• B/H/S
  • ENG

Certificirani građevinski proizvodi

U skladu sa odredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda („Službene novine Federacije BiH“, br. 88/10, 64/11 i 44/16), Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju izdatih certifikata o usklađenosti.
Ovlašteno pravno lice koja je izdalo certifikat o usklađenosti dužno je isto dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog izdavanja.
Podaci o evidentiranim certifikatima o usklađenosti, iz kojih su vidljivi osnovni podaci o proizvodu, objavljuju se na web-stranici Ministarstva.

REGISTAR
građevinskih proizvoda koji posjeduju certifikat o usklađenosti
r.b.GRAĐEVINSKI PROIZVODTIPPROIZVOĐAČCERTIFIKATORBR. CERT.
1PORTLAND CEMENTCEM I 52,5N“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla28/15
2PORTLAND CEMENTCEM I 42,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla29/15
3PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENTCEM II/B-M (P-S) 32,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla30/15
4PORTLAND – KOMPOZITNI CEMENTCEM II/A-M (S-V) 42,5N“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla31/15
5PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURECEM II/A-S 42,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla32/15
6ZIDARSKI CEMENTMC5“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla33/15
7PORTLAND CEMENTCEM I 42,5R““CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla36/15
8MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II B-M (S-LL) 32,5N“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla34/15
9MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II B-M (S-LL) 42,5N“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla35/15
10MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II B-M (S-LL) 42,5N“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla38/15
11PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURECEM II A-S 42,5R“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla38/10
12MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M (V-LL) 32,5R“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla42/15
13MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M (S-V) 42,5N“Holcim” d.o.o. (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla43/15
14PORTLAND CEMENT SA DODATKOM LETEĆEG PEPELACEM II/B-W 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla45/15
15PORTLAND CEMENTCEM I 52,5N“Fabrika cementa Lukavac” d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla52/15
16ZIDARSKI CEMENTMC5 “Lumal”“Fabrika cementa Lukavac” d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla53/15
17PORTLAND CEMENTCEM I 52,5N“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”“GIT” d.o.o. Tuzla51/15
18MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/A-M (V-LL) 42,5N“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”“GIT” d.o.o. Tuzla50/15
19MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M (V-LL) 32,5N“DUNA – DRAVA CEMENT KFT”“GIT” d.o.o. Tuzla49/15
20BIJELI PORTLAND CEMENTCEM I 52,5N White“Holcim (Slovensko) a.s.” (Slovačka)“GIT” d.o.o. Tuzla57/15
21METALURŠKI CEMENTCEM III/A 42,5N LHTvornica “10. Kolovoz” (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla14/11
22PORTLAND CEMENT SA KREČNJAKOMCEM II/B-LL 42,5R - Bijeli“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla15/11
23BIJELI PORTLAND CEMENTCEM I 52,5R - Bijeli“CEMEX” Espana S.A. (Španija)“GIT” d.o.o. Tuzla41/15
24SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLOTE HIDRATACIJECEM III/B 32,5N SR-LH“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla27/15
25MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M (S-V) 32,5NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla01/12
26MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M (S-V) 42,5NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla02/12
27SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINSKE HIDRATACIJECEM III/B 32,5N SR-LH“Fabrika cementa Lukavac” d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla54/15
28PORTLAND CEMENTCEM I 52,5NTvornica cementa Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla46/15
29PUCOLANSKI CEMENT SA DODATKOM KALCIJSKOG LETEĆEG PEPELACEM IV/B-W 32,5NTvornica cementa Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla47/15
30MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II-B-M (V-L) 32,5N“Fabrika cementa Lukavac” d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla55/15
31MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II-B-M (V-L) 42,5N“Fabrika cementa Lukavac” d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla56/15
32MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II B-M (LL-V) 42,5NSalonit Anhovo, Gradbeni materijali d.d. (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla14/15
33SULFATNOOTPORNI PUCOLANSKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJECEM IV/B (V) 32,5R SR-LHHolcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla15/15
34TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAEPS F60 (fasadni)“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla16/15
35TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAEPS F80 (fasadni)“EPS LAŠTRO” d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla17/15
36TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAAustrotherm EPS AF PLUS“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla18/15
37TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAAustrotherm EPS AF“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla19/15
38TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAAustrotherm EPS AF 60“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla20/15
39TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAFragmat EPS F Economic“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla21/15
40TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAFragmat EPS F Super“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla22/15
41TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAFragmat EPS F Classic“FRAGMAT IZOLIRKA” d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla23/15
42TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAF100“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla24/15
43TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAFF“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla25/15
44TERMOIZOLACIONI MATERIJALI OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENAFF NEOPOR“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla26/15
45METALURŠKI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJECEM III/A 42,5N LH“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Juraj (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla37/15
46PORTLAND CEMENT SA DODATKOM ZGURECEM II/B-S 42,5 N“CEMEX” d.d. Tvornica Sv. Kajo (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla39/15
47SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJECEM III/B 32,5N SR LH“CEMEX” d.d. Tvornica 10. kolovoz (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla40/15
48ZIDNI ELEMENTI OD PORASTOG BETONAPP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50“Xella BH” d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla48/15
49EKPANDIRANI POLISTIRENFasadne ploče Demit EPS F GrafitFRAGMAT IZOLIRKA d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla58/15
50EKPANDIRANI POLISTIRENFasadne ploče EPS FHALKO d.o.o. Cazin“GIT” d.o.o. Tuzla59/15
51FASADNA STAKLENA MREŽICAPremium 160 g/m2Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša“GIT” d.o.o. Tuzla60/15
52FASADNA STAKLENA MREŽICAEuro 145 g/m2Tehnoplast d.o.o. Velika Kladuša“GIT” d.o.o. Tuzla61/15
53MALTER ZA ZIDANJETankoslojni mort M10 za zidanje (PorenbetonKleber) Malter za zidanje (MauerMortel 50)“W&P BAUMIT” d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla62/15
54FASADNA STAKLENA MREŽICAPrimafas 160 g/m2KELTEKS d.o.o. Karlovac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla64/15
55AGREGAT ZA BETONFrakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/32Kalvarija Cop d.o.o. Vitez“GIT” d.o.o. Tuzla01/16
56PORTLAND KOMPOZITNI CEMENTCEM II/A-M (S-L) 42,5RLaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla02/16
57PORTLAND CEMENTCEM I 42,5RLaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla03/16
58PORTLAND KOMPOZITNI CEMENTCEM II/B-M (V-L) 42,5NLaFarge, BFC d.o.o., Beočinska fabrika cementa, Beočin (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla04/16
59BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“TBG BH” d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla05/16
60BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Visočka 52, Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla06/16
61PORTLAND MIJEŠANI CEMENTCEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla09/16
62PORTLAND MIJEŠANI CEMENTCEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla10/16
63ZIDARSKI CEMENTMC 5 - LUMALFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla11/16
64MIJEŠANI PORTLAND CEMENTCEM II/B-M(V-LL) 32,5 RHolcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla12/16
65TERMOIZOLACIONI MATERIJAL OD EKSPANDIRANOG POLISTIRENA – FASADNE PLOČEAUSTROTHERM EPS AF EXCLUSIVE“AUSTROTHERM” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla13/16
66SULFATNOOTPORNI CEMENT NISKE TOPLINE HIDRATACIJECEM III/B 32,5 N SR-LH - SULFALUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla14/16
67ELEMENTI ZA ZIDANJE OD GLINE (cetrifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje)15 proizvoda, prema prilogu certifikataTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)“GIT” d.o.o. Tuzla15/16
68BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“MM Transport” d.o.o. Odžak, Redže Porobića 150A, Odžak“GIT” d.o.o. Tuzla16/16
69BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1, Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla17/16
70BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Lukavac, Magistralni put bb, Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla18/16
71BETONCertifikat o fabričkoj kontroli proizvodnje“TBG BH” d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac, Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla19/16
72Elementi za zidanje od porastog betona I razredaPP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50“Xella BH” d.o.o. Tuzla, Nikole Tesle 3, Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla20/16
73Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaEPS-GF – grafitni stiropor“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla21/16
74Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaEPS F80 (fasadni)“ESP LASTRO” d.o.o. Kreševo, Resnik bb, Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla22/16
75Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm“W&P BETON” d.o.o. Blažuj 78, Ilidža, Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla01/17
76PORTLAND MIJEŠANI CEMENTCEM II/A-M(V-L) 42,5NFabrika cementa Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla02/17
77Fasadna staklena mrežicaPRIMAFAS 145 g/m2Kelteks d.o.o. Karlovac“GIT” d.o.o. Tuzla03/17
78Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaEPS-F-GOLD“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla04/17
79Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaEPS-F“Banja Komerc Bekament” Banja, Aranđelovac (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla05/17
80AGREGAT ZA BETONFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16 mm“MM Transport” d.o.o. Odžak“GIT” d.o.o. Tuzla06/17
81BETONprema prilogu certifikata“MM Transport” d.o.o. Odžak“GIT” d.o.o. Tuzla07/17
82AGREGAT ZA BETONFrakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad“GIT” d.o.o. Tuzla12/17
83PORTLAND MIJEŠANI CEMENTCEM II/B-S 42,4N Holcim Ekspert cement“Holcim” d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla13/17
84BETONprema prilogu certifikata“VRAN DUKIĆ” d.o.o. Tomislavgrad“GIT” d.o.o. Tuzla14/17
85BETONprema prilogu certifikata“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla15/17
86BETONprema prilogu certifikata“ALMY” d.o.o. Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla16/17
87Fasadna staklena mrežica117 S (145 g/m2)TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)“GIT” d.o.o. Tuzla17/17
88Fasadna staklena mrežica122(160 g/m2)TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)“GIT” d.o.o. Tuzla18/17
89Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaFasadne ploče TERRASIT EPS F GRAFITTERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla19/17
90Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaFasadne ploče TERRASIT EPS F ECONOMICTERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla20/17
91Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaFasadne ploče TERRASIT EPS F SUPERTERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla21/17
92Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaFasadne ploče TERRASIT EPS F CLASSICTERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla22/17
93Termoizolacioni material od ekspandiranog polistirenaFasadne ploče TERRASIT EPS F PROFESSIONALTERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla23/17
94Fasadna staklena mrežicaFASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2Yuyao Winter International Trade co. Ltd (Kina)“GIT” d.o.o. Tuzla27/17
95Elementi za zidanje od glineP elementi za zidanje od gline 1. razredaTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)“GIT” d.o.o. Tuzla01/18
96Portland miješani cementCEM II/B-M(V-L) 32,5 N - FINELUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla02/18
97Portland miješani cementCEM II/B-M(V-L) 42,5 N - SUPRALUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla03/18
98Portland cementCEM I 52,5 N - PREMILUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla04/18
99Sulfatnootporni cement niske topline hidratacijeCEM III/B 32,5 N SR-LH SULFALUKFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla05/18
100Zidarski cementMC 5 - LUMALFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla06/18
101Portland cement sa letećim pepelomCEM II/B-W 42,5 NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla07/18
102Portland cementCEM I 52,5 NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla08/18
103Portland cement sa dodatkom kalcijskog letećeg pepelaCEM IV/B-W 32,5 NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla09/18
104Betonprema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla10/18
105Betonprema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla10/18 rev.2
106Agregat za betonRiječni – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mmPLOSKO d.o.o. Doboj“GIT” d.o.o. Tuzla11/18
107Betonprema prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla12/18
108Betonprema prilogu certifikataMM Transport d.o.o. Odžak“GIT” d.o.o. Tuzla16/16 rev.3
109Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla13/18
110Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla15/18
111Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla16/18
112Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla17/18
113Fasadna staklena mrežica117 S (145 g/m2)TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)“GIT” d.o.o. Tuzla18/18
114Fasadna staklena mrežica122 (160 g/m2)TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)“GIT” d.o.o. Tuzla19/18
115Fasadna staklena mrežica122 L (150 g/m2)TEHNICAL TEXTILES D.O.O.E.L. Štip (Makedonija)“GIT” d.o.o. Tuzla20/18
116Agregat za betonDolomit – frakcije 0/4, 4/8, 8/16, 16/31,5 mmBaumit Kamen d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla22/18
117Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/11, 11/16 mm“TEKO Mining Lapišnica” d.o.o. Istočni Stari Grad“GIT” d.o.o. Tuzla24/18
118Elementi za zidanje od porobetonaZidni elementi od porastog betona I. razreda“THERMO STONE” d.o.o. Novska (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla25/18
119Portland miješani cementCEM II/B-M (LL-V) 42,5 NSALONIT ANHOVO, GRADBENI MATERIJALI, D.D. Deskle (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla26/18
120Ytong zidni elementi od porastog betona I. razredaPP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.65; PP 4/0.50“Xella BH” d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla28/18
121Betonprema prilogu certifikata“ALMY” d.o.o. Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla16/17 rev.2
122Betonprema prilogu certifikata“HERING” d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla10/18 rev.3
123Betonprema prilogu certifikata“HERING” d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla10/18 rev.4
124Malter za zidanjeMauerMortel 50Baumit proizvodnja d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla30/18
125Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm“JATA GROUP” d.o.o. Srebrenik“GIT” d.o.o. Tuzla31/18
126Betonprema prilogu certifikata“BETON-KOP” d.o.o. Odžak“GIT” d.o.o. Tuzla16/16 rev.4
127Portland cement sa dodatkom krečnjakaCEM II/A-LL 42,5 RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla32/18
128EPS – Ekspandirani polistirenAustrotherm EPS AF EXCLUSIVE“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla33/18
129EPS – Ekspandirani polistirenAustrotherm EPS AF“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla34/18
130EPS – Ekspandirani polistirenAustrotherm EPS AF 60“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla35/18
131EPS – Ekspandirani polistirenAustrotherm EPS AF PLUS“AUSTROTHERM BH” d.o.o. Bihać“GIT” d.o.o. Tuzla36/18
132Betonprema prilogu certifikata“BETON-KOP” d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla01/19 Rev.1
133CementCEM II/B-LL 42.5N Holcim Ekspert RHolcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b“GIT” d.o.o. Tuzla02/19
134Betonprema prilogu certifikata“TRANSPORTBETON” d.o.o. Kiseljak“GIT” d.o.o. Tuzla03/19 Rev.1
135Fasadna mrežicaFASADNA MREŽICA 4x4 165 g/m2“Yuyao Winter International Trade co.” Ltd (Kina)“GIT” d.o.o. Tuzla04/19
136Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm“JAĆIMOVIĆ” d.o.o. Doboj“GIT” d.o.o. Tuzla05/19
137EPS – Ekspandirani polistirenEPS F100“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla06/19
138EPS – Ekspandirani polistirenEPS FFi“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla07/19
139EPS – Ekspandirani polistirenEPS FF“FIMA” d.o.o. Mionica (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla08/19
140Betonprema prilogu certifikata“BETON-KOP” d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla01/19 Rev.2
