• B/H/S
  • ENG

Vodič za pristup informacijama

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBIH”, br. 32/01 i 48/11), svako fizičko i pravno lice ima pravo pristupa informacijama koje su u posjedu Ministarstva, osim izuzetaka, kada određene informacije mogu biti izuzete od objavljivanja u skladu sa navedenim Zakonom.

Vodič o pristupu informacijama je urađen kako bi pomogao podnositeljima zahtjeva u ostvarivanju prava pristupa informacijama u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine FBIH”, br. 32/01 i 48/11).
Vodič je besplatan , a dostupan je ovdje ili u pisarnici Federalnog ministarstva prostornog uređenja i kod službenika za informisanje.

Ministarstvo je smješteno u Sarajevu, ul. Hamdije Čemerlića br. 2.

Vodič za pristup informacijama

 

Indeks registar

Indeks registar sadrži informacije koje su pod kontrolom Federalnog ministarstva prostornog uređenja i u kojem su obliku dostupne u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Federaciji Bosne i Hercegovine i Vodičem za pristup informacijama.

Indeks registar