• B/H/S
  • ENG

Ovlaštenje o ispunjavanju propisanih uvjeta izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na rok od pet godina. Ministarstvo vodi Registar privrednih društava i drugih pravnih lica kojima su izdata ovlaštenja.

Registar o privrednim i drugim pravnim licima kojima su izdata ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata