• B/H/S
  • ENG

IZVOĐAČ RADOVA

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22, 42/22 i 93/22), izvođač je lice koje gradi ili izvodi sve ili pojedine radove na građevini ili drugim zahvatima u prostoru.

Građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo lice koje je registrirano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Fizička lica podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja u skladu sa članom 49. ove Uredbe, a obrazac se može preuzeti ovdje.

Pod izvođenjem radova, u smislu gore navedene Uredbe, smatra se i izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, kao i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

REGISTAR
izvođača kojima je dato ovlaštenje
R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRAVNOG LICA VAŽI DO VRSTA STRUČNIH POSLOVA NA IZGRADNJI GRAĐEVINA I/ILI IZVOĐENJU POJEDINIH RADOVA NA GRAĐEVINI I DRUGIM ZAHVATIMA U PROSTORU
1. ''MG MIND'' d.o.o. Mrkonjić Grad,
Podbrdo b.b.,
Mrkonjić Grad
25.1.2028. Izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, završno-zanatski radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
2. GORAŽDEPUTEVI'' d.o.o. Goražde,
ul. 22. Maja b.b.,
Goražde
28.12.2027. Izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
3. Sinohydro Corporation Limited,
Xicui Road, dvorište broj 17,
zgrada broj 23, sprat 6, 601,
Peking,
Haidian distrikt, NR Kina
28.12.2027. Izvođenje i stručni nadzor građevinskih radova niskogradnje kao pojedine faze građenja.
4. Univerzitet u Tuzli,
ul. dr. Tihomila Markovića br. 1,
Tuzla
3.1.2028.Izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
5. ''BOSMAN'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Rakovička cesta br. 18,
Sarajevo-Ilidža
23.1.2028.izvođenje i stručni nadzor hidrotehničkih radova kao pojedine faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
6 ''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj,
ul. Branilaca b.b.,
Kakanj
29.1.2028. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, hidrotehnički radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
7 D.O.O. ''SAGRA'' Gračanica,
Stjepan polje b.b.,
Gračanica
18.8.2027. zaštita, konzervacija i rehabilitacija nacionalnih spomenika i stručni nadzor.
8 ''Integral inženjering'' a.d. Laktaši,
Omladinska ulica br. 44,
Jakupovci, Laktaši
29.1.2028. izvođenje i stručnog nadzora iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
- pripremni radovi,
- radovi elektrotehnike (elektroenergetika, telekomunikacija, automatika i elektronika) i
- mašinski radovi: KGH tehnika, proizvodna tehnika.
9 China State Construction Engineering Corporation Limited,
No. 15, Sanlihe Road,
Haidian District, Peking
13.2.2028.izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi niskogradnje,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi, mašinski radovi: KGH tehnika.
10 "INŽINJERING 1" d.o.o. Jelah,
Ljetinić br. 307,
Ljetinić, Tešanj
6.3.2028. izvođenje i stručni nadzor iz oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
11 ''VINKOVIĆ'' d.o.o. Oštra Luka,
Školska br. 4,
Oštra Luka, Orašje
15.3.2028. izvođenje i stručni nadzor građevinskih radova visokogradnje i zanatsko-završnih radova kao pojedinih faza građenja.
12 "NAVITAS ENGINEERING&AUTOMATION" d.o.o.,
Bulevar Meše Selimovića br. 81B/II
4.3.2028. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
13 ''TELEGROUP'' d.o.o. Banja Luka
Marije Bursać broj 8, Banja Luka
2.1.2024. izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti elektroenergetike, automatike i elektronike, i to:
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka i slaba struja).
14 "TEHNOPETROL" d.o.o. Tuzla,
Đorđa Mihajlovića broj 4,
Tuzla
26.3.2028.izvođenje radova i stručni nadzor kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to: mašinski radovi (proizvodna tehnika, energetika i KGH tehnika).
15 GEOLP d.o.o. Kakanj
ul. Rudarska broj 10
Kakanj
21.9.2026. izvođenje i stručni nadzor geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
16''DTQ'' d.o.o. Sarajevo
ul. Stjepana Tomića br. 3
71000 Sarajevo - Centar
21.9.2026. izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja
17 ''VINKOVIĆ'' d.o.o. Oštra Luka
Školska broj 4, Oštra Luka, Orašje
28.1.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:
- građevinsko - zanatski radovi.
18 ''BOSSIL'' d.o.o., Stara Bila b.b., Vitez 24.1.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja cesta,
- propusti i potporne konstrukcije.
19 "INGGRA" d.o.o. Sarajevo
ul. Hamdije Kreševljakovića br. 61
Sarajevo-Centar
1.2.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- izvođenje pojedinih faza građenja:
- građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
20 Dalekovod d.d.,
Marijana Čavića broj 4,
Zagreb (Grad Zagreb)
1.11.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: radovi elektrotehnike (elektroenergetika).
21 "GRAKOP" d.o.o. Kiseljak
Gromiljak b.b.
Kiseljak
2.2.2027. Izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja iz oblasti niskogradnje i visokogradnje i to:
- građevinski radovi,
- zanatasko-završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
- pripremni radovi.
22 "TERMOELEKTRO" d.o.o. Brčko
Bulevar mira 2
Brčko
20.3.2027.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- mašinski radovi (energetika).
23 ELEKTROCENTAR Petek d.o.o. Tuzla
ul. Tomislava Ramnjaka br. 54
Tuzla
20.3.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika).
24 "TELEGROUP" d.o.o. Banja Luka,
Marije Bursać broj 8,
Banja Luka
1.11.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika) i stručni nadzor, u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
25 ''ITC'' Zenica d.o.o.
Zmaja od Bosne bb, (Poduzetnička zona 1), Zenica
24.1.2023. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
26 ITS Group d.o.o. Lukavac,
Redžepa ef. Muminhodžića b.b.,
Lukavac
21.3.2028. izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko-završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
27 D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b., Mostar
23.3.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine, i to:
- izvođenje građevinskih radova i multibarijernih zaštita, za građevine i zahvate za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).
28 "PPG" d.o.o. Sarajevo
Bulevar Meše Selimovića 81a
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
20.3.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
29 ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo
Hamdije Ćemerlića br. 2, Sarajevo - Novo Sarajevo
13.2.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine, i to:
- građevine za proizvodnju el. energije (HE,TE,VE),
- građevine i postrojenja u hemijskoj industriji, petrohemijska postrojenja i rafinerije, terminale za ugljikovodike, koksare, plinare,
- DV, telekomunikacione linije, transformatorske stanice,
- magistralne i lokalne nadzemne i podzemne cjevovode za prenos naftnih derivata, gasa, vode, hemijskih i drugih proizvoda, pumpne stanice.
30 ''SES'' d.o.o. Sarajevo
Trg ZAVNOBIH-a broj 25, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad
23.3.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:
- uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme (jaka struja) i
- uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme javne rasvjete.
31 ''ALFA THERM'' d.o.o. Mostar,
Bišće polje b.b.,
Mostar
3.5.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
- mašinski radovi (KGH tehnika).
32 "ELEKTRO DŽINDO" d.o.o. Gračanica,
Stubo b.b.,
Gračanica
26.3.2028.izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje.
33 ''ANS DRIVE'' d.o.o. Sarajevo
Butmirska cesta broj 24, Sarajevo, Ilidža
19.1.2023. građenje/izvođenja iz područja visokogradnje, i to:
- građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine,
- uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.
34 HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG
Provo b.b.
Široki Brijeg,
11.5.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
- izvođenje građevinskih radova i multibarijernih zaštita, za građevine i zahvate za postupanje sa otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje sa otpadom).
35 "TEHNOGRAD" d.o.o. Tuzla
ul. Turalibegova br. 48
Tuzla
2.2.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja, i to:
- građevinski radovi,
- zanatasko-završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
- pripremni radovi.
36. ''INŽINJERING 1'' d.o.o. Jelah
Ljetinić broj 307, Jelah
22.3.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:
- radovi na izvođenju AB montažne konstrukcije,
- radovi na izvođenju temeljne konstrukcije i
- građevinsko - zanatski radovi.
37 "ITC" Zenica d.o.o.,
ul. Zmaja od Bosne b.b.
(Poduzetnička zona 1),
Zenica
27.4.2027. izvođenje građevina i zahvata u prostoru, u oblasti niskogradnje i visokogradnje, građevina i zahvata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to za:
- pripremne radove,
- građevinske radove,
- zanatsko-završne radove,
- hidrotehničke radove,
- radove elektrotehnike: elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika,
- mašinske radove: proizvodna tehnika, procesna tehnika, energetika i KGH tehnika.
38 Shandong Foreign Economic & Technical Cooperaton Co., Ltd.,
Shandong Hi-speed Mansion, No. 8., North LongAo Road
Jinan, NR Kina
30.5.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to:
- gornji stroj željezničkih i tramvajskih pruga.
39 IOG d.o.o., sa sjedištem u ulici Dr. Silve Rizvabegović B2, Sarajevo, Ilidža, 8.2.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to: gornji stroj (željezničkih pruga, industrijskih kolosjeka, tramvajskih pruga i kranskih staza).
40 MARLEKO d.o.o. GRUDE
Donji Mamići 228, Grude,
2.10.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- radovi na izvođenju opreme na cesti (horizontalna i vertikalna signalizacija i zaštitne ograde).
41 ''STEP'' d.d. Sarajevo,
ul. Halilovići broj 2,
Sarajevo - Novi Grad
27.4.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika, automatika i elektronika).
42 ''KESO-GRADNJA'' doo Tršić-Zvornik
Tršić b.b., Zvornik
1.6.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
43 ''AKSEMONT'' d.o.o. Srebrenik
21 Srebreničke brigade b.b., Srebrenik
27.5.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- izvođenje mašinskih metalnih konstrukcija u industriji.
