjersko
12Senada Sadović Brkan ArhitekturaInžinjerski
13Vildana RustempašićArhitekturaInženjerski
14Dr. Mladen BurazorArhitekturaProjektantski, E.Efik.
15Zineta MaglićArhitekturaProjektantski
16Asima BjelopoljakArhitekturaUrbanist.
17Sead HadžibeganovićArhitekturaProjektantski
18Adisa GačanovićArhitekturaprojektantski
19Aida SumbuljevićArhitekturaurbanistički
20Azra FazlićArhitekturaurbanistički
21Jasminka HajrulahovićArhitektura, građevinaurbanistički
22Fuad HajrulahovićArhitektura, urbanistički
23Selma Bašićarhitekturaprojektantski
24Žaneta Arnautovićarhitekturaprojektantski
25Zdenko AntunovićArhitekturaInženjerski
26Vladislav VavraArhitekturaProjektantski
27Draženka FilipovićArhitekturaInženjerski
28Fuad ImamovićArhitekturaInženjerski
29Ivica LovrićArhitekturaUrbanista
30Sanjin SerdarevićArhitekturaProjektantski
31Alma KerešArhitekturaProjektantski
32Frano IlićArhitekturaInženjerski
33Mustafa ŠtukanArhitekturaProjektant
34Selena MaličevićArhitekturaProjektant
35Mirza RiđanovićArhitekturaProjektantski
36Adnan ĐugArhitekturaProjektantski
37Adnan SolakArhitekturaInženjerski
38Mulija Tabak-AbedpourArhitekturaProjektantski
39Hakija DelićArhitekturaProjektantski
40Dino EminagićArhitekturaProjektantski
41Melita ImamovićArhitekturaProjektantski
42Amela VukojevićArhitekturaProjektantski
43Ejub SalkićArhitekturaProjektantski
44Mensura ĆusoArhitekturaProjektantski
45Elvana Daidžić HodžićArhitekturaProjektantski
46Belma ČongoArhitekturaProjektantski
47Elida ĆatićArhitekturaProjektantski
48Gorica ZurovacArhitekturaProjektantski
49Nura ŠirbegovićArhitekturaProjektantski
50Fahrudin ŠehanovićArhitekturaProjektantski
51Suad DugalićArhitekturaProjektantski
52Sanela ImamovićArhitekturaProjektantski
53Amela PetrinićArhitekturaProjektantski
54Nermina Skejović - HurićArhitekturaProjektantski i zašt. okoliša
55Amela Kulaglić HercoArhitekturaProjektantski
56Enes KomaricaArhitekturaProjektantski
57Dr. Emir FejzićArhitekturaProjektantski
58Enver HajrulahovićArhitekturaProjektantski
59Admer BolićArhitekturaProjektantski i En. efikasnost
60Svjetlana JašarevićArhitekturaProjektantski
61Daria NjemčevićArhitekturaProjektantski
62Asja HerendaArhitekturaProjektantski i En. efikasnost
63Emir VilićArhitekturaProjektantski
64Mirsada DžanbegovićArhitekturaProjektantski
65Dejan KvesićArhitekturaProjektantski
66Alema BešlićArhitekturaUrbanista
67Dijana ĆućulaArhitekturaUrbanista
68Azemina BijedićArhitekturaUrbanista
69Nikola GrubešićArhitekturaProjektantski
70Jasna SmailbašićArhitekturaProjektantski
71Amina ŠetaArhitekturaUrbanista
72Mersad KapićArhitekturaProjektantski
73Zinaida KadribegovićArhitekturaUrbanista
74Ajlina Beširović DžonlićArhitekturaProjektantski
75Željana VučićGrađevinaKonstruktivni
76Perica MandićGrađevinaKonstruktivni
77Amir ĐedovićGrađevinaKonstruktivni
78Ibro BuljubašićGrađevinaKonstruktivni
79Dr. Amir ČauševićGrađevinaKonstruktivni
80Asim JasikaGrađevinaKonstruktivni
81Ediba HukićGrađevinaKonstruktivni
82Doc.dr. Venera SimonovićGrađevinaKonstruktivni
