• B/H/S
  • ENG

ODOBRENJE ZA UPOTREBU

Izgrađena građevina ili njen dio koji predstavlja tehničko-tehnološku cjelinu, koja se kao takva može samostalno koristiti, može se početi koristiti, odnosno staviti u pogon, nakon obavljenog tehničkog pregleda i izdavanja rješenja kojim se daje odobrenje za upotrebu.

Tehničkim pregledom utvrđuje se da je građevina izgrađena u skladu sa tehničkom dokumentacijom (glavnim projektom) na osnovu koje je izdato odobrenje za građenje, tehničkim propisima i normativima, kao i uvjetima za odnosnu gradnju utvrđenu posebnim propisima, a sve u skladu sa odredbama Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (“Službene novine FBiH” br. 58/14 i 89/18).

Ministarstvo rješenjem imenuje stručnu komisiju za tehnički pregled, i to predsjednika i članove komisije. Za predsjednika i članove komisije mogu se imenovati diplomirani inženjeri sa deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom. Broj članova komisije zavisi od vrste i složenosti objekta. U komisiju se imenuje po jedan stručni član za svaku vrstu radova koje komisija pregleda (arhitektonske radove, građevinske radove, mašinske radove, elektro radove, provjera lokacije građevine, ViK i ostale instalacije, infrastrukturne sisteme i zaštitu na radu, od požara i eksplozije i zaštitu okoliša i dr.), i ovlašteni predstavnici nadležnih tijela i pravnih lica, koji prema odredbama posebnih zakona treba učestvovati u radu komisije.

Troškove vršenja tehničkog pregleda snosi investitor.

Uz zahtjev za tehnički pregled građevine i izdavanje odobrenja za upotrebu prilaže se dokumentacija navedena u članu 67. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, i drugi prilozi po posebnim propisima:

Lista stručnih lica koja ispunjavaju uvjete za učešće u komisijama za obavljanje tehničkih pregleda izvedenih radova na građevinama i zahvatima iz nadležnosti Federalnog ministarstvo prostornog uređenja

r/bRIme i prezimeOblastUže područje
1LEJLA MUDERIZOVIĆArhitekturaUrbanistički
2KEMAL FEJZIĆArhitekturaProjektantski
3NADIJA KURTOArhitekturaProjektantski
4NAZIF BABAIĆArhitekturaUrbanistički
5BERINA AVDAGIĆArhitekturaProjektantski
6FADIL BRKANArhitekturaProjektantsko
7MEJRA BOJIĆArhitekturaProjektantski, E.E.
8MIRSAD KOMARICAArhitekturaInžinjerski
9AMIRA SELIMOVIĆArhitekturaInžinjerski
10ALMA IZMIRLIJAArhitekturaInženjerski
11dr. NERMAN RUSTEMPAŠIĆArhitekturaInženjersko
12SENADA Sadović BRKAN ArhitekturaInžinjerski
13VILDANA RUSTEMPAŠIĆArhitekturaInženjerski
14dr.MLADEN BURAZORArhitekturaProjektantski, E.Efik.
15ZINETA MAGLIĆArhitekturaProjektantski
16ASIMA BJELOPOLJAKArhitekturaUrbanist.