44 "MRKONJIĆPUTEVI" d.o.o. Mrkonjić Grad,
Podbrdo b.b.,
Mrkonjić Grad
3.10.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
45 KPA Unicon Oy
Myllykatu 12, PIEKSÄMÄKI, Finska
7.6.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva za područje idustrijskih građevina, i to:
- radovi na izvođenju posuda pod pritiskom,
- radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija u industriji.
izvođenje pojedinih specifičnih radova iz oblasti elektrotehnike za područje idustrijskih građevina, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
46 RUDARSKI INSTITUT d.d. Tuzla
Rudarska broj 72, Tuzla
28.5.2024. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
47 ''MARUŠIĆ'' d.o.o. Jajce
Stjepana Tomaševića b.b., Jajce
7.6.2024. izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
48 ''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce
Lučina b.b., Jajce
8.6.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- mostovi,
- propusti,
- potporne konstrukcije.
- područje hidrotehnike (hidroenergetski obekti):
- hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.
49 ''ABM-SERVIS'' d.o.o. Zenica
Kranjčevićeva broj 1, Zenica
1.6.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
50 TTU energetik d.o.o. Tuzla
18 hrvatske brigade broj 25, Tuzla
27.5.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:
- radovi na izvođenju posuda pod pritiskom,
- radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija u industriji,
- radovi na izvođenju transportnih sistema i prateće opreme.
51 INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO ''IG'' d.o.o. Banja Luka
kralja Petra I Karađorđevića broj 92-96, Banja Luka
17.6.2024.
- izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu,
- izvođenja laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
52 elektrika S d.o.o. Sarajevo
Dr. Fetaha Bećirbegovića broj 23 A, Sarajevo,
Sarajevo - Novo Sarajevo
27.7.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje i elektroenergetike, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
53 ''ROADING'' d.o.o. Gračanica
Sprečanski put b.b, Gračanica
22.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, odbrambeni nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- objekti komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filterske stanice), sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda i drenažni sistemi,
- postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori).
54 DEMA & S d.o.o.,
Vrapčići b.b.,
Mostar
27.4.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika).
55 COLAS HRVATSKA d.d.
Međimurska broj 26, Varaždin (Grad Varaždin) Republika Hrvatska
25.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj), mostovi, podputnjaci, nadputnjaci,
propusti, potporne konstrukcije.
- područje hidrotehnike:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.
56 KRIVAJA METALI d.o.o. Zavidovići, sa sjedištem u ulici Radnička broj 1, Zavidovići, 7.2.2024. izvođenje čelične konstrukcije kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
57 KJKP ''RAD'' d.o.o. Sarajevo
Paromlinska 57, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo
13.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj).
58 "KALVARIJA-COP" d.o.o. Vitez,
Mali Mošunj b.b.,
Vitez
4.5.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja, i to: građevinski radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to: pripremni radovi.
59 ''LIV ELEKTRONIK'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Azize Šaćirbegović bb, Sarajevo, Novo Sarajevo, 1.7.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- iskop kanala i bušenje trupa puta.
60 ''IZGRADNJA'' d.o.o. Teočak, sa sjedištem u ulici Teočak bb, Teočak, 3.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrogradnje, i to:
- niskogradnja:
- ceste (gornji i donji stroj),
- unutrašnja i vanjska odvodnja voda,
- potporne i obložne konstrukcije,
- propusti,
- mostovi (raspona do 70m),
- hidrogradnja:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi,
- hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda.
61 "ANS DRIVE" d.o.o. Sarajevo,
Butmirska cesta 24,
Sarajevo, Ilidža
7.7.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
62 ''Sarajevoputevi'' d.d. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Mustajbega Fadilpašića broj 17, Sarajevo - Centar, 4.6.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- mostovi,
- potporne konstrukcije,
- propusti,
- unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.
63 ''DŽEKOS'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16,
Sarajevo, Ilidža
4.5.2027. izvođenje pojedine faze građenja i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- građevinski radovi.
64 ''POROBIĆ'' d.o.o. Zavidovići
Radnička ulica b.b., Zavidovići
15.7.2024. izvođenjea pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- mostovi,
- propusti,
- potporne konstrukcije.
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode),
- radovi na izvođenju vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, pumpne stanice, rezervoari, filterske stanice),
- kanalizacijskih sistema,
- sistema odvodnje oborinskih voda i
- drenažnih sistema.
65 ''ARAPOVAC PUTEVI'' d.o.o.
Ratkovići, ulica Izeta Ahmetovića broj 62, Čelić,
27.7.2024. - pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to: ceste (gornji i donji stroj), potporne konstrukcije.
- pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta),
- postavljanje opreme na cesti.
66 ''HADŽIĆ-GRADNJA'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Dobroševićka broj 101,
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
4.5.2027. izvođenje pojedine faze građenja i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- građevinski radovi.
67 ''TEHNOPETROL'' d.o.o. Tuzla
Đorđa Mihajlovića broj 4, Tuzla,
27.7.2024. izvođenje mašinskih KGH instalacija kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- sistema za grijanje i
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.
68 KONSTRUKCIJE d.o.o. Mostar,
Kočine broj 198A,
Mostar
4.5.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja, i to: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to: pripremni radovi.
69 ''ALMY-GRADNJA'' d.o.o. Zenica
Pečuj, Vrandučka b.b., Zenica,
27.7.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
70 BERSIA d.o.o. SARAJEVO
Grbavička 40D, Sarajevo, Novo Sarajevo,
13.7.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- radovi na zaštiti od vode i vlage (hidroizolacijski radovi).
71 GEOCON d.o.o. Čitluk
ulica Franjevačkih mučenika 7, Međugorje, Čitluk
15.7.2024. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
72 ''ORMAN'' d.o.o. Kiseljak, sa sjedištem u ulici Žrtava domovinskog rata bb, Kiseljak, 24.9.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
- obloge rječnih tokova,
- pragovi,
- kaskade,
- bučnice,
- nasipi,
- potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine,
- zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
73 ''NISKOGRADNJA-MARJANOVIĆ'' d.o.o. Prijedor
ulica Zanatska b.b., Prijedor
27.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.
74 ''INŽINJERING 1'' d.o.o. Jelah
Ljetinić 307, Ljetinić, Tešanj
15.1.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- geotehnički radovi (injektiranje, izrada šipova i sidara).
75 ''Širbegović Inženjering'' d.o.o. Gračanica
ul. Branilaca grada b.b., Gračanica
15.1.2025. izvođenja građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
76 ''ELNOS BL'' d.o.o. Banja Luka
Ulica Blagoja Parovića broj 100 E, Banja Luka,
17.8.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:
- izvođenje elektromontažnih radova (jaka i slaba struja) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (DV, TS i razvodna postrojenja).
77 ENERGOINVEST d.d. - Sarajevo, sa sjedištem u ulici Hamdije Ćemerlića broj 2, Sarajevo, Novo Sarajevo, 22.9.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, mašinstva, hidrotehnike i građevinarstva (visokogradnje), i to:
- područje elektroenergetike:
- izvođenje elektroenergetskih objekata svih naponskih nivoa (TS i DV) do 400 kV,
- izvođenje sistema katodne zaštite na podzemnim metalnim instalacijama industrijskih objekata i na podzemnim metalnim cjevovodima (sistemi sa nametnutim strujama i sistemi galvanskim anodama),
- izgradnja energetskih objekata za proizvodnju električne energije (HE, TE, solarne i vjetroelektrane) - elektro i mašinka faza izvođenja,
- izgradnja TK i SCADA sistema,
- područje mašinstva:
- izgradnja procesnih postrojenja i objekata za skladištenje,izgradnja cjevovoda gasovitih i tekućih materija i gasnih mreža,
- područje hidrotehnike (uključujući sve faze izvođenja):
- hidroenergetski objekti,
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka,
- objekti komunalne infrastrukture,
- hidromelioracioni sistemi,
- područje građevinarstva (visokogradnja - stambene i nestambene građevine):
- izvođenje građevinskih radova (konstruktivni elementi),
- izvođenje elektro instalacija (naponskog nivoa do 35 kV),
- izvođenje mašinskih (KGH) instalacija
- uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
78 ''TEHNOGRAD - company'' d.o.o., sa sjedištem u ulici Fra Grge Martića broj 8, Tuzla, 1.10.2024. ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, niskogradnje i visokogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,
- izvođenje građevinskih radova cjevovoda (vrelovoda, kanalizacije, vodovoda, industrijskih otpadnih i tehnoloških voda).
- područje niskogradnje:
- inženjerski objekti na cestama (propusti, potporne konstrukcije, obložne konstrukcije),
- vanjska i unutarnja odvodnja cesta,
- zemljani radovi (iskop, nasipanje, drenažni sistemi),
- vanjsko uređenje oko objekata,
- izvođenje građevinskih radova cjevovoda (plinovoda).
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- građevinsko - zanatski radovi,
- uvođenje unutarnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i
- izvođenje AB silosa putem klizne oplate.
79 ''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Goraždanska broj 80, Zenica 28.11.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:
- uvođenje mašinskih (KGH) instalacija.
80
81 ''VEKTOR-INTEGRA'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici Borak broj 2, Sarajevo - Centar, 27.11.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine).
82 ''DIVEL'' Sanski Most
Krkojevci b.b., Sanski Most
8.2.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja sa cesta,
- propusti,
- potporne konstrukcije.
83 ''TERMO-BETON'' d.o.o. Breza
Potkraj b.b., Breza,
22.2.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:
- Područje niskogradnje:
- donji stroj cesta,
- potporne i obložne konstrukcije,
- propusti,
- mostovi,
- unutrašnja i vanjska odvodnja cesta.
- Područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
- Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- građevinsko - zanatski radovi,
- izvođenje prefabrikovanih AB montažnih konstrukcija (uključujući i temeljnu konstrukciju).
84 ''NEW SANATRON'' d.o.o. Novi Grad
Kulska obala 2, Novi grad,
3.8.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
85 ''E+E+E-ENERGY'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem u ulici
Hamida Svrze broj 8, Sarajevo - Stari Grad
28.12.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje, i to:
- sistema za grijanje,
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje (KGH).
86 ''HEEZ TRANSPORT'' d.o.o. Tuzla
Kralja Tvrtka I broj 2, Tuzla
22.7.2024. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
87 ''SIKRA'' d.o.o. Sarajevo
ul. Antuna Hangija broj 104, Sarajevo, Sarajevo-Centar
2.3.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja niskogradnje, i to:
- izvođenje prelaznih dilatacija i ležišta na mostovima.
88 ''PROMARK'' d.o.o. Mostar

Rodoč b.b., Mostar,
20.8.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- radovi na izvođenju aluminijskih, staklenih, strukturalnih fasada i fasadnih obloga.
89 ''NISKOGRADNJA'' d.o.o. Laktaši
Ulica Karađorđeva broj 63, Laktaši,
25.8.2024. građenja građevina, i to:
- područje niskogradnje i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- mostovi,
- tuneli (uključujući elektro fazu izvođenja),
- vijadukti,
- nadputnjaci,
- podputnjaci,
- potporne konstrukcije i
- propusti.
- područje visokogradnje i to:
- građevinsko-zanatski radovi,
- uvođenje instalacija vodovoda i kanalizacije i
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme jake i slabe struje.
- područje hidrotehnike:
- hidroenergetski objekti (izuzev instalaterskih radova),
- regulacija vodotoka,
- komunalna infrastruktura.
90 IRGO CONSULTING d.o.o., sa sjedištem u Slovenčeva ulica broj 93, Ljubljana, Slovenija, 01.01.2021. ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti izvođenja, i to:
- geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i
- laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
91 ELEKTROMONTAŽA D.O.O. KRALJEVO, sa sjedištem u ulici Aerodromska broj 7, Kraljevo, Republika Srbija, 21.12.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:
- elektroinstalacijski/elektromontažni radovi (visoki i srednji napon).
92 ''Design & QC'' d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijedića broj 25D, Sarajevo-Novo Sarajevo,
1.3.2025. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
93 ''BUTMIR'' d.o.o. Sarajevo
ul. Butmirska cesta broj 45, Sarajevo, Ilidža
22.2.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- mostovi,
- tuneli (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja),
- potporne i obložne konstrukcije
- propusti.
94 ''HASULJA'' d.o.o.Gračanica
Soko, ul. Mehići-Borik b.b., Gračanica
10.2.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, kopanje kanala, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta).
95 AGENCIJA KAMIR d.o.o. ŠIROKI BRIJEG
Obilazna cesta broj 23, Široki Brijeg
22.2.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine, i to:
- unutarnjih i vanjskih elektroinstalacija,
- elektroinstalacije (informacijski sistemi, telekomunikacije i automatika),
- industrijske automatike,
- elektroenergetskih postrojenja.
96 ''TEKTON'' d.o.o. Banja Luka
Jovana Dučića broj 39, Banja Luka,
27.8.2024. građenje/izvođenja radova iz područja visokogradnje, i to:
- radovi na izvođenju građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine,
- radovi na izvođenju elektroinstalacija jake struje kao pojedinih specifičnih radova.
97 KOTO d.o.o.
Vojvode Stepe broj 466, Beograd - Voždovac, Republika Srbija
26.2.2025. izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
98 ''ENERGOGAS'' društvo sa ograničenom odgovornošću za projektovanje, ugradnju i servis mašinskih instalacija
ul. Merhemića trg broj 10, Sarajevo, Centar
5.4.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja visokogradnje, i to:
uvođenje/postavljanje mašinskih KGH instalacija:
- sistema za grijanje,
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.
99 ''ČOSIĆPROMEX'' d.o.o. Usora
Žabljak b.b., Usora,
21.8.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
100 ''BALEGEM'' d.o.o. Gradačac

6 Bataljona b.b., Gradačac
5.6.2024. izvođenje/građenje:
- pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja cesta,
- propusti,
- potporne konstrukcije,
- oprema na cesti.
- pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pripremni radovi, što podrazumjeva:
-   zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta).
101 ''HERC GRADNJA'' d.o.o. Bileća
Poparina strana broj 22, Bileća
5.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (donji i gornji stroj),
- mostovi,
- tuneli (izuzev elektro i mašinske faze),
- vijadukti,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
  - obloge rječnih tokova,
  - pragovi,
  - kaskade,
  - bučnice,
  - nasipi,
  - potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine,
  - zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode,
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- građevinsko - zanatski radovi,
- uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije, kao pojedinih specifičnih radova na građevini.
102 China Gezhouba Group co., Ltd.
Gezhouba toranj, Jiefang Avenija broj 558, Wuhan, Hubei, Narodna republika Kina,
20.8.2024. građenje građevina (termoelektrane - TE), i to:
- građevinsko-zanatski radovi,
- radovi na uvođenju mašinskih instalacija,
- radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- hidrotehnički radovi.
103 ''DŽENA'' d.o.o. Gradačac, sa sjedištem u ulici Hasana Kikića bb, 14.1.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- radovi na izvođenju:
- vodovoda (vodozahvati, cjevovodi, rezervoari, pumpne i filterske stanice),
- kanalizacijskih sistema (odvodnja sanitarno fekalnih otpadnih voda),
- sistema odvodnje oborinskih voda i
- drenažnih sistema.
104 BS TS d.o.o. Sarajevo
Branilaca Sarajeva broj 20, Sarajevo, Sarajevo - Centar
28.10.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje elektroinstalacija (telekomunikacijski uređaji, automatika i informacioni sistemi).
105 ''MEMI'' odbojne ograde d.o.o. Živinice
ul. Oslobođenje broj 110, Živinice
Ovlaštenje izdato dana 31.5.2021. i važi do 19.5.2025. Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje i to:
- radovi na izradi opreme na cesti (zaštitne ograde).
106 ''BRAĆA MIĆIĆ'' d.o.o. Modriča
Svetosavska b.b., Modriča,
26.10.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
107 ''NEXEN'' d.o.o. Banja Luka
ul. Kozarska broj 61b, Banja Luka.
29.4.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:
- izvođenje elektromontažnih radova na elektroenergetskim objektima.
108 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o., sa sjedištem u ulici Etanska cesta broj 8, Ivanić-Grad, Republika Hrvatska, 28.11.2024. Izvođenje pojedinih dijelova građevine, iz područja visokogradnje:
- građevinsko - zanatski radovi.
109 ABB Power Grids Zagreb d.o.o.
Ulica grada Vukovara broj 284, Zagreb (Grad Zagreb),
2.11.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini,
i to:
- elektroinstalacijski i komunikacijski radovi (izvođenje instalacija i vodova, ugradnja opreme i postrojenja uključujući prateće sisteme, pomoćne uređaje, instalacije i pripadajuće dijelove elektrotehničke opreme i komunikacijske opreme).
110 GD ''RAD'' d.d. Konjic, sa sjedištem u ulici IV Muslimanske brigade bb, Konjic, 15.3.2025.
- niskogradnja:
- ceste (gornji i donji stroj),
- propusti i
- mostovi.
- hidrotehnika:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
111 ''ARS INŽENJERING'' d.o.o. Banja Luka
ul. Ciglane broj 39, Banja Luka
20.5.2025. izvođenje građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike
112 ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b., Mostar
10.6.2025.
Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
ceste (gornji i donji stroj), odvodnja sa cesta (unutrašnja i vanjska odvodnja) propusti, potporne konstrukcije.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
- postavljanje opreme na cesti,
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).
113 ''GRAMAT'' d.o.o. Gračanica, sa sjedištem u Poslovni centar ''Evropa'', ul. Bosanskih kraljeva b.b., Gračanica Ovlaštenje izdato 04.06.2021., i važi do 03.04.2025. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja sa cesta,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode,
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
114 Unioninvest d.d. Sarajevo
ul. Grbavička broj 4, Sarajevo
03.01.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja hidrotehnike, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja) što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme,
- radovi na izvođenju hidromašinskih instalacija.
115 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
Alije Izetbegovića broj 149, Kakanj
29.10.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, , i to:
- radovi na izvođenju instalacija za distribuciju plinovitih goriva distribucijskom mrežom (tečna goriva i TNG).
116 ''BOSMAN'' d.o.o. Sarajevo
Rakovička cesta broj 18, Sarajevo - Ilidža
25.10.2024. građenje/izvođenje radova iz područja niskogradnje, i to:
- pojedinih dijelova građevine, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- propusti,
- potporne konstrukcije.
- pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- horizontalna i vertikalna signalizacija,
- gornji stroj željezničkih i tramvajskih pruga.
117 Unioninvest d.d. Sarajevo
ul. Grbavička broj 4, Sarajevo
03.01.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja) što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme,
- uvođenje KGH mašinskih instalacija i
- uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
118 ''AREL'' d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Sarajevska broj 133, Zenica, 29.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
- građevinski radovi (izrada i montaža čelične konstrukcije),
- armirački i limarski radovi.
119 ''TELEFONGRADNJA'' d.o.o. Sarajevo
ul. Donji Hadžići b.b., Hadžići
07.06.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti (telekomunikacije i elektroenergetike), i to:
- zemljani radovi, izrada prelaza sa kablovskom kanalizacijom (preko cesta, riječnih tokova, mostova i vijadukata), izrada okana, antenskih stubova, pratećih objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovske galerije,
- montažni radovi telekomunikacijskih objekata,
- izvođenje radova na instalacijama slabe struje područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
- izvođenje radova u oblasti telekomunikacija,
- izvođenje radova na optičkim kablovima, nadzemnih i podzemnih, na svim naponskim nivoima.
120 GRADITELJ SVRATIŠTA d.o.o.
Ivana Česmičkog 16, Zagreb (Grad Zagreb),
02.10.2024. građenje građevina iz područja visokogradnje, i to:
- građevinsko-zanatski radovi,
- radovi na uvođenju instalacija vodovoda i kanalizacije,
- radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- radovi na uvođenju mašinskih instalacija.
121 ELTOM d.o.o. Mostar
ul. Blajburških žrtava broj 23 F L-4, Mostar
24.06.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
122 ''ROCO-COMMERCE'' d.o.o. LIVNO, sa sjedištem u Podgradina b.b., Livno, 15.5.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- niskogradnja:
- donji stroj cesta,
- hidrotehnika - objekti komunalne infrastrukture (izuzev elektro i mašinskih radova):
- vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, pumpne stanice, rezervoari, filter stanice itd.),
- sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda,
- odvodnje oborinskih voda,
- postrojenja za prečišćavanje vode za piće,
- postrojenja za prečišćavanje sanitarno - fekalnih voda,
- postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda,
- postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori) i
- drenažni sistemi.
