• B/H/S
  • ENG

Federalno ministarstvo prostornog uređenja u sadašnjem obliku egzistira od 2006. godine, kada su, Zakonom o federalnim ministarstvima i drugim tijelima Federalne uprave, reorganizirana Federalna ministarstva. Do tada je u okviru Federalnog ministarstva prostornog uređenja djelovao i Sektor zaštite okoliša.

U trenutnom se obliku Ministarstvo fokusira na osnovne djelatnosti vezane za prostorno planiranje Federacije, korištenje zemljišta na federalnom nivou, dugoročno planiranje iskorištavanja prirodnih resursa, te zaštitu nacionalnih spomenika i lokaliteta od posebnog prirodnog, arhitektonskog i kulturno-povijesnog značaja.

Misija Federalnog ministarstva prostornog uređenja:

– pripremanje i provedba planova, strategija, politika, zakona i drugih propisa iz područja prostornog planiranja,
– korištenje zemljišta na nivou Federacije BiH i stanovanje,
– provođenje administrativnog nadzora nad primjenom propisa iz navedenih područja, s ciljem stvaranja najpovoljnijih uvjeta za građane i pravne subjekte u ostvarivanju svojih prava pred ovim upravnim tijelom.

Vizija Federalnog ministarstva prostornog uređenja:

Uspostava i održavanje učinkovitog, sigurnog i modernog sustava u Federaciji BiH, koji u potpunosti zadovoljava potrebe građana i pravnih lica, te daje doprinos ekonomskom i socijalnom razvoju cjelokupnog društva, u segmentu za koji je nadležno ovo Federalno ministarstvo.
Za provođenje ovih misija Ministarstvo je organizirano u četiri sektora.

Kontakt/Informacije

Sjedište: Sarajevo, Hamdije Čemerlića 2
Telefon: + 387 33 726 500
Telefax: + 387 33 652 743
E-mail: info@fmpu.gov.ba