17SEAD HADŽIBEGANOVIĆArhitekturaProjektantski
18Adisa GačanovićArhitekturaprojektantski
19Aida SumbuljevićArhitekturaurbanistički
20Azra FazlićArhitekturaurbanistički
21Jasminka HajrulahovićArhitektura, građevinaurbanistički
22Fuad HajrulahovićArhitektura, urbanistički
23Selma Bašićarhitekturaprojektantski
24Žaneta Arnautovićarhitekturaprojektantski
25ZDENKO ANTUNOVIĆArhitekturaInženjerski
26VLADISLAV VAVRAArhitekturaProjektantski
27DRAŽENKA FILIPOVIĆArhitekturaInženjerski
28Fuad ImamovićArhitekturaInženjerski
29Ivica LovrićArhitekturaUrbanista
30Sanjin SerdarevićArhitekturaProjektantski
31Alma KerešArhitekturaProjektantski
32Frano IlićArhitekturaInženjerski
33Mustafa ŠtukanArhitekturaProjektant
34Selena MaličevićArhitekturaProjektant
35Mirza RiđanovićArhitekturaProjektantski
36Adnan ĐugArhitekturaProjektantski
37Adnan SolakArhitekturaInženjerski
38Mulija Tabak-AbedpourArhitekturaProjektantski
39Hakija DelićArhitekturaProjektantski
40DINO EMINAGIĆArhitekturaProjektantski
41Melita ImamovićArhitekturaProjektantski
42AMELA VUKOJEVIĆArhitekturaProjektantski
43Ejub SalkićArhitekturaProjektantski
44Mensura ĆusoArhitekturaProjektantski
45Elvana Daidžić HodžićArhitekturaProjektantski
46Belma ČongoArhitekturaProjektantski
47Elida ĆatićArhitekturaProjektantski
48Gorica ZurovacArhitekturaProjektantski
49Nura ŠirbegovićArhitekturaProjektantski
50Fahrudin ŠehanovićArhitekturaProjektantski
51Suad DugalićArhitekturaProjektantski
52Sanela ImamovićArhitekturaProjektantski
53Amela PetrinićArhitekturaProjektantski
54Nermina Skejović - HurićArhitekturaProjektantski i zašt. Okoliša
55Amela Kulaglić HercoArhitekturaProjektantski
56Enes KomaricaArhitekturaProjektantski
57dr. Emir FejzićArhitekturaProjektantski
58Enver HajrulahovićArhitekturaProjektantski
59Admer BolićArhitekturaProjektantski i En. Efikasnost
60Svjetlana JašarevićArhitekturaProjektantski
61Daria NjemčevićArhitekturaProjektantski
62Asja HerendaArhitekturaProjektantski i En. Efikasnost
63Emir VilićArhitekturaProjektantski
64Mirsada DžanbegovićArhitekturaProjektantski
65Dejan KvesićArhitekturaProjektantski
1ŽELJANA VUČIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
2PERICA MANDIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
3AMIR ĐEDOVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
4IBRO BULJUBAŠIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
5Dr. AMIR ČAUŠEVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
6ASIM JASIKAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
7EDIBA HUKIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
8doc.dr. VENERA SIMONOVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
9Safet KovačevićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
10Kemal HindijaGrađevinaKONSTRUKTIVNI
11Dragana ĆubelaGrađevinaKONSTRUKTIVNI
12Antonija JurišićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
13Damir KulenovićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
14Radmila SoldoGrađevinaKONSTRUKTIVNI
15Sanja BulićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
16ILIJA UDOVIČIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
17DARIO ĐONLIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
18Miro PapićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
19Merima DolarevićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
20Alma ZilićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
21Elvedin DelalićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
22ALMIJA BAŽDARGrađevinaKONSTRUKTIVNI
23Abdulah AlagićGrađevinaKONSTRUKTIVNI
24Zdenko PropadaloGrađevinaKONSTRUKTIVNI
25ZORA ČAMPARAGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
26Ivan TopićGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
27Amir IbriševićGrađevinaKonstruktivni, ORG
28Mario JoketovićGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
29Veronika GalićGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
30Ivan BevandaGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
31Sabaheta AbdoGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
32ADIS HADROVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ORG
33Samir DolarevićGrađevinaKONSTRUKTIVNI, GEOTEHNIKA
34KREŠIMIR ŠARAVANJAGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ZOP
35Marin NikolićGrađevinaKONSTRUKTIVNI, ZNR, GEOTEHNIKA
36AMELA HODŽIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI, E.EF.
37DIJANA BILINOVACGrađevinaKONSTRUKTIVNI, E.EF.
38ERMIN HADŽIMEHMEDAGIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
39SANELA KAMENICAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
40ASIM MEHINAGIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
41ADISA PENAVAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
42KENAN MEMIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
43NADŽA BALTAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
44JOSIP PETROVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
45NUSRET GOLOŠGrađevinaKONSTRUKTIVNI
46ALEN GABELAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
47LEJLA KUKAVICAGrađevinaKONSTRUKTIVNI
48MARINA PETROVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
49SILVANA LABUSGrađevinaKONSTRUKTIVNI
50DANIELA MUCIĆ JANJOŠGrađevinaKONSTRUKTIVNI
51AMIR KADIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
52ANTE TOMIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
53AMRA DŽEVLAN MIOKOVIĆGrađevinaKONSTRUKTIVNI
1LEJLA DRNDAGrađevinaHidrotehnika
2NERMIN DRNDAGrađevinaHidrotehnika
3AZRA MUZURGrađevinaHidrotehnika
4NIKOLA SPAJIĆGrađevinaHidrotehnika, ZNR
5DAMIR HAMUSTAFIĆGrađevinaHidrotehnika
6AIDA LOŠIĆGrađevinaHidrotehnika
7NEDŽAD MEKIĆGrađevinaHidrotehnika
8Aldin HadžalićGrađevinaHidrotehnika
9doc.dr.Hata MilišićGrađevinaHidrotehnika
10dr.sc.Željko RozićGrađevinaHidrotehnika
11mr.Biljana BuhavacGrađevinaHidrotehnika
12Haris FišekovićGrađevinaHidrotehnika
13Enisa MacićGrađevinaHidrotehnika
14SENADA DIZDARGrađevinaHidrotehnika
15ALMA DŽUBURGrađevinaHidrotehnika
16NERMA LAZOVIĆGrađevinaHidrotehnika
17Roksanda ŠkoljićGrađevinaHidrotehnika
18Semin MašićGrađevinaHidrotehnika
19Jasminka DizdarevićGrađevinaHidrotehnika
20Ivana ČuljakGrađevinaHidrotehnika
21Nermina HodžićGrađevinaHidrotehnika
22Munira ViteškićGrađevinaHidrotehnika, ZOK
23MARIN MUSAGrađevinaHidrotehnika
24NERMIN JAHIĆGrađevinaHidrotehnika
25SABIRA HELVIDAGrađevinaHIDROTEHNIKA, ORG
26RAŠID KARAMUSTAFIĆGrađevinaHidrotehnika
27AHMED PROLIĆGrađevinaHidrotehnika
28TOMISLAV RAGUŽGrađevinaHidrotehnika
29SENADA MALIĆBEGOVIĆGrađevinaHidrotehnika
30HARIS BIOGRADLIĆGrađevinaHidrotehnika
31EUGEN BRZICAGrađevinaHidrotehnika
32OLIVER GRGUREVIĆGrađevinaHidrotehnika
33MESUD SARVANGrađevinaHidrotehnika
34AMER HUSREMOVIĆGrađevinaHidrotehnika
1RAŠID KARAHASANOVIĆGrađevinaSaobraćaj
2Semha RedžićGrađevinasaobraćaj
3Zdenko MimicaGrađevinahidrotehnika saobraćaj, OKOLIŠ
4ANTONIO KRIŽANACGrađevinaKONSTRUKTIVNI, SAOBRAĆAJ
5AGIM PAPRANIKUGrađevinaSaobraćaj, Geotehnika
6ANDREJ VOBORNIKGrađevinaSaobraćaj
7MIRZA BIŠČEVIĆGrađevinaSaobraćaj
8AJIS BERKOVIĆGrađevinaSaobraćaj
9DINO ČUSTOVIĆGrađevinaSaobraćaj
1NEZAHETA ČENGIĆGeodezijaGEODEZIJA
2ADMIR MERDŽANOVIĆGeodezijaGEODEZIJA
3VALENTINO VLAŠIĆGeodezijaGEODEZIJA
4SEMIR MUŠINOVIĆGeodezijaGEODEZIJA
5ZIJAD DŽANANOVIĆGeodezijaGEODEZIJA
6AMIR MUJANGeodezijaGEODEZIJA
7HASUMANA ABAZAGeodezijaGEODEZIJA
8EDIN HODŽIĆGeodezijaGEODEZIJA
9DŽAMALIJA SULJOGeodezijaGEODEZIJA
10ERSAN MENZILGeodezijaGEODEZIJA
11SALIH IŠERIĆGeodezijaGEODEZIJA
12MARIO KRMEKGeodezijaGEODEZIJA
13MIRZA EMIRHAFIZOVIĆGeodezijaGEODEZIJA
14ALIJA SULJAGIĆ-NEKIĆGeodezijaGEODEZIJA
15NAĐA MILIŠIĆGeodezijaGEODEZIJA
16EDIN SIJERČIĆGeodezijaGEODEZIJA
17NEDRETA KIKANOVIĆGeodezijaGEODEZIJA
18Nedžad PašalićGeodezijaGEODEZIJA
19Almin RedžićGeodezijaGEODEZIJA
20ADELKO KRMEKGeodezijaGEODEZIJA
