• B/H/S
  • ENG

UKLANJANJE GRAĐEVINE

 

Uklanjanju građevine ili njenog dijela, ukoliko se ne radi o uklanjanju na osnovu inspekcijskog rješenja, može se pristupiti samo na osnovu odobrenja za uklanjanje.

Zahtjev za izdavanje odobrenja za uklanjanje građevine podnosi vlasnik građevine, i treba da sadrži priloge iz člana 79. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH: