• B/H/S
  • ENG
Objave

Dodjela ugovora – 2024

15.03.2024.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje Izvještaj o postupku javne nabavke – Odluke o dodjeli ugovora za nabavku:

Odluka o dodjeli ugovora – nabavka usluge: “lzrada Regulacionog plana Historijskog urbanog krajolika Mostar”