• B/H/S
  • ENG

Ocjenjivanje usklađenosti građevinskih proizvoda

Pravilnikom o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 49/10, 64/11, 94/17 i 97/17) propisani su uslovi za davanje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za provođenje postupka ocjenjivanja usklađenosti, provođenje pojedinih radnji u postupku ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje, te izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda. Ovlašteno pravno lice za ocjenjivanje usklađenosti je pravno lice koje ima autorizaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja za provođenje dijela ili svih radnji ocjenjivanja usklađenosti, izdavanje certifikata o fabričkoj kontroli proizvodnje i/ili za izdavanje certifikata o usklađenosti građevinskog proizvoda. Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju ovlaštenih pravnih lica i izdatih certifikata o usklađenosti, u skladu s odredbama člana 11. Pravilnika o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/10, 64/11 i 44/16).

REGISTAR
ovlaštenih pravnih lica za ocjenjivanje usklađenosti
R/BNaziv i sjedište
pravnog lica
Redni broj iz evidencije ovlaštenih licaPoslovi za koje je izdato ovlaštenjeOdgovorne osobe u
ovlaštenim pravnim licima
1Univerzitet u Zenici - Institut
“Kemal Kapetanović” Zenica,
ul. Travnička cesta br. 7,
tel. 032 417 336
1/19provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- čelik, liveno željezo BAS EN ISO 439, BAS ISO 10700, BAS ISO 671, BAS EN 24943, BAS ISO 10138,
- metalni materijali BAS EN ISO 6892-1, BAS EN ISO 6892-2, BAS EN ISO 6506-1, BAS EN ISO 6507-1, BAS EN ISO 6508-1, BAS EN ISO 7438,
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – armaturne šipke, užad i žice BAS EN ISO 15630-1 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-1 (tč. 6.7)
- čelici za armiranje i prednapregnuti beton – zavarene mreže BAS EN ISO 15630-2 (tč. 5), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 6), BAS EN ISO 15630-2 (tč. 7),
- zavareni spojevi metalnih materijala BAS EN ISO 4136, BAS EN ISO 5173.
Branka Muminović dipl.ing.met.

Murisa Mucić dipl.ing.met.
2PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
2/19donošenje tehničkih odobrenja za područje proizvoda: Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- proizvodi od konstrukcijskog drveta i pomoćni dijelovi,
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- čelik za armiranje i prednapinjanje betona,
- konstrukcijski metalni proizvodi i pomoćni dijelovi,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- konstrukcijski ležajevi,
- proizvodi od prefabrikovanog betona,
- sklopovi prefabrikovanih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Monika Ivanković dipl.ing.građ.
3PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
3/19provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- Konstrukcijski ležajevi – dio 5: Lončasti ležajevi BAS EN 1337-5:2010
Marija Kvesić mag.ing.građ
4BP INSTITUT d.o.o. Laktaši
ul. Veliko Blaško bb,
051 501 788
4/19provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- beton, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1.
Slaviša Đurić dipl.ing.građ.
5Institut za građevinarstvo „IG“ d.o.o. Banja Luka
ul. Kralja Petra I Karađorđevića br. 92-98
051 348 360
5/19provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda:
- svježi beton, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,
- očvrsli beton, BAS EN 12390-2, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1,
- asfalt i bitumen, BAS EN 12697-28, BAS EN 12697-2,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-3, BAS EN 933-4.
Duško Hinić dipl.ing.građ.

Dragan Zmijanjac dipl.ing.građ.

Bojan Lemez dipl.ing.građ.
6Rudarski institut d.d Tuzla
ul. Rudarska br. 72
035 321 800
6/19provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- beton, BAS EN 12390-8, BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1, BAS EN 12350-1 , BAS EN 12350-2,
- opeka, BAS EN 772-16,
- metalni materijali, BAS EN ISO 6892-1, BAS ISO 7800, BAS ISO 7801,
- kamen i agregat, BAS EN 933-1, BAS EN 933-4, BAS EN 1097-2, BAS EN 1097-5, BAS EN 1367-2, BAS ISO 7033, BAS EN 1097-3, BAS EN 1926, BAS EN 13755,
- akustika, BAS ISO 1996-2.
dr.sc. Eldar Pirić dipl.ing.maš.

mr.sc. Bilal Hodžić dipl.ing.građ.
7PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
1/21provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- agregat za beton BAS EN 12620+A1:2009
Marija Kvesić mag.ing.građ
8PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14,
tel. 036 334 188
2/21donošenje tehničkih odobrenja za područje proizvoda: Građevinarstvo, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove.
Monika Ivanković dipl.ing.građ.
9“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
3/21donošenje tehničkih odobrenja za područja proizvoda: Građevinarstvo i Nosivi materijali i komponente, za sljedeće proizvode i grupe građevinskih proizvoda:
• Građevinarstvo:
- geotekstili i srodni proizvodi,
- prometna oprema,
- podne obloge, popločanja i završne obrade cesta,
- agregati,
- proizvodi za cestogradnju,
- cijevi, spremnici i pomoćni dijelovi koji nisu u dodiru s vodom za ljudsku potrošnju,
- podne podloge uključujući nosive ploče prizemlja, ceste i druge prometne plohe,
- ultratanki slojevi asfaltbetona,
- proizvodi za inženjerstvo otpadnih voda,
- sklopovi za zaštitu od pada stijena,
- hidroizolacijski sklopovi za kolnike mostova nanijeti u tekućem stanju,
- dilatacijske naprave za cestovne mostove,
• Nosivi materijali i komponente:
- cement, građevinska vapna i druga hidraulička veziva,
- proizvodi srodni betonu, malteru i malteru za injektiranje,
- proizvodi od prefabrikovanog betona,
- sklopovi prefabrikovanih stubišta,
- lagane spregnute grede i stupovi na osnovi drveta,
- sklopovi za naknadno napinjanje prednapregnutih konstrukcija,
- ankeri.
Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.

dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.

mr.sci. Asmir Softić dipl.ing.građ.

Hasan Hadžić MA-dipl.ing.građ.
10EIB INTERNATIONALE a.d. Banja Luka
ul. Skendera Kulenovića br. 14
tel. 051 211 212
4/21provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• metali i proizvodi od metala – ispitivanje bez razaranja:
- ispitivanje penetrantima - Opći principi BAS EN ISO 3452-1:2014,
- ultrazvučno ispitivanje - tehnike, nivoi ispitivanja i ocjenjivanja BAS EN ISO 17640:2019,
- vizuelno ispitivanje zavarenih spojeva nastalih topljenjem BAS EN ISO 17637:2018,
- ispitivanje zavarenih spojeva magnetnim česticama BAS EN ISO 17638:2018,
- radiografsko ispitivanje - dio 1: tehnike X i gama-zraka sa filmom BAS EN ISO 17636-1:2014,
- mjerenje debljine ultrazvukom BAS EN 14127:2015
Ljubomir Livopoljac dipl.ing.metalurgije

Stojan Zelenika bach.ing.maš.
11SAC TESTING & CONSULTING d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovac bb
tel. 033 407 921
5/21provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• kameni agregat:
- određivanje granulometrijskog sastava agregata BAS EN 933-1,
• bitumenske smjese:
- sadržaj rastvorljivog veziva BAS EN 12697-1,
- određivanje maksimalne gustoće BAS EN 12697-5 Postupak A,
- određivanje gustine asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-6 Postupak B (SSD-9.3),
- određivanje udjela šupljina u bitumeniziranom uzorku BAS EN 12697-8,
- uzorkovanje BAS EN 12697-27 Tačke 4.3 i 4.7,
- određivanje dimenzija laboratorijski pripremljenih asfaltnih uzoraka BAS EN 12697-29,
- Marshall test BAS EN 12697-34,
- određivanje debljine uzoraka iz izvedenog asfaltnog sloja BAS EN 12697-36,
• beton:
- ispitivanje očvrslog betona na pritisak BAS EN 12390-3, BAS EN 12390-3/Cor1.
Azra Zečić dipl.ing.hem.tehnologije.
12“Institut za građevinarstvo, građevinske materijale i nemetale - GIT” d.o.o. Tuzla
ul. Kojšino br. 29
tel. 035 258 081
6/21provođenje radnji izdavanja certifikata o tvorničkoj kontroli proizvodnje, odnosno izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- cement, BAS EN 197-1, BAS EN 14216, BAS EN 14647, BAS EN 14647/Cor1, BAS EN 413-1,
- zidni elementi, BAS EN 771-1+A1, BAS EN 771-2+A1, BAS EN 771-3+A1 i BAS EN 771-4+A1,
- toplotno izolacioni proizvodi (za ETICS sisteme), BAS EN 13162+A1, BAS EN 13163+A2 i BAS EN 13499,
- malter za zidanje, BAS EN 998-2,
- beton, BAS EN 206+A1, BAS 1057, BAS EN 206-1, BAS EN 206-1/A1 i BAS EN 206-1/A2,
- agregat, BAS EN 12620+A1, BAS EN 13043, BAS EN 13043/Cor 1 i BAS EN 13242+A1,
- dodaci za beton, malter i injekcione smjese, BAS EN 934-2+A1, BAS EN 934-3+A1, BAS EN 934-4 i BAS EN 934-5.
dr.sci. Amir Džananović dipl.ing.građ.,
Zehrina Begić MA-dipl.ing.tehn.,
Marko Tokić dipl.ing.građ.,
Nedžad Imamović dipl.ing.arh.
13PRO-MOST d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV br. 14
tel. 036 334 188
1/22provođenje radnji izdavanja certifikata o usklađenosti za sljedeće građevinske proizvode:
- beton BAS EN 206+A1, BAS 1057, BAS EN 206-1, BAS EN 206-1/A1 i BAS EN 206-1/A2
Marija Kvesić mag.ing.građ
14“IGH” d.o.o. Mostar
ul. Bišće Polje bb, Mostar,
tel. 036 449 880
2/22provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda, odnosno pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to:
- beton, prema specifikaciji BAS EN 206+A1,
- agregat za beton, prema specifikaciji BAS EN 12620+A1,
- agregat za bitumenske mješavine, prema specifikaciji BAS EN 13043/Cor1,
- agregat za nevezane i hidraulički vezane materijale, prema specifikaciji BAS EN 13242+A1,
- agregat za željeznički tucanik, prema specifikaciji BAS EN 13450/Cor1,
- bitumenske mješavine tipa asfaltbetona, prema specifikaciji BAS EN 13108-1, BAS EN 13108-2, BAS EN 13108-3, BAS EN 13108-4, BAS EN 13108-5, BAS EN 13108-6, BAS EN 13108-7, BAS EN 13108-8, BAS EN 13108-20, BAS EN 13108-21.
Davor Popić dipl.ing.građ.

