• B/H/S
  • ENG

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22, 42/22 i 93/22), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru, građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
U skladu sa odredbama člana 41. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.
Pod izvođenjem radova, u smislu gore navedene Uredbe, smatra se i izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, kao i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Fizička lica podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja u skladu sa članom 49. ove Uredbe, a obrazac se može preuzeti ovdje:

Projektovanje

Izvođenje

 

REGISTAR
fizičkih lica/osoba kojima je dato ovlaštenje za projektovanje, vođenje radova i nadzor
R.BR.IME I PREZIMEOVLAŠTENJE:
OBLAST I SMJER
PROJEKTANT I NADZOR,
Ovlaštenje broj:
VODITELJ RADOVA I NADZOR,
Ovlaštenje broj:
GRAD, KANTONRADNO MJESTO
1SAKIB OKOVIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-279/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
2NADŽA ŠAKIĆ-EMINAGIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-280/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
3ZIJO KRVAVAC ARHITEKTURAUP1-03-19-2-281/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
4SEMIN MAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-293/22ILIDŽA, SKHEEZ doo Tuzl
5ALDIN ŠAHINAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-474/22Mostar, HNKIMP Mostar
6SEMIR MUSTAFIĆELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 324/22UP1-03-19-2 417/22TuzlaElcom doo Tuzla
7ŠUKRIJA RAZIĆELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 323/22UP1-03-19-2 444/22TUZLA , TKElcom doo Tuzla
8AGIM PAPRANIKUGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-325/22 UP1-03-19-2-494/22SarajevoArting BH doo Sarajevo
9VAHID MUSTAJBEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2 326/22KISELJAKArting BH doo Sarajevo
10FARUK RAMLJAKELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 327/22UP1-03-19-2-445/22TUZLA , TKElcom doo Tuzla
11FAHRUDIN BAJRAMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-328/22UP1-03-19-2-349/22TuzlaElcom doo Tuzla
12DŽEMO MUSTAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-329/22UP1-03-19-2-451/22TuzlaElcom doo Tuzla
13SUAD ŠARIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-330/22UP1-03-19-2-437/22TuzlaElcom doo Tuzla
14AMIR TUFEKČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-331/22UP1-03-19-2-416/23TuzlaElcom doo Tuzla
15DARIA NJEMČEVIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-340/22SarajevoPPG doo Sarajevo
16AMINA ČOBOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-341/22SarajevoPPG doo Sarajevo
17FEĐA KRVAVAC ARHITEKTURAUP1-03-19-2-342/22SarajevoPPG doo Sarajevo
18EMINA RAMČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-343/22SarajevoPPG doo Sarajevo
19ČIZMIĆ EMIRGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-344/22SarajevoPPG doo Sarajevo
20SANELA ŠĆUKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-345/22 UP1-03-19-2-766/22SarajevoPPG doo Sarajevo
21NERMIN ŠEHAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-346/22SarajevoPPG doo Sarajevo
22MELIHA AVDAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-347/22SarajevoPPG doo Sarajevo
23NEDŽAD BEGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-348/22 UP1-03-19-2-765/22SarajevoPPG doo Sarajevo
24AMIR SINANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-430/22SarajevoASI Inženjernig Sarajevo
25SEAD JAMAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1212/23UP1-03-19-2-352/22 UPI-03-19-2-1029/23Sarajevo,SKIOG RAIL d.o.o
26MIRZA TALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-365/22Sarajevo,SKUnigradnja Sarajevo
27FIDIN MURATBEGOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-366/22Sarajevo,SKUnigradnja Sarajevo
28NAMIK NUHANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-370/22Sarajevo,SKBičakčić d.o.o Sarajevo
29ANEL GAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-371/22Sarajevo,SKBičakčić d.o.o Sarajevo
30DŽEVAD KURTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-380/22Mostar, HNKHP Investing
31IRHAD OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-382/22Mostar, HNKHP Investing
32MIRAN SIHIRLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-402/22Mostar, HNKIPM Mostar
33ABDULAH ĆATOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-381/22Mostar, HNKHP Investing
34AMIR AČKARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-378/22Mostar, HNKHP Investing
35ALMIR DEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-377/22Mostar, HNKHP Investing
36IVAN GALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-384/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o. Mostar
37OMER SULJAKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-431/22Velika KladušaVodovod i kanalizacija d.o.o Velika Kladuša
38ESAD ŽUŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-403/22Mostar, HNKIPM Mostar
39EMIR DUGALIJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-404/22Sarajevo,SKClimai Trade d.o.o
40KASIM BARUČIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-392/22UP1-03-19-2-1161/23Sarajevo, SKLotus d.o.o.
41AMELA SPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-391/22Visoko,ZDKDesing&QC
42FARUK KORJENIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-390/22Sarajevo, SKDesing&QC
43NEJRA DIZDAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-389/22Sarajevo,SKDesing&QC
44HANEFIJA SELMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-388/22Sarajevo,SKDesing&QC
45MEHMED BAŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-397/22UP1-03-19-2-479/22GračanicaKlaus Lehmann GMBh
46SENAD BEGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1/03-19-2-446/22UP1/03-19-2-448/22Tuzla,TKMeister d.o.o Sarajevo
47ADNAN HUSAKGRAĐEVINARSTVOUP1/03-19-2-447/22Gornji Vakuf-Uskoplje,SBKMeister d.o.o Sarajevo
48HAJRUDIN OMERBEGOVIĆSAOBRAĆAJUP1/03-19-2-449/22Sarajevo, SKZavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
49MUAMER MUSLIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-589/22UP1/03-19-2-439/22Sarajevo,SKBOSNA inžinjering doo Sarajevo
50ROSA RAĐENOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-466/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
51RADENKO CRNOGORACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-456/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
52STEVO KRAJNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-464/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
53SOVILJ PREDRAGGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-463/22Novi GradPrijedorputevi AD Prijedor
54DRAGAN DRAGOSAVLJEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-462/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
55ŽELJKO MALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-461/22OmarskaPrijedorputevi AD Prijedor
56BORIS BRIŠEVACGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-460/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
57HAMDIJA TORLAKELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-486/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
58MERSUDIN FETIĆ-MURATOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-484/22Zenica,ZDKElectra doo Sarajevo
59VEDRAN VAJNBERGERELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-483/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
60AJDIN BULJUBAŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-482/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
61HAJRO SMAJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-485/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
62MURIS KORJENIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-476/22Sarajevo,SKDesing&QC
63ARMIN RIZVOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-475/22Mostar, HNKIMP Mostar
64SALKO KULUKČIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-473/22UP1-03-19-2-1203/23Mostar, HNKIMP Mostar
65MILJAN ĐURICAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-565/22UP1-03-19-2-566/22Istočno Sarajevo, RS2M GRUPA DOO
66ADMIR PRLJAČAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-439/22Sarajevo, SKArting BH doo Sarajevo
67MIRSAD FEJZIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-563/22ZavidovićiMevludin-Commerce
68DŽENANA HAMZIĆ-ALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-498/22UP1-03-19-2-497/22Sarajevo,SKKlaus Lehmann GMBh
69ADNAN IBIŠEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-503/22UP1-03-19-2-507/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
70KENAN ALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-499/22Sarajevo,SKKlaus Lehmann GMBh
71VLATKO MARINKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-509/22UP1-03-19-2-508/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
72SABINA NUHIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-510/22UP1-03-19-2-511/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
73ALMIR ŠEHMEHMEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-513/22UP1-03-19-2-512/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
74ELVEDIN BULJUBAŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-514/22UP1-03-19-2-515/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
75AMAR MATARDŽIJAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-517/22UP1-03-19-2-516/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
76MUHAMED ZIMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-518/22UP1-03-19-2-519/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
77ELVIR BOŠNJAKELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-521/22UP1-03-19-2-520/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
78LAMIJA ŠETAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-522/22UP1-03-19-2-523/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
79SABAHUDIN BUZAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-562/22Sarajevo,SKButmir d.o.o.
80KIŠIJA JASMINMAŠINSTVOUP1-03-19-2-442/22Zenica,ZDKRM-LH d.o.o Zenica
81OBRAD BOSNIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-525/22Laktaši,RSRouting d.o.o Banja Luka
82NATAŠA GRGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-529/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
83TATJANA UDOVČIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-530/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
84ANA KOMADINAARHITEKTURAUP1-03-19-2-531/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
85SLOBODAN MARINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-532/22 UP1-03-19-2-676/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
86DUŠKO HINIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-533/22 UPI-03-19-2-571/23Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
87STOJAN MILUNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-534/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
88SLOBODAN BERIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-535/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
89DRAGAN ZMIJANACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-536/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
90DUŠICA LEMEZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-537/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
91MLADEN MALEŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-538/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
92NEVENKO SAMOUKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-539/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
93MIRJANA MARČETIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-540/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
94MILAN TEŠANOVIĆSAOBRAĆAJUP1- 03-19-2-541/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
95BOŠKO MIJATOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-542/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
96DIMŠO TODOROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-543/22 UP1-03-19-2-1352/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
97MILAN JOVANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-544/22 UP1-03-19-2-1353/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
98DRAGAN BARAŠINMAŠINSTVOUP1- 03-19-2-545/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
99MARINKO RADOJEVIĆMAŠINSTVOUP1- 03-19-2-546/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
100MILANA VASIĆGRAĐEVINARSTVOUP1- 03-19-2-549/22Banja Luka,RSRouting d.o.o
101AIDA HRUSTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-553/22Tuzla,TKGeorad d.o.o Tuzla
102ADMIR SPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-557/22Travnik,SBKVektor-Integra d.o.o
103JELENA LOVRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-573/22UP1-03-19-2-577/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
104NIKOLINA SPAJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-574/22 UP1-03-19-2-578/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
105VLADO TADIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-575/22UP1-03-19-2-579/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
106NIKOLA SPAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-576/22UP1-03-19-2-580/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
107BILJANA BUHOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-586/22Sarajevo,SKBB Konsalting
108MIRZA MURATAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-606/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
109ZDENKO ANTUNOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-605/22Bugojno,SBKArhitektonski studio A
110ZORAN TROBAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-607/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
111ASJA ROŽAJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-608/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
112FATIMA ČEŠKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-609/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
113SELMA HOTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-610/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
114IRMA FEJZIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-617/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
115LADA HADŽIOSMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-612/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
116BORI SKREŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-613/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
117ELMIR HALILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-614/22Žepče,ZE-DOTZI- INŽINJERING
118SUAD DUGALIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-590/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
119SUAD HASANAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-591/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
120NUSRET GOLOŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-592/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
121ALEN MEHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-618/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
122EMINA KESOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-619/22Visoko,ZDKIPSA INSTITUT
123AMIR BRIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-620/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
124AMINA MAŠNIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-622/22 UP1-03-19-2-1427/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
125ADNA BEĆARARHITEKTURAUP1-03-19-2-621/22Visoko,ZDKIPSA INSTITUT
126ANA HANDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-623/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
127ALMA DEMIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-624/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
128ADNAN ROTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-625/22 UP1-03-19-2-696/22Sarajevo,SKINFRA
129ENES LAKOTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-626/22UP1-03-19-2-693/22Sarajevo,SKINFRA
130DRAGO BARBARIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-640/22UP1-03-19-2-639/22Žepče,ZE-DOBARBARA d.o.o.
131MARIO LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-634/22UP1-03-19-2-633/22Mostar, HNKDALEKOVOD d.o.o.
132ANTE LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-635/22UP1-03-19-2-636/22PosušjeDALEKOVOD d.o.o.
133SLAVEN BLAŽEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-642/22UP1-03-19-2-632/22Mostar, HNKDALEKOVOD d.o.o.
134DOBROSLAV EVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-630/22UP1-03-19-2-631/22 UPI -03-19-2-790/23GrudeDALEKOVOD d.o.o.
135TIJANA BORENOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-651/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
136VLADIMIR JEREMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-652/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
137MILANA DRAGAŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-653/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
138SLOBODAN POPADIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-654/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
139SANJA ILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-655/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
140IVANA KLARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-656/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
141GORAN SUBOTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-657/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
142VESNA PLAVŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-658/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
143SANJA ALIBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-659/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
144DIJANA STANKOVIĆ ZECARHITEKTURAUP1-03-19-2-660/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
145BORJANA MALČIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-661/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
146SAMIR REDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-663/22Sarajevo,SKVektor integra
147AMILA ŽUNIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-669/22Tuzla,TKTehnograd. d.o.o.
148ŽELJKO SIKIMAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-714/22Sarajevo,SKBS TS d.o.o.
149VUK SUBOTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-649/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
150SANELA IKANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-648/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
151MLADENKO TRIVUNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-677/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
152VOJIN STOJADINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-675/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
153SEJFUDIN HALILOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-666/22
154VLADIMIR ILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-670/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
155MARIN UDOVIČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-843/22UP1-03-19-2-698/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
156DAVOR ŠKARICAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-845/22UP1-03-19-2-700/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
157SELMA MRGANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-844/22UP1-03-19-2-699/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
158ADMIR HOROMAŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-690/22Sarajevo,SKVektor integra
159FUAD HADŽIABDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-695/22Sarajevo,SKINFRA
160EDIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-691/22Sarajevo,SKINFRA
161ZDRAVKO ČABRILOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-846/22UP1-03-19-2-701/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
162MARIN NIKOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-685/22UP1-03-19-2-686/22ŽEPČE,ZE-DOTrasa d.o.o.
163UNA KAMARAŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-706/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
164MIRZA BIŠČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-709/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
165ALEN GABELAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-713/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
166DŽENAN PANJETAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-715/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
167SAIDA DELALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-703/22UP1-03-19-2-704/22Sarajevo,SKGeoAVAS d.o.o.
168HARIS MAHMUTAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-694/22Sarajevo,SKINFRA
169ALIJA KICARAGEOTEHNIKAUP1-03-19-2-611/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
170SEAD DIZDAREVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-728/22Sarajevo,SKBH Telecom
171HARIS DIZDAREVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-727/22Sarajevo,SKBH Telecom
172MAIDA KORMANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-724/22VogošćaHidro Projekt d.o.o.
173NEDIM ČAUŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-723/22Sarajevo,SKHidro Projekt d.o.o.
174MILADA MATARADŽIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-732/22Visoko,ZDKDTQ d.o.o. Sarajevo
175DRAGAN BREŽANČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-771/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
176ŠEFKO ŠARANČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-774/22Mostar, HNKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
178ALJOVIĆ AMARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-772/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
179SALEM DOVADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-773/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
180ADNAN STROJILELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-763/22Sarajevo,SKA-NET d.o.o.
181MURIS HODŽIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-775/22UP1-03-19-2-777/22Sarajevo,SKTi Sarajevo
182ALEN ZUKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-784/22Tuzla,TKJATA GROUP d.o.o.
183MIRO GUGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-801/22Široki BrijegAgencija Kamir
184ARMIN KADRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-776/22UP1-03-19-2-778/22Sarajevo,SKTi Sarajevo
185MILAN RADULJARHITEKTURAUP1-03-19-2-743/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
186ZVJEZDAN AVRAMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-744/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
187ADRIJANA KUTANJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-757/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
188ACO BENOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-809/22UP1-03-19-2-808/22BrčkoTermoelektro
189HUSEIN ĐULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-736/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
190JOSIP ZOVKOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-802/22UP1-03-19-2-803/22Mostar, HNKUnis Telekomunikacije
191ZLATAN GAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-804/22Sarajevo,SKJP Elektroprivreda BiH
192NADŽA BALTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-811/22Sarajevo,SKIngGRA doo
193DINO DELIBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-755/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
194EDIN BALTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-812/22Sarajevo,SKIngGRA doo
195BRANKO MAJIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-747/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
196LJUBINKA MARKOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-807/22UP1-03-19-2-805/22BrčkoTermoelektro
197LAMIJA AGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-758/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
198VLADIMIR GLAMOČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-749/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
199RADOMIR KOKOTOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-806/22UP1-03-19-2-810/22BrčkoTermoelektro
200DAMIR MIHAJLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-748/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
201MUVEDET MAKAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-816/22UP1-03-19-2-872/22Tuzla,TKBOSFUND
202NEDŽAD DŽAFEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-815/22UP1-03-19-2-873/22LukavacJP Elektroprivreda BiH
203ASIM MRKALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-823/22Visoko,ZDKASI Inžinjering d.o.o.
204DAVOR BOŠKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-824/22 UP1-03-19-2-829/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
205SANEL ĆOHKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-825/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
206GORICA POPOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-826/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
207SANJIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-827/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
208JASMINA IBIŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-828/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
209NEMANJA TANASIJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-830/22UP1-03-19-2-832/22UgljevikTermoelektro
210MURADIF BUŠALTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-707/22UP1-03-19-2-708/22Sarajevo,SKAB Plan Sarajevo
211DRAGAN MRKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-735/22Mostar, HNKEnergocontrol d.o.o.
212MUEMIL HASANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-855/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
213SABAHUDIN BALIĆEVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-862/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
214MARIO JERČINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-847/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
215AMRA ZVIZDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-848/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
216SENAD DERVIŠEVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-849/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
217AMINA TURKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-851/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
218GORAN BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-852/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
219KENAN FOČOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-853/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
220HASAN MAHMUTAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-861/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
221RADOSLAV UDOVIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-842/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
222SANJA CVIJANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-854/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
223EDIN LIGATAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-857/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
224SAMIRA KARIČIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-859/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
225EMIR JAŠAREVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-860/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
226KENAN IMŠIRPAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-692/22Sarajevo,SKINFRA
227ROBERT PANDŽAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-871/22Mostar, HNKIRD d.o.o.
228ADVAN KARIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-874/22Zenica, ZE-DOITC d.o.o.
229PREDRAG ŠARKINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-865/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
230GORAN MILIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-866/22Mostar, HNKAgencija Kamir
231IVAN SOLDOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-867/22Široki BrijegAgencija Kamir
232AMIR HALILČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-683/22GračanicaRoading d.o.o.
233DAMIR OSMANHODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-682/22GračanicaRoading d.o.o.
234ĐENANA HAJDUR-OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-883/22Mostar, HNKInterprojekt Mostar
235SANJA PENAVAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-884/22Mostar, HNKInterprojekt Mostar
236EDI KALJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-885/22Sarajevo,SKESE arhitektura
237ALEKSANDAR CIGANARHITEKTURAUP1-03-19-2-885/22Sarajevo,SKESE arhitektura
238HANAN HADŽIKADUNIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-668/22Zenica, ZE-DOFEMA Group d.o.o.
239ANDREJ VOBORNIKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-920/22
240EMIR KONJHODŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-909/22Mostar, HNKTehnoNorm d.o.o.
241MAIDA JUSIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-908/22Mostar, HNKTehnoNorm d.o.o.
242MERIMA KADRIĆ-KOVAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-907/22 UPI-03-19-2-504/23Mostar, HNKHP Investing d.o.o.
243ARIF KRVAVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-905/22 UPI-03-19-2-502/23Mostar, HNKHP Investing d.o.o.
244AZUR HASANAGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-904/22Tuzla,TKVODO-INS D.O.O.
245ARMIN PAJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-911/22Mostar, HNKELKO-MARIĆ d.o.o.
246GALIB SIKIRIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-912/22KAKANJELKO-MARIĆ d.o.o.
247AHMED ŠETKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-913/22Mostar, HNKELKO-MARIĆ d.o.o.
248IVAN TOPIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-925/22Široki Brijeg
249BORISLAV PETRICGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-927/22 UPI-03-19-2-938/23UP1-03-19-2-931/22 UPI-03-19-2-933/23PosušjeSOPA d.o.o.
250HARIS ĐEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-934/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
251JOSIP LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-929/22UP1-03-19-2-928/22PosušjeDALEKOVOD d.o.o.
252NIJAZ LUKOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-894/22Sarajevo,SKInstitut za hidrotehniku d.o.o.
253DALILA JABUČARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-893/22Sarajevo,SKInstitut za hidrotehniku d.o.o.
254MIRKO JOVANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-900/22Banja Luka,RSARS INŽINJERING
255ZORAN VELJAČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-923/22UP1-03-19-2-870/22Split,RHA.D.V. Grupa
256PREDRAG MOKRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-965/22Sarajevo,SKHBK d.o.o.
257ANIS PEHILJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-964/22Sarajevo,SKHBK d.o.o.
258LJILJANA KREZIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-963/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
259MARIJA RAKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-962/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
260DAVOR SULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-961/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
261ANĐELKA VOJVODIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-960/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
262MARINA JELIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-959/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
263DANIJELA MANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-958/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
264MIRELA ŠETKAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-957/22 UP1-03-19-2-955/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
265MARIJAN RADIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-956/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
266BORISLAV PULJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-954/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
267TIHOMIR PEHARARHITEKTURAUP1-03-19-2-953/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
268NATAŠA BOJANIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-952/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
269RAMO IBIŠEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-947/22UP1-03-19-2-949/22KalesijaJP Elektroprivreda BiH
270NEDŽAD BJELIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-948/22UP1-03-19-2-950/22Tuzla,TKJP Elektroprivreda BiH
271ENSAR HUKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-942/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
272DEJAN ŠAVIJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-941/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
273NUSRET SALČINMAŠINSTVOUP1-03-19-2-940/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
274IRMA ŠARIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-939/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
275SMAJO SALKETIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-938/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
276JASMIN ŠILJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-937/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
277KERIM ČAUŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-936/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
278DINA HODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-935/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
279EDHEM KUKAVICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-756/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
280DIJANA BILINOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-924/22Široki BrijegiForm d.o.o.
281SELMA PRUTINAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1023/22UP1-03-19-2-1022/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
282MUHAMED RAMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1001/22UP1-03-19-2-1013/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
283MIRZET RAMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1014/22Sarajevo,SKDeling d.o.o. Tuzla
284IRMA MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1015/22Tuzla,TKCULON d.o.o.