21STIPICA OREČGeodezijaGEODEZIJA
22IVAN LESKOGeodezijaGEODEZIJA
23Mirsad DjedovićGeodezijaGEODEZIJA
24Mubera OesbayGeodezijaGEODEZIJA
25Irena TomažinGeodezijaGEODEZIJA
26Lejla Šabanović SolakovićGeodezijaGEODEZIJA
27Alma ŽunićGeodezijaGEODEZIJA
28Edis ImamovićGeodezijaGEODEZIJA
29Rusmir SalihovićGeodezijaGEODEZIJA
30Elmedin ToromanovićGeodezijaGEODEZIJA
31Ahmed HadžićGeodezijaGEODEZIJA
32Armin ImamovićGeodezijaGEODEZIJA
33dr. Jasmin TaletovićGeodezijaGEODEZIJA
34Denis TabučićGeodezijaGEODEZIJA
35Ervin RedžepagićGeodezijaGEODEZIJA
36Elvir SinanovićGeodezijaGEODEZIJA
37Vekas NjegovićGeodezijaGEODEZIJA
38Smiljan NovakGeodezijaGEODEZIJA
39Sead HadžićGeodezijaGEODEZIJA
40Ismet ButkovićGeodezijaGEODEZIJA
41Amar HrapovićGeodezijaGEODEZIJA
1DŽELILA ŠEHIĆSaobraćajCestovni
2HAJRUDIN OMERBEGOVIĆSaobraćajCestovni
3Mr. REUF BORAČIĆSaobraćajCestovni
4mr.Žarko ŠantićSaobraćajCestovni
5Muamer PezoSaobraćajCestovni
6Adnan TatarevićSaobraćajCestovni
7Adnan AlikadićSaobraćajCestovni
8Kemo ZilićSaobraćajCestovni
9Kemal Čakar SaobraćajCestovni
10Igor MarkovićSaobraćajCestovni
11Franjo ZovkoSaobraćajCestovni-signalizacija
12OSMAN LINDOVSaobraćajCestovni, okoliš
13IVAN ŠIMUNOVIĆSaobraćajCestovni-signalizacija
14Miroslav ĐerićSaobraćajCestovni
15Milan TešanovićSaobraćajCestovni
1MIRO MARIĆElektrotehnikaEnergetika
2ADNAN TERZIĆElektrotehnikaEnergetika
3DŽENANA MEHANIĆElektrotehnikaEnergetika
4ARMIN PAJIĆElektrotehnikaEnergetika
5REŠAD HAJDAREVIĆElektrotehnikaEnergetika
6Mr. MIRSAD POJSKIĆElektrotehnika Energetika
7MIRSAD BRAJLOVIĆElektrotehnikaEnergetika
8REFIK HAMIDOVIĆElektrotehnikaEnergetika
9ALMIR HASIBOVIĆElektrotehnikaEnergetika
10ASMIR BOLOBANElektrotehnikaEnergetika
11DINO KUKIĆElektrotehnikaEnergetika
12HARIS FAGINOVIĆElektrotehnikaEnergetika
13NEDŽAD GUŠIĆElektrotehnikaEnergetika
14AVDO VATRIĆElektrotehnikaEnergetika
15ZLATKO EMINAGIĆElektrotehnikaEnergetika
16BORIS ŠUNJIĆElektrotehnikaEnergetika
17FADIL ŠARIĆElektrotehnikaEnergetika
18IDA MIOKOVIĆ KOMARICAElektrotehnikaAutomatika i elektronika
19dr. ENES DŽIHIĆElektrotehnikaEnergetika
20ESED DŽANANOVIĆElektrotehnikaEnergetika
21Mensur SalihovićElektrotehnikaEnergetika
22NEDŽAD LEPIĆElektrotehnikaAutomatika i elektronika
23dr.HAMZA ŠEHOVIĆElektrotehnikaAutomatika i elektronika
24FUAD NURKIĆElektrotehnikaEnergetika
25ALIJA ISOVIĆElektrotehnikaEnergetika
26BOŠKO MIJATOVIĆElektrotehnikaEnergetika
27FAIK MAHALIJAElektrotehnikaEnergetika
28ENISA HORIĆElektrotehnikaEnergetika
29IZUDIN HADŽIZULFIĆElektrotehnikaEnergetika
30Muhamed MilavicaElektrotehnikaEnergetika
31SENAD SALKETIĆElektrotehnikaEnergetika
32ARNEL ŠAHINAGIĆElektrotehnikaEnergetika
33DALIBOR JARAKElektrotehnikaEnergetika
34Midhat MemiševićElektrotehnikaEnergetika
35Boško PeharElektrotehnikaEnergetika
36Enis LadanovićElektrotehnikaEnergetika
37mr.Nedim MašićElektrotehnikaračunarstvo i informatika
38Haris DžananovićElektrotehnikaTelekomunikacije
39Senad ČokoElektrotehnikaTelekomunikacije
40ISMET IMAMOVIĆElektrotehnikaTelekomunikacije
41Zajim AljićevićElektrotehnikaTelekomunikacije
42ERMIN SPAHIĆElektrotehnikaAutomatika i elektronika
43Nehrudin DžambićElektrotehnikaELEKTRO, ZNR, ZOP
44SANDRO ZOVKOElektrotehnikaEnergetika, OKOLIŠ
45DRAŽAN KNEZOVIĆElektrotehnikaElektronika, ZOP I EX, ZNR
46FUAD MUDERIZOVIĆElektrotehnikaElektrotehnika, ZOP I EXPLOZ.
