• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništenje postupka JN – 02-19-1-956/22-31

13.01.2023.

Obustavlja se postupak javne nabavke usluge: “Izbor nosioca izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, izrada analitičko – dokumentacione osnove”, po obavještenju o nabavci broj: 1290-1-2-24-3-13/22 od 08.11.2022. godine i broj Ispravke obavještenja u predmetnom postupku: 1290-1-2-24-8-1/23 od 10.01.2023. godine koje je objavljene na Portalu javnih nabavki, a zbog izjavljene žalbe, na Ispravku obavještenja u postupku javne nabavke „Izbor nosioca izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, izrada analitičko – dokumentacione osnove” od ponuđača Radis d.o.o. Istočno Sarajevo, zaprimljene pod brojem: 02-19-1-956/22-28 od 12.01.2023. godine.

 

Odluka 02-19-1-956/22-31