• B/H/S
  • ENG
KFW

Projekat Energetske Efikasnosti u javnim objektima

U skladu sa međuvladinim konsultacijama između Savezne Republike Njemačke i Bosne i Hercegovine održanim 16. novembra 2016. godine predložen je Projekat u oblasti energetske efikasnosti, koji bi finansirao KFW putem granta u iznosu od 9.5 miliona EUR-a, a provodio bi se u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu od 2019. do 2023. godine. Projekat će promovisati energetsku efikasnost i poboljšati javne usluge u školama i vrtićima (uključujući visokoškolske ustanove) ulaganjem u mjere energetske efikasnosti (EE). Opći razvojni cilj EEiPB-a je pridonijeti globalnoj klimi i lokalnoj zaštiti životne sredine te održivom ekonomskom razvoju u Bosni i Hercegovini. Dodatni cilj i korist od navedenog projekta je poboljšanje javnih usluga i smanjenje siromaštva. Sam projekat će se fokusirati na škole i vrtiće.

Krajem 2019. godine potpisan je Finansijski Sporazum KFR-a sa Bosne i Hercegovine a u tijeku su pripreme Specijalnog sporazuma o provedbi projekta sa Federalnim ministarstvom prostornog uređenja kao institucije zadužene za implementaciju projekta.