47ADMIR HAJDAREVIĆElektrotehnikaElektroenergetika, ZOP i Explozija, Z.okoliša
48ELVIRA ŠAHBAZElektrotehnikaElektroenergetika, E.EF.
49Midhat HuseinovićElektrotehnikaElektroenergetika, E.EF.
50Vlado TadićElektrotehnikaElektroenergetika i E.EF., Zaštita na radu
51EDO DEDOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
52EMINA JUSUFOVIĆ-BAJRAKTAREVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
53ELMA HADŽIZULFIĆElektrotehnikaElektroenergetika
54MEHRID OMERINOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
55MIRZA TALIĆElektrotehnikaElektroenergetika
56NIHAD KURTOElektrotehnikaElektroenergetika
57NATAŠA NOGOLICAElektrotehnikaElektroenergetika
58Mr. RAZIM NUHANOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
59mr.RASIM MUMINOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
60SENAD AGANOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
61ZDENKO MARIĆElektrotehnikaElektroenergetika
62 EDINA AGANOVIĆ, DEDOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
63Mr. HUSNIJA FERIZOVIĆElektrotehnikaElektroenergetika
64MEVLUDIN SIRUČIĆElektrotehnikaElektroenergetika
65Edin AličkovićElektrotehnikaElektroenergetika
66Sejdo MacićElektrotehnikaElektroenergetika
67Nermin IbrišimovićElektrotehnikaElektroenergetika
68Emir Atić ElektrotehnikaElektroenergetika
69NEDIM ŠKRGOElektrotehnikaTelekomunikacije
70DAVORIN MURGIĆElektrotehnikaElektrostrojarstvo i Automatika, ZOP
71NIHAD RAHIMIĆElektrotehnikaElektroenergetika
72Ivo TadićElektrotehnikaElektroenergetika
1MESUD BOGILOVIĆMašinstvoKGH tehnika
2ADNAN KUKURUZOVIĆMašinstvoKGH tehnika
3EMIR DORIĆMašinstvoKGH tehnika
4EDIN TAHMIŠČIJAMašinstvoEnergetsko-procesni
5HAMDO REDŽIĆMašinstvoMAŠINSTVO Energetika
6MUSTAFA DŽEBOMašinstvoEnergetika, ZOP I EX, Okoliša,
7AMRA POJSKIĆMašinstvoProizvodno maš.
8FERID MUJEZINOVIĆMašinstvo KGH tehnika
9ELVIR ŠEHIĆMašinstvoProizvodna tehnika
10AHMET ŽUŠTRAMašinstvoProiz. maš, ZNR, ZOP I EX, OKOLIŠ
11Marija Zelenikamašinstvokonstruktivno-energetski
12DRAGO BARBARIĆmašinstvoKGH tehnika
13Emir Krivićmašinstvoproizvodna tehnika i kibernetika
14BRUNO MATIJEVIĆMašinstvoKGH, ZNR, ZOP.
15BRANKO IVIČEVIĆMašinstvoProizvodno maš. I KGH
16DRAŽEN VRDOLJAKMašinstvoZNR. I ZOP.
17DAVORKA ŠARAVANJAMašinstvoProizvodno maš.
18MARIO ZOVKOMašinstvoKGH, OKOLIŠ
19NIKICA ZOVKOMašinstvoStrojarstvo, ZOP, E.Efik.
20Mahir ŠkorićMašinstvoKGH, ZNR, ZOP I EX.