141Betonprema prilogu certifikata“NEXE BETON” d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla12/18 Rev.1
142Betonprema prilogu certifikata“HERING” d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla10/18 Rev.5
143Lončasti ležajevimageba lončasti ležaj tip RestonPRODUKT BG Inženjering, Batajnica, Beograd (Srbija)PRO-MOST d.o.o. Mostar01/2019
144CementPucolanski cement sa dodatnom kalcijskog letećeg pepela CEM IV/B-W 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla16/19
145CementPortland cement sa letećim pepelom CEM II/B-W 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla17/19
146CementPortland cement CEM I 52,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla18/19
147EPS – ekspandirani polistirenEPS-F-GOLD„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla19/19
148EPS – ekspandirani polistirenEPS-F„Banja Komerc Bekament“ d.o.o. Banja Aranđelovac (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla20/19
149EPS – ekspandirani polistirenEPS F„HALKO“ d.o.o. Cazin“GIT” d.o.o. Tuzla23/19
150EPS – ekspandirani polistirenEPS F60„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla24/19
151EPS – ekspandirani polistirenEPS F80„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla25/19
152EPS – ekspandirani polistirenEPS F100„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla26/19
153EPS – ekspandirani polistirenEPS GF„EPS LAŠTRO“ d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla27/19
154EPS – ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F GRAFIT„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla28/19
155EPS – ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F ECONOMIC„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla29/19
156EPS – ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F SUPER„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla30/19
157EPS – ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F CLASSIC„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla31/19
158EPS – ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F PROFESSIONAL„TERRASIT INSULATION“ d.o.o. Gračanica“GIT” d.o.o. Tuzla32/19
159Zidni elementi od porastog betona 1. razredaYTONG – zidni elementi od porastog betona 1. razreda PP 2.5/0.35; PP 2.5/0.40; PP 3/0.45; PP 4/0.50; PP 4/0.65; PP 5/0.65„Xella BH“ d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla33/19
160MalterTankoslojni malter za zidanje YTONG - PEROCOLXella Italia S.r.l. Pontenure (PC) (Italija)“GIT” d.o.o. Tuzla34/19
161CementSulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla35/19
162CementPortland cement CEM I 52,5N“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla36/19
163CementPortland cement CEM I 42,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla37/19
164CementPortland kompozitni cement CEM II/B-M (P-S) 32,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla38/19
165CementPortland kompozitni cement CEM II/A-M (S-V) 42,5N“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla39/19
166CementPortland cement sa dodatkom zgure CEM II/A-S 42,5R“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla40/19
167CementZidarski cement MC 5“Našicecement” d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla41/19
168BetonKao u prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo, Podružnice Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla42/19
169CementPortland cement CEM I 52,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla43/19
170CementPortland cement CEM I 42,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla44/19
171CementMiješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 32,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (HR)“GIT” d.o.o. Tuzla45/19
172CementMiješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla46/19
173CementMetalurški cement niske topline hidratacije CEM III/A 42,5N LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla47/19
174CementMiješani portland cement CEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (HR)“GIT” d.o.o. Tuzla48/19
175CementPortland cement sa dodatkom zgure CEM II/B-S 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla49/19
176CementSulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica 10. Kolovoz, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla50/19
177CementBijeli portland cement CEM I 52,5RCEMEX Espana S.A. Carretera N-III Madrid Valencia, Bunol (Španija)“GIT” d.o.o. Tuzla51/19
178BetonKao u prilogu certifikata„ALMY“ d.o.o. Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla52/19
179BetonKao u prilogu certifikataGPD „DRINA“ d.o.o. Goražde“GIT” d.o.o. Tuzla53/19
180BetonKao u prilogu certifikata„TBG BH“ d.o.o. Kakanj, PJ Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla54/19
181EPS – ekspandirani polistirenEKOPOR EPS EF„IGM“ d.o.o. Visoko“GIT” d.o.o. Tuzla56/19
182EPS – ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F„IGM“ d.o.o. Visoko“GIT” d.o.o. Tuzla57/19
183CementPortland cement CEM I 52,5 NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla58/19
184CementMiješani portland cement CEM II/B-M (V-L) 32,5NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla59/19
185CementMiješani portland cement CEM II/B-M (V-L) 42,5NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla60/19
186CementSulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LHFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla61/19
187CementZidarski cement MC-5 - LUMALFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla62/19
188CementMiješani portland cement CEM II/A-M (V-L) 42,5NFabrika cementa Lukavac d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla63/19
189CementMiješani portland cement CEM II/B-M (S-V) 42,5NHolcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla01/20
190CementMiješani portland cement CEM II/B-S 42,5NHolcim d.o.o. Koromačno (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla02/20
191„P“ – Elementi za zidanje od gline 1. razredaPrema prilogu certifikataTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa)“GIT” d.o.o. Tuzla03/20
192BetonPrema prilogu certifikata„HERING“ d.d. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla04/20
193Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm“Kalvarija Cop” d.o.o. Vitez“GIT” d.o.o. Tuzla05/20
194Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm„Terakop“ d.o.o. Živinice“GIT” d.o.o. Tuzla07/20
195BetonPrema prilogu certifikata„EURO-ASFALT“ d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla08/20
196BetonPrema prilogu certifikata„NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla11/20
197Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm„PLOSKO“ d.o.o. Doboj“GIT” d.o.o. Tuzla13/20
198Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mm„JOP-INVEST“ d.o.o. Stolac“GIT” d.o.o. Tuzla15/20
199BetonPrema prilogu certifikata„NEXE BETON“ d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla16/20
200BetonPrema prilogu certifikata„TBG BH“ d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla17/20
201BetonPrema prilogu certifikata„TBG BH“ d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla18/20
202BetonPrema prilogu certifikata„TBG BH“ d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla19/20
203BetonPrema prilogu certifikata„TBG BH“ d.o.o. Kakanj“GIT” d.o.o. Tuzla20/20
204CementPortland cement CEM I 52,5 RTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla21/20
205Tankoslojni malter za zidanjeYtong Preocol, Ytong FIX N200Xella Italia S.r.l.“GIT” d.o.o. Tuzla22/20
206CementCEM III/A 42,5N LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo (HR)“GIT” d.o.o. Tuzla23/20
207CementMetalurški cement CEM III/A 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla24/20
208CementSulfatnootporni cement niske topline hidratacije CEM III/B 32,5N SR-LH„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla25/20
209CementPortland cement CEM I 52,5N„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla26/20
210CementPortland cement CEM I 42,5R„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla27/20
211CementPortland kompozitni cement CEM II/B-M (P-S) 32,5R„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla28/20
212CementPortland kompozitni cement CEM II/A-M (S-V) 42,5N„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla29/20
213CementPortland cement sa dodatkom zgure CEM II/A-S 42,5R„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla30/20
214CementZidarski cement MC 5„NEXE“ d.d. Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla31/20
215CementPortland cement CEM I 42,5 RCIMENTAS IZMIR CIMENTO FABRIKACI TURK A.S. Izmir (TR)“GIT” d.o.o. Tuzla32/20
216CementPortland krečnjački cement CEM II/B-LL 32,5RHolcim d.o.o. Koromačno 7b (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla33/20
217Zidni elementi od porastog betona I. razredaPrema prilogu certifikataXella BH d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla34/20
218BetonPrema prilogu certifikataALMY d.o.o. Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla35/20
219EPS – Ekspadirani polistirenPS GF PLUS; =0,030 EPS-BAS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1-TR140-BS120-WL(T)3EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla37/20
220EPS – Ekspadirani polistirenPS GF PLUS; =0,030 EPS-BAS-EN13163-L2-W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1-TR140-BS140-WL(T)2,5EPS LAŠTRO d.o.o. Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla38/20
221BetonPrema prilogu certifikataBETON-KOP d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla39/20
222BetonPrema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg; Betonara „Hering – Počitelj““GIT” d.o.o. Tuzla40/20
223CementCEM III/B 32,5N SR LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo, Kaštel Sućurac (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla01/21
224BetonPrema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Mostar, Bišće Polje bb, Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla02/21
225CementCEM I 52,5N (bijeli)CRH (Slovensko) a.s. Rohožnik (Slovačka)“GIT” d.o.o. Tuzla03/21
226Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmPROMARK d.o.o. Mostar, Rodoč bb, Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla04/21
227BetonPrema prilogu certifikataBETON-KOP d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla06/21
228CementCEM II/B-M (V-LL) 32,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT, Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla07/21
229CementCEM II/A-M (V-LL) 42,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT, Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla08/21
230CementCEM I 52,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT, Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla09/21
231BetonPrema prilogu certifikataPlosko d.o.o. Osječani Donji - Doboj“GIT” d.o.o. Tuzla10/21
232Kalcijum-silikatni elementi za zidanje I. razreda (P)Kalcijum-silikatni elementi za zidanje I. razreda (P)Tvornica zidanih elemenata od kalcijum silikata PGP “APATIN” AD, Industrijska zona bb, Apatin (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla11/21
233CementCEM III/B 32,5N SR-LHTvornica cementa kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla12/21
234BetonPrema prilogu certifikataPROING-GRAĐEVINAR d.o.o. Tuzla. Ahmeta Kobića bb, Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla14/21
235BetonPrema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg, Betonara “Hering-Počitelj”, Šurmanci bb, Počitelj“GIT” d.o.o. Tuzla15/21
236BetonPrema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg, Provo bb“GIT” d.o.o. Tuzla16/21
237Dodaci za beton, malter i injekcione smjesePrema prilogu certifikataSIKA Srbija d.o.o Patrijarha Pavla br. 1. 22310 Šimanovci, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla19/21
238BetonPrema prilogu certifikata„EURO-ASFALT" d.o.o. Sarajevo. Rajlovac bb Betonara Počitelj". Dretelj bb, Čapljina“GIT” d.o.o. Tuzla22/21
239CementCEM III/B 32,5N SR-LH“NEXE" d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla24/21
240CementCEM I 52,5N“NEXE" d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla25/21
241CementCEM II/A-M (S-V) 42,5N“NEXE" d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla27/21
242CementCEM II/A-S 42,5R“NEXE" d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla28/21
243CementMC 5“NEXE" d.d. za proizvodnju građevinskih materijala Tajnovac 1, 31500 Našice, R.Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla29/21
244Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 32/64 mmHidrogradnja“ d.d. Sarajevo - u stečaju Izeta Čomare bb. Ilidža, BiH - kamenolom Hadžići“GIT” d.o.o. Tuzla30/21
245BetonPrema prilogu certifikata"TBG BH" d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo. Doglodi bb“GIT” d.o.o. Tuzla31/21
246BetonPrema prilogu certifikata“TBG BH“ d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac, 71000 Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla32/21
247BetonPrema prilogu certifikata"TBG BH“ d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1, 72000 Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla33/21
248BetonPrema prilogu certifikata"TBG BH" d.o.o. Kakanj. PJ Lukavac, Magistralni put bb, 75250 Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla34/21
249Fasadna mrežicaPRIMAFAS 150 g/m2Kelteks d.o.o. Karlovac, Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla35/21
250Fasadna mrežicaPRIMAFAS 160 g/m2Kelteks d.o.o. Karlovac, Dr. Slavka Rozgaja 3, 47000 Karlovac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla36/21
251CementCEM II/A-LL 42,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla37/21
252CementCEM I 42,5RCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla38/21
253CementCEM II/B-M (S-LL) 32,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla39/21
254CementCEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Juraj Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla40/21
255CementCEM II/B-M (S-LL) 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla41/21
256CementCEM II/B-S 42,5NCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla42/21
257CementCEM III/A 42,5N LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla43/21
258CementCEM III/B 32,5 SR LHCEMEX Hrvatska d.d. Tvornica Sv. Kajo Cesta dr. Franje Tuđmana 45, 21212 Kaštel Sućurac, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla44/21
259BetonPrema prilogu certifikata"NEXE BETON" d.o.o. Sarajevo, Podružnica Tuzla, Industrijska bb, Šićki Brod, 75000 Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla45/21
260BetonPrema prilogu certifikataPROING-GRAĐEVINAR d.o.o. Tuzla Ul. Ahmeta Kobića bb 75000 Tuzla “GIT” d.o.o. Tuzla46/21
261Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/31.5, 0/45 mm ili mješavine koje se dobiju od osnovnih frakcija: 4/31.5, 16/32 mm“TEKO Mining Lapišnica" d.o.o. Bulozi bb, 71144 Istočni Stari Grad“GIT” d.o.o. Tuzla47/21
262BetonPrema prilogu certifikata"HERING“ d.d. Široki Brijeg, Betonara: ,,Hering-Počitelj", Surmanci bb, 88305 Počitelj“GIT” d.o.o. Tuzla48/21
263BetonPrema prilogu certifikata“TBG BH” d.o.o. Kakanj. PJ Mostar, Bišće polje bb, 88000 Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla49/21
264BetonPrema prilogu certifikataGPD “DRINA” d.d. Goražde, Sinica 14, 73000 Goražde “GIT” d.o.o. Tuzla50/21
265P elementi za zidanje od gline I. razredaP elementi za zidanje od gline I. razredaTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa), Rakovička cesta 194, 71215 Blažuj“GIT” d.o.o. Tuzla51/21
266Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmKalvarija Cop d.o.o. Vitez, M. Mošunj bb, 72250 Vitez “GIT” d.o.o. Tuzla52/21
267Tankoslojni malter za zidanjeYtong Preocol, Ytong FIX, Ytong FIX N200Xella Italia, S.r.l. Via Cervelina 11, 1-29010 Pontenure (PC), Italija“GIT” d.o.o. Tuzla53/21
268CementCEM II/B-LL 42,5N Holcim Ekspert RHolcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b, Koromačno, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla54/21
269CementCEM II/B-M (S-V) 42,5N Holcim Ekspert RHolcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b, Koromačno, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla55/21
270CementCEM II/B-LL 32,5RHolcim (Hrvatska) d.o.o. Koromačno 7b, Koromačno, Hrvatska“GIT” d.o.o. Tuzla57/21
271EPS – Ekspandirani polistirenEPS F60 0,040 EPS-BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR100-BS110-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla58/21
272EPS – Ekspandirani polistirenEPS F80 0,038 EPS-BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR150-BS130-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla59/21
273EPS – Ekspandirani polistirenEPS F100 0,036 EPS BAS EN 13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR200-BS150-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla60/21
274EPS – Ekspandirani polistirenEPS GF 0,031 EPS BAS EN13163-L2W1-T1-S2-P3-DS(70,-)1TR150-BS130-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla61/21
275EPS – Ekspandirani polistirenEPS GF PLUS; 0,030 EPS-BAS-EN13163-L2W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1-TR140-BS120-WL(T)3“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla62/21
276EPS – Ekspandirani polistirenEPS GFK PLUS; 0,030 EPS-BAS-EN13163-L2W2-T2-S2-P3-DS(70,-)1TR140-BS 140-WL(T)2,5“EPS LAŠTRO" d.o.o. Resnik bb, 71 260 Kreševo“GIT” d.o.o. Tuzla63/21
277EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS EF 0,039 EPS - BAS EN 13163 T1 - L2-W1 - S1 - P3 - BS125 - DS(N)2 - DS(70,-)1 – TR150 - WL(T)4»IGM« d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla64/21
278EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F 0,038 EPS - BAS EN 13163 T1 - L2 -W1 - S1 - P3 - BS125 - DS(N)2 - DS(70,-)1 – TR150 - WL(T)4»IGM« d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, 71305 Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla65/21
279CementCEM II/B-M(V-L) 32,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla01/22
280CementCEM II/B-M(V-L) 42,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla02/22
281CementCEM I 52,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla03/22
282CementCEM II/A-M(V-L) 42,5 NLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla04/22
283CementCEM III/B 32,5N SR-LHLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla05/22
284CementMC5 - LUMALLukavac Cement d.o.o. Lukavac“GIT” d.o.o. Tuzla06/22
285CementCEM IV/B-W 32,5NTvornica cementa Kakanj d.d.“GIT” d.o.o. Tuzla07/22
286CementCEM II/B-W 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla08/22
287CementCEM I 52,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla09/22
288CementCEM I 52,5 RTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla10/22
289CementCEM III/A 42,5NTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla11/22
290CementCEM II/B 32,5N SR-LHTvornica cementa Kakanj d.d“GIT” d.o.o. Tuzla12/22
291Malter za zidanjeYTONG TANKOSLOJNI MALTERNovović d.o.o. Aranđelovac“GIT” d.o.o. Tuzla13/22
292Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije agregata 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31,5 mm; 31,5/63 mmHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (kamenolom Hadžići)“GIT” d.o.o. Tuzla14/22
293Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmTerakop d.o.o. Živinice“GIT” d.o.o. Tuzla15/22
294BetonPrema prilogu certifikataBETON-KOP d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla16/22
295BetonPrema prilogu certifikataEURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo, Betonara Ričice Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla18/22
296BetonPrema prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo“GIT” d.o.o. Tuzla19/22
297BetonPrema prilogu certifikataHERING d.o.o. Široki Brijeg“GIT” d.o.o. Tuzla20/22
298Dodaci betonu (Dodaci za beton, malter i injekcione smjese – Dio 2)Prema prilogu certifikataSCHOMBURG GmbH & Co. KG, Detmold (Njemačka)“GIT” d.o.o. Tuzla21/22
299Tankoslojni malter za zidanjeTankoslojni malter za zidanje Ytong Preocol, Ytong FIX, Ytong FIX N200Xella Italia S.r.l. Pontenure (Italija)“GIT” d.o.o. Tuzla22/22
300Zidni elementi od porastog betona I. razredaYTONG - zidni elementi od porastog betona I. razredaYtong Bh d.o.o. Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla24/22
301Agregati za nevezane i hidraulički vezane materijale za primjenu u izvođenju radova niskogradnje i izgradnje cestaFrakcije agregata 0/4 mm; 4/8 mm; 8/16 mm; 16/31,5 mm, 31,5/63,0 mm, 0/45 mm i 0/125 mmBOSMAN d.o.o. Sarajevo (kamenolom Bijele Vode)“GIT” d.o.o. Tuzla29/22
302BetonPrema prilogu certifikataALMY d.o.o. Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla30/22
303Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmPROMARK d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla31/22
304Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmPROMARK d.o.o. Mostar“GIT” d.o.o. Tuzla32/22
305CementCEM II/B-M (V-LL) 32,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla33/22
306CementCEM II/A-M (V-LL) 42,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla34/22
307CementCEM I 52,5NDUNA-DRAVA CEMENT KFT Tvornica Beremend (Mađarska)“GIT” d.o.o. Tuzla35/22
308CementCEM I 52,5N (bijeli)DANUCEM SLOVENSKO A.S. Rohožnik (Slovačka)“GIT” d.o.o. Tuzla36/22
309P elementi za zidanje od gline I. razredaP elementi za zidanje od gline I. razredaTvornica opeke d.o.o. Sarajevo (NEXE grupa), Rakovička cesta 194, Blažuj“GIT” d.o.o. Tuzla37/22
310EPS – Ekspandirani polistirenEPS F 0,039 EPS-BAS EN 13163-L(2)-W(2)-T(2)-S(2)-P(5)CS(10)70-TR150-WL(T)5HALKO d.o.o. Cazin, Stijena br. 50, Cazin“GIT” d.o.o. Tuzla38/22
311EPS – Ekspandirani polistirenEPS F 0,039 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T1-S2-P5-DS(N)2DS(70,90)1-CS(10)70BS135-TR120-WL(T)3,5“Banja Komerc Bekament” d.o.o. Banja, Aranđelovac, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla39/22
312EPS – Ekspandirani polistirenEPS-F-GOLD 0,037 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T1-S2-P5-DS(N)2DS(70,90)1-CS(10)80BS150-TR150-WL(T)3,5“Banja Komerc Bekament” d.o.o. Banja, Aranđelovac, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla40/22
313EPS – Ekspandirani polistirenEPS FF 0,039 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS135-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla41/22
314EPS – Ekspandirani polistirenEPS F100 0,036 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS170-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla42/22
315EPS – Ekspandirani polistirenEPS FFi 0,042 EPS-BAS EN 13163-L2W2-T2-S2-P3-BS75-WL(T)3FIMA d.o.o. Mionica, Toplički put br. 5, Mionica, Srbija“GIT” d.o.o. Tuzla43/22
316Agregat za betonAgregat za betonBaumit Kamen d.o.o. Sarajevo, Osik 2b, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla44/22
317Betonprema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg, betonara Hering Počitelj, Šumanci bb“GIT” d.o.o. Tuzla45/22
318Betonprema prilogu certifikataALMY d.o.o. Zenica, Vrandučka bb, Zenica“GIT” d.o.o. Tuzla46/22
319CementCEM II/B-M (V-S) 42,5NNEXE d.d. za proizvodnju građevinskih materijala, Tajnovac 1, Našice (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla47/22
320CementCEM II/B-M (LL-V) 42,5NSALONIT ANHOVO, GRADBENI MATERIJALI, D.D. Anhovo 1, Deskle (Slovenija)“GIT” d.o.o. Tuzla48/22
321Betonprema prilogu certifikataHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (betonara Sigma – Butmir), Izeta Čomare bb, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla49/22
322Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o., Mali Mošunj bb, VitezPRO-MOST d.o.o. Mostar02/2022
323Zidni elementi od porastog betona I. razredaZidni elementi od porastog betona I. razreda„THERMO STONE“ d.o.o. Novska, Zelenička ulica 2b (Hrvatska)“GIT” d.o.o. Tuzla52/22
324Betonprema prilogu certifikataHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (betonara Sigma Butmir), Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla53/22
325Kalcijum-silikatni elementi za zidanje I. razreda (P)BLOK SILKA 200
BLOK SILKA 120
BLOK SILKA 175 NF
BLOK SILKA 115 NF
BLOK SILKA 200 NF
BLOK SILKA NF 111
BLOK SILKA NF 112
Tvornica zidanih elemenata od kalcijum silikata PGP “Apatin” a.d., Industrijska zona bb (Srbija)“GIT” d.o.o. Tuzla54/22
326Dodaci betonu, dodaci mlaznom betonu (Dodaci za beton, malter i injekcione smjese – Dio 2)prema prilogu certifikataMapei Austria GmbH, Grazer Strasse 80, Langenwang (Austrija)“GIT” d.o.o. Tuzla55/22
327Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o.
Mali Mošunj bb
Vitez
PRO-MOST d.o.o.
Mostar
03/2022
328Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o.
Mali Mošunj bb
Vitez
PRO-MOST d.o.o.
Mostar
04/2022
329Agregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za ceste, aerodrome i druge saobraćajne površineAgregati za bitumenske mješavine i tretiranje površina za ceste, aerodrome i druge saobraćajne površineBaumit Kamen d.o.o. Sarajevo, Osik 2b, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla56/22
330Betonprema prilogu certifikataTehnograd d.o.o. Tuzla, PJ Šićki brod, Tuzla“GIT” d.o.o. Tuzla57/22
331Malter za zidanjeMauerMortel 50Baumit proizvodnja d.o.o. Sarajevo, Rudnik 121, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla58/22
332Betonprema prilogu certifikataCENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET A.S. d.o.o. Sarajevo, Podrućnica Zenica, Brce bb“GIT” d.o.o. Tuzla59/22
333Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Mostar, Bišće polje bb“GIT” d.o.o. Tuzla60/22
334Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Doglodi bb“GIT” d.o.o. Tuzla61/22
335Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Sarajevo, Safeta Zajke 205, Rajlovac“GIT” d.o.o. Tuzla62/22
336Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Zenica, Poslovna zona 1“GIT” d.o.o. Tuzla63/22
337Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj, PJ Lukavac, Magistralni put bb“GIT” d.o.o. Tuzla64/22
338EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F GRAFIT
0,032
EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS100-DS(N)2- DS(70,-)1-TR150 - WL(T)3,5
TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla65/22
339EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F ECONOMIC
0,040
EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(2)-S(5)-P(5)-BS100-DS(N)2- DS(70,-)1-TR100-WL(T)3,0
TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla66/22
340EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F SUPER
0,038
EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS115-DS(N)2- DS(70,-)1-TR150 - WL(T)4,5
TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla67/22
341EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F CLASSIC
0,039
EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(2)-S(2)-P(5)-CS80-BS110- DS(N)2-DS(70,-)1-TR150- WL(T)4,0
TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla68/22
342EPS – Ekspandirani polistirenTERRASIT EPS F
PROFESSIONAL 0,037
EPS BAS EN 13163-L(2)-W(2)- T(1)-S(2)-P(5)-BS150-DS(N)2- DS(70,-)1-TR100- WL(T)2,5
TERRASIT INSULATION d.o.o. Gračanica, Branilaca grada bb – Industrijska zona“GIT” d.o.o. Tuzla69/22
343Betonprema prilogu certifikataHERING d.d. Široki Brijeg, Betonara: Hering – Počitelj, Šurmanci bb“GIT” d.o.o. Tuzla70/22
344Betonprema prilogu certifikataHidrogradnja d.d. Sarajevo – u stečaju (betonara Sigma - But–ir), Izeta Čomare bb, Ilidža“GIT” d.o.o. Tuzla01/23
345Betonprema prilogu certifikataInžinjering 1 d.o.o. Jelah Tešanj, Ljetinić br. 307“GIT” d.o.o. Tuzla02/23
346EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS EF 0,039
EPS-BAS EN 13163 - T1 - L2-W1-S1 - P3 - BS125 - DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR150 - WL(T)4
IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla03/23
347EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F
0,038
EPS-BAS EN 13163 - T1- L2-W1-S1 - P3 - BS125- DS(N)2-DS(70,-)1 - TR150 - WL(T)2
IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla04/23
348EPS – Ekspandirani polistirenEKOPOR EPS F 0,038
EPS-BAS EN 13163 - T1 -
L2-W2-S2 - P3 - BS125-
DS(N)2 - DS(70,-)1 - TR150
- WL(T)4
IGM d.o.o. Visoko, Ciglanska bb, Donje Moštre“GIT” d.o.o. Tuzla05/23
349Agregat za betonFrakcije: 0/4, 4/8, 8/16, 16/32 mmJOP-INVEST d.o.o. Stolac, ul. Kneza Domagija bb“GIT” d.o.o. Tuzla06/23
350Fabrički izrađeni proizvodi od mineralne vune (MW)prema prilogu certifikataURSA d.o.o. Novo Mesto, Slovenija, Pavhova ulica 2“GIT” d.o.o. Tuzla07/23
351Betonprema prilogu certifikataTBG BH d.o.o. Kakanj,
PJ Sarajevo,
Doglodi bb
“GIT” d.o.o. Tuzla08/23
352Betonprema prilogu certifikataNEXE BETON d.o.o. Sarajevo,
Safeta Zajke 95,
Sarajevo
“GIT” d.o.o. Tuzla09/23
353Dodaci betonu, dodaci mlaznom betonuprema prilogu certifikataSIKA Srbija d.o.o.
Patrijarha Pavla br. 1,
Šimanovci (Srbija)
“GIT” d.o.o. Tuzla10/23
354Betonprema prilogu certifikataPROING-GRAĐEVINAR d.o.o. Tuzla,
Ahmeta Kobića bb,
Tuzla
“GIT” d.o.o. Tuzla11/23
355EPS – Ekspandirani polistirenEPS-FBanja Komerc Bekament d.o.o.
Banja Aranđelovac,
Banja
(Srbija)
“GIT” d.o.o. Tuzla12/23
356EPS – Ekspandirani polistirenEPS-GOLDBanja Komerc Bekament d.o.o.
Banja Aranđelovac,
Banja
(Srbija)
“GIT” d.o.o. Tuzla13/23
357Betonprema prilogu certifikataKALVARIJA COP d.o.o.,
Mali Mošunj bb,
Vitez
PRO-MOST d.o.o.
Mostar
01/2023