• B/H/S
  • ENG
Objave

Pokretanje postupka javnih nabavki u 2023. godini

03.01.2023.

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki u 2023 godini:

Pokretanje postupka javne nabavke usluga: Redovno održavanje i servisiranje putničkih motornih vozila (Konkurentski zahtjev)

Pokretanje postupka javne nabavke roba: Nabavka goriva za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (Konkurentski zahtjev)

Pokretanje postupka javne nabavke usluga: Nabavka softverskih licenci za potrebe Federalnog ministarstva prostornog uređenja (Konkurentski zahtjev)

Pokretanje Otvorenog postupka javne nabavke usluga: Izbor nosioca izrade „Izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restaruacije i revitalizacije Sarajevske čaršije“ „Izrada analitičko-dokumentacione osnove” (Otvoreni postupak)

Pokretanje Otvorenog postupka javne nabavke radova: Izvođenje građevinskih radova na implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektim Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru i objektu Federalnog zavoda za poljoprivredu u Sarajevu (Otvoreni postupak)

Pokretanje Otvorenog postupka javne nabavke radova: Nabavka i instalacija sistema za monitoring i opreme za mjerenje potrošnje toplotne energije, temperature i vlažnosti   za 12 objekata na području Federacije BiH (Otvoreni postupak)