21Milan KaramatićMašinstvoSTROJARSTVO, ZOP
22Muhammed HalilagićMašinstvoEnergetika
23Nurdin ĆehajićMašinstvoKGH
24Nihad HarbašMašinstvoEnergetika i EEF
25Neziran ĐogoMašinstvoKGH
26Almir JusićMašinstvoProizvodno
27Nusret PalavraMašinstvoKGH i Proizvodno maš.
28Edin BerberovićMašinstvoEnergetika i EEF
29Irena Sović-BabanMašinstvoProizvodno i KGH
30Josip JurkovićMašinstvoProizvodno
31Izet MehićMašinstvoProizvodno
32Zlatka SjenarMašinstvoProizvodno, KGH i EE
33Kemal BošnjakovićMašinstvoZOP
34Armin DeovićMašinstvoEnergetika
35Semir AlićMašinstvoKGH i ZOP
36Mustafa ImamovićMašinstvoProizvodno i ZOK
37Salih BeganovićMašinstvoZaštita okoliša i proizvodno
38Said PašalićMašinstvoProizvodno
39Mehmed JugovićMašinstvoProizvodno
40Nihad TabakovićMašinstvoProizvodna tehnika
41Edis BakovićMašinstvoProizvodno
42Stanko VukićMašinstvoKGH
43Senid OsmankovićMašinstvoZNR, KGH, ZOP i EE
44Faruk MašićMašinstvoEnergetika
45Adnan SelmanovićMašinstvoProizvodna tehnika, maš. konstrukcije
46Pajo LukićMašinstvoKGH
47Feriz ĆemanMašinstvoProizvodno
48Nusret ImamovićMašinstvoEE, ZOK, Energetika
1DERVO ŽUGORRudarstvoZNR, ZOP I EX
2SAJID NUHBEGOVIĆZaštita na raduZNR, ZOP I EX, Z.OKOL.
3SUAD ZULOVIĆZaštita na raduZNR, ZOP I EX
4Doc.dr. MESUD JUSUFOVIĆDipl.inž.sigurnostiZNR, ZOP I EX
5NAIDA HODŽIĆTehnološki fakultet ZOP I EX
6MUFID BEČAREVIĆprof. odbrane i sigurnostiZOP I EX
7Nasira KurtovićInžinjer tehnilogijeZNR
8---
9NEBOJŠA KNEŽEVIĆMagistar zaštite okolišaZNR, ZOP I EX, OKOLIŠ
10mr.sc.TATJANA LUČIĆHemijaOKOLIŠ, Hem. Tehnologija
11Bojan Vujisićinženjer kemijeOKOLIŠ
12Nermin Bojčićdipl.ing. Zaštite od požaraZNR, ZOP I EX
13Gordan Soldodipl.ing sigurnostiZNR, ZOP
14Edin Smajićdipl.ing.sig.ZOP I EX
15Sead HodžićFAK.SIGURNOSTIZOP I EX
16Adnan Glamočakdipl.ing. Zaštite na raduZOP I ZNR
17Lejla Jahjaefendićdipl.ing sigurnostiZNR, ZOP
18Mustafa Žigametaluški ZOP
19Bernard Bilaćdipl.ing. SigurnostiZOP I EX, OKOLIŠ
20Nihad Šahovićdipl.ing. Sigurnosti ZOP I EX
21 Jelica Galićgeograf, dr. prirodnih naukaZaštita okoliša
22Hajrudin Zahiragićdipl. inž. zaštite na radu i zašt. od požaraZOP i ZNR
23Sanda Zorićdipl. Ing. sigurnostiZNR i ZOP
24Damir Mlaćodipl. ing. arh.ZOP
25Larisa Komićdipl. Ing. sigurnostiZOP
26VEDRAN STUHLItehničke nauke-ekološko inžinjerstvoZOK
27Svjetlana Jerkićdipl.ing. sigurnosti i pomoćiZNR i ZOP
28Omer Šetićdipl. Ing. SigurnostiZOP
29Nermin Jahićdipl. Ing. Sigurnosti i pomoćiZOP
30Emir Ribićdipl. Metalurški ing.ZNR i ZOP
31Rusmir Smajićdipl. Ing. ZNR i životne okolineZNR i ZOK
32Samir Aličajićdipl. Ing. PoljoprivredeZP i Expl
33Jasmin Šahmandipl. Ing . Saobraćaja i komunikacijaZNR

 

* redni brojevi se odnose na pojedinačnu oblast