• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu

02.03.2023.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22), Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2023. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 6/23), Federalni ministar prostornog urerđenja, donosi:

PLAN JAVNIH NABAVKI FEDERALNOG MINISTARSTVA ROSTORNOG UREĐENJA ZA 2023. GODINU

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 15)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Radovi 1 i 12 i Usluge 11)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 11)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 10 i Robe 10)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Radovi 2)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 11)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 16)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 13)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Usluge 16)

Odluka o dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki i Dopuna plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2023. godinu (Robe (pm))