• B/H/S
  • ENG

Građevinski proizvodi koji posjeduju tehničko odobrenje

U skladu sa odredbama člana 31. Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode (“Službene novine FBiH”, broj 2/11 i 95/19), Federalno ministarstvo prostornog uređenja vodi evidenciju građevinskih proizvoda koji posjeduju tehničko odobrenje.
Ovlašteno pravno lice koje je izdalo tehničko odobrenje dužno je isto dostaviti Ministarstvu u roku od 15 dana od dana njegovog izdavanja.
Podaci o evidentiranim tehničkim odobrenjima, iz kojih su vidljivi osnovni podaci o proizvodu i namjeravanoj upotrebi, objavljuju se na web-stranici Ministarstva

REGISTAR
građevinskih proizvoda koji posjeduju tehničko odobrenje
R/BGRAĐEVINSKI PROIZVODTIPPROIZVOĐAČCERTIFIKATORBR. CERT.
1Sustav potpornih zidova od armiranog tla formiranih od modularnih AB panela i geosintetičkih traka-HERING d.d. Široki Brijeg, Provo bbPRO-MOST d.o.o. MostarBHTO – 01/2023