• B/H/S
  • ENG

Kabinet

Sektor za prostorno planiranje:
a) Odsjek za planiranje
b) Odsjek za bazu podataka

Sektor za korištenje zemljišta na federalnom nivou:
a) Odsjek za odobravanje građenja građevina iz nadležnosti Federacije
b) Odsjek za odobravanje radova na zaštiti nacionalnih spomenika

Sektor za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu:
a) Odsjek za obnovu nacionalnih spomenika
b) Odsjek za energetsku efikasnost u zgradarastvu

Sektor za pravne, opće i finansijske poslove:
a) Odsjek za pravne poslove
b) Odsjek za financijske poslove
c) Odsjek za opće poslove

Jedinica za implementaciju projekata (PIU)