83Safet KovačevićGrađevinaKonstruktivni
84Kemal HindijaGrađevinaKonstruktivni
85Dragana ĆubelaGrađevinaKonstruktivni
86Antonija JurišićGrađevinaKonstruktivni
87Damir KulenovićGrađevinaKonstruktivni
88Radmila SoldoGrađevinaKonstruktivni
89Sanja BulićGrađevinaKonstruktivni
90Ilija UdovičićGrađevinaKonstruktivni
91Dario ĐonlićGrađevinaKonstruktivni
92Miro PapićGrađevinaKonstruktivni
93Merima DolarevićGrađevinaKonstruktivni
94Alma ZilićGrađevinaKonstruktivni
95Elvedin DelalićGrađevinaKonstruktivni
96Almija BaždarGrađevinaKonstruktivni
97Abdulah AlagićGrađevinaKonstruktivni
98Zdenko PropadaloGrađevinaKonstruktivni
99Zora ČamparaGrađevinaKonstruktivni, ORG
100Ivan TopićGrađevinaKonstruktivni, ORG
101Amir IbriševićGrađevinaKonstruktivni, ORG
102Mario JoketovićGrađevinaKonstruktivni, ORG
103Veronika GalićGrađevinaKonstruktivni, ORG
104Ivan BevandaGrađevinaKonstruktivni, ORG
105Sabaheta AbdoGrađevinaKonstruktivni, ORG
106Adis HadrovićGrađevinaKonstruktivni, ORG
107Samir DolarevićGrađevinaKonstruktivni, Geotehnika
108Krešimir ŠaravanjaGrađevinaKonstruktivni, ZOP
109Marin NikolićGrađevinaKonstruktivni, ZNR, Geotehnika
110Amela HodžićGrađevinaKonstruktivni, E.EF.
111Dijana BilinovacGrađevinaKonstruktivni, E.EF.
112Ermin HadžimehmedagićGrađevinaKonstruktivni
113Sanela KamenicaGrađevinaKonstruktivni
114Asim MehinagićGrađevinaKonstruktivni
115Adisa PenavaGrađevinaKonstruktivni
116Kenan MemićGrađevinaKonstruktivni
117Nadža BaltaGrađevinaKonstruktivni
118Josip PetrovićGrađevinaKonstruktivni
119Nusret GološGrađevinaKonstruktivni
120Alen GabelaGrađevinaKonstruktivni
121Lejla KukavicaGrađevinaKonstruktivni
122Marina PetrovićGrađevinaKonstruktivni
123Silvana LabusGrađevinaKonstruktivni
124Daniela Mucić JanjošGrađevinaKonstruktivni
125Amir KadićGrađevinaKonstruktivni
126Ante TomićGrađevinaKonstruktivni
127Amra Dževlan MiokovićGrađevinaKonstruktivni
128Dragana JankovićGrađevinaKonstruktivni
129Krešimir FilipovićGrađevinaKonstruktivni, organizacija građenja
130Muhamed MadžarevićGrađevinaKonstruktivni
131Miroslav MarićGrađevinaKonstruktivni, organizacija građenja
132Vlado StanićGrađevinaKonstruktivni, organizacija građenja
133Lejla DrndaGrađevinaHidrotehnika
134Nermin DrndaGrađevinaHidrotehnika
135Azra MuzurGrađevinaHidrotehnika
136Nikola SpajićGrađevinaHidrotehnika, ZNR
137Damir HamustafićGrađevinaHidrotehnika
138Aida LošićGrađevinaHidrotehnika
139Nedžad MekićGrađevinaHidrotehnika
140Aldin HadžalićGrađevinaHidrotehnika
141Doc.dr.Hata MilišićGrađevinaHidrotehnika
142Dr.sc. Željko RozićGrađevinaHidrotehnika
143Mr. Biljana BuhavacGrađevinaHidrotehnika
144Haris FišekovićGrađevinaHidrotehnika
145Enisa MacićGrađevinaHidrotehnika
146Senada DizdarGrađevinaHidrotehnika
147Alma DžuburGrađevinaHidrotehnika
148Nerma LazovićGrađevinaHidrotehnika
149Roksanda ŠkoljićGrađevinaHidrotehnika
150Semin MašićGrađevinaHidrotehnika
151Jasminka DizdarevićGrađevinaHidrotehnika
152Ivana ČuljakGrađevinaHidrotehnika
153Nermina HodžićGrađevinaHidrotehnika
154Munira ViteškićGrađevinaHidrotehnika, ZOK
155Marin MusaGrađevinaHidrotehnika
156Nermin JahićGrađevinaHidrotehnika
157Sabira HelvidaGrađevinaHidrotehnika, ORG
158Rašid KaramustafićGrađevinaHidrotehnika
159Ahmed ProlićGrađevinaHidrotehnika
160Tomislav RagužGrađevinaHidrotehnika
161Senada MalićbegovićGrađevinaHidrotehnika
162Haris BiogradlićGrađevinaHidrotehnika
163Eugen BrzicaGrađevinaHidrotehnika
164Oliver GrgurevićGrađevinaHidrotehnika
165Mesud SarvanGrađevinaHidrotehnika
166Amer HusremovićGrađevinaHidrotehnika
167Senad DurićGrađevinaHidrotehnika
168Adnan BašićGrađevinaHidrotehnika
169Rašid KarahasanovićGrađevinaSaobraćaj
170Semha RedžićGrađevinasaobraćaj
171Zdenko MimicaGrađevinahidrotehnika, saobraćaj, okoliš
172Antonio KrižanacGrađevinaKonstruktivni, saobraćaj
173Agim PapranikuGrađevinaSaobraćaj, geotehnika
174Andrej VobornikGrađevinaSaobraćaj
175Mirza BiščevićGrađevinaSaobraćaj
176Ajis BerkovićGrađevinaSaobraćaj
177Dino ČustovićGrađevinaSaobraćaj
178Aldijana Bajrić-MušinbegovićGrađevinaSaobraćaj
179Aida BeširevićGrađevinaSaobraćaj
180Nermin MeholjićGrađevinaSaobraćaj, organizacija građenja
181Samir OsmanovićGrađevinaSaobraćaj
182Franjo PirklGrađevinaKonstruktivni, saobraćaj
183Jasmin KunovacGrađevinaSaobraćaj
184Ismir MuslićGrađevinaSaobraćaj
185Nezaheta ČengićGeodezijaGeodezija
186Admir MerdžanovićGeodezijaGeodezija
187Valentino VlašićGeodezijaGeodezija
188Semir MušinovićGeodezijaGeodezija
189Zijad DžananovićGeodezijaGeodezija
190Amir MujanGeodezijaGeodezija
191Hasumana AbazaGeodezijaGeodezija
192Edin HodžićGeodezijaGeodezija
193Džamalija SuljoGeodezijaGeodezija
194Ersan MenzilGeodezijaGeodezija
195Salih IšerićGeodezijaGeodezija
196Mario KrmekGeodezijaGeodezija
197Mirza EmirhafizovićGeodezijaGeodezija
198Alija Suljagić-NekićGeodezijaGeodezija
199Nađa MilišićGeodezijaGeodezija
200Edin SijerčićGeodezijaGeodezija
201Nedreta KikanovićGeodezijaGeodezija
202Nedžad PašalićGeodezijaGeodezija
203Almin RedžićGeodezijaGeodezija
204Adelko KrmekGeodezijaGeodezija
205Stipica OrečGeodezijaGeodezija
206Ivan LeskoGeodezijaGeodezija
207Mirsad DjedovićGeodezijaGeodezija
208Mubera OesbayGeodezijaGeodezija
209Irena TomažinGeodezijaGeodezija
210Lejla Šabanović SolakovićGeodezijaGeodezija
211Alma ŽunićGeodezijaGeodezija
212Edis ImamovićGeodezijaGeodezija
213Rusmir SalihovićGeodezijaGeodezija
214Elmedin ToromanovićGeodezijaGeodezija
215Ahmed HadžićGeodezijaGeodezija
216Armin ImamovićGeodezijaGeodezija
217Dr. Jasmin TaletovićGeodezijaGeodezija
218Denis TabučićGeodezijaGeodezija
219Ervin RedžepagićGeodezijaGeodezija
220Elvir SinanovićGeodezijaGeodezija
221Vekas NjegovićGeodezijaGeodezija
222Smiljan NovakGeodezijaGeodezija
223Sead HadžićGeodezijaGeodezija
224Ismet ButkovićGeodezijaGeodezija
225Amar HrapovićGeodezijaGeodezija
226Mirzah ČauševićGeodezijaGeodezija
227Raif OpačinGeodezijaGeodezija
228Fahrudin ĐuzoGeodezijaGeodezija
229Muhamed VajnagaGeodezijaGeodezija
230Muhidin BečićGeodezijaGeodezija
231Džemila VrućakGeodezijaGeodezija
232Edis ĆenanovićGeodezijaGeodezija
233Smiljan MišanovićGeodezijaGeodezija
234Ersan MenzilGeodezijaGeodezija
235Muriz BečićGeodezijaGeodezija
236Dželila ŠehićSaobraćajCestovni
237Hajrudin OmerbegovićSaobraćajCestovni
238Mr. Reuf BoračićSaobraćajCestovni
239Mr. Žarko ŠantićSaobraćajCestovni
240Muamer PezoSaobraćajCestovni
241Adnan TatarevićSaobraćajCestovni
242Adnan AlikadićSaobraćajCestovni
243Kemo ZilićSaobraćajCestovni
244Kemal Čakar SaobraćajCestovni
245Igor MarkovićSaobraćajCestovni
246Franjo ZovkoSaobraćajCestovni-signalizacija
247Osman LindovSaobraćajCestovni, okoliš
248Ivan ŠimunovićSaobraćajCestovni-signalizacija
249Miroslav ĐerićSaobraćajCestovni
250Milan TešanovićSaobraćajCestovni
251Nedim KulićSaobraćajCestovni
252Miro MarićElektrotehnikaEnergetika
253Adnan TerzićElektrotehnikaEnergetika
254Dženana MehanićElektrotehnikaEnergetika
255Armin PajićElektrotehnikaEnergetika
256Rešad HajdarevićElektrotehnikaEnergetika
257Mr. Mirsad PojskićElektrotehnika Energetika
258Mirsad BrajlovićElektrotehnikaEnergetika
259Refik HamidovićElektrotehnikaEnergetika
260Almir HasibovićElektrotehnikaEnergetika
261Asmir BolobanElektrotehnikaEnergetika
262Dino KukićElektrotehnikaEnergetika
263Haris FaginovićElektrotehnikaEnergetika
264Nedžad GušićElektrotehnikaEnergetika
265Avdo VatrićElektrotehnikaEnergetika
266Zlatko EminagićElektrotehnikaEnergetika
267Boris ŠunjićElektrotehnikaEnergetika
268Fadil ŠarićElektrotehnikaEnergetika
269Ida Mioković KomaricaElektrotehnikaAutomatika i elektronika
270Dr. Enes DžihićElektrotehnikaEnergetika
271Esed DžananovićElektrotehnikaEnergetika
272Mensur SalihovićElektrotehnikaEnergetika
273Nedžad LepićElektrotehnikaAutomatika i elektronika
274Dr. Hamza ŠehovićElektrotehnikaAutomatika i elektronika
275Fuad NurkićElektrotehnikaEnergetika
276Alija IsovićElektrotehnikaEnergetika
277Boško MijatovićElektrotehnikaEnergetika
278Faik MahalijaElektrotehnikaEnergetika
279Enisa HorićElektrotehnikaEnergetika
280Izudin HadžizulfićElektrotehnikaEnergetika
281Muhamed MilavicaElektrotehnikaEnergetika
282Senad SalketićElektrotehnikaEnergetika
283Arnel ŠahinagićElektrotehnikaEnergetika
284Dalibor JarakElektrotehnikaEnergetika
285Midhat MemiševićElektrotehnikaEnergetika
286Boško PeharElektrotehnikaEnergetika
287Enis LadanovićElektrotehnikaEnergetika
288Mr. Nedim MašićElektrotehnikaračunarstvo i informatika
289Haris DžananovićElektrotehnikaTelekomunikacije
290Senad ČokoElektrotehnikaTelekomunikacije
291Ismet ImamovićElektrotehnikaTelekomunikacije
292Zajim AljićevićElektrotehnikaTelekomunikacije
293Ermin SpahićElektrotehnikaAutomatika i elektronika
294Nehrudin DžambićElektrotehnikaElektro, ZNR, ZOP
295Sandro ZovkoElektrotehnikaEnergetika, OKOLIŠ
296Dražan KnezovićElektrotehnikaElektronika, ZOP I EX, ZNR
297Fuad MuderizovićElektrotehnikaElektrotehnika, ZOP I EXPLOZ.
298Admir HajdarevićElektrotehnikaElektroenergetika, ZOP i explozija, z.okoliša
299Elvira ŠahbazElektrotehnikaElektroenergetika, E.EF.
300Midhat HuseinovićElektrotehnikaElektroenergetika, E.EF.