Jelena Radić Kustura
dipl.ing.građ.

Tomislav Marić dipl.ing.građ.
15DTQ d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 3
tel. 033 776 950
3/22provođenje radnji ocjenjivanja usklađenosti, odnosno ispitivanja građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
- agregat, prema uslovima iz normi:
BAS EN 1097-6:2014, BAS EN 933-1:2012,
- beton, prema uslovima iz normi:
BAS EN 12350-2:2020, BAS EN 12390-3:2020,
- asfaltne mješavine, prema uslovima iz normi: BAS EN 12697-1:2013, BAS EN 12697-2+A1:2020, BAS EN 12697-5:2020, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2020, BAS EN 12697-13:2019, BAS EN 12697-29:2003, BAS EN 12697-30:2020, BAS EN 12697-34:2013, BAS EN 12697-36:2004, BAS EN 12697-27:2018,
- bitumen, prema uslovima iz normi:
BAS EN 13398:2019, BAS EN 1426:2016, BAS EN 1427:2016.
dr.sci. Milada Mataradžija dipl.ing.građ.

Emir Muslić dipl.ing.nem.mat
16CELAB d.o.o. Kakanj
ul. Branilaca bb
tel. 062 499 660
1/23provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to kako slijedi:
• metode ispitivanja:
- agregat, prema uslovima iz normi: BAS EN 933-1:2012, BAS EN 933-4:2011,
- beton, prema uslovima iz norme: BAS EN 12390-3:2020,
- bitumenske smjese, prema uslovima iz normi: BAS EN 12697-5:2020, BAS EN 12697-6:2013, BAS EN 12697-8:2020,
• ocjenjivanje usklađenosti:
- agregat, prema uslovima iz normi: BAS EN 1620+A1:2009, BAS EN 13043:2006, BAS EN 13043/Cor1:2006, BAS EN 13242+A1:2009, BAS EN 13450:2006, BAS EN 13450/Cor1:2006,
- beton, prema uslovima iz normi: BAS EN 206+A1:2018, BAS EN 13791:2020,
- bitumenske smjese, prema uslovima iz normi: BAS EN 13108-1:2017, BAS EN 13108-2:2017, BAS EN 13108-3:2017, BAS EN 13108-4:2017, BAS EN 13108-4/Cor1:2019, BAS EN 13108-5:2017, BAS EN 13108-6:2017, BAS EN 13108-7:2017, BAS EN 13108-8:2017, BAS EN 13108-9:2017, BAS EN 13108-20:2017, BAS EN 13108-21:2017.
Edin Spahić dipl.ing.nem.mat.
17Istraživačko razvojni centar d.o.o. Istočno Sarajevo - „INZAlab“ – ispitna laboratorija
ul. Vitomira Lukića br. 12a
tel. 033 777 400
2/23provođenje radnji ispitivanja, odnosno ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda i pojedinih svojstava građevinskih proizvoda, i to ispitivanje otpornosti na požar i reakcije na vatru, kako slijedi:
- vrata, elementi za zatvaranje i prozori koji se mogu otvarati, zatvarači za otvore u zidovima, prema uslovima iz normi: JUS U.J1. 160/1986, BAS EN 1634-1+A1:2019, BAS EN 13501-2/2017,
- plafoni, neopterećene tavanice, prema uslovima iz normi: JUS U.J1. 110/1986, BAS EN 1364-2:2019, BAS EN 13501-2/2017,
- zidovi (opterećeni i neopterećeni), paneli, prema uslovima iz normi: BAS EN 1364-1:2016, JUS U.J1. 090/1986, BAS EN 1365-1:2014, BAS EN 13501-2:2017,
- međuspratne i krovne konstrukcije, prema uslovima iz normi: BAS EN 1365-2:2015, BAS CEN/TS 1187:2013, BAS EN 13501-5:2017, BAS EN 13501-2:2017,
- ostakljeni elementi, prema uslovima iz normi: BAS ISO 3009:2007, BAS EN 13501-2:2017,
- građevinski proizvodi, materijali i elementi, prema uslovima iz normi: BAS EN 11925-2:2021, BAS EN 13501-1:2020.
Senid Osmanković
MA - dipl.ing.maš.