123 D.O.O. ''BEHIĆ - SANNY BOY'' Bihać
Orljani b.b., Bihać,
23.10.2024. izvođenja cesta (gornji stroj), kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.
124 COMEL d.o.o. Sarajevo
Avdage Smajlovića broj 37, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo
22.10.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja elektroenergetike, i to:
- elektromontažni radovi na elektroinstalacijama u elektroenergetici i izgradnji elektroenergetskih vodova i postrojenja jake struje, naponskog nivoa od 0,4 kV do 400 kV.
125 ''DEN ALM COMPANY'' d.o.o. Lukavac
Branilaca Bosne b.b., Lukavac
21.10.2024. izvođenje hidrotehničkih/hidrograđevinskih radova pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, odbrambeni nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
126 ''ORMAN'' d.o.o. Kiseljak,
ul. Kraljice mira 27,
Kiseljak
2.6.2027. izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Pojedinih faza građenja, i to: građevinski radovi iz oblasti niskogradnje i hidrotehnički radovi iz oblasti niskogradnje i visokogradnje.
127 ''BULJAN CESTE'' d.o.o. Kreševo,
Troska b.b.,
Kreševo.
5.6.2027. izvođenje i stručni nadzor zanatsko-završnih radova iz oblasti niskogradnje, kao pojedine faze građenja.
128 CESTAR d.o.o.
Matice Hrvatske broj 1, Split (Grad Split),
16.11.2024. izvođenje cesta (gornji i donji stroj) kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.
129 T&D COMPANY d.o.o. Vašarovići - Ljubuški
ul. Vukovarska broj 2, Ljubuški
10.06.2025. izvođenje građevinsko-zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
130 ''OKAC'' d.o.o. Goražde
Ferida Dizdarevića b.b., Goražde
Ovlaštenje izdato 9.12.2020. i važi do 23.11.2024. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, odbrambeni nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
131 ''BAUPARTNER'' d.o.o.
Termoelektrana b.b., Lukavac
25.10.2024. izvođenje građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
132 D.O.O. ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar, sa sjedištem u Bišće polje bb, Mostar, 30.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka:
- obloge rječnih tokova,
- pragovi,
- kaskade,
- bučnice,
- nasipi,
- potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima,
- zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
133 ''GRADNJA 1'' d.o.o. Tešanj
ul. Rosulje b.b., Jelah, Tešanj
19.07.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
134 ''K-INEL'' d.o.o. Istočno Sarajevo
ul. Vuka Karadžića b.b., Istočno Novo Sarajevo, Istočno Sarajevo
01.07.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski radovi (slaba struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme.
135 ''ŽELJO'' d.o.o. Konjic
ul. Željeznička broj 28, Konjic
10.06.2025. izvođenje gornjeg stroja željezničkih pruga, kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje.
136 GEOTEHNIČKI STUDIO d.o.o.
Nikole Pavića broj 11, Zagreb (Grad Zagreb), Republika Hrvatska
23.11.2024. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja i laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
137 Electra d.o.o. Sarajevo
Porodice Ribar broj 43, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo
23.11.2024. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka i slaba struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.
138 ''ALMY-TRANSPORT'' d.o.o. Zenica
ul. Bistua Nuova do broja 17, Zenica
11.06.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
139 ''NISKOGRADNJA-MARJANOVIĆ'' d.o.o. Prijedor, ul. Zanatska b.b., Prijedor Izdato 8.1.2021. i važi do 24.12.2024. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, odbrambeni nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
140 "KALVARIJA-COP" d.o.o. Vitez
Mali Mošunj b.b.
Vitez
8.1.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (donji i gornji stroj),
- potporne i obložne konstrukcije,
- propusti,
- pripremni građevinski radovi za cjevovode.
141 ELEKTROCENTAR PETEK d.o.o.
ul. Etanska cesta broj 8, Ivanić Grad (Grad Ivanić Grad), Republika Hrvatska
1.7.2025.
- Izvođenje elektro instalacija jake i slabe struje, što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme, kao pojedinih dijelova građevine.
- Pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi.
142 COLOREX d.o.o. Mostar
ul. Kneza Višeslava broj 14, Mostar
19.7.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- postavljenje horizontalne i vertikalne signalizacije,
- postavljenje sigurnosnih i zaštitnih ograda uz cestu, te izrada zvučnih barijera.
143 KTM-BRINA d.o.o. Posušje, sa sjedištem u Vinjani, Posušje, Vinjani bb, 24.6.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, hidrotehnike i visokogradnje, i to:
- područje niskogradnje:
- pripremni radovi,
- ceste (gornji i donji stroj),
- vertikalna i hor. signalizacija.
- područje hidrotehnike:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
- područje visokogradnje, i to:
- pripremni radovi,
- građevinsko - zanatski radovi,
- AB montažne konstrukcije.
144 ŠPIC BETON, d.o.o. Zenica, sa sjedištem u ulici Pehare broj 72, Zenica, 07.07.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (donji stroj),
- propusti,
- potporne konstrukcije.
- područje hidrogradnje/hidrotehnike:
- odvodnja cesta,
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka.
145 ''ALMY-TRANSPORT'' d.o.o. Zenica
ul. Bistua Nuova do broja 17, Zenica
16.9.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:
- radovi na izvođenju AB montažne konstrukcije,
- radovi na izvođenju temeljne konstrukcije,
- građevinsko-zanatski radovi.
146 ''TRGOŠPED'' d.o.o. Kakanj
ul. Branilaca b.b., Kakanj
2.7.2025. izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
147 Elcom d.o.o. Tuzla,
M.M. Dizdara-Stupine B-2,
Tuzla
4.5.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika, telekomunikacije, automatika i elektronika).
148 ''SELA'' d.o.o. Sarajevo
ul. Rajlovačka cesta broj 31, Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
20.9.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- radovi na izvođenju vanjskog uređenja.
149 ''EPLAN'' d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića broj 17, Sarajevo, Sarajevo - Novi Grad
11.07.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).
- bušenje trupa puta.
150 ''KLIMAINVEST'' d.o.o. Banovići
ul. Armije BiH b.b., Banovići
16.9.2025. izvođenje KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- sistema za grijanje i
- opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje.
151 ''HiH'' d.o.o. Živinice
ul. Oslobođenja broj 52, Živinice
01.07.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- potporne i obložne konstrukcije,
- propusti.
152 ''TED INVEST'' d.o.o. Sarajevo, ul. Josipa Vancaša 10, Sarajevo izdato 8.1.2021. i važi do 8.1.2025. obavljanje djelatnosti izvođenja pojedinih specifičnih radova na građevini, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- iskop kanala i bušenje trupa puta i pruge.
153 DEMUS d.o.o. Sarajevo
Hamdije Kreševljakovića broj 18/II, Sarajevo - Centar
8.1.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj) i
- odvodnja cesta.
154 "HiH" d.o.o. Živinice
ul. Oslobođenja broj 52, Živinice
27.10.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine, i to:
-područje hidrotehnike:
-regulacija vodotoka, obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja te objekti zaobalnih voda,
-vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata.
-vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
-izvođenje građevinskih radova i multibarijernih zaštita za građevine i zahvate za postupanje s otpadom (kantonalni i regionalni centri za postupanje s otpadom).
155 "EURO-IZGRADNJA" d.o.o. Kiseljak,
ul. Josipa Bana Jelačića b.b.,
Kiseljak
2.6.2027. izvođenje i stručni nadzor građevinskih radova iz oblasti niskogradnje kao pojedine faze građenja.
156 ''DELING'' d.o.o. Tuzla
Šići b.b., Tuzla
27.10.2025.
- izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (DV,TS, i elektroenergetski objekti za proizvodnju električne energije male snage) i to:
- elektromontažni radovi jake i slabe struje.
- izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje i visokogradnje (stambene i nestambene zgrade) i to:
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme jake i slabe struje.
157 CENGIZ INSAAT SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI (CENGIZ INSAAT DIONIČKO DRUŠTVO INDUSTRIJE I TRGOVINE)
Altunizade Mh. Kisikli Cd.No.37, Uskudar, Istanbul, Republika Turska
Ovlaštenje izdato 5.4.2021. i važi do 5.4.2025. ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja građevina iz područja niskogradnje i visokogradnje (stambene i nestambene građevine), za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (gornji i donji stroj),
- željezničke pruge,
- unutrašnja i vanjska odvodnja,
- mostovi,
- tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije),
- vijadukti,
- nadputnjaci,
- podputnjaci,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- građevinsko - zanatski radovi,
- radovi na uvođenju mašinskih instalacija,
- radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- radovi na uvođenju unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
158 ''HiH'' d.o.o. Živinice, sa sjedištem u ulici Oslobođenja broj 52, Živinice, 14.08.2021. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
- obloge rječnih tokova,
- pragovi,
- kaskade,
- bučnice,
- nasipi,
- potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima,
- zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata i
- odvodnja cesta.
159 ''PROMARK'' d.o.o. Mostar
u ul. Radoč b.b., Mostar
3.11.2025.
-Područje niskogradnje:
-propusti,
-odvodnja sa cesta,
-Područje hidrotehnike:
-vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
-vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
-Područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
-izvođenje pojedinih dijelova građevine: građevinsko-zanatski radovi,
-izvođenje pojedinih specifičnih radova: pripremni radovi i uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
160 ''VALTER-ELEKTRO'' d.o.o. Sarajevo
Put Famosa broj 38, Ilidža.
20.8.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja visokogradnje , i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.
161 HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG, sa sjedištem u ulici Provo b.b., Široki Brijeg 27.10.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (VE), i to:
- radovi na izvođenju temeljne konstrukcije.
162 ''IZGRADNJA TOJAGA'' Export-Import d.o.o. Mostar
ul. Bišće polje b.b., Mostar
26.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje i to:
građevinsko - zanatski radovi.
163 ''MGV GRADNJA'' d.o.o. Zavidovići
ul. Tvornička b.b., Zavidovići
16.8.2025. građenje/izvođenje radova iz područja niskogradnje, i to:
- pojedini specifični radovi na građevini:
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala),
- pojedini dijelovi građevine:
- ceste (gornji i donji stroj), unutrašnja i vanjska odvodnja sa cesta, potporne konstrukcije i propusti.
164 ''EURO-ASFALT'' d.o.o. Sarajevo
Rajlovac b.b., Sarajevo, Novi Grad
9.5.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- odvodnja cesta,
- tuneli (izuzev elektro i mašinske faze izvođenja),
- mostovi,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
165 PUTOVI d.o.o. Grude
Ružići b.b., Grude
11.5.2026. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste,
- odvodnja cesta,
- prolazi,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
166 DELTA PETROL d.o.o. Kakanj
ul. Alije Izetbegovića br. 149, Kakanj
7.4.2026. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:
- radovi na izvođenju:
- procesne opreme i postrojenja,
- u oblasti industrijskih građevina u energetici,
- iz područje nafte i gasa uključujući rafinerije za naftu i petrohemijska postrojenja i skladišne terminale,
- mašinskih metalnih konstrukcija,
- cjevovoda gasovitih i tekućih materijala,
- plinske instalacije i ugradnja rezervoara (tlačna oprema),
- cjevovoda pod pritiskom,
- transportnih sistema i antikorozivne zaštite.
167 ''MIBO KOMUNIKACIJE'' d.o.o. Sarajevo
ul. Tvornička br. 3, Ilidža
3.5.2026. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, visokogradnje i elektroenergetike iz oblasti informacionih sistema, telekomunikacija, automatike i saobraćajne infrastrukture, i to:
- električnih instalacija jake i slabe struje u svim vrstama stambenih, poslovnih i industrijskih objekata,
- oblast telekomunikacija i automatike (sistemi za daljinski nadzor i upravljanje sa pripadajućim dispečerskim centrima),
- sve vrste rješenja iz oblasti digitalnih informacionih tehnologija, telekomunikacionih mreža i sistema telekomunikacionog saobraćaja,
- izgradnja aplikativnih rješenja za digitilizaciju poslovnih procesa, uključujući data centre, serversku infrastrukturu i cloud bazirana rješenja,
- izgradnja kablovskih (optički, žičani) i bežičnih računarskih mreža i telekomunikacionih sistema,
- telekomunikacijske infrastrukture,
- inteligentnih rješenja za sobraćajnu infrastrukturu, sistema za brojanje i mjerenje brzine u sobraćaju, video nadzornih sistemajavnih površina i saobraćajnica, sa pratećim instalacijama,
- sistema zaštite, upravljanja, mjerenja signalizacije, telekomunikacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,
- sistema napajanja iz obnovljivih izvora energije, te besprekidnog napajanja sistema,
- električnih instalacija i upravljanja u industrijskim i elektroenergetskim objektima.
168 ''GeoAVAS'' d.o.o. Sarajevo, sa sjedištem nam adresi Joze Penave broj 3, Ilidža 20.3.2025. Izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
169 KATIĆ BAU d.o.o.
Ante Starčevića broj 7, Lovreć (Općina Lovreć), Republika Hrvatska
09.07.2021.
- područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine):
- građevinsko - zanatski radovi,
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta i kopanje kanala).
170 ''PROMARK'' d.o.o. Mostar
Rodoč b.b., Mostar
6.6.2026. Izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- postavljanje horizontalne i vertikalne signalizacije,
- postavljanje sigurnosnih i zaštitnih ograda uz cestu te izrada zvučnih barijera (zaštita od buke).
171 ''HOLEX'' d.o.o. Živinice
Kovači broj 14, Živinice
19.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (donji i gornji stroj),
- unutrašnja i vanjska odvodnja,
- potporne konstrukcije,
- propusti.
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode,
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata
172 ''EKO-EURO TIM'' d.o.o. Banja Luka
Krupa na Vrbasu bb, Banja Luka
12.10.2025. izvođenja pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka,
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
173 ''ITC'' Zenica d.o.o.
Zmaja od Bosne bb (Poduzetnička zona 1)
Zenica
6.6.2025. izvođenje mašinskih instalacija kao pojedinih dijelova građevine u energetici i industriji.
174 ''KRIVAJA-TMK'' d.o.o. Zavidovići
ul. Radnička broj 2, Zavidovići.
19.2.2025. građenje/izvođenje radova iz područja visokogradnje, i to:
- pojedinih dijelova građevine, i to: izvođenje građevinsko - zanatskih radova.
- pojedinih specifičnih radova na građevini, i to: uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije i uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme jake i slabe struje.
175 "BUTMIR" d.o.o. Sarajevo,
Butmirska cesta br. 45,
Sarajevo, Ilidža
29.7.2023. izvođenje i stručni nadzor hidrotehničkih radova kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje.
176 ''HYDRA'' d.o.o. Sarajevo
u ul. Lužansko polje b.b., Sarajevo, Ilidža
15.11.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- radovi na izvođenju unutrašnje i vanjske odvodnje sa cesta.
177 ''METALING'' d.o.o. Jajce
u ul. Industrijska b.b., Jajce
22.11.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:
- radovi na izvođenju metalnih/čeličnih konstrukcija.
178 ''PBP'' d.o.o. Konjic
ul. Donje polje do broja 42, Konjic
22.12.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- donji stroj cesta,
- potporne konstrukcije,
- odvodnja cesta.
179 Unioninvest d.d. Sarajevo,
Grbavička br. 4,
Sarajevo, Novo Sarajevo
28.7.2027. izvođenje i stručni nadzor hidrotehničkih radova kao pojedine faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
180 ''ITC'' Zenica d.o.o.
Zmaja od Bosne bb (Poduzetnička zona 1), Zenica
22.4.2025. izvođenja pojedinih dijelova građevine iz oblasti elektroenergetike, automatike, telekomunikacija i elektronike, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jaka struja), što podrazumjeva uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme na elektroenergetskim postrojenjima,
- izvođenje radova u oblasti automatike (pripadajući odgovarajući programibilni logički kontroleri), centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,
- (TS) i javna rasvjeta - niskogradnja.
- izvođenje radova u blasti tekomunikacija i informacionih sistema.
181 ''TELEFONGRADNJA'' d.o.o. Kalesija)
ul. Patriotske lige broj 5, Kalesija
10.1.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala),
- izrada prelaza s kablovskom kanalizacijom (preko cesta, riječnih tokova, mostova i vijadukata), izrada okana, antenskih stubova, pratećih objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija.
182 ''Integral inženjering'' a.d. Laktaši
Omladinska ulica broj 44, Jakupovci, Laktaši
24.12.2025. građenje građevina iz područja hidrotehnike, i to:
- građevinsko-zanatski radovi,
- radovi na uvođenju hidromašinskih instalacija,
- radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- hidrotehnički/hidrograđevinski radovi.
183 ''GEORAD'' d.o.o. Tuzla
ul. Albina i Franje Herljevića b.b., Tuzla
22.12.2025. izvođenja geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
184 DŽEKOS d.o.o. Sarajevo
ul. Ismeta Alajbegovića-Šerbe broj 16
Ilidža
7.2.2026.
- građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (donji i gornji stroj),
- mostovi i vijadukti,
- nadputnjaci i potputnjaci,
- potporne konstrukcije i propusti,
- tuneli (uključujući elektro i mašinske instalacije).
- ostale građevine niskogradnje (cjevovodi i plinovodi), i to:
- građevinski dio izvođenja.
- pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenerget., (DV) i to:
- građevinski dio izvođenja i
- elektromontažni radovi.
185 TING d.o.o.
Kulina Bana b.b., Žepče
19.4.2025.
- Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
pristupne ceste (gornji i donji stroj), unutrašnja i vanjska odvodnja cesta, propusti, potporne i obložne konstrukcije.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to: pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva:
zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).
186 ''TERMOELEKTRO'' d.o.o., Brčko distrikt
ul. Bulevar mira broj 2, Brčko distrikt
26.4.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- uvođenje/postavljanje mašinskih KGH instalacija:
sistema za grijanje, opreme i vodova za ventilaciju, klimatizaciju i hlađenje
187 ''REGENERACIJA'' d.o.o. Velika Kladuša
ul. I muslimanske brigade b.b.
Velika Kladuša
7.2.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- unutrašnja i vanjska odvodnja: cesta, mostova, nadputnjaka, podputnjaka i tunela.
188 DIORIT GRADNJA d.o.o.
ul. Tvornička broj 3
Ilidža
10.2.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- mostovi,
- vijadukti,
- potporne konstrukcije,
- propusti,
- nadputnjaci,
- podputnjaci.
189 ''ELVIK'' d.o.o.
Srebrenik
21.2.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja niskogradnje (javna rasvjeta) i elektroenergetike, i to:
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja)
190 ''SELA'' d.o.o. Sarajevo
Rajlovačka cesta broj 31, Sarajevo, Novi Grad
22.12.2025. građenje/izvođenje iz područja visokogradnje, i to:
- pripremni radovi, što podrazumjeva:
- zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi i
- građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine.
191 ''JOJA-TRANSPORTI'' d.o.o. Živinice
Magistralni put broj 33
Živinice
7.2.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- unutrašnja i vanjska odvodnja cesta,
- potporne konstrukcije.
192 Građevinsko društvo GRANIT AD - Skopje
ul. Dimitrie Čupovski broj 8
Skoplje - Centar
11.4.2026. građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:
- Ceste (gornji i donji stroj),
- Željezničke pruge,
- Mostovi,
- Tuneli,
- Vijadukti,
- Nadputnjaci,
- Podputnjaci,
- Potporne konstrukcije,
- Propusti.
I to za slijedeće faze:
- Građevinsko-zanatski radovi,
- Radovi na uvođenju mašinskih instalacija,
- Radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- Hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.
193 OZ ''PRUGA'' p.o. Hadžići
ul. 6. marta broj 90, Hadžići
22.4.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja niskogradnje, i to:
gornji stroj (željezničkih i tramvajskih pruga).
194 ''NEIMARI'' d.o.o. Sarajevo
ul. Pijačna broj 70
Ilidža
7.4.2025. izvođenje radova zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
195 ''ĆIĆKO COMMERCE'' d.o.o. TOMISLAVGRAD
ul. Splitska b.b., Tomislavgrad
6.5.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, kopanje kanala, ravnanje i drugi radovi na oblikovanju gradilišta)
196 ENERGOINVEST-SUE d.d. Sarajevo
ul. Tvornička broj 3
Ilidža
11.3.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja visokogradnje, i to:
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka struja).
197 ''ERGAS'' d.o.o. Sarajevo
Husrefa Redžića broj 10, Sarajevo - Centar
15.1.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova iz područja niskogradnje, i to:
- unutrašnja i vanjska odvodnja (mostova, nadputnjaka, podputnjaka i tunela).
198 ''CESTOTEHNIK'' d.o.o. Tuzla
ul. Albina Herljevića broj 5, Tuzla
26.4.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (donji i gornji stroj),
- odvodnja sa cesta,
- mostovi,
- propusti.
- područje hidrotehnike:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka: obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi,
- hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture, vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno fekalnih otpadnih voda i odvodnje oborinskih voda.
199 ''DOMENA'' d.o.o. Mostar
ul. Kralja Petra Krešimira IV broj 33
Mostar
10.5.2025. izvođenje građevinsko - zanatskih radova, kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
200 ''GRADMONT'' d.o.o. Gradačac
Donje Ledenice bb
Gradačac
15.1.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i visokogradnje, i to:
- radovi na izvođenju prefabrikovanih AB montažnih konstrukcija (uključujući i temeljnu konstrukciju).
201 d.o.o. ''KOV-GRAD'' Bužim
Mrazovac broj 326
Bužim
30.5.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- ceste (donji i gornji stroj),
- odvodnja cesta,
- propusti,
- potporne konstrukcije.
202 ''OKAC'' d.o.o. Goražde
ul. Ferida Dizdarevića broj b.b.
Goražde
7.4.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine, i to:
- izvođenje građevinsko-zanatskih radova na izgradnji kantonalnih i regionalnih centara za postupanje otpadom.
203 ''WINNER PROJECT'' d.o.o. Sarajevo
ul. Zmaja od Bosne broj 47A
Sarajevo - Novo Sarajevo
7.4.2026. izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
204 ''FUEL BOSS'' d.o.o. Zenica
Goraždanska broj 80
Zenica
12.2.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- radovi na izvođenju mašinskih metalnih konstrukcija.
205 ''EKO TEH'' d.o.o.
Reljevska do broja 48
Sarajevo - Novi Grad
12.2.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje, i to:
-građevinsko - zanatski radovi.
206 CONING d.o.o. Sarajevo
Radnička br. 70 A
Sarajevo - Novo Sarajevo
12.2.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini iz područja niskogradnje, i to:
- radovi na izvođenju zvučnih barijera zaštite od buke.
207 "DOLA" d.o.o. Cazin
Skokovi b.b.
Skokovi, Cazin
3.3.2027.izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja, i to: građevinski radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to: pripremni radovi.
208 ''OKAC'' d.o.o. Goražde
ul. Ferida Dizdarevića broj b.b.
Goražde,
30.5.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja cesta,
- propusti,
- potporne konstrukcije.
209 ''BAUPARTNER'' d.o.o.
ul. Termoelekrana b.b.
Lukavac
01.05.2025.
- Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje, i to:
ceste (donji stroj), propusti, potporne konstrukcije.
- Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata i vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).
210 UNIS Telekom d.d. Mostar
Dr. Ante Starčevića broj 50
Mostar
15.2.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski i Tk radovi (slaba stuja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje: električnih vodova i opreme.
211 GPD ''TELING'' d.o.o. Travnik
Srednje Osoje b.b.
Travnik
4.7.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala),
- izrada prelaza s kablovskom kanalizacijom (preko cesta, riječnih tokova, mostova i vijadukta) izrada okana, antenskih stubova, pratećih objekata za smještaj telekomunikacione opreme i izrada kablovskih galerija,
- bušenje trupa puta i
- radovi vanjskog uređenja.
212 ''TERMOELEKTRO'' d.o.o., Brčko distrikt
Bulevar mira broj 1
Brčko
16.3.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz oblasti mašinstva, i to:
- područje nafte i gasa uključujući radove na izvođenju rafinerije za naftu i petrohemijska postrojenja.
213 M I V d.o.o. Grude
adresi Put Krištelice b.b.
Grude
1.7.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
- pripremni radovi na gradilištu što podrazumjeva:
- zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala).
214 ''RADIS'' d.o.o.
Jovana Dučića broj 16
Lukavica, Istočno Novo Sarajevo
1.7.2026.
- područje niskogradnje:
- ceste (gornji i donji stroj), kao pojedini dijelovi građevine,
- područje hidrotehnike:
- vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema sa pripadajućim objektima.
- područje visokogradnje:
- građevinsko-zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine te uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije te KGH mašinskih instalacija kao pojedinih specifičnih radova.
215 d.o.o. ''I-SELIMOVIĆ'' Cazin
Polje broj 15, Polje, Cazin,
1.7.2026. izvođenje cesta (donji i gornji stroj), kao pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje.
216 ''EARTH'' d.o.o. export-import Tuzla
ul. Mehmedalije Maka Dizdara, Stupine B-1, Tuzla
16.9.2024. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu
217 ''SECTOR SECURITY'' d.o.o. Banja Luka
ul. Siniše Mijatovića broj 9, Banja Luka
27.10.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (jaka i slaba struja).
218 AKCIONARSKO DRUŠTVO HGG INSAAT
ul. Oran Mah. Kudus Cad, Ticaret Merkezi blok no: 1/21, IC Kapi no: 51
Cankaya, Ankara, Republika Turska
8.4.2026. Građenje građevina iz područja niskogradnje, i to:
- Ceste (gornji i donji stroj),
- Željezničke pruge,
- Unutrašnja i vanjska odvodnja voda,
- Tuneli,
- Mostovi,
- Vijadukti,
- Nadputnjaci,
- Podputnjaci,
- Potporne konstrukcije,
- Propusti.
I to za slijedeće faze:
- Građevinsko-zanatski radovi,
- Radovi na uvođenju mašinskih instalacija,
- Radovi na uvođenju elektro instalacija jake i slabe struje,
- Hidrograđevinski/hidrotehnički radovi.
219 ''MG MIND'' d.o.o. Mrkonjić Grad
Podbrdo b.b.
Podbrdo, Mrkonjić Grad.
22.8.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata,
- objekti pri regulacijama otvorenih vodotoka (obloge riječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, odbrambeni nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
220 UNIGRADNJA d.d. Sarajevo
Rajlovačka cesta b.b.
Sarajevo - Novi Grad
16.8.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
- radovi elektrotehnike: elektroenergetika i telekomunikacije.
221 ''CLIMA-TRADE'' d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića broj 301
Sarajevo, Ilidža
16.8.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje, i to:
- mašinski radovi (KGH tehnika)
222 ''PAPILON'' d.o.o. Čelić
Abdulaha Kovačevića broj 89
Čelić
12.4.2026. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje:
- ceste (donji stroj i gornji stroj) i odvodnja cesta,
- propusti,
- potporne i obložne konstrukcije
- mostovi.
- područje hidrotehnike:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacije vodotoka,
- hidrograđevinski radovi na izvođenju komunalne infrastrukture: vodovodi (cjevovodi, vodozahvati, rezervoari), sistemi odvodnje sanitarno - fekalnih otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda.
223 ''ELING-INŽINJERING'' d.o.o. Teslić
ul. Svetog Save 87/A
Teslić
3.6.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova, i to:
- elektroinstalacijski radovi, što podrazumjeva: uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme (slaba struja).
224 ''PAPILON'' d.o.o. Čelić
Abdulaha Kovačevića br. 89, Čelić
3.6.2026. Građenje/izvođenje iz područja visokogradnje (stambene i nestambene građevine), i to:
- pripremni radovi, što podrazumjeva: zemljani radovi (iskop, nasipanje, ravnanje i druge radove na oblikovanju gradilišta, kopanje kanala), kao pojedini specifični radovi i
- građevinsko - zanatski radovi, kao pojedini dijelovi građevine.
225 ''BAUPARTNER'' d.o.o.
ul. Termoelekrana b.b., Lukavac.
01.05.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, iz područja visokogradnje, i to:
- uvođenje unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije.
226 ''PRIJEDORPUTEVI'' a.d. Prijedor
ul. 27. juna broj 17
Prijedor
16.8.2026.
-- Izvođenje pojedinih faza građenja, i to:
- građevinski radovi niskogradnje,
- hidrotehnički radovi.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
- pripremni radovi.
227 ''EDING TELECOM'' d.o.o. Sarajevo
ul. Ivanjska broj 8, Sarajevo
Sarajevo-Novo Sarajevo
15.8.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike i telekomunikacija, niskogradnje i visokogradnje, i to:
- elektromontažnih radova elektroenergetskih objekata (jaka i slaba struja),
- izvođenje radova na visokonaponskim, srednjenaponskim i niskonaponskim transformatorskim stanicama i kablovskim instalacijama, nadzemnih (dalekovoda i podzemnih vodova) do 35kV,
- izvođenje radova na instalacijama jake i slabe struje područje visokogradnje (stambene i nestambene građevine),
- izvođenje radova u oblasti telekomunikacija i automatike (sistemi za daljinski nadzor i upravljanje, SCADA sistemi i pripadajući odgovarajućih programibilni logički kontroleri), centri daljiinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,
- izvođenje radova na optičkim kablovima nadzemnih i podzemnih (UGC, ADSS i OPGW) na svim naponskim nivoima,
- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije (elektroinstalacije jake i slabe struje),
- izvođenje radova ne elektroenergetskim objektima svih naponskih nivoa u domenu prijenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (TS, razvodna postrojenja) do 35kV,
- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za saobraćajnu infrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kablovske instalacije za saobraćajnu infrstrukturu),
- izvođenje radova na sistemu zaštite, upravljanja, mjerenje, signalizacije, telekomunukacije u domenu proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije,
- izvođenje radova na sistemima besprekidnog napajanja za potrebe telekom operatera kao i ostalih kupaca,
- izvođenje radova na električnim instalacijama u industrijskim i energetskim objektima (uključivo i instalacije sistema automatskog upravljanja).
