• B/H/S
  • ENG
Javni pozivi

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za izgradnju kolske vage – k.č. br. 1266 K.O. Puračić

02.10.2023.

Na osnovi člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH (»Službene novine...

Odluka o izboru korisnika sredstava – utopljavanja zgrada radi uštede energije – 2023

27.04.2023.

Broj:  04-11-6-240/23-92 Sarajevo, 27.4.2023. godine Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne...

Odluka o izboru korisnika sredstava – zaštita nacionalnih spomenika – 2023

27.04.2023.

Broj:  04-11-6-239/23-77 Sarajevo, 27.4.2023. godine   Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji...

Odluka o izboru korisnika sredstava – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta – 2023  

27.04.2023.

Broj: 04-11-6-241/23-78 Sarajevo, 27.4.2023. godine Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne...

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – zaštita nacionalnih spomenika 2023

27.04.2023.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – utopljavanja zgrada radi uštede energije 2023

27.04.2023.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije...

Prijave koje ne ispinjavaju opće uvjete – sanacija šteta nastalih usljed poplava i klizišta 2023

27.04.2023.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – za sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta”, utvrđenog...

JAVNI POZIV – UTOPLJAVANJE ZGRADA RADI UŠTEDE ENERGIJE – 2023

16.03.2023.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

JAVNI POZIV – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA – 2023

16.03.2023.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

JAVNI POZIV – PREVENCIJA I SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA – 2023

16.03.2023.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu komisija/povjerenstava za tehnički pregled građevina i zahvata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine

27.01.2023.

Broj: 03-19-2-128/23 Sarajevo, 17.1.2023. godine Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH...

Javni poziv za podnošenje prijava za članstvo u Komisiji za nezavisnu kontrolu kontrolom izvještaja o provedenim  auditima i izdatim  energijskim certifikatima

07.11.2022.

Na osnovu člana 39. Zakona o energijskoj efikasnosti („Službene novine Federacije BiH“ broj 22/17) i članova 32.,...