• B/H/S
  • ENG

IZVOĐAČ RADOVA

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15), izvođač je pravno lice koje gradi ili izvodi sve ili pojedine radove na građevini ili drugim zahvatima u prostoru.

Građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo pravno lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Pod izvođenjem radova, u smislu gore navedene Uredbe, smatra se i izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, kao i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Registar izvođača kojima je dato ovlaštenje