228 ''KLAUS LEHMANN GmbH'' d.o.o. Gračanica
Grabovac b.b.
Gračanica
22.9.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje i niskogradnje, i to radovi elektrotehnike (elektroenergetika).
229 HERING d.d. ŠIROKI BRIJEG
ul. Provo b.b.
Široki Brijeg
7.4.2026. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- radovi na izvođenju horizontalne i vertikalne signalizacije,
- radovi na izvođenju sigurnosnih i zaštitnih ograda uz cestu te zvučnih barijera.
230 ''ELCOM'' d.o.o. Tuzla,
M.M. Dizdara - Stupine B-2
Tuzla
3.6.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:
- unutrašnjih i vanjskih elektroinstalacija,
- elektroenergetskih postrojenja,
- elektroinstalacije (informacioni sistemi, telekomunikacije i automatika),
- industrijske automatike.
231 Siemens Gamesa Renewable Energy d.o.o.
Heinzelova broj 70a
Zagreb (Grad Zagreb)
8.9.2026.izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:
- izvođenje/montaža vjetroturbina (izuzev temeljne konstrukcije i pristupnih cesta).
232 HP INVESTING d.o.o. Mostar
Bišće polje b.b.
Mostar
25.10.2026. izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Izvođenje pojedinih faza građenja: građevinski radovi niskogradnje, zanatsko-završni radovi i
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova jedne faze: pripremni radovi.
233 "ITC" Zenica d.o.o.
Zmaja od Bosne b.b.
(Poduzetnička zona)
Zenica
25.10.2026. izvođenje i stručni nadzor iz oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika
234 "ARS INŽENJERING" d.o.o. Banja Luka
ul. Ciglane br. 39
Banja Luka
25.10.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika).
235 ''SARAJEVOSTAN" d.o.o. Sarajevo
Džemala Bijedića br. 147, Sarajevo
Sarajevo-Novi Grad
25.10.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih faza građenja u oblasti visokogradnje, i to:
- građevinski radovi i
- zanatsko-završni radovi.
236 "TI-TERMOENERGETSKI INŽINJERING" d.o.o. Sarajevo
Plandište br. 14
Sarajevo, Ilidža
25.10.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
- mašinski radovi (KGH tehnika).
237 ROADING d.o.o. Gračanica
Sprečanski put b.b.
Gračanica
3.11.2026. Izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Izvođenje pojedinih faza građenja:
- građevinski radovi niskogradnje,
- građevinski radovi visokogradnje,
- zanatsko - završni radovi.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova jedne faze:
- pripremni radovi.
238 "VEKTOR-INTEGRA" d.o.o. Sarajevo
Slatina broj 30 C
Sarajevo
3.11.2026. Izvođenje i stručni nadzor, i to:
- građevinski radovi niskogradnje.
239 "AME" d.o.o. Breza, sa sjedištem na adresi Branilaca grada b.b., Breza7.10.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje: ceste (gornji i donji stroj), potporne konstrukcije, vanjsko uređenje.
- područje hidrotehnike: vanjske instalacije vodovodnih i kanalizacionih sistema sa pripadajućim objektima.
240 "Elko-Marić" d.o.o. Mostar
ul. Maršala Tita 294
Mostar
13.12.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
elektrotehnika (elektroenergetika, automatika i elektronika).
241 ''MEISTER'' d.o.o. Sarajevo
ul. Igmanska do broja 75
Sarajevo, Vogošća
13.12.2026.izvođenje pojedine faze građenja i stručni nadzor, i to:
građevinski radovi visokogradnje.
242 "CLIMA-TRADE" d.o.o. Sarajevo
ul. Džemala Bijedića br. 301
Sarajevo, Ilidža
16.12.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
mašinski radovi (KGH tehnika).
243 "GRIJANJEINVEST" d.o.o.
ul. Srpskih ratnika br. 24
Pale
26.12.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
mašinski radovi (KGH tehnika).
244 "FUEL BOSS" d.o.o. Zenica
ul. Goraždanska br. 80
Zenica
26.12.2026.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
mašinski radovi (energetika).
245 "BUTMIR" d.o.o. Sarajevo
Butmirska cesta br. 45
Ilidža
4.1.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Izvođenje pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Izvođenje pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
246 "PRUNUS" d.o.o. Sarajevo
ul. Kasindolska br. 87
Ilidža
4.1.2027.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
mašinski radovi (KGH tehnika).
247 "VODO-INS" d.o.o. Tuzla
ul. II Tuzlanske brigade br. 66
Tuzla
26.12.2026.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
mašinski radovi (KGH tehnika).
248 ''MIKAR'' d.o.o. Bijeljina,
Pavlovića put br. 45,
Bijeljina.
5.6.2027. izvođenje i stručni nadzor mašinskih radova (energetika) kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
249 "ALMY-TRANSPORT" d.o.o. Zenica
ul. Bistua nuova do broja 17
Zenica
30.1.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Izvođenje pojedinih faza građenja: građevinski radovi.
250 Društvo za građevinarstvo ''GRAĐEVINAR-FAJIĆ'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita br. 196
Mostar
30.1.2027. radovi zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
251 HERING d.d. Široki Brijeg
Provo b.b.
Široki Brijeg,
30.1.2027. izvođenje i stručni nadzor, i to:
- Pojedinih faza građenja iz oblasti niskogradnje i visokogradnje i to:
- građevinski radovi,
- zanatasko-završni radovi,
- hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje:
- pripremni radovi.
252 ''GRADNJA'' d.o.o. Mostar
Maršala Tita br. 294
Mostar
30.1.2027. radovi zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
253 "Bosna - S" d.o.o. Sarajevo
ul. Nova br. 26
Sarajevo – Centar
30.1.2027. izvođenje pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- elektrotehnika (elektroenergetika, automatika i elektronika).
254 Shandong Foreign Economic & Technical Cooperaton Co., Ltd.
Shandong Hi-speed Mansion, No. 8.
North LongAo Road, Jinan, NR Kina
17.8.2026. izvođenje i stručni nadzor geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
255 STRABAG d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne br. 11,
Objekt B,
Sarajevo, Novo Sarajevo
2.6.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogranje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
256 TTU energetik d.o.o. Tuzla,
ul. 18. hrvatske brigade broj 25,
Tuzla
5.6.2027. izvođenje i stručni nadzor radova elektrotehnike (telekomunikacija, automatika i elektronika), kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
257 ''NEIMARI'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Pijačna broj 70,
Sarajevo - Ilidža
9.6.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko-završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
258 ''MIG ELEKTRO'' d.o.o. Mrkonjić Grad
Radnička ulica broj 9
Mrkonjić Grad
5.6.2026. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike, i to:
- izvođenje elektromontažnih radova (jaka struja) elektroenergetskih objekata - prenosnih i distributivnih mreža i pripadajućih postrojenja (dalekovodi, TS i razvodna postrojenja).
259 MASSA MINERVAL d.o.o. Tuzla,
ul. Fra Grge Martića broj 8,
Tuzla
7.7.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
260 Sinohydro Corporation Limited
Xicui Road, dvorište br. 17, zgrada br. 23, sprat 6, 601, Peking, Haidian distrikt
11.5.2026. Izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja elektroenergetike (VE), i to:
- radovi na izvođenju pristupnih cesta,
- radovi na izvođenju temeljne konstrukcije.
261 "CITY TRANSPORT" d.o.o.,
Čaršijska b.b.,
Vareš
7.7.2027. izvođenje pripremnih radova kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
262 ''KOMOTIN'' d.o.o. Jajce
Lučina b.b.
13.4.2023. izvođenje građevinsko - zanatskih radova kao pojedinih dijelova građevine iz područja visokogradnje.
263 "S.E.-SARAJKA" d.o.o. Živinice,
Magistralni put b.b.,
Živinice
16.6.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
264. "DŽENA" d.o.o. Gradačac,
Hasana Kikića b.b.,
Gradačac
28.7.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
265 PROJECTA d.o.o. Mostar
ul. Blajburških žrtava b.b., Mostar
24.4.2025. izvođenje pojedinih specifičnih radova na građevini, i to:
- elektroinstalacijski radovi (jake i slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje/postavljanje električnih vodova i opreme iz područja visokogradnje, te javne rasvjete,
- elektroinstalacijski radovi (slaba struja), što podrazumjeva, uvođenje električnih vodova i opreme,
- izvođenje radova na SN i NN transformatorskim stanicama i kabelskim instalacijama nadzemnih i podzemnih vodova,
- izvođenje radova u oblasti automatike (pripadajuči odgovarajući programibilni logički kontroleri), centri daljinskog nadzora i upravljanja energetskim objektima,
- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za proizvodnju električne energije (elektroinstalacije slabe i jake struje),
- izvođenje radova na elektroenergetskim objektima za saobraćajnu infrastrukturu (pripadajuće transformatorske stanice i kabelske instalacije za sobraćajnu infrastrukturu),
- izvođenje radova na električnim instalacijama u industrijskim i energetskim objektima (uključivo i instalacije sistema automatskog upravljanja).
266 "JATA GROUP" d.o.o. Srebrenik,
Potpeć b.b.,
Srebrenik
31.7.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
267. "WINNER PROJECT" d.o.o. Sarajevo,
Zmaja od Bosne broj 47A,
Sarajevo
31.7.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
268 YOUTONE CONSTRUCTION d.o.o.,
Blajburških žrtava broj 11,
Livno
31.7.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- radovi elektrotehnike (elektroenergetika) i
- mašinski radovi (energetika).
269 "KRISTAL" d.o.o. Živinice,
Magistralni put b.b.,
Živinice
19.6.2027. Izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, građevina i zahvata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi i zanatsko-završni radovi.
270IN d.o.o. Ljubuški,
Mostarska vrata,
Muđugorska 34b,
Ljubuški
18.8.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko-završni radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
271IGH d.o.o.
Bišće polje b.b.
Mostar
3.3.2027. izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.
271AUNIGRADNJA d.d. Sarajevo,
Rajlovačka cesta b.b.,
Sarajevo - Novi Grad
18.8.2027. izvođenje hidrotehničkih radova i stručni nadzor kao pojedine faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
272 "DTQ" d.o.o. Sarajevo,
Stjepana Tomića broj 3,
Sarajevo - Centar
18.8.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
273 MGBH d.o.o. Sarajevo,
ul. Lužansko polje br. 7,
Sarajevo, Ilidža
22.9.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
274 "KALELEKTRIK" d.o.o. Živinice,
Industrijska zona Ciljuge II br. 10,
Živinice
22.9.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
275 UNIGRADNJA d.d. Sarajevo,
Rajlovačka cesta b.b.,
Sarajevo - Novi Grad
30.10.2027.izvođenje i stručni nadzor u oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
276 "ZT TEHNOZAŠTITA" Mostar d.o.o.
Biskupa Čule b.b.
Mostar
20.3.2027.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje,
i to:
- mašinski radovi (KGH tehnika).
277''BC-GRADNJA'' d.o.o. Bosanska Krupa
Otočkih heroja br. 15
Bosanska Otoka, Bosanska Krupa
13.12.2026.izvođenje i stručni nadzor, za građevine i zahvate iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja, i to:
- Izvođenje pojedinih faza građenja, i to:
- građevinski radovi niskogradnje,
- hidrotehnički radovi.
278"DALEKOVOD"' d.o.o. Mostar
ul. Dr. Ante Starčevića b.b.
Mostar
13.12.2026. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja, i to:
elektrotehnika (elektroenergetika).
279 "METAL REMONT" d.o.o. Tuzla
ul. Drage Karamana b.b.
(u kolektivnom SPO "IRAC VI")
Tuzla
20.3.2027. izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje, i to:
- mašinski radovi (proizvodna tehnika, energetika i KGH tehnika).
280 ''MIBRAL'' d.o.o. Sarajevo
Srebrenička broj 1, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo,
19.8.2023. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja niskogradnje i hidrotehnike, i to:
- područje niskogradnje, i to:
- ceste (gornji i donji stroj),
- odvodnja cesta,
- propusti,
- mostovi,
- potporne konstrukcije i
- radovi na vanjskom uređenju.
- područje hidrotehnike, i to:
- vanjske instalacije vodovodnih sistema i pripadajućih objekata,
- vanjske instalacije kanalizacionih sistema i pripadajućih objekata.
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka (obloge rječnih tokova, pragovi, kaskade, bučnice, nasipi, potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine u vodotocima, zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode).
- sistemi odvodnje sanitarno-fekalnih otpadnih voda, odvodnja oborinskih voda, postrojenja za prečišćavanje vode za piće, postrojenja za prečišćavanje sanitarno-fekalnih voda, postrojenja za prečišćavanje industrijskih voda, postrojenja za prečišćavanje zauljenih oborinskih voda (separatori ) i drenažni sistemi.
281 "MOUNTAIN" d.o.o. Sarajevo
ul. Boce 11
Sarajevo
20.3.2027.izvođenje i stručni nadzor pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje,
i to:
- mašinski radovi (KGH tehnika).
282 KOMOTIN d.o.o. Jajce,
Lučina b.b.,
Jajce
25.9.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
283. "DOBOJPUTEVI" D.D. Doboj Jug,
ul. Usorka broj 130,
Matuzići,
Doboj Jug
18.8.2027.izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
284. "RM-LH" d.o.o. Zenica,
Zmaja od Bosne b.b.
(Poslovna zona ''Zenica I''),
Zenica
16.6.2027Izvođenje i stručni nadzor mašinskih radova (proizvodna tehnika i energetika), kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje.
285. "MIBRAL" d.o.o. Sarajevo,
ul. Srebrenička broj 1,
Sarajevo - Novo Sarajevo
18.8.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
286. ELEZ Construction d.o.o., Tešanj,
Patriotske lige broj 9,
Tešanj
25.9.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
287. "INTERCLIMA" d.o.o. Sarajevo,
ul. Hifzi Bjelevca broj 11A,
Sarajevo - Ilidža
18.8.2027. izvođenje mašinskih radova (KGH tehnika) i stručni nadzor kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti visokogradnje.
288. ''General Engineering'' d.o.o.,
ul. Safeta Zajke broj 183 A,
Sarajevo - Novi Grad
22.8.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
289. "AZVIRT" Limited Liability Company,
2231-2232 Nobel Avenue,
okrug Khatai, Grad Baku,
Azerbejdžan
28.9.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
290. GTR d.o.o. Mostar,
Bišće polje b.b.,
Mostar
4.10.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
291. GD ''BIŠINA'' d.o.o. Mostar,
ul. Lacina broj 29,
Mostar
30.10.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti zaštite, konzervacije i rehabilitacije nacionalnih spomenika.
292. "Bh Telecom" d.d. Sarajevo,
ul. Franca Lehara broj 7,
Sarajevo, Centar
24.8.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika i telekomunikacije) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
293. "AIK-INŽENJERING" d.o.o. Banovići,
Begov potok b.b.,
Banovići
30.10.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
294. KONČAR-KET d.o.o.,
Fallerovo Šetalište 22,
Zagreb (Grad Zagreb)
30.10.2027. izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi,
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: radovi elektrotehnike (elektroenergetika, automatika i elektronika).
295. LOTUS d.o.o.,
Rajlovac b.b.,
Sarajevo, Sarajevo-Novi Grad
1.11.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
296. "GEOKONZALTING" d.o.o. Sarajevo,
Butmirska cesta broj 16,
Sarajevo, Ilidža
1.11.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
297. JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo
ZD ''Eldis Tehnika'' d.o.o. Sarajevo,
ul. Blažujski drum b.b.,
Sarajevo, Ilidža
30.10.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor, u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
298. ''ERING'' d.o.o. Živinice,
ul. Partizanska broj 8,
Živinice
30.10.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor, u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
299. "INTERPROJEKT" d.o.o. Mostar,
Maršala Tita 25a,
Mostar
1.11.2027. izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu.
300. "CET Energy" d.o.o. Sarajevo,
Trg Barcelone broj 2,
Sarajevo,
Sarajevo-Novi Grad
19.6.2027. izvođenje i stručni nadzor radova elektrotehnike (elektroenergetika, telekomunikacije), kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
301. Sinohydro Corporation Limited,
Xicui Road, dvorište broj 17, zgrada broj 23, sprat 6, 601,
Peking,
Haidian distrikt
6.11.2027. izvođenje radova i stručni nadzor, radova elektrotehnike (elektroenergetika) i mašinskih radova (energetika), u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
302. "BALEGEM" d.o.o. Gradačac,
ul. 6. Bataljona b.b.,
Gradačac
20.11.2027.izvođenje i stručni nadzor hidrotehničkih radova kao pojedine faze građenja u oblasti niskogradnje i visokogradnje.
303. "SACOM" d.o.o. Sarajevo,
Industrijska zona Luka br. 1
(naselje Luka),
Sarajevo, Ilijaš
21.3.2028. izvođenje i stručni nadzor zanatsko - završnih radova u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedine faze građenja.
304. "STRUKTURA" d.o.o. Jajce,
adresi Skela b.b.,
Jajce
20.11.2027. izvođenje građevinskih i hidrotehničkih radova i stručni nadzor kao pojedinih faza građenja u oblasti niskogradnje.
305. "TERMOELEKTRO" d.o.o., Brčko distrikt,
Bulevar mira br. 2,
Brčko
20.11.2027. izvođenje mašinskih radova (proizvodna tehnika, energetika i KGH tehnika) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
306. "AMITEA" d.o.o. Mostar,
Bišće polje b.b.
(kod Sokare),
Mostar
21.3.2028izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
307. STRABAG AG,
Ortenburgerstrabe 27,
Spittal an der Drau,
Republika Austrija
11.3.2028. izvođenje i stručni nadzor, u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko-završni radovi, hidrotehnički radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
308. "ECCON-INŽINJERING" d.o.o. Čapljina,
Tasovčići-Naklo b.b.,
Čapljina
22.3.2028.izvođenje i stručni nadzor građevinskih radova niskogradnje kao pojedine faze građenja.
309. UNIGRADNJA d.d. Sarajevo,
Rajlovačka cesta b.b.,
Sarajevo - Novi Grad
7.7.2027. Izvođenje i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje, i to:
- Pojedinih faza građenja: građevinski radovi, zanatsko - završni radovi.
- Pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja: pripremni radovi.
310. "GEOSONDA" d.o.o. Zenica,
Masarykova 66A,
Zenica
7.7.2027. Izvođenje i stručni nadzor građevinskih radova u oblasti niskogradnje, građevina i zahvata iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
311. "CONRAM" d.o.o. Brčko distrikt,
ul. Bulevar mira broj 8/A
zgrada Delta,
Brčko
24.8.2027. izvođenje radova elektrotehnike (elektroenergetika) i stručni nadzor u oblasti niskogradnje i visokogradnje kao pojedinih specifičnih radova jedne faze građenja.
312. ''HARYSCO'' d.o.o. Sarajevo
ul. Bihaćka broj 1, Sarajevo, Sarajevo - Novo Sarajevo
13.8.2025. izvođenje pojedinih dijelova građevine iz područja hidrotehnike, i to:
- hidrograđevinski radovi na izvođenju regulacija vodotoka:
- obloge rječnih tokova,
- pragovi,
- kaskade,
- bučnice,
- nasipi,
- potporni zidovi i druge poprečne i paralelne građevine,
- zaštita okolnog područja od plavljenja i objekti zaobalne vode.
- vodovodni sistemi sa pripadajućim objektima, kanalizacioni sistemi sa pripadajućim objektima, sistemi odvodnje oborinske vode, drenažni sistemi.