• B/H/S
  • ENG

Certificirani građevinski proizvodi

U skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/10, 64/11 i 44/16), Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju izdatih certifikata o usklađenosti.
Ovlašteno pravno lice koja je izdalo certifikat o usklađenosti dužno je isto dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog izdavanja.
Podaci o evidentiranim certifikatima o usklađenosti, iz kojih su vidljivi osnovni podaci o proizvodu, objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

REGISTAR
građevinskih proizvoda koji posjeduju certifikat o usklađenosti
r.b.GRAĐEVINSKI PROIZVODTIPPROIZVOĐAČCERTIFIKATORBR. CERT.
1Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad“GIT” d.o.o. Tuzla24/18
2Lončasti ležajevimageba lončasti ležaj tip RestonPRODUKT BG Inženjering, Batajnica, Beograd (Srbija)PRO-MOST d.o.o. Mostar01/2019
3CementCEM III/B 32,5N SR-LH“NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla24/21
4CementCEM I 52,5N“NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla25/21
5CementCEM II/A-M (S-V) 42,5N“NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla27/21
6CementCEM II/A-S 42,5R“NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla28/21
7CementMC 5“NEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla29/21
8Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64 mmHidrogradnja“ d.d. Sarajevo - u stečaju Izeta Čomare bb. Ilidža, BiH - kamenolom Hadžići“GIT” d.o.o. Tuzla30/21
9Fasadna mrežicaPRIMAFAS 150 g/m2Kelteks d.o.o. Karlovac, Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla35/21
10Fasadna mrežicaPRIMAFAS 160 g/m2Kelteks d.o.o. Karlovac, Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla36/21
11CementCEM II/A-LL 42,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska “GIT” d.o.o. Tuzla37/21
12CementCEM I 42,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla38/21
13CementCEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla40/21
14CementCEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla41/21
15CementCEM II/B-S 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla42/21
16CementCEM III/A 42,5N LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla43/21
17CementCEM III/B 32,5 SR LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska “GIT” d.o.o. Tuzla44/21
18Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/31.5, 0/45 mm ili mješavine koje se dobiju od osnovnih frakcija: 4/31.5, 16/32 mm“TEKO Mining Lapišnica d.o.o. Bulozi bb, 71144 Istočni Stari Grad“GIT” d.o.o. Tuzla47/21
19BetonPrema prilogu certifikataGPD “DRINA” d.d. Goražde, Sinica 14, 73000 Goražde “GIT” d.o.o. Tuzla50/21
20Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmKalvarija Cop d.o.o. Vitez, M. Mošunj bb, 72250 Vitez “GIT” d.o.o. Tuzla52/21
21CementCEM II/B-LL 42,5N Holcim Ekspert RHolcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b, Koromačno, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla54/21
22EPS – Ekspandirani polistirenEPS F60 0,040 EPS-BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR100-BS110-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla58/21
23EPS – Ekspandirani polistirenEPS F80 0,038 EPS-BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR150-BS130-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla59/21
24EPS – Ekspandirani polistirenEPS F100 0,036 EPS BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR200-BS150-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla60/21
25EPS – Ekspandirani polistirenEPS GF 0,031 EPS BAS EN13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR150-BS130-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla61/21
26EPS – Ekspandirani polistirenEPS GF PLUS; 0,030 EPS-BAS-EN13163-L2W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1-TR140-BS120-WL(T)3“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla62/21
27EPS – Ekspandirani polistirenEPS GFK PLUS; 0,030 EPS-BAS-EN13163-L2W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1TR140-BS 140-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla63/21
28CementCEM II/B-M(V-L) 32,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla01/22
29CementCEM II/B-M(V-L) 42,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla02/22
30CementCEM I 52,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla03/22
31CementCEM II/A-M(V-L) 42,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla04/22
32CementCEM III/B 32,5N SR-LHLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla05/22
33CementMC5 - LUMALLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla06/22
34CementCEM IV/B-W 32,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla07/22
35CementCEM II/B-W 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla08/22
36CementCEM I 52,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla09/22
37CementCEM I 52,5 RTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla10/22
38CementCEM III/A 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla11/22
39CementCEM II/B 32,5N SR-LHTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla12/22
40Malter za zidanjeYTONG TANKOSLOJNI MALTERNovović d.o.o. Aranđelovac“GIT” d.o.o. Tuzla13/22
41Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije agregata 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31,5 mm; 31,5/63 mmHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (kamenolom Hadžići)“GIT” d.o.o. Tuzla14/22
42Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmTerakop d.o.o. Živinice“GIT” d.o.o. Tuzla15/22
43BetonPrema prilogu certifikataBETON-KOP d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla16/22
44BetonPrema prilogu certifikataHERING d.o.o. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla20/22
45Tankoslojni malter za zidanjeTankoslojni malter za zidanje Ytong Preocol, Ytong FIX, Ytong FIX N200Xella Italia S.r.l. Pontenure (Italija)“GIT” d.o.o. Tuzla22/22
46Zidni elementi od porastog betona I. razredaYTONG - zidni elementi od porastog betona I. razredaYtong Bh d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla24/22
47Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije agregata 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31,5 mm, 31,5/63,0 mm, 0/45 mm i 0/125 mmBOSMAN d.o.o. Sarajevo (kamenolom Bijele Vode)“GIT” d.o.o. Tuzla29/22
48Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmPROMARK d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla31/22
49Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmBETON-KOP d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla32/22
50CementCEM II/B-M (V-LL) 32,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla33/22
51CementCEM II/A-M (V-LL) 42,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla34/22
52CementCEM I 52,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla35/22
53CementCEM I 52,5N (bijeli)DANUCEM SLOVENSKO A.S. Rohožnik (Slovačka)“GIT” d.o.o. Tuzla36/22
54EPS – Ekspandirani polistirenEPS FF 0,039 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS135-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla41/22
55EPS – Ekspandirani polistirenEPS F100 0,036 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS170-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla42/22
56EPS – Ekspandirani polistirenEPS FFi 0,042 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS75-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla43/22
57Agregat za betonAgregat za betonBaumit Kamen d.o.o. Sarajevo, Osik 2b, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla44/22
58CementCEM II/B-M (V-S) 42,5NNEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla47/22
59CementCEM II/B-M (LL-V) 42,5NSALONIT ANHOVO, GRADBENI MATERIJALI, D.D. Anhovo 1, Deskle (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla48/22
60Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar02/2022
61Zidni elementi od porastog betona I. razredaZidni elementi od porastog betona I. razreda„THERMO STONE“ d.o.o. Novska, Zelenička ulica 2b (Hrvatska) “GIT” d.o.o. Tuzla52/22
62Kalcijum-silikatni elementi za zidanje I. razreda (P)BLOK SILKA 200 BLOK SILKA 120 BLOK SILKA 175 NF BLOK SILKA 115 NF BLOK SILKA 200 NF BLOK SILKA NF 111 BLOK SILKA NF 112Tvornica zidanih elemenata od kalcijum silikata PGP “Apatin” a.d., Industrijska zona bb (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla54/22
63Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar03/2022
64Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar04/2022
65Agregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za ceste, aerodrome i druge saobraćajne površineAgregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za ceste, aerodrome i druge saobraćajne površineBaumit Kamen d.o.o. Sarajevo, Osik 2b, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla56/22
66Malter za zidanjeMauerMortel 50Baumit proizvodnja d.o.o. Sarajevo, Rudnik 121, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla58/22
67EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F GRAFIT 0,032 EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2- DS(70,-)1-TR150 - WL(T)3,5TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla65/22
68EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F ECONOMIC 0,040 EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)2- DS(70,-)1-TR100-WL(T)3,0TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla66/22
69EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F SUPER 0,038 EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2- DS(70,-)1-TR150 - WL(T)4,5TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla67/22
70EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F CLASSIC 0,039 EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(2)-S(2)-P(5)-CS80-BS110- DS(N)2-DS(70,-)1-TR150- WL(T)4,0TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla68/22
71EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F PROFESSIONAL 0,037 EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS150-DS(N)2- DS(70,-)1-TR100- WL(T)2,5TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla69/22
72Betonprema prilogu certifikataInžinjering 1 d.o.o. Jelah Tešanj, Ljetinić br. 307“GIT” d.o.o. Tuzla02/23
73EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS EF 0,039 EPS-BAS EN 13163 - T1 - L2-W1-S1 - P3 - BS125 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR150 - WL(T)4IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla03/23
74EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F 0,038 EPS-BAS EN 13163 - T1- L2-W1-S1 - P3 - BS125- DS(N)2-DS(70,-)1 - TR150 - WL(T)2IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla04/23
75EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F 0,038 EPS-BAS EN 13163 - T1 - L2-W2-S2 - P3 - BS125- DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR150 - WL(T)4IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla05/23
76Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmJOP-INVEST d.o.o. Stolac, ul. Kneza Domagija bb“GIT” d.o.o. Tuzla06/23
77Betonprema prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo, Safeta Zajke 95, Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla09/23
78Dodaci betonu, dodaci mlaznom betonuprema prilogu certifikataSIKA Srbija d.o.o. Patrijarha Pavla br. 1, Šimanovci (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla10/23
79Betonprema prilogu certifikataPROING-GRAĐEVINAR d.o.o. Tuzla, Ahmeta Kobića bb“GIT” d.o.o. Tuzla11/23
80EPS – Ekspandirani polistirenEPS-FBanja Komerc Bekament d.o.o. Banja Aranđelovac, Banja (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla12/23
81EPS – Ekspandirani polistirenEPS-GOLDBanja Komerc Bekament d.o.o. Banja Aranđelovac, Banja (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla13/23
82Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar01/2023
83CementCEM II/B-M(S-V) 42,5NHolcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla14/23
84Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac“GIT” d.o.o. Tuzla15/23
85Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Doglodi bb“GIT” d.o.o. Tuzla16/23
86Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1“GIT” d.o.o. Tuzla17/23
87Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Lukavac, Magistralni put bb“GIT” d.o.o. Tuzla18/23
88Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Mostar, Bišće polje bb“GIT” d.o.o. Tuzla19/23
89Betonprema prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla, Industrijska bb, Šićki Brod“GIT” d.o.o. Tuzla20/23
90Dodaci za beton, malter i injekcione smjese – dio 2, dio 5prema prilogu certifikataHA-BE Betonchemie GmbH, Kuhlmannstrasse 14-16, Hameln (Njemačka)“GIT” d.o.o. Tuzla21/23
91Dodaci za beton, malter i injekcione smjese – dio 2, dio 4, dio 5prema prilogu certifikataTKK d.o.o. Srpenica, Srpenica 1 (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla22/23
92CementCEM II/B-S 42,5RNEXE d.d. Našice, Tajnovac 1 (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla23/23
93Betonprema prilogu certifikataTehnograd d.o.o. Tuzla, Turalibegova 48, PJ Šićki Brod“GIT” d.o.o. Tuzla24/23
94Betonprema prilogu certifikataHERING d.d. Š. Brijeg, betonara: Hering-Počitelj, Šurmanci bb“GIT” d.o.o. Tuzla25/23
95Dodaci za beton, malter i injekcione smjese – dio 2, dio 5prema prilogu certifikataKOMOCHEM d.o.o. Visoko, Donja Zimča 68“GIT” d.o.o. Tuzla26/23
96Zidni elementi od porastog betona I. razredaSILCAPOR – zidni elementi od porastog betona I. razredaSILCAPOR Sh.p.k. Doganaj, Kačanik (Republika Kosovo)“GIT” d.o.o. Tuzla27/23
97Betonprema prilogu certifikataEURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Rajlovac bb, Betonara Ričice, Ričićki put bb, Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla28/23
98Betonprema prilogu certifikataALMY d.o.o. Zenica, Vrandučka bb“GIT” d.o.o. Tuzla29/23
99Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmTRGOTRANS d.o.o. Doboj, Kamenolom “Gornja Grapska”, Dobojskih brigade 1“GIT” d.o.o. Tuzla30/23
100Betonprema prilogu certifikataCENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. d.o.o. Sarajevo, Podružnica Zenica, Brce bb“GIT” d.o.o. Tuzla31/23
101Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju, separacija Sigma – Butmir, Izeta Čomare bb, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla32/23
102Dodaci betonu (dodaci za beton, malter i injekcione smjese – dio 2)prema prilogu certifikataMAPEI AUSTRIA GmbH, Grazer Strasse 80, Langenwang (Austrija)“GIT” d.o.o. Tuzla33/23
103P elementi za zidanje od gline I. razredaP elementi za zidanje od gline I. razredaTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa), Rakovička cesta 194, Blažuj“GIT” d.o.o. Tuzla34/23
104CementCEM II/B-M(S-L) 42,5RMORAVACEM d.o.o. Popovac, Paraćin, Branka Ristića 8 (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla35/23
105Zidni elementi od gline – kategorije Iprema prilogu certifikataDILJ d.o.o. Vinkovci, Pogon Našice, B. Radića 200 (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla36/23
106EPS – ekspandirani polistirenEPS F 0,039 EPS-BAS EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)-CS(10)70-TR140-WL(T)5HALKO d.o.o. Cazin, Stijena 50“GIT” d.o.o. Tuzla37/23
107Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)prema prilogu certifikataURSA d.o.o. Novo Mesto, Pavhova ulica 2 (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla38/23
108Betonprema prilogu certifikataEURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Rajlovac bb, Betonara na autoputu A1 “Ozimice – Medakovo” i “Putnikovo”, Tešanj“GIT” d.o.o. Tuzla39/23
109Betonprema prilogu certifikataHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju, separacija Sigma – Butmir, Izeta Čomare bb, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla40/23
110Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16 mmGPD DRINA d.d. Goražde, Sinica 14, ROMANIJAPUTEVI a.d. Sokolac, Podromanija bb“GIT” d.o.o. Tuzla41/23
111Dodaci betonu (dodaci za beton, malter i injekcione smjese – dio 5)prema prilogu certifikataALUCOM AG Ludvigshafen, Giulinistrasse 2 (Njemačka)“GIT” d.o.o. Tuzla42/23
112Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)prema prilogu certifikataBONUS INSULATION, Eryap Grup Yapi Malzemeleri San. ve Tic. A.S. Hendek SAKARYA (Turska)“GIT” d.o.o. Tuzla43/23
113Betonprema prilogu certifikataALMY d.o.o. Zenica, Betonara Zovik, Donji Zovik bb, Hadžići“GIT” d.o.o. Tuzla44/23
114Tankoslojni malter za zidanjeTankoslojni malter za zidanje 1. Ytong Precol/Ytong FIX/Ytong FIX N200 2. Ytong FIX N202Xella Italia S.r.l. Via Cervelina 11, Pontenure (PC), Italija“GIT” d.o.o. Tuzla45/23
115Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, Podgradina bbPRO-MOST d.o.o. Mostar02/2023
116Betonprema prilogu certifikataROCO-COMMERCE d.o.o. Livno, Zabrišće bbPRO-MOST d.o.o. Mostar03/2023
117Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar04/2023
118Betonprema prilogu certifikataGPD “DRINA” d.d. Goražde, Sinica 14, 73000 Goražde“GIT” d.o.o. Tuzla46/23
119Betonprema prilogu certifikata“HERING” d.d. Široki Brijeg, Betonara: „Hering-Počitelj“, Šurmanci bb, 88305 Počitelj“GIT” d.o.o. Tuzla47/23
120AUSTROTHERM EPS AFEPS F 0,038 EPS-BAS EN 13163 - L(2) - W(2) - T(2) - S(2) - P(5) - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR130 - BS70 - WL(T)3 Klasa reakcije na požar prema BAS EN 13501-1:2009 – Klasa E“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać, PJ Šamac Njegošova bb, 76230 Šamac, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla48/23
121AUSTROTHERM EPS AF EXCLUSIVEEPS F 0,032 EPS-BAS EN 13163 -L(2) -W(2) -T(1) -S(2) -P(3) - DS(N)2 - DS(70,-)1 – TR200 – BS170 - WL(T)2,5 Klasa reakcije na požar prema BAS EN 13501-1:2009 – Klasa E“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać, PJ Šamac Njegošova bb, 76230 Šamac, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla49/23
122Betonprema prilogu certifikata“LUKAVAC BETON” d.o.o. Banja Luka, Poslovna jedinica Istočna Ilidža, Ravnogorska bb, Istočna Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla51/23
123CementCEM II/A-L 42,5R MORAVACEM D.O.O Branka Ristića 8, 35254 Popovac, Paraćin, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla52/23
124CementCEM IV/B-W 32,5NHeidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240 Kakanj, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla01/24
125CementCEM II/B-W 42,5N Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240 Kakanj, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla02/24
126CementCEM I 52,5N Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240 Kakanj, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla03/24
127CementCEM III/B 32,5N SR-LHHeidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240 Kakanj, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla04/24
128CementCEM III/A 42,5N Heidelberg Materials Cement BiH d.d. Kakanj Selima ef. Merdanovića 146, 72240 Kakanj, BiH“GIT” d.o.o. Tuzla05/24
129Malter za zidanjeTankoslojni malteri za zidanje: 1. YTONG FIX N 230 2. M10 SILKA FIX S210Novović d.o.o. Aranđelovac 1300 Kaplara 473, 34301 Bukovik, Aranđelovac, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla06/24