• B/H/S
 • ENG
Conference
 

O Konferenciji

Bosna i Hercegovina je okarakterizirana kao zemlja sa vrlo visokim stepenom energetske neefikasnosti u sektoru zgradarstva, industrije i usluga. Prosječna potrošnja energije u javnim zgradama u Bosni i Hercegovini je tri puta veća od prosjeka u EU, što ih kategorizira kao potpuno energetski neefikasne zgrade. Više od 70% javnih zgrada u BiH je izgrađeno prije 30 godina kada se nije puno pažnje poklanjalo energetskoj efikasnosti (EE). Osim toga, preko 80% zgrada iz javnog sektora trenutno koristi fosilna goriva ili sisteme daljinskog grijanja koji su dominantno bazirani na uglju.

Uzrok sporog napretka u poboljšanju energetske efikasnosti u Bosni i Hercegovini su neharmonizirani zakoni i nepostojanje podzakonskih akata u oblasti energetske efikasnosti, obnovljivih izvora energije kao i nepostojanje mehanizama finansiranja.

Istovremeno, Bosna i Hercegovina ima jedan od najznačajnih potencijala za pohranjivanje energije u regionu i mogla bi bazirati svoj dalji srednjoročni ekonomski razvoj i kreiranje novih radnih mjesta na mjerama poboljšanja EE u javnom i stambenom sektoru. U posljednje vrijeme, u javnom sektoru došlo je do povećanja investicija u mjere EE i obnovljive izvore energije u sektoru javnih zgrada, što je stimulirajuće za druge sektore u zemlji.

Međutim, brža implementacija projekata EE u Bosni i Hercegovini se može postići fokusiranjem na kreiranje stimulirajućeg pravnog i okvira za EE u javnom sektoru, mjerenje, verifikaciju i sisteme izvještavanja, te razvoj finansijskih mehanizama za energetsku efikasnost.

Međunarodna konferencija “Poboljšanje okruženja za energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada u Bosni i Hercegovini” koju organizira Federalno ministarstvo prostornog uređenja Federacije Bosne i Hercegovine, koja će biti održana 14.09.2022. godine, u Sarajevu, BiH, okupit će sve zainteresirane aktere na lokalnom tržištu energetske efikasnosti i iz sektora javnih zgrada kako bi razgovarali o svim aspektima relevantnim za EE u javnim zgradama, posebno o modelima finansiranja i izgradnji kapaciteta.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine prepoznala je značaj energetske efikasnosti ka održivom ekonomskom razvoju BiH i pridruživanju naše zemlje EU, te kroz projekat Svjetske banke za energetsku efikasnost u Bosni i Hercegovini (BEEP), koji se realizira od 2016. godine u Federaciji BiH, nastoji ukazati na benefite poboljšanja EE u sektoru javnih zgrada i podržati razvoj skalabilnih modela finansiranja energetske efikasnosti.

Kako bi se prezentiralo i diskutiralo o sinergijama i saradnji javnog, privatnog i finansijskog sektora s ciljem uklanjanja postojećih prepreka razvoju tržišta i poboljšanju energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada, ovaj događaj na visokom nivou poslužit će kao platforma za prezentiranje novih ideja i inputa koji će Bosni i Hercegovini pomoći u procesu pristupanja EU i ispunjavanju zahtjeva iz Ugovora o enegetskoj zajednici, u pogledu energetske efikasnosti.

Konferencija će ugostiti ugledne domaće i međunarodne stručnjake koji će prezentirati svoja iskustva i razgovarati o sljedećim temama:

 • PANEL 1 - Implementacija politika koja stimuliraju poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada;
 • PANEL 2 - Investicijski rejting politike energetske efikasnosti za javne zgrade.

 

Agenda

Registracija učesnika

Otvaranje i pozdravna obraćanja

Gospodin Josip Martić, ministar, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Gospodin Admir Softić, pomoćnik ministra, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

NJ.E. Ivana Hlavsová, ambasadorica, Ambasada Republike Češke

Gospodin Stefano Ellero, šef kooperacija, Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini

Gospođa Eva Gibson Smedberg, direktorica za razvojnu saradnju, Ambasada Kraljevine Švedske

Gospodin Daniel Stinsky, savjetnik za ekonomska pitanja i razvoj, Ambasada Savezne Republike Njemačke

Gospodin Christopher Sheldon, šef ureda za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru, Svjetska banka

Gospođa Manuela Naessl, voditeljica ureda za Bosnu i Hercegovinu, Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD)

Gospođa Steliana Nedera, rezidentna predstavnica u Bosni i Hercegovini, Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP)

Prezentacija Programa energetske efikasnosti za Zapadni Balkan - Svjetska banka
Gospodin Charles Cormier, regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju (ECA), Svjetska banka

Revolving Fond za energetsku efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine za javne zgrade
Gospođa Jasmina Katica, šefica odsjeka za energetsku efikasnost, Federalno ministarstvo prostornog uređenja

Pauza

PANEL 1
Implementacija politike koja stimulira poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada

 • Institucionalni okvir za energetsku efikasnost u sektoru zgradarstva u FBiH

 • Transponiranje direktiva EU o energetskoj efikasnosti (obaveze i napredak BiH)

 • Kreiranje pravnog i regulatornog okvira koji stimulira energetsku efikasnost u sektoru javnih zgrada

 • Strateški dokumenti u FBiH

 • Pitanja, odgovori i zaključci

Ručak

PANEL 2
Investicijski rejting politike energetske efikasnosti za javne zgrade

 • Održivi modeli za finansiranje mjera energetske efikasnosti u sektoru javnih zgrada i spremnost BiH za njihovu implementaciju

 • Praćenje i optimiziranje troškova za energiju kroz sisteme energetskog upravljanja i kontrole

 • Primjeri najbolje prakse za poboljšanje energetske efikasnosti javnih zgrada u EU i regionu

 • Pitanja, odgovori i zaključci

Završne napomene

 

Moderator

Haris E. Bilalovic Moderator

Haris E. Bilalović

 

Govornici

Admir Softić

Admir Softić Pomoćnik ministra

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine

Aleksandar Dedinec

Aleksandar Dedinec Stručnjak za energetiku

Makedonska akademija nauka i umjetnosti – Istraživački centar za energiju i održivi razvoj

Alen Džananović

Alen Džananović Biznis lider i koordinator za energetsku učinkovitost i održivost

EBRD

Borko Raičević

Borko Raičević Viši stručnjak za energetsku efikasnost

Energy Community

Charles Cormier

Charles Cormier Regionalni direktor za infrastrukturu za Evropu i Centralnu Aziju (ECA)

Svjetska banka

Edin Bećirović

Edin Bećirović Direktor Sektora za poslovanje sa privredom

UNION Banka

Goran Krstović

Goran Krstović Konsultant za EE i RES

GIZ

Hamid Mehinović

Hamid Mehinović Stručnjak za BDO i energetiku

CETEOR

Jasmina Katica

Jasmina Katica Šefica odsjeka za energetsku efikasnost

Federalno ministarstvo prostornog uređenja Federacija BiH

Katharina Gassner

Katharina Gassner Stručnjak za energetiku

Svjetska banka

Leonida Hadžimuratović

Leonida Hadžimuratović Šefica odsjeka za energetiku

CETEOR

Mladen Ilijević

Mladen Ilijević voditelj Službe za energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Hrvatska

Fond za zaštitu okoliša I energetsku učinkovitost

Mak Kamenica

Mak Kamenica Voditelj projekta

USAID EPA

Miodrag Grujić

Miodrag Grujić Konsultant za EE i RES

ECo Ltd, United Kingdom

Nevena Štrbić

Nevena Štrbić Voditeljica službe energetske efikasnosti u sektoru zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva I državne imovine

Raduška Cupać

Raduška Cupać Rukovodilac Sektora za energiju i zaštitu životne sredine

UNDP u BiH

Vanja Cico

Vanja Cico Investicijska menadžerica

Finance in Motion, BiH