301Vlado TadićElektrotehnikaElektroenergetika i E.EF., zaštita na radu
302Edo DedovićElektrotehnikaElektroenergetika
303Emina Jusufović-BajraktarevićElektrotehnikaElektroenergetika
304Elma HadžizulfićElektrotehnikaElektroenergetika
305Mehrid OmerinovićElektrotehnikaElektroenergetika
306Mirza TalićElektrotehnikaElektroenergetika
307Nihad KurtoElektrotehnikaElektroenergetika
308Nataša NogolicaElektrotehnikaElektroenergetika
309Mr. Razim NuhanovićElektrotehnikaElektroenergetika
310Mr.Rasim MuminovićElektrotehnikaElektroenergetika
311Senad AganovićElektrotehnikaElektroenergetika
312Zdenko MarićElektrotehnikaElektroenergetika
313 Edina Aganović, DedovićElektrotehnikaElektroenergetika
314Mr. Husnija FerizovićElektrotehnikaElektroenergetika
315Mevludin SiručićElektrotehnikaElektroenergetika
316Edin AličkovićElektrotehnikaElektroenergetika
317Sejdo MacićElektrotehnikaElektroenergetika
318Nermin IbrišimovićElektrotehnikaElektroenergetika
319Emir Atić ElektrotehnikaElektroenergetika
320Nedim ŠkrgoElektrotehnikaTelekomunikacije
321Davorin MurgićElektrotehnikaElektrostrojarstvo i automatika, ZOP
322Nihad RahimićElektrotehnikaElektroenergetika
323Ivo TadićElektrotehnikaElektroenergetika
324Samir SalmanElektrotehnikaElektroenergetika
325Mustafa GagulaElektrotehnikaElektroenergetika
326Nurfet BadnjevićElektrotehnikaElektroenergetika
327Sejda Kruščica-FejzićElektrotehnikaElektroenergetika
328Petar DamjanovićElektrotehnikaElektroenergetika
329Enes HadžagićElektrotehnikaAutomatika i elektronika
330Fuad KomaricaElektrotehnikaElektroenergetika
331Mirza MatorugaElektrotehnikaElektroenergetika
332Mesud BogilovićMašinstvoKGH tehnika
333Adnan KukuruzovićMašinstvoKGH tehnika
334Emir DorićMašinstvoKGH tehnika
335Edin TahmiščijaMašinstvoEnergetsko-procesni
336Hamdo RedžićMašinstvoMašinstvo Energetika
337Mustafa DžeboMašinstvoEnergetika, ZOP I EX, Okoliša,
338Amra PojskićMašinstvoProizvodno maš.
339Ferid MujezinovićMašinstvo KGH tehnika
340Elvir ŠehićMašinstvoProizvodna tehnika
341Ahmet ŽuštraMašinstvoProiz. maš, ZNR, ZOP I EX, okoliš
342Marija Zelenikamašinstvokonstruktivno-energetski
343Drago BarbarićmašinstvoKGH tehnika
344Emir Krivićmašinstvoproizvodna tehnika i kibernetika
345Bruno MatijevićMašinstvoKGH, ZNR, ZOP.
346Branko IvičevićMašinstvoProizvodno maš. I KGH
347Dražen VrdoljakMašinstvoZNR. I ZOP.
348Davorka ŠaravanjaMašinstvoProizvodno maš.
349Mario ZovkoMašinstvoKGH, OKOLIŠ
350Nikica ZovkoMašinstvoStrojarstvo, ZOP, E.Efik.
351Mahir ŠkorićMašinstvoKGH, ZNR, ZOP I EX.
352Milan KaramatićMašinstvoSTROJARSTVO, ZOP
353Muhammed HalilagićMašinstvoEnergetika
354Nurdin ĆehajićMašinstvoKGH
355Nihad HarbašMašinstvoEnergetika i EEF
356Neziran ĐogoMašinstvoKGH
357Almir JusićMašinstvoProizvodno
358Nusret PalavraMašinstvoKGH i Proizvodno maš.
