• B/H/S
  • ENG

Josip Martić

 

ŽIVOTOPIS

Datum i mjesto rođenja: 04.04.1962. u Bistrici, Općina Žepče.

Osnovnu i srednju školu-gimnaziju završio u Žepču.

Diplomirao 29.05.1987. godine na Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Školska sprema: VSS, dipl.ing.agr.

 

 

RADNO ISKUSTVO:

APK Sarajevo, RO „Poljoprivrednik“ Derventa; 1989 – 1991.g.

ZZ „Derventa“ Derventa; 1991 – 1992. g,

Predstojnik Odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu pri Općinskom Poglavarstvu općine Žepče; 1994 – 1998. g,

Viši stručni suradnik pri Službi za Gospodarstvo općine Žepče; 1998 – 2002. g,

Na Općinskim izborima 2002. godine, izabran u OV Žepče ispred HDZ a BiH.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Zeničko-dobojskog kantona. 2002. – 2006. g,

Ministar rada, socijalne politike i izbjeglica u Vladi Zeničko – dobojskog kantona. 2007 – 2011. g,

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. 2011. – 2014. g,

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. 2014. – 2018. g,

Do 31.3.2015. godine, predsjednik Kluba zastupnika  HDZ-HNS BiH, u Zastupničkom domu Parlamenta F BiH.

Ponovno izabran za zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta Federacije BiH. za mandatni period 2018-2022.godine.

Federalni ministar prostornog uređenja, imenovan 31.3.2015. godine.( Dužnost ministra trenutno obavljam)

 

OSTALO:

Certifikat o uspješno obavljenom usavršavanju po Programu usavršavanja predsjednika i članova nadzornih odbora i uprava gospodarskih društava sa udjelom državnog kapitala.

Stalni sudski vještak iz oblasti poljoprivrede.