• B/H/S
  • ENG

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

U skladu s odredbama Zakona o građevinskim proizvodima (“Službene novine Federacije BiH”, br. 78/09) građevinskim proizvodom smatra se bilo koji proizvod proizveden za trajnu ugradnju u građevine, što uključuje visokogradnju i niskogradnju. Građevinski proizvod može se staviti na tržište, distribuirati i upotrijebiti samo ako je dokazana njegova upotrebljivost te ako je označen i popraćen tehničkim uputstvima u skladu s ovim zakonom i propisima donesenim na osnovu ovog zakona. Građevinski proizvod upotrebljiv je ako su njegova tehnička svojstva u skladu sa tehničkom specifikacijom. Upotrebljivost građevinskog proizvoda dokazuje se, zavisno od njegove vrste i tehničke specifikacije, dokumentom o usklađenosti, koji se izdaje nakon provođenja, odnosno osiguranja provođenja postupka ocjenjivanja usklađenosti tehničkih svojstava građevinskog proizvoda sa tehničkom specifikacijom te oznakom usklađenosti propisanih ovim zakonom. Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju ovlaštenih pravnih lica i izdatih certifikata o usklađenosti, u skladu saodredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/10, 64/11 i 44/16).

Evidencija građevinskih proizvoda koji posjeduju certifikat o usklađenosti