359Edin BerberovićMašinstvoEnergetika i EEF
360Irena Sović-BabanMašinstvoProizvodno i KGH
361Josip JurkovićMašinstvoProizvodno
362Izet MehićMašinstvoProizvodno
363Zlatka SjenarMašinstvoProizvodno, KGH i EE
364Kemal BošnjakovićMašinstvoZOP
365Armin DeovićMašinstvoEnergetika
366Semir AlićMašinstvoKGH i ZOP
367Mustafa ImamovićMašinstvoProizvodno i ZOK
368Salih BeganovićMašinstvoZaštita okoliša i proizvodno
369Said PašalićMašinstvoProizvodno
370Mehmed JugovićMašinstvoProizvodno
371Nihad TabakovićMašinstvoProizvodna tehnika
372Edis BakovićMašinstvoProizvodno
373Stanko VukićMašinstvoKGH
374Senid OsmankovićMašinstvoZNR, KGH, ZOP i EE
375Faruk MašićMašinstvoEnergetika
376Adnan SelmanovićMašinstvoProizvodna tehnika, maš. konstrukcije
377Pajo LukićMašinstvoKGH
378Feriz ĆemanMašinstvoProizvodno maš.
379Nusret ImamovićMašinstvoEE, ZOK, Energetika
380Ivan RajičMašinstvoProcesna tehnika
381Planinko PuhtaMašinstvoKGH
382Abid MulaomerovićMašinstvoProizvodno maš.
383Mustafa FejzićMašinstvoProizvodno maš. I KGH
384Marijan NedićMašinstvoKGH, ZNR i ZOP
385Asmir AtićMašinstvoKGH
386Asim ČamparaMašinstvoProcesna tehnika
387Samir SoftićMašinstvoKonstrukcije i zavarivanje, KGH, ZNR, ZOP
388Dervo ŽugorRudarstvoZNR, ZOP I EX, zaštita okoliša
389Sajid NuhbegovićZaštita na raduZNR, ZOP I EX, Z.OKOL.
390Suad ZulovićZaštita na raduZNR, ZOP I EX
391Doc.Dr. Mesud JusufovićDipl.inž.sigurnostiZNR, ZOP I EX
392Naida HodžićTehnološki fakultet ZOP I EX, ZNR
393Mufid Bečarevićprof. odbrane i sigurnostiZOP I EX
394Nasira KurtovićInžinjer tehnilogijeZNR
395Zdenko MandićHemijska tehnologijaOkoliš
396Nebojša KneževićMagistar zaštite okolišaZNR, ZOP I EX, okoliš
397Mr.sc. Tatjana LučićHemijaOkoliš, Hem. tehnologija
398Bojan Vujisićinženjer kemijeokoliš
399Nermin Bojčićdipl.ing. zaštite od požaraZNR, ZOP I EX
400Gordan Soldodipl.ing sigurnostiZNR, ZOP
401Edin Smajićdipl.ing.sig.ZOP I EX
402Sead Hodžićfak.sigurnostiZOP I EX
403Adnan Glamočakdipl.ing. zaštite na raduZOP I ZNR
404Lejla Jahjaefendićdipl.ing sigurnostiZNR, ZOP
405Mustafa Žigametaluški ZOP
406Bernard Bilaćdipl.ing. sigurnostiZOP I EX, okoliš
407Nihad Šahovićdipl.ing. sigurnosti ZOP I EX
408 Jelica Galićgeograf, dr. prirodnih naukaZaštita okoliša
409Hajrudin Zahiragićdipl. inž. zaštite na radu i zašt. od požaraZOP i ZNR
410Sanda Zorićdipl. Ing. sigurnostiZNR i ZOP
411Damir Mlaćodipl. ing. arh.ZOP
412Larisa Komićdipl. Ing. sigurnostiZOP
413Vedran Stuhlitehničke nauke-ekološko inžinjerstvoZOK
414Svjetlana Jerkićdipl.ing. sigurnosti i pomoćiZNR i ZOP
415Omer Šetićdipl. ing. sigurnostiZOP ZNR
416Nermin Jahićdipl. ing. sigurnosti i pomoćiZOP
417Emir Ribićdipl. metalurški ing.ZNR i ZOP
418Rusmir Smajićdipl. ing. ZNR i životne okolineZNR i ZOK
419Samir Aličajićdipl. ing. poljoprivredeZP i Expl
420Jasmin Šahmandipl. ing . saobraćaja i komunikacijaZNR
421Senad Agićdipl. ing. ZOPZNR i ZOP
422Nermin Halilčevićdipl. ing. geologijeZaštita okoliša
423Ejub Salkićdipl. ing. arhitektureZaštita okoliša
424Mahir Halilovićdipl. politologZOP
425Haris Neimarlijadipl. ing. rudarstvaZNR i ZOP

 

* MAJ 2024 *