• B/H/S
  • ENG
Javni pozivi

Odluka i konačna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

13.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog...

Odluka i konačna lista korisnika – utopljavanja zgrada radi uštede energije

13.07.2022.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije...

Odluka i konačna lista korisnika – zaštita nacionalnih spomenika

13.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog...

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – utopljavanja zgrada radi uštede energije

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije...

Prijave koje ne ispinjavaju uvjete – zaštita nacionalnih spomenika

01.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Preliminarna lista korisnika – utopljavanja zgrada radi uštede energije

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije...

Preliminarna lista korisnika – zaštita nacionalnih spomenika

01.07.2022.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Preliminarna lista korisnika – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta

01.07.2022.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta” utvrđenog...

JAVNI POZIV – SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

22.04.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

JAVNI POZIV – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

22.04.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

JAVNI POZIV – UTOPLJAVANJE ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE

22.04.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...