• B/H/S
  • ENG

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17 i 97/17) propisani su uslovi za davanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, provođenje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje, te izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda. Ovlašteno pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti je pravno lice koje ima autorizaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje dijela ili svih radnji ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda. Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju ovlaštenih pravnih lica i izdatih certifikata o usklađenosti, u skladu s odredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/10, 64/11 i 44/16).

Registar ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti