• B/H/S
  • ENG
Javni pozivi

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „DERALA ZAPAD“

04.03.2024.

Na osnovu čl. 8., 92. i 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98,...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „DERALA JUG“

04.03.2024.

Na osnovu čl. 8., 92. i 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98,...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „DERALA“

04.03.2024.

Na osnovu čl. 8., 92. i 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98,...

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za rezervni dimnjak za kotlove 6 i 7, u krugu Sisecam Soda Lukavac

22.02.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine...

Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata

12.01.2024.

U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešče zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih...

Javni poziv za uvid u Glavni projekat za priključak lokalnog puta na magistralnu cestu M-17

09.01.2024.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine...

Javni poziv za uvid u Glavni projekat stambeno-poslovnog objekta u Jajcu – k.č. br. 550 K.O. Jajce 1

22.12.2023.

Na osnovu člana 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „Bundina Kosa“

12.12.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat vjetroelektrane „Poklečani“

12.12.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat revitalizacije crkve sv. Antuna Padovanskog u ulici Gazi Husrev Begova u Bihaću

01.12.2023.

Na osnovu članka 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH”, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat izgradnje perimetarske ograde u zoni jugoistočno od lokalizatora na Međunarodnom aerodromu “Sarajevo”

23.11.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat za objekat interne oznake “219” za laboraciju inicijalne kapisle vlažnim postupkom

23.11.2023.

Na osnovu člana 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...