• B/H/S
  • ENG
Javni pozivi

Odluka o izboru korisnika sredstava – zaštita nacionalnih spomenika – 2024

07.06.2024.

Broj:  04-11-6-147/24- Sarajevo, 05.06.2024. godine Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u Federaciji Bosne...

Odluka o izboru korisnika sredstava – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta – 2024

07.06.2024.

Broj:  04-11-6-145/24 Sarajevo, 05.06.2024. godine Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne...

Odluka o izboru korisnika sredstava – Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije – 2024

07.06.2024.

Broj: 04-11-6-146/24 Sarajevo, 05.06.2024. godine Na temelju članka 70. Zakona o organizaciji tijela uprave u  Federaciji Bosne...

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava...

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za utopljavanje zgrada radi uštede energije

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije...

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za zaštitu nacionalnih spomenika

29.05.2024.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za zaštitu nacionalnih spomenika

29.05.2024.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica...

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava i klizišta

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima –  Transfer za prevenciju i sanaciju šteta nastalih usljed poplava...

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za utopljavanje zgrada radi uštede energije

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije...

Javni poziv za podnošenje prijava za sudjelovanje u radu Stručnog odbora za građevinske proizvode

29.05.2024.

Na temelju članka 17. stavak (3) Pravilnika o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih...

Javni poziv za uvid u Idejni projekat za pretvaranje tavanskog prostora u stambeni – Valtera Perića br. 5, Sarajevu

23.05.2024.

Na osnovu članka 133. Zakona o upravnom postupku („Službene novine Federacije BiH“, br. 2/98, 48/99 i 61/22),...

Javni poziv za uvid u GP za radove rekonstrukcije s ciljem promjene namjene stana u poslovni prostor – Augusta Brauna 10 u Sarajevu

15.05.2024.

Na osnovu članka 56. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine...