• B/H/S
  • ENG
Objave

Pokretanje postupka javnih nabavki u 2024. godini

04.03.2024.

Odluke o pokretanju postupka javnih nabavki u 2024 godini:

Javna nabavka za uslugu: lzbor nosioca izrade “lzmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske carsije”(otvoreni postupak sa objavom obavještenja);