285NEDŽAD ŠABIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1016/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
286EMIR KAMBEROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1006/22UP1-03-19-2-1017/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
287DERVIŠ BOŠNJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1007/22UP1-03-19-2-1018/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
288IGOR KREŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1008/22UP1-03-19-2-1019/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
289MARKO JOKETOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1000/22UP1-03-19-2-1012/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
290ELVIR KURTIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-999/22UP1-03-19-2-1011/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
291MEVLUDIN MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1004/22UP1-03-19-2-1010/22Tuzla,TKCULON d.o.o.
292VILDANA RUSTEMPAŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-973/22Sarajevo,SKBH Telecom
293OSMAN LINDOVSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-975/22Sarajevo,SKUniverzitet Sarajevo
294EMNA ZELJKOVIĆ ZEREMARHITEKTURAUP1-03-19-2-976/22Sarajevo,SK
295EMIR BRAČKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-977/22Sarajevo,SKTACT d.o.o.
296JASENKO TUFEKČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-987/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
297ZLATKO BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-986/22Mostar, HNKINFRA Consulting d.o.o.
298FARUK ISOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-985/22BihaćBC GRADNJA
299MUHAMED BEGANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-984/22CazinBC GRADNJA
300DANIJELA ĐERVIDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-983/22Banja Luka,RSIG Banja Luka
301NIKICA ZOVKOMAŠINSTVOUP1-03-19-2-989/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
302GORAN ĆATIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-991/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
303GORAN KNEZOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-992/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
304IVANA ČULJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-993/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
305ERVIN RASUMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-994/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
306BAKIR BALTAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-995/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
307EDITA TAHMAZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-996/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
308MUSTAFA IMAMOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-988/22Zenica, ZE-DOZGI d.o.o.
309MUSTAFA MUSABEGOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-997/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
310MESUD SARVANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-998/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
311MARIO VEKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-760/22Mostar, HNKSTRABAG d.o.o.
312MUHAMED ĆATOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-762/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
313SEDAD MULALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-762/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
314ERMIN BUDIMGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-759/22JablanicaMEH
315DEJAN GAVRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-850/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
316ENES KOVAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-856/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
317ELVEDIN ŠABETAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-858/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
318ALEN JAHIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1030/22UP1-03-19-2-1045/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
319ALDIN MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1029/22 - 1035/22UP1-03-19-2-1047/22 - 1040/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
320LEJLA TULIĆ IVOJEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1062/22UP1-03-19-2-1058/22Sarajevo,SKNetworks d.o.o.
321ERMIN AVDAGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1063/22UP1-03-19-2-1064/22Sarajevo,SKNetworks d.o.o.
322OBRENKA VOLAŠARHITEKTURAUP1-03-19-2-1070/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
323BOŽO ČUBRILOARHITEKTURAUP1-03-19-2-1071/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
324ADRIJANA ĐUMIŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1072/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
325MIHAJLO MIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1073/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
326ALEKSANDAR RADOVANACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1074/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
327VESNA BOŠNJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1123/22Mostar, HNKINTEGRA d.o.o.
328MILENKO MITRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1077/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
329VLATKO SAVIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1078/22Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
330VAHID PALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1079/22JablanicaAIK Inžinjering d.o.o.
331INDIRA MURTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1081/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
332ARNELA KONAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1082/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
333TATJANA BOROVINAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1083/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
334ENKO HUBANIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1084/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
335JASMINA MARIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1085/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
336AMELA MRAVOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1086/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
337VELID VARATOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1087/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
338ADI MUMINOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1088/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
339ADNAN HABIBOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1089/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
340EDIN BAJRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1090/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
341HAMID LIHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1091/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
342JASMIN JELEČELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1092/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
343EMINA ŠABANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1093/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
344EMINI HALIDMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1094/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
345AIDA NURKOVIĆ AHMETOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1102/22Tuzla,TKAIK Inžinjering d.o.o.
346ASIM DEMIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1099/22Banovići, TKAIK Inžinjering d.o.o.
347SAMIR HADŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1098/22Sarajevo,SKAIK Inžinjering d.o.o.
348ADMIR JUZUNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1098/22Tuzla,TKAIK Inžinjering d.o.o.
349JADRANKO TAFROGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1098/22Sarajevo,SKAIK Inžinjering d.o.o.
350OSMAN KADRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1106/22Kladanj, TKAIK Inžinjering d.o.o.
351ADNAN MOSTARLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1105/22Sarajevo,SKAIK Inžinjering d.o.o.
352AMEL KUDUMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1103/22Banovići, TKAIK Inžinjering d.o.o.
353SALIH HADŽIMUŠOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1128/22Sarajevo,SKES HYDROTECHNICS d.o.o.
354GORAN MIHALJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1127/22 UP1-03-19-2-1122/22Mostar, HNKINTEGRA
355PREDRAG KOŽULJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1126/22Mostar, HNKINTEGRA
356VLATKA ROZIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1125/22Mostar, HNKINTEGRA
357BERISLAV CRNJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1124/22Mostar, HNKINTEGRA
358RANKO NIŠANDŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1116/22UP1-03-19-2-1114/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
359SANJIN OMEROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1115/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
360AZIZ KARAVDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1113/22Banovići, TKAIK Inžinjering d.o.o.
361EMIR JARČEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1033/22UP1-03-19-2-1043/22Živinice, TKDeling d.o.o. Tuzla
362SELMA HAJDAREVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1119/22UP1-03-19-2-1118/22Mostar, HNKUnis Telekomunikacije
363MILKO BOGDANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1120/22Mostar, HNKINTEGRA
364TOMISLAV DUGANDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1121/22Mostar, HNKINTEGRA
365SEAD DELIĆ- IBUKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1151/22BihaćEuroing d.o.o.
366EMIL PRANJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1139/22UP1-03-19-2-1148/22TomislavgradMoj Dom d.o.o.
367ARMIN KAPETANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1173/22UP1-03-19-2-1171/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
368EMIR EMINAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1154/22BihaćEuroing d.o.o.
369EDINA MURATOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1156/22BihaćEuroing d.o.o.
370ĐEMAL BAJRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1157/22BihaćEuroing d.o.o.
371AMIR NEFIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1158/22BihaćEuroing d.o.o.
372AJDIN DUPANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1160/22BihaćEuroing d.o.o.
373BOJAN RADOVANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1163/22Banja Luka,RSJNU
374BORIS STUPARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1164/22Banja Luka,RSKREBS+KIEFER
375MUSTAFA HUMOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1165/22Mostar, HNK
376SMAIL NUHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1150/22BihaćEuroing d.o.o.
377ZLATAN IBUKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1149/22BihaćEuroing d.o.o.
378DUŠAN JOVANOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1148/22Sarajevo,SKArgentaria d.o.o.
379ŠIMO KOVAČEVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1147/22Sarajevo,SKArgentaria d.o.o.
380ZORAN PULJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1146/22Mostar, HNKINTEGRA
381DANIJEL KUZMANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1145/22Mostar, HNKINTEGRA
382SLAVEN PAVLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1144/22Mostar, HNKINTEGRA
383DANIJELA LJUBIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1143/22Mostar, HNKINTEGRA
384NIKICA VEGOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1142/22Mostar, HNKINTEGRA
385ANDREJ SENKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1141/22 upi-03-19-2-264/23Mostar, HNKINTEGRA
386SEAD RAŠIDBEGOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1140/22GračanicaTehno biro
387JUSUF ŽUNIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1139/22GračanicaTehno biro
388BEGAN BABIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1138/22Tuzla,TKTehno biro
389EMINA HADŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1137/22Tuzla,TKTehno biro
390ENVER VUKOTIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1135/22GračanicaTehno biro
391ZINKA HASANSPAHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1134/22 UP1-03-19-2-1133/22Sarajevo,SKBosna-S
392FATIMA REKANOVIĆ-NUHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1153/22BihaćEuroing d.o.o.
393ZELENIKA MARKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1184/22Mostar, HNKGrađevinar Fajić d.o.o.
394EKREM MAKSUMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1185/22Mostar, HNKGrađevinar Fajić d.o.o.
395MUHAMED TEFTEDARIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1175/22Sarajevo,SKTRACEST
396HARIS MUJKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1179/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
397ENES ČOVRAK SAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1180/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
398BOJAN BOJANIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1181/22Banja Luka,RS
399SANJA IMŠIREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1152/22BihaćEuroing d.o.o.
400MERAL JABUČARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1174/22Sarajevo,SKIRD d.o.o.
401NIHAD ELEZOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1200/22UP1-03-19-2-1186/22StolacG.D. BIŠINA d.o.o.
402SABAHUDIN GALIJAŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1212/22Velika KladušaGeopremjer d.o.o.
403LADISLAV BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1216/22UP1-03-19-2-1414/22Mostar, HNKHI HERING
404SELMA KABA GRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1218/22UP1-03-19-2-1397/22Mostar, HNKHI HERING
405TOMISLAV IVANKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1223/22UP1-03-19-2-1392/22Mostar, HNKHI HERING
406ANDREA RAGUŽGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1225/22UP1-03-19-2-1394/22Mostar, HNKHI HERING
407ŽELJKO NIKOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1226/22UP1-03-19-2-1399/22Mostar, HNKHI HERING
408IVANA KARAČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1224/22UP1-03-19-2-1413/22Mostar, HNKHI HERING
409SANJA ČOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1217/22Mostar, HNKHI HERING
410MARIO BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1220/22UP1-03-19-2-1390/22Mostar, HNKHI HERING
411AZER LETOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1221/22UP1-03-19-2-1398/22Mostar, HNKHI HERING
412NEDA BEBEKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1222/22Mostar, HNKHI HERING
413MARIO JURIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1219/22UP1-03-19-2-1393/22Mostar, HNKHI HERING
414ILHANA ROBOVIĆ POPLATAARHITEKTURAUP1-03-19-2-869/22Sarajevo,SKahA+knAp d.o.o.
415KENAN BRČKALIJA ARHITEKTURAUP1-03-19-2-869/22Sarajevo,SKahA+knAp d.o.o.
416DANIJEL RUŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-600/22UP1-03-19-2-599/22Tuzla,TKTehnograd. d.o.o.
417SALKO NIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-641/22UP1-03-19-2-638/22Živinice, TK
418ANITA BUKOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1245/22Mostar, HNKIGH d.o.o. Mostar
419LJUBIŠA ADAMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1228/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
420GORAN DIMITRIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1229/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
421LJILJANA MILEŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1230/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
422NEBOJŠA KOVAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1231/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
423DRAGAN ZRNIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1233/22UP1-03-19-2-1235/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
424IGOR MILAKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1234/22UP1-03-19-2-1236/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
425ĐURO ZMIJANJACELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1237/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
426RISTO STJEPANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1238/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
427MIRJAM SAVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1239/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
428MILAN PRŽULJELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1240/22UP1-03-19-2-1241/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
429STEVO ŽDRNJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1242/22UP1-03-19-2-1243/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
430SANDRO ZOVKOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-990/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
431MILAN SAVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-739/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
432NEBOJŠA PAVLICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-739/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
433ALEKSANDRA SEGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-738/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
434DANISLAV ŽIGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-741/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
435ARMIN DŽOKLOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-906/22Mostar, HNKHP Investing d.o.o.
436IRENA LEKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1254/22Mostar, HNKIGH d.o.o. Mostar
437ROKSANDA ŠKOLJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1253/22Zenica, ZE-DOAgencija za vodno područje rijeke Save
438NERMINA HODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1252/22Zenica, ZE-DOAgencija za vodno područje rijeke Save
439SENAD SMAIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1251/22UP1-03-19-2-1250/22Sarajevo,SKFederalna uprava za inspekciske poslove
440MERIM PAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1249/22Sarajevo,SK
441EMIR ALIBAŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1261/22UP1-03-19-2-1265/22Živinice, TKAgencija Infrom
442AZRA COKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1262/22UP1-03-19-2-455/23Sarajevo,SKBH Telecom
443DŽENADIN MUŠINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1263/22Sarajevo,SKBH Telecom
444MERIMA RAMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1264/22Sarajevo,SKBH Telecom
445MEDINA MARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1274/22Mostar, HNKGradnja d.o.o.
446SAIDA HADŽIPIRIĆ KULJUHGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1273/22 UP1 -03-19-2-1272/22 Butmir d.o.o.
447NEDIM ARNAUTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1271/22 UP1-03-19-2-1270/22Butmir d.o.o.
448RADOVAN ŠMITRANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1285/22Banja Luka,RSIBIS d.o.o.
449VLADIMIR STEVANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1284/22Banja Luka,RSIBIS d.o.o.
450EDIN ĆATIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1283/22Zavidovići, ZE-DOIBIS d.o.o.
451EMINA RAMČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1358/22Sarajevo,SKPPG d.o.o.
452MAJDA AJANOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1289/22Sarajevo,SKAAA Group d.o.o.
453EDIN DURAKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1288/22Mostar, HNKAAA Group d.o.o.
454EMIR DUGALIJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1298/22Sarajevo,SKClima Trade d.o.o.
455AMIR IKANOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1291/22UP1-03-19-2-1294/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
456MIRSAD JAHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1136/22GračanicaTehnobiro d.o.o.
457ISMET SOFTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1307/22Živinice, TKGradin d.o.o.
458GAVRILO KNJEGINJIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1211/22Bijeljina, BiHMikar d.o.o.
459MAŠA MURATOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1356/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
460MATILDA PRANJIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1038/22UP1-03-19-2-1049/22TomislavgradMoj Dom d.o.o.
461MARIN BAKULAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1317/22PosušjeJP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar
462ASMIR SINTIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1347/22BihaćStudio Struktura d.o.o.
463AMEL HUSEINOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1095/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
464BEĆIR LJUBUNČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1161/22Zenica, ZE-DOFUEL BOSS d.o.o.
465SAMID SINANOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-974/22Sarajevo,SKTACT d.o.o.
466VELJKO FILIPOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1339/22Banja Luka,RSIG d.o.o. Banja Luka
467NEDŽAD IMAMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1338/22Tuzla,TKGIT d.o.o.
468AMIR SOFTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1337/22 UP1-03-19-2-1334/22Tuzla,TKGIT d.o.o.
469AMIR DŽANANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1335/22Tuzla,TKGIT d.o.o.
470SEMIR MUSTAFIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1363/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
471DUDA SALČINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1365/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
472ŠEHIDA MUSTAFIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1364/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
473NIKOLA PETRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1368/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
474AZER DERONJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1369/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
475MIRSAD MADEŠKOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1207/22UP1-03-19-2-1206/22Sarajevo,SKMTS d.o.o.
476MARIO JOKETOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1293/22Tuzla,TKJP Elektroprivreda BiH
477ANADEL GALAMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1378/22Tuzla,TKGPP Banovići
478MARINELA MATIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1391/22Mostar, HNKHI HERING
479SEAD HALILOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1385/22Sarajevo,SKHS Inženjering
480SUZANA KLJEČANINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1388/22Banja Luka,RSKonstrukt d.o.o.
481ENES SALKANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1376/22Sarajevo,SK
482SANDA LUČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1411/22ŽEPČE,ZE-DOHI HERING
483IVAN LUKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1410/22ŽEPČE,ZE-DOHI HERING
484MARKO BOŠNJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1409/22Mostar, HNKHI HERING
485LJILJANA DOKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1404/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
486ALMA PINJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1276/22Jablanica
487HARIS FAGINOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1281/22Sarajevo,SKM,DC
488SEMIR VEJZOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1170/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
489IVAN IVANKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1396/22ČitlukHI HERING
490ŽELJKO BABIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1162/22Banja Luka,RSKREBS+KIEFER
491MAJA PRSKALOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1458/22Mostar, HNKSveučilište Mostar
492NEDŽAD DAUTOVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1452/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
493ALMIJA BAŽDARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1439/22Zenica, ZE-DOAlmy- Transport d.o.o.
494FUAD DUGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1438/22Zenica, ZE-DOAlmy- Transport d.o.o.
495ZLATKO HADŽIHASANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1453/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
496BAHRUDIN VOLODERGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-711/22UP1-03-19-2-712/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
497LJUBIŠA TANIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1483/22Pale, RSGrijanjeinvest
498VEDAD ŠKALJIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1482/22Sarajevo,SKPrunus d.o.o.
499MAJA MANJUŠAKARHITEKTURAUP1-03-19-2-1482/22JablanicaModular d.o.o.
500EMIR SALKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1354/22Sarajevo,SKnormal arhitektura d.o.o
501MUHAMED SERDAREVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1355/22Sarajevo,SKnormal arhitektura d.o.o
502ANEL BAJRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1100/22Tuzla,TKAIK Inžinjering d.o.o.
503ELVIR ALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1463/22Sarajevo,SKAIK Inžinjering d.o.o.
504ISMIR SELIMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1034/22UP1-03-19-2-1046/22Tinja GornjaDeling d.o.o. Tuzla
505TONI MIŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1032/22UP1-03-19-2-1042/22Živinice, TKDeling d.o.o. Tuzla
506ELDAR ŠIŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-524/22UP1-03-19-2-496/23Zenica, ZE-DORM-LH d.o.o.
507MAHMUTOVIĆ MIRNESELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1031/22UP1-03-19-2-1041/22ZlokovacDeling d.o.o. Tuzla
508ADNAN BERKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-780/22Sarajevo,SKJATA GROUP d.o.o.
509ZEHRUDIN DEDIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1009/22UP1-03-19-2-1020/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
510DAMJAN KOKOŠARMAŠINSTVOUP1-03-19-2-972/22UP1-03-19-2-978/22VišegradTermoelektro
511ALDIN MAHMUTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1159/22BihaćEuroing d.o.o.
512ELVIS GROZDANIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1155/22BihaćEuroing d.o.o.
513MURIS PECOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-491/22Travnik,SBKMaister d.o.o.
514ALEKSANDAR CEROVINAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-833/22Bijeljina, BiHTermoelektro d.o.o.
515EDIN DOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1213/22CazinDola d.o.o.
516FAHRUDIN IMŠIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-751/22Tuzla,TKIzgradnja. d.o.o
517NEBOJŠA DRAGUŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-674/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
518HASAN HADŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1336/22Tuzla,TKGIT d.o.o.
519DRAGAN BUKVAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-740/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
520DAMIR SELIMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1287/22UP1-03-19-2-1292/22Srebrenik, TKDeling d.o.o. Tuzla
521LEJLA KAJTAZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-593/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
522EJUB SALKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1528/22UP1-03-19-2-1525/22Breza, ZDFederalna uprava za inspekciske poslove
523OSMAN AVDAGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-496/22GračanicaKlaus Lehman GmbH
524KEMAL ČAKARSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1460/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
525JASNA SMAILBAŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1459/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
526NEDIM KUDUZOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1515/22Sarajevo,SKTehnopetrol d.o.o.
527SALIH BEGANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1522/22Zenica, ZE-DOTermonit d.o.o.
528ASIM MEHINAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1533/22Sarajevo,SKJP Autoceste FBiH
529DINO EMINAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1526/22Sarajevo,SKnormal arhitektura d.o.o
530NERMIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1547/22Sarajevo,SKHadžić gradnja d.o.o.
531MENSUR DEMIROVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1514/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
532NEDIM MUJKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1511/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
533ADMIR MEŠANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1507/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
534FARIS KASUMAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1508/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
535ARMIN ADEMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1506/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
536ADMER BOLIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1505/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
537PREDRAG DELIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1504/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
538TANER ŠANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1503/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
539ZLATKA SJENARMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1502/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
540ESMA MANIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1501/22Sarajevo,SKEnova d.o.o
541ZLATKO ĐEDOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1484/22Tuzla,TKFoton d.o.o.
542SANJIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1486/22Sarajevo,SKPPG d.o.o.
543OMER PAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1475/22Mostar, HNKSCZiV Grad Mostar
544DEJAN ARNAUTOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1477/22UP1-03-19-2-1476/22Istočno SarajevoGaleb Internacional
545NEDŽAD ROŽAJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1583/22KakanjITC
546JOSIP KREHELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1582/22Zenica, ZE-DOITC
547KENAN BEGAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1581/22Zenica, ZE-DOITC
548SUAD SALKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1579/22VitezITC
549BRANISLAV SKURIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1580/22Zenica, ZE-DOITC
550IBRAHIM ČABARAVDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1577/22 Zenica, ZE-DOITC
551IZET REDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1576/22Zenica, ZE-DOITC
552MUSTAFA VEJSPAHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1575/22KakanjITC
553VLADIMIR FRANJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1574/22Zenica, ZE-DOITC
554NERMIN PRGUDAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1573/22Zenica, ZE-DOITC
555HUSEIN ZAKOMACARHITEKTURAUP1-03-19-2-1571/22Sarajevo,SKArhitektonski studio Zakomac
556NENAD SMILJKOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1555/22UP1-03-19-2-1556/22Bijeljina, BiHTermoelektro d.o.o.
557MEHMED MAHMUTOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1282/22Hadžići Mountain d.o.o.
558DAMIR MUJEZINOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1408/22Sarajevo,SKER Project d.o.o.
559VESNA MARINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1406/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
560SAMIR GROZDANIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1348/22BihaćStudio Struktura d.o.o.
561VASO ŠKOROGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1387/22SokolacSTRABAG d.o.o.
562ANTONIJA MANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1407/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
563EUGEN BRZICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1403/22GrudeVodovod d.o.o. Mostar
564BRAIMIR KRVAVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1405/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
565GOJKO ZELJKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1400/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
566DANIJELA MUCIĆ-JANJOŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1401/22Mostar, HNKVodovod d.o.o. Mostar
567FETAH DŽAFEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1500/22Tuzla,TKEnova d.o.o
568ALMIRA HASANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1455/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
569VEDRAN HASANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1454/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
570ANDREJ VOBORNIKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1462/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
571AMELA VUKOJEVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-5/23Zenica, ZE-DOMinistarstvo pr.ured, prom i okol.
572MILIJANA MILIČEVIĆ DILBERARHITEKTURAUP1-03-19-2-6/23UP1-03-19-2-95/23KiseljakMiličević gradnja d.o.o.
573SEMIR PALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1586/22Zenica, ZE-DO
574AIDA HASIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1456/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
575NAMIK KAMENICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1457/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
576JASNA ŠEVALJEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1461/22Sarajevo,SKDivel d.o.o.
577DINO ČUSTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-16/23Sarajevo,SKDivel d.o.o.
578ADNAN KARAHMETOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-23/23Tuzla,TKCentralno grijanje d.o.o.
579SULJO SARIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-24/23Tuzla,TKCentralno grijanje d.o.o.
580HUSIĆ AMELMAŠINSTVOUP1-03-19-2-22/23Tuzla,TKCentralno grijanje d.o.o.
581AJLA SINANARHITEKTURAUP1-03-19-2-56/23Sarajevo,SKTracest Sarajevo
582IVAN RAJIČMAŠINSTVOUP1-03-19-2-48/23UP1-03-19-2-29/23MeđugorjeEnergoing d.o.o.
583RADOSLAV SAMARDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-34/23Nevesinje, RSHKP CONSULTING
584SVJETLANA BANJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-35/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
585SLOBODANKA STARČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-36/23UP1-03-19-2-122/24Banja Luka,RSHKP CONSULTING
586BOGDANA RUDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-37/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
587DANIJELA GRANOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-38/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
588BRANKICA JANJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-39/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
589MLADEN PREDOJEVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-40/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
590ORLANDA TRIPKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-41/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
591ALEN HODŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1509/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
592MUHAMED OMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-8/23Zenica, ZE-DORM-LH d.o.o.
593ERMIN OSMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1524/22Srebrenik, TKMetal remont d.o.o.
594EMIR RAZIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1510/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
595MIRZA HAMZIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1512/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
596TARIK KARALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1585/22Zenica, ZE-DOITC
597MIRZET ĐOKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1584/22KakanjITC
598ADO HASANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1513/22Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
599NERMIN ZOLETIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-403/23UP1-03-19-2-1523/22Živinice, TKZEP-ING d.o.o.
600ALMA OMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-11/23Visoko,ZDKTRGOŠPED d.o.o.
601ANA ŠEVIJASAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1232/22Banja Luka,RSURBIS CENTAR d.o.o.
602MILOŠ BADNJARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-764/22Sarajevo,SKPPG d.o.o.
603MILAN TRIVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1447/22Banja Luka,RSFabrum Solutions d.o.o.
604ALEKSANDAR BUNIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-650/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
605DRAGOLJUB TEŠANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-746/22 UP1703-19-2-397/23UP1-03-19-2-254/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
606ALEKSANDAR CEROVINAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-831/22Bijeljina, BiHTermoelektro d.o.o.
607AHMED PROLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-17/23Sarajevo,SKZavod za vodoprivredu.
608FAHRUDIN ŠEHANOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-18/23Zenica, ZE-DOARCON-in d.o.o.
609ANTO SIVONJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-49/23UP1-03-19-2-50/23JajceKOMOTIN d.o.o.
610NEVENA PREDOJEVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-43/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
611ENA HADŽIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-44/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
612LJUBO MILIVOJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-67/23Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
613BRANKO ALEKSIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-46/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
614ADNAN LUGAVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-19/23Banovići, TKAMDE projekt
615NEDIM GANIBEGOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-26/23UP1-03-19-2-28/23LukavacTermoelektrana Tuzla
616IGOR SLIŠKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-47/23Široki BrijegHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
617IVANA MATIJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1315/22Mostar, HNKHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
618GORDAN GALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1310/22Široki BrijegHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
619KRISTIJAN KULIŠELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1313/22LivnoHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
620IVAN LAŠTROGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-85/23UP1-03-19-2-64/23BusovačaKalvarija cop
621EDHEM ŽIVALJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-27/23Sarajevo,SKEncos d.o.o.
622SEMIR ČAKARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-68/23Hadžići Trasa d.o.o.
623MILAN SANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-66/23Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
624ANEL KOPIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-69/23VogošćaArting BiH
625SANDI ZULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-71/23BihaćUNA Consulting
626EMIR MUREŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-72/23BihaćUNA Consulting
627SEAD BADNJEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-74/23BihaćUNA Consulting
628DRAGAN BOTIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-77/23UP1-03-19-2-81/23Bijeljina, BiHTermoelektro d.o.o.
629ENISA PAŠALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-80/23Donji VakufEDI-ING d.o.o.
630ALEKSANDAR KENJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-90/23Sarajevo,SKStep Sarajevo
631ENIS MEMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-89/23Sarajevo,SKStep Sarajevo
632SALEM MUJANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-88/23Sarajevo,SKStep Sarajevo
633MEHMED MESIHOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1370/22 UPI-03-19-2-885/23Sarajevo,SKArkus d.o.o.
634ŽELJKO ĆOSIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-105/23UP1-03-19-2-106/23Zagreb, RHPROENTEH d.o.o.
635BRANIMIR ĐIKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-104/23UP1-03-19-2-107/23Zagreb, RHPROENTEH d.o.o.
636MIDHAT BAJRIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1357/22Tuzla,TKElektrocentar Petek d.o.o.
637NEDELJKO VUKOJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-93/23ZENICA, ZE-DOMašinski fakultet Zenica
638ENIDA HASANHODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-118/23Tuzla,TKSpreča d.d.
639OMER KOVČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-119/23Tuzla,TKSpreča d.d.
640MUFID TOKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-120/23 UP1-03-19-2-121/23LukavacSpreča d.d.
641MAJA KINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-122/23Tuzla,TKSpreča d.d.
642SABIRA IMAMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-123/23Tuzla,TKSpreča d.d.
643EKREM SULJANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-124/23Tuzla,TKSpreča d.d.
644ARMINA VEJZOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-125/23Tuzla,TKSpreča d.d.
645ALMA SULJANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-126/23Tuzla,TKSpreča d.d.
646MAJA ODOBAŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-127/23Banja Luka,RSIG d.o.o. Banja Luka
647MUHAMED MADŽAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-110/23Sarajevo,SK
648MIRO MARIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-111/23Mostar, HNKZGI d.o.o.
649DANILO VUJATELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-108/23GradiškaKoming-pro
650SEKULA ĐURAŠINOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-109/23Banja Luka,RSKoming-pro
651MARINA TOLJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-138/23Mostar, HNKArhitekt d.o.o.
652MARJAN ANTUNOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-139/23Mostar, HNKArhitekt d.o.o.
653MIRO KORDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-140/23Mostar, HNKArhitekt d.o.o.
654DANKA PONORACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-141/23 UPI-02-19-2-142/23Kneževo,RSElnos group
655NIHAD ĐOZOMAŠINSTVOUP1-03-19-2-143/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
656DRINA NIKOLINOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-144/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
657AMINA ŠETAARHITEKTURAUP1-03-19-2-145/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
658ENES ŠILJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-146/23 UPI-02-19-2-147/22Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
659ADEM MAGLAJLIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-148/23 UP1-03-19-2-149/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
660IRFAN HASANIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-135/23Sarajevo,SKJP Elektroprivreda BiH
661EDHEM HADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-134/23Sarajevo,SKJP Elektroprivreda BiH
662MIRSAD BERIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1061/22Sarajevo,SKDžekos d.o.o
663DŽEMAL ŠUKURICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1060/22Sarajevo,SKDžekos d.o.o
664RIFAT MAHMUTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1059/22Sarajevo,SKDžekos d.o.o
665MIRHELA STROIL-SIROVINAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-156/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
666KEMAL KURTOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-157/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
667SUZANA ŠIMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-155/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
668MIRELA ISAKOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-154/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
669NIHAD NOVOKMETELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-152/23Visoko,ZDKPetrolinvest d.d.
670FARIS BEŠLAGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-153/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
671EMIR DRNDAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-151/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
672JASMINA IBRAHIMAGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-150/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
673DRAGIŠA TROBOKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-179/23Pale,RSGraleks d.o.o.
674ALMA OSMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-175/23LukavacSE-SARAJKA d.o.o.
675ANTE KUKAVICAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-176/23Mostar, HNKELTOM
676ŽARKO PEJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-200/23Zagreb, RHelektroprojekt
678KONI ČARGONJA-REICHERGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-199/23Zagreb, RHelektroprojekt
679KARMEN TONKOVIĆ-BIŠĆANINARHITEKTURAUP1-03-19-2-198/23Zagreb, RHelektroprojekt
680DARKO BABIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-202/23Zagreb, RHelektroprojekt
681ZELJKO PAVLINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-201/23Zagreb, RHelektroprojekt
682MARIJAN MARASOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-193/23Zagreb, RHelektroprojekt
683RADENKO BJELICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-177/23Pale,RSGraleks d.o.o.
684MILA VUJIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-178/23SokolacSend d.o.o.
685SABINA MEHMEDOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-189/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
686MUSTAFA MUJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-190/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
687REFIJA TOPČIĆ-JOSIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-191/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
689IVAN GALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-192/23Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
690MLADEN TROBOKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-180/23Pale,RSGraleks d.o.o.
691INES PANDŽAARHITEKTURAUP1-03-19-2-181/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
692DINO BERBIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-182/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
693SENAD ČATAKMAŠINSTVOUP1-03-19-2-183/23Sarajevo,SKPetrolinvest d.d.
694REUF BORAČIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-184/23Sarajevo,SKJP Ceste FBiH
695DRAŽAN DILBERELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-185/23Tomislavgrad
696JUSUF HUSIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-186/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
697ZORAN VLKOVELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-187/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
698EMINA ALISPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-227/23Zenica, ZE-DOITC d.o.o.
699ZORAN CIGANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-207/23Banja Luka,RSGeoput d.o.o.
700ZORAN RASPUDIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-229/23MostarAlfa Therm
701NEDŽAD MAGLIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-25/23Sarajevo,SKBH Telecom
702BAKIR PLEHGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1557/22Sarajevo,SKEncos d.o.o.
703SMAIL OMERAGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-73/23BihaćUNA Consulting
704MIRZET SARAJLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-218/23Sarajevo,SKKanton Sarajevo
705AMER JUSUFBEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-217/23Sarajevo,SKHYDRA d.o.o.
706ISMET GUŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1587/22Tuzla,TKUniverzitet u Tuzli
707ADMIR ĆERIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-215/23Sarajevo,SKHYDRO CONTROL d.o.o.
708ROBERT KREŠOMAŠINSTVOUP1-03-19-2-234/23UP1-03-19-2-231/23MostarAlfa Therm
709MARIO PRIMORACMAŠINSTVOUP1-03-19-2-233/23UP1-03-19-2-230/23MostarAlfa Therm
710DRAGAN DUVNJAKMAŠINSTVOUP1-03-19-2-232/23UP1-03-19-2-228/23MostarAlfa Therm
711ARMIN ČAJDINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-128/23MostarDEMA&S d.o.o.
712EDIN PAŠALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-79/23Donji VakufEDI-ING d.o.o.
713SANEL AVDAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-242/23Sarajevo,SKEncos d.o.o.
714SAMIR OSMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-241/23Sarajevo,SKPronasa d.o.o.
715JASMIN KUNOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-240/23Sarajevo,SKPronasa d.o.o.
716ISMIR MUSLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-239/23Sarajevo,SKPronasa d.o.o.
717EJUB ČELIKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-248/23UP1-03-19-2-251/23Kakanj TRGOŠPED d.o.o.
718MLADEN GAVRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-253/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
719MILENKO SAVIČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-255/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
720AMINA SOKOLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-216/23Sarajevo,SKHYDRO CONTROL d.o.o.
721DANIRA ALAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-250/23UP1-03-19-2-259/23Živinice, TKHIDRING d.o.o.
722MIRJANA MILAŠINOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-249/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
723ARMIN KAPETANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1449/22UP1-03-19-2-1446/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
724ELMA DERVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-78/23Donji VakufEDI-ING d.o.o.
725HARIS JAŠAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-266/23Sarajevo,SKDesing & QC
726NEDIM ĐIPAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-267/23Sarajevo Enova d.o.o
727FAHRUDIN ŠEHANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-270/23ZENICA, ZE-DOARCON-IN d.o.o.
728FUAD PAŠALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-284/23Sarajevo,SKINT BH d.o.o.
729ADISA ŠENDROGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-282/23MostarGTR d.o.o.
730EMIR ŠEHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-282/23MostarGTR d.o.o.
731ANDREJ SENKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-264/23MostarIntegra d.o.o.
732MARKO MARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-265/23 UPI-03-19-2-263/23MostarIntegra d.o.o.
733MAHIRA PRCANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-306/23ZENICA, ZE-DOArhitekt Zenica d.o.o.
734SALIH HUSREMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-307/23ZENICA, ZE-DOMultiteh d.o.o.
735NISVETA HALILOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-308/23ZENICA, ZE-DOArhitekt Zenica d.o.o.
736MIRSAD SPAHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-309/23ZENICA, ZE-DOArhitekt Zenica d.o.o.
737EVELIN SUBAŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-311/23Ilidža,SKKanton Sarajevo
738ANELA PRALASELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-312/23MostarHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
739SELVEDINA FAZLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-220/23ZavidovićiConstruct d.o.o.
740MATEJ MARIJANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-314/23StolacHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
741MILE MEĐUGORACELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-315/23LjubuškiHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
742ISMET IMAMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-316/23SarajevoBH Telecom
743SANDRA MANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-398/23UP1-03-19-2-252/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
744DAMIR HASIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-188/23Tuzla,TKInstitut za zaštitu ekologiju i obrazovanje
745MILAN KARAMATIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-295/23UP1-03-19-2-297/23PosušjeSOPA d.o.o.
746MIRZA TUFEKČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-294/23UP1-03-19-2-296/23Tuzla,TKTTU. d.o.o.
747AMIR DUGONJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-293/23UP1-03-19-2-839/23LukavacTTU. d.o.o.
748MARKO MARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-263/23MostarIntegra d.o.o.
749JASMIN MILIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-288/23SarajevoOpćina Novo Sarajevo
750TARIK AVDIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-290/23SarajevoBH Telecom
751EMIR HADŽIAHMETOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-300/23SarajevoBH Telecom
752ALMIR HASIBOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-442/23UP1-03-19-2-298/23SarajevoBH Telecom
753ENSAR MULAOMEROVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-210/23SarajevoNeimari d.o.o.
754MILOŠ DEJANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-326/23UP1-03-19-2-323/23Banja Luka,RSSupernova d.o.o.
755AHMET HUSIČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-340/23UP1-03-19-2-334/23Zenica, ZE-DOBH Telecom
756REFIK HAMIDOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-339/23UP1-03-19-2-333/23SarajevoBH Telecom
757DINO MULABDIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-337/23SarajevoBH Telecom
758BAHTO KURIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-344/23Donji VakufBH Telecom
759NAMIK HADŽIIBRAHIMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-346/23SarajevoPI Sarajevo
760NEMANJA NIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-393/23UP1-03-19-2-268/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
761SELENA GRIZIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-348/23SarajevoASI Inžinjering d.o.o.
762NEBOJŠA FROSTRANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-349/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
763IRENA ĆOSIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-362/23BugojnoKantonalni zavod za UPPZKPN
764MOMČILO MALIŠELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-382/23Sarajevo
765VELENKA TOPALOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-353/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
766ADNAN BEĆIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-371/23 UPI-03-19-2-514/23MostarKonstrukcije d.o.o.
767DAMIR CIGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-372/23 UPI-03-19-2-505/23MostarKonstrukcije d.o.o.
768MIZDRAK SEĐADGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-211/23Trnovo, SarajevoNeimari d.o.o.
769NIHAD ŠUTKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-325/23Donji VakufGPD Teling d.o.o
770EMIR HAJDAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-354/23Zenica, ZE-DOGeosonda d.o.o.
771ERMIN HADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-385/23KljučBH Telecom
772RENATA ALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-384/23Kulen VakufBH Telecom
773MILEVA TOŠIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-395/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
774VINKO VRDOLJAKELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-407/23Livno
775MIROSLAV ARAPOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-400/23Živinice, TKZEP-ING d.o.o.
776ADMIR HUSIČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-401/23GračanicaZEP-ING d.o.o.
777ASMIR PIRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-404/23Tuzla,TKZEP-ING d.o.o.
778REFIK MUJKANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-438/23Zenica, ZE-DOMultiteh d.o.o.
779IBRAHIM MUSTAFIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-462/23SarajevoIPI d.o.o.
780FUAD KLISURAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-461/23ZENICA, ZE-DOIPI d.o.o.
781HASAN KARUPGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-434/23SarajevoDesing & QC
782ASIMA BJELOPOLJAKARHITEKTURAUP1-03-19-2-425/23UP1-03-19-2-426/23KakanjOpćina Kakanj
783MARINA MIJAČELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-417/23SarajevoBH Telecom
784NUSRET MUJAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-420/23 UPI-03-19-2-683/23Živinice, TKKristal d.o.o.
785HARIS HAJRULAHOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-445/23SarajevoINT BH d.o.o.
786MOMČILO ĐUKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-446/23Banja Luka,RSBeel d.o.o.
787SINIŠA PEKEZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-447/23Banja Luka,RSFabrum Solutions d.o.o.
788MUAMER ŠKALJOMAŠINSTVOUP1-03-19-2-345/23ZENICA, ZE-DOBH Telecom
789FADILA SADIKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-405/23SarajevoUnigradnja d.d.
790DAMIR MIOČELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-338/23LivnoHZHB elektroprivreda d.d. Mostar
791DŽEVAD HASIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-380/23GradačacDžena Gradačac
792MUHAMED DŽINDOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-419/23SarajevoEuro- Izgradnja d.o.o.
793EDINA NUHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-418/23SarajevoEuro- Izgradnja d.o.o.
794OSMAN OSMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-482/23GradačacNETZ- ELEKTRIK d.o.o.
795MUHAMED KAPETANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-478/23SarajevoEncos d.o.o.
796ARMIN SELIMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-480/23UP1-03-19-2-485/23SarajevoCET Energy d.o.o
797SANJIN ČEKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-481/23UP1-03-19-2-484/23SarajevoCET Energy d.o.o
798IRHAD OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-503/23MostarHP Investing d.o.o.
799AMER KARIČIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-497/23SarajevoKanton Sarajevo
800NAMIK BJELOPOLJAKARHITEKTURAUP1-03-19-2-499/23UP1-03-19-2-508/23KakanjNAB d.o.o Kakanj
801ISMET HAJDUKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-443/23UP1-03-19-2-515/23Mostar
802DAVOR MILAKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-510/23Zagreb, RHElektroprojekt d.o.o.
803DANIJEL KREŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-512/23Zagreb, RHElektroprojekt d.o.o.
804ZORAN MORAVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-513/23Banja Luka,RSZM projekt d.o.o
805MARIN FRANETOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-511/23Zagreb, RHElektroprojekt d.o.o.
806MUAMER HAJDUKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-444/23UP1-03-19-2-516/23SarajevoHMConsulting
807SAMID SELIMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-379/23GradačacDžena Gradačac
808IRMA BEŠOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-526/23UP1-03-19-2-535/23SarajevoInter Clima
809IZET DELALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-532/23Tuzla,TKJP EB BiH d.d.
810NEDŽAD MULAOMEROVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-534/23SarajevoUrbing
811AMILA DIZDAREVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-523/23SarajevoUrbing
812PERO PENAVAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-551/23UP1-03-19-2-562/23PosušjeVokel d.o.o.
813MUNA HURIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-551/23SarajevoTracest d.o.o.
814DAMIR LJUBUNČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-554/23 UPI-03-19-2-1043/23 UPI-03-19-2-1046/23 UPI-03-19-2-1049/23SarajevoGeo Konzalting d.o.o.
815ELVIR MANSOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-553/23 UPI-03-19-2-1048/23 UPI-03-19-2-1044/23 UPI-03-19-2-1050/23SarajevoGeo Konzalting d.o.o.
816NENAD RUŠKIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-552/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
817VLADO MATEŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-560/23RamaGeosonda d.o.o.
818SELVEDIN KLAPUHGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-559/23 UPI-03-19-2-558/23SarajevoUnigradnja d.d.
819MIRSAD BOGDANIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-549/23SarajevoTracest d.o.o.
820MIROSLAV GATANIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-566/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
821SLAVIŠA PROSTRANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-567/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
822LARA PROSTRANARHITEKTURAUP1-03-19-2-568/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
823MLADEN ŠILJEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-570/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
824DRAGUTIN LONČARELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-572/23Sarajevo
825KENAN HOPIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-573/23MatuzićiDobojputevi d.d.
826RAŠID TALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-486/23SarajevoMaher d.o.o.
827ALIJA SEFOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-501/23MostarHP Investing d.o.o.
828ZLATKO SARAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-475/23SarajevoDivel d.o.o.
829MUZAFER RASTODERGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-587/23KiseljakOrman d.o.o.
830HARIS TOPALOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-585/23KiseljakOrman d.o.o.
831AZRA GOLARIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-586/23KiseljakOrman d.o.o.
832DARKO TIRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-483/23LivnoLivnoputevi d.o.o.
833ŠEVKO KARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-584/23
834NIHAD OMEROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-591/23UP1-03-19-2-1051/23SarajevoEnConn
835KENAN SMJEČANINSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-590/23SarajevoBH Testing d.o.o.
836BORIS SAKIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-599/23SarajevoStrep
837ENES MEMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-600/23SarajevoStrep
838SANDI MENZILGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-600/23SarajevoT3 Consulting Tim
839AVO TUCEGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-602/23SarajevoT3 Consulting Tim
840GORAN VAREŠANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-632/23Tuzla,TKBH Telecom
841LEONIDA HADŽIMURATOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-642/23SarajevoCeteor
842FEHIM VELIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-643/23SarajevoCeteor
843ARIJANA ŠUVAKARHITEKTURAUP1-03-19-2-646/23Sarajevo
844AMILA IVAZOVIĆ BRČANINOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-647/23SarajevoCeteor
845ELDIN HASANBEGOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-649/23UP1-03-19-2-654/23SarajevoValter elektro
846ISMET IMAMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-650/23UP1-03-19-2-653/23SarajevoValter elektro
847NADA BURAZOROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-650/23UP1-03-19-2-652/23SarajevoValter elektro
848JASMINA ČAUŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-476/23SarajevoDivel d.o.o.
849ROBERT ZORIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-423/23Kanton 10Intertrgovina d.o.o.
850PETAR ZORIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-424/23Kanton 10AVPJM
851FUAD PIRAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-561/23Zenica, ZE-DOCity Transport d.o.o.
852ALEKSANDRA JASNIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-350/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
853DANILO FRIŠKOVECELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-289/23SlovenijaESOTECH
854TOMAŽ ŠTRANCARMAŠINSTVOUP1-03-19-2-386/23SlovenijaESOTECH
855SAFET NEKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-589/23UP1-03-19-2-588/23SarajevoWiner Project
856HARIS DERAKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-476/23UP1-03-19-2-579/23BrčkoConram d.o.o.
857DEJAN GALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-525/23UP1-03-19-2-537/23SarajevoInterclima d.o.o.
858AMIR ČEHAJIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-528/23UP1-03-19-2-523/23SarajevoInterclima d.o.o.
859IZTOK HRASTELMAŠINSTVOUP1-03-19-2-665/23UP1-03-19-2-668/23SlovenijaESOTECH
860SEMIR DURIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-667/23SarajevoDDRIT
861HANKA ORHANOVIĆ COCALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-666/23SarajevoIPSA INSTITUT
862DANKA PLJEVALJČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-569/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
863IRŠAM OMERSPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-507/23Zenica, ZE-DO
864IVICA SAMARDŽIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-674/23Solin, Hrvatska IGH d.d.
865STJEPAN KORDEKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-679/23Sesvete, HrvatskaIGH d.d.
867STOJAN LAZAREVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-693/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
868DUBRAVKA MARKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-671/23Lovran, HrvatskaIGH d.d.
869ALEN TURIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-705/23SarajevoMDC d.o.o.
870MIRNES SALIHOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-704/23SarajevoIPSA INSTITUT
871IVAN ORŠULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-673/23SplitIGH d.d.
872PERO KARADJOLEGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-678/23SplitIGH d.d.
873MIRJANA MAŠALA BUHINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-676/23Zagreb, RHIGH d.d.
874ADNA ŠOVŠIĆ KUREŠEPIELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-644/23Sarajevo Ceteor
875ISMAR JAMAKOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-648/23SarajevoCeteor
876BOŽIDAR BAGARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-529/23OdžakTrafficon d.o.o.
877ILIJA BOŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-531/23OdžakTrafficon d.o.o.
878FRANJO PIRKLGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-530/23OdžakTrafficon d.o.o.
879DINO BAJRAMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-716/23SarajevoBaupartner d.o.o.
880ADNAN ČEHAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-713/23UP1-03-19-2-712/23SarajevoCelab d.o.o.
881ALEN ZEĆIREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-682/23SarajevoDivel d.o.o.
882KRUNOSLAV MAVARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-675/23Zagreb, RHIGH d.d.
883ĐURO MIHALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-709/23Zagreb, RHIGH d.d.
884LJILJANA BOROVČANIN-ĆIRKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-728/23SarajevoOpćina Centar Sarajevo
885STOJAN RADANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-727/23Banja Luka,RSBCE
886MIODRAG SIMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-726/23BrčkoPlaninvest Brčko
887NEBOJŠA MILINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-725/23BrčkoPlaninvest Brčko
888GORAN PAŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-724/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
889PRAVOMIR ŠKRBIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-723/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
890ALMIR SELIMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-736/23VogošćaEntazis d.o.o.
891MUAMER HROMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-645/23SarajevoCeteor d.o.o.
892SUAD KRUŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-742/23UP1-03-19-2-739/23GračanicaSagra d.o.o.
893VELID PAJTGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-738/23Sarajevo
894ALEKSANDRA DŽAFEROVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-741/23SarajevoAND Drive d.o.o.
895MOMIR KNEŽEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-762/23Sarajevo
896MIRSAD OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-761/23Gračanica
897BOGDAN ŠPELEGELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-758/23UP1-03-19-2-760/23SlovenijaESOTECH
898SLOBODAN POPADIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-756/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
899SANJA ILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-755/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
900BORISLAV PETRICGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-778/23UP1-03-19-2-781/23PosušjeSopa d.o.o.
901IVICA PEJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-780/23TolisaVinković d.o.o.
902NIHAD MUFTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-779/23SarajevoIPSA INSTITUT
903MARKO TOLUŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-776/23LjubuškiIN Ljubuški d.o.o.
904STANISLAV MUCIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-775/23LjubuškiIN Ljubuški d.o.o.
905IVAN KOVAČGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-777/23MostarIN Ljubuški d.o.o.
906NADINA JUSUFOVIĆ IMŠIROVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-827/23Tuzla,TKZEP-ING d.o.o.
907MIRZA POTOGIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-829/23SarajevoButmir d.o.o.
908ENISA SOFRADŽIJA ĐURAŠEKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-801/23SarajevoEnergoinvest d.d.
909ZEKIJA DURMOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-803/23SarajevoEnergoinvest d.d.
910AIDA HALILOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-817/23SarajevoEnergoinvest d.d.
911NEDIMA HADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-816/23SarajevoEnergoinvest d.d.
912EMIR KUMROELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-814/23SarajevoEnergoinvest d.d.
913MAJDA MULAVDIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-813/23SarajevoEnergoinvest d.d.
914EDINA BRKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-812/23SarajevoEnergoinvest d.d.
915DŽEMAL DELIZAIMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-811/23SarajevoEnergoinvest d.d.
916BELMA BEŠIROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-809/23SarajevoEnergoinvest d.d.
917NEDŽLA MEMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-808/23SarajevoEnergoinvest d.d.
918AZRA HASANOVIĆ ALISPAHIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-807/23 UPI-03-19-2-984/23UP1-03-19-2-981/23SarajevoEnergoinvest d.d.
919FATIMA ŠEHOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-806/23SarajevoEnergoinvest d.d.
920ZAIM ALJIĆEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-805/23SarajevoEnergoinvest d.d.
921AMER AHMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-799/23SarajevoEnergoinvest d.d.
922EMIRA DELALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-798/23SarajevoEnergoinvest d.d.
923IRMA DJANAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-797/23SarajevoEnergoinvest d.d.
924DALILA MARJANOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-796/23SarajevoEnergoinvest d.d.
925AHMED RAZIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-795/23SarajevoEnergoinvest d.d.
926DUNJA VULETAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-794/23SarajevoEnergoinvest d.d.
927SUADA BIJELONJAARHITEKTURAUP1-03-19-2-793/23SarajevoEnergoinvest d.d.
928BELMA ČONGOARHITEKTURAUP1-03-19-2-792/23SarajevoEnergoinvest d.d.
929AMELA VRAŽALICAARHITEKTURAUP1-03-19-2-791/23SarajevoEnergoinvest d.d.
930DRAŽAN GAGULAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-789/23Zagreb, RHIGH d.d.
931DAMLJAN SABLJIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-788/23GrudeHT Eronet
932MERIMA DOLAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-804/23SarajevoEnergoinvest d.d.
933ALMA SALIHAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-800/23SarajevoEnergoinvest d.d.
934KEMAL HINDIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-802/23SarajevoEnergoinvest d.d.
935DELILA ŠARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-856/23SarajevoUnioninvest d.d.
936ŠABAN BULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-853/23Tuzla,TKZEP-ING d.o.o.
937AMIR FAZLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-715/23GračanicaBaupartner d.o.o.
938ENES KRATOVACELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-815/23SarajevoEnergoinvest d.d.
940GORDANA SRDANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-810/23SarajevoEnergoinvest d.d.
941NERMIN BEGOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-868/23UP1-03-19-2-866/23Zenica, ZE-DOTermotehnika i inžinjering d.o.o.
942RAMO SIVROELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-867/23UP1-03-19-2-865/23VitezRMU Zenica
943NIRMA MRŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-870/23UP1-03-19-2-869/23Zenica, ZE-DOTermotehnika i inžinjering d.o.o.
944ĐANA MARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-886/23JablanicaArkud d.o.o.
945ADNAN MEMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-884/23SarajevoIPSA INSTITUT
946SEMIR MUTAPČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-883/23Zenica, ZE-DOInvest-Projekt d.o.o.
947ZLATAN EKMEŠČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-882/23Zenica, ZE-DOInvest-Projekt d.o.o.
948NUMO PIVČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-881/23SarajevoPanacon
949HARIS ROSIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-641/23SarajevoStating d.o.o
950MUNIR JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-895/23SarajevoJATA GROUP d.o.o.
951FEHIM ŠLJIVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1379/23UP1-03-19-2-891/23Živinice, TKKalelektrik d.o.o.
952AMIRA MUMIĆ HALILČEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1381/23UP1-03-19-2-892/23Živinice, TKKalelektrik d.o.o.
953MIRALEM HALILČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1380/23UP1-03-19-2-896/23Živinice, TKKalelektrik d.o.o.
954INDIR MUJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1382/23UP1-03-19-2-894/23Živinice, TKKalelektrik d.o.o.
955JASMINA FERIZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-897/23Ilidža,SKMibral d.o.o.
956DEJAN JOVOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-900/23Istočno SarajevoMibral d.o.o.
957HAMZALIJA KARADŽAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-903/23UP1-03-19-2-901/23SarajevoEding Telecom d.o.o.
958FARUK JERLAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-898/23SarajevoMibral d.o.o.
959EVELIN MARUŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-899/23SarajevoMibral d.o.o.
960ARMIN BURGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-902/23UP1-03-19-2-893/23LukavacGlobal Ispat Koksna Industrija d.o.o.
961NERMA KADRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-889/23Zenica, ZE-DOMega Gradnja d.o.o.
962DRAŽEN DUNDOVGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-909/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
963ZORISLAV ZEKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-907/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
964MILAN DODIGGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-888/23Čapljinaeccon-inžinjering d.o.o.
965TONI BABIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-887/23Stolaceccon-inžinjering d.o.o.
967IBRAHIM ČENGIĆMMAŠINSTVOUP1-03-19-2-942/23SarajevoI-R Centar za gasnu tehniku
968SEMIN PETROVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-941/23SarajevoI-R Centar za gasnu tehniku
969MIDHAT ŠEČIBOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-940/23SarajevoI-R Centar za gasnu tehniku
970MUSTAFA ČAMDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-934/23SarajevoMeister d.o.o.
971HAMO RAMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-924/23Trnovo, SarajevoTeam hidro d.o.o.
972AZRA OGRAŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-925/23SarajevoTeam hidro d.o.o.
973MIRALEM JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-923/23SarajevoTeam hidro d.o.o.
974ISMAIL MEHOLJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-922/23SarajevoTeam hidro d.o.o.
975SELVEDIN KLAPUHGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-935/23SarajevoUnigradnja d.d.
976JOSIP ŽIVKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-943/23OrašjeVinković d.o.o.
977MIRZA BAJRAKTAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-947/23GračanicaŠirbegović Inženjering
978LEJLA ŠIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-948/23GračanicaŠirbegović Inženjering
979ANĐELKA VUKOJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-972/23Zenica, ZE-DOPero Zenica d.o.o.
980ALMIR MAHMUTOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-970/23SarajevoGEN Engineering
981RINAN AL-TAWILELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-971/23SarajevoGEN Engineering
982AMIR VUKARHITEKTURAUP1-03-19-2-1025/23SarajevoStudio Zec d.o.o.
983SANELA BELKOARHITEKTURAUP1-03-19-2-1024/23SarajevoStudio Zec d.o.o.
984NERMINA SPASOJEVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1023/23SarajevoStudio Zec d.o.o.
985FIKRET HRNJICAARHITEKTURAUP1-03-19-2-1022/23SarajevoFULLhouse desing d.o.o.
986IVANA KRSTANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1001/23UP1-03-19-2-1020/23MostarŽeljeznice Federacije
987ŽELJKO GALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1014/23UP1-03-19-2-998/23Široki BrijegKončar Inženjering
988BENJAMIN ČEKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-1016/23SarajevonLogic
989ADNAN TATAREVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1000/23SarajevoInstitut za saobraćaj i komunikacije
990ISMET BAJRAKTAREVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-982/23SarajevoES HYDROTECHNICS d.o.o.
991EMIN GOLOŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-983/23SarajevoES HYDROTECHNICS d.o.o.
992ELVEDIN BEŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-905/23LukavacTQM d.o.o.
993BOJAN ČAVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-1003/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
994NEBOJŠA ZORIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1035/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
995EMIR GOLETIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1042/23UP1-03-19-2-1037/23SarajevoJP Elektroprivreda BiH
996ELVIR MUJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1041/23UP1-03-19-2-1039/23SarajevoJP Elektroprivreda BiH
997IZET DŽANANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1063/23UP1-03-19-2-1062/23Tuzla,TKJP Elektroprivreda BiH
998TARIK IBIŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-864/23SarajevoAzVirt
999IDA HASELJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1047/23 I UPI-03-19-2-1045/23SarajevoGeokonzalting d.o.o.
1000SEMIR MALKOČEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-904/23Tuzla,TKTQM d.o.o.
1001ENES SOFTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-906/23Banovići, TKTQM d.o.o.
1002EMIR ISKRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1103/23Visoko,ZDKIRD Engineering slr
1003NAJIM MEMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1102/23Tuzla,TKŠirbegović Inženjering
1004SANJA JUKANARHITEKTURAUP1-03-19-2-1099/23Tuzla,TKŠirbegović Inženjering
1005DALIBOR KASALOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1134/23BugojnoStruktura d.o.o.
1006SENADA MULAOMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1122/23SarajevoHigracon d.o.o.
1007DEJAN DAVIDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1127/23Banja Luka,RSIRD Inženjering d.o.o.
1008ARMIN HADŽIALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1124/23SarajevoHigracon d.o.o.
1009BORIS KLEČINAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1126/23Banja Luka,RSIRD Inženjering d.o.o.
1010VANJA BATINIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1169/23MostarZGI d.o.o.
1011ISMET MULAHALILOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-917/23ZavidovićiMetal Z d.o.o.
1012MARKO GLAMUZINAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1168/23MostarZGI d.o.o.
1013DARKO CVETKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-863/23SarajevoAzVirt
1014BRANKO MAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1004/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
1015VLADIMIR GLAMOČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1002/23Banja Luka,RSCPK d.o.o.
1016TIHOMIR KOVAČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1113/23UP1-03-19-2-1115/23Končar InženjeringZagreb
1017OSMAN RAKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1210/23Elez Construction d.o.o.Tešanj
1018MILAN ŠIKANJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1179/23Mrkonjić Putevi d.o.o.Banja Luka
1019KEMAL TRUMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1175/23Ering d.o.o.Đurđevik, Živinice
1020FARIS KARIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1181/23UP1-03-19-2-1180/23JP Elektroprivreda d.d.Sarajevo
1021EDIN PAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1177/23ProKonsIng d.o.o.Mostar
1022FARUK ISOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1196/23Struktura d.o.o.Bihać
1023NERMIN DRNDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1197/23TQM d.o.o.Ilidža
GRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1197/24TQM d.o.o.Ilidža
1024IVAN BOGUTOVACELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1119/23UP1-03-19-2-1116/23Zagreb, RHKončar Inženjering
1025BRUNELA GOLUBGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1292/23UP1-03-19-2-1117/23Zagreb, RHKončar Inženjering
1026IVAN LEVARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1291/23UP1-03-19-2-1114/23Zagreb, RHKončar Inženjering
1027TIHOMIR KAPORGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1118/23Zagreb, RHKončar Inženjering
1028BESIM DEMIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1200/23Tuzla,TKUniverzitet Tuzla
1029ORHAN SOFTIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1259/23GoraždeO plan d.o.o.
1030NEMANJA TOPIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1204/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
1031MILJAN OBRADOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1217/23PaleGraleks d.o.o.
1032ZLATKO ČERKEZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1216/23UP1-03-19-2-1215/23Široki BrijegSinohydro Corparation Limited
1033ZINAIDA ADEMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-1100/23GračanicaŠirbegović Inženjering
1034EMIR ADEMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1101/23GračanicaŠirbegović Inženjering
1035ESVED DUGALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1104/23MostarG.D. BIŠINA d.o.o.
1036ANTONIO KRIŽANACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1229/23MostarJPAutoceste FBiH
1037MIDHAT HAJRIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1223/23UPI-03-19-2-1230/23Sarajevo
1038SEAD HALILOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1247/23SarajevoHS Inženjering
1039NEMANJA TOPIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1261/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
1040VOJISLAV NIKOLIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1239/23BrčkoEnergo sistem d.o.o.
1041EMILIJAN LAKIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1240/23BrčkoEnergo sistem d.o.o.
1042VELIBOR VASIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-145/24UPI-03-19-2-1236/23Banja Luka,RSTele Grup d.o.o.
1043ZDRAVKO BERIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1225/23UPI-03-19-2-1235/23Banja Luka,RSTele Grup d.o.o.
1044MLADEN ŠILJEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1260/23Banja Luka,RSINK Construktor d.o.o.
1045MILAN JANJETOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1226/23UPI-03-19-2-1237/23Banja Luka,RSTele Group d.o.o.
1046GEORGIJE MIHAJLOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1227/23UPI-03-19-2-1238/23Banja Luka,RSTele Group d.o.o.
1047SADNAN MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1271/23UPI-03-19-2-1266/23Srebrenik, TKElvik d.o.o.
1048EDIN VIKALOELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1267/23Srebrenik, TKElvik d.o.o.
1049AIDA VIKALOELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1270/23Srebrenik, TKElvik d.o.o.
1050AIDA ŠABANOVIĆSAOBRAĆAJUPI-03-19-2-1268/23SarajevoTrasa d.o.o.
1051MAIDA ŽIKOGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1269/23SarajevoTrasa d.o.o.
1052SEAD KURTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1294/23MostarŠirbegović Inženjering
1053KASIM NIŠIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1069/23UPI-03-19-2-1070/23Živinice, TKTermovent d.o.o.
1054AHMET ŠABOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1130/23MostarBišina d.o.o.
1055AMNA BAJRAKTAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1264/23 ŠpionicaJata GROUP d.o.o.
1056FIKRETA JUSIĆ BILALIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1265/23 TeočakJata GROUP d.o.o.
1057NURDIN ČEHAJIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1272/23Živinice, TKElektroprivreda BiH
1058DRAGAN POPOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1228/23UPI-03-19-2-1233/23Banja Luka,RSTeleGroup
1059AMILA JAZVINAGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1335/23MostarChina State Construction
1060ZVONKO FILIPOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1331/23OrašjeEnergo sistem
1061ALMIR ŠEHMEMEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1305/23UPI-03-19-2-1330/23SarajevoBosna -S
1062SAŠA PAVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1307/23UPI-03-19-2-1303/23Banja Luka,RSTeleGroup
1063SALEM MUJANOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1304/23SarajevoStep d.d.
1064ABDULKERIM HALILČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1350/23Tuzla,TKCestotehnik d.o.o.
1065DINO SMAJLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1351/23Tuzla,TKCestotehnik d.o.o.
1066JOVO KARANMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1357/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1067LJUBINKO DRLJAČAMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1358/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1068JOVANČE VUJASINOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1359/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1069MARKO SALAPURAGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1364/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1070MIRKO TRNINIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1365/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1071SLAVOJKA JASLARGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1366/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1072BENJAMIN BIBIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1349/23SarajevoIpsa Institut d.o.o.
1073ADIL IMŠIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1371/23GračanicaRial- Šped
1074GRADIMIR LALIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1372/23DobojRial- Šped
1075KATARINA MILOSAVLJEVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1360/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1076JANKO MARENDIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1362/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1077SANJA KLJAJIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1363/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1078SRĐAN PAVLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1329/23Banja Luka,RSRouting d.o.o.
1079EMINA ISKRIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1301/23Visoko,ZDKPPG d.o.o.
1080JASMIN BERBEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1333/23MostarChina State Construction
1081TENAID ZUKIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1334/23JablanicaChina State Construction
1082MARKO KOPRIVICAMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1339/23UPI-03-19-2-1336/23GackoTermoelektro d.o.o.
1083FAHRUDIN KUDUZOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1246/23Tuzla,TKRudarski institut d.d.
1084NERMIN BJEDIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1245/23Tuzla,TKRudarski institut d.d.
1085RAMIZA MUMINOVIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1393/23SarajevoProving d.o.o.
1086MIDHAT ARPADŽIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1397/23Orašje
1087DANIJEL ĆESKINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1133/23GradačacBalegem d.o.o.
1088DŽEMAL KULOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1131/23Brčko DistriktBalegem d.o.o.
1089IVANA LUČIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1202/23Mostar Domena d.o.o.
1090EUGEN KRALJSTROJARSTVO UPI-03-19-2-1322/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1091DINKO ČONDIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1327/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1092DANIJEL SREMECELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1325/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1093LORIS BONETAELEKTROTEHNIKAUPI-03-2-1326/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1094DAMIR PODULARELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1327/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1095MARIN BEGOVIĆSTROJARSTVO UPI-03-2-1323/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1096DINKO VIDOVIĆSTROJARSTVO UPI-03-19-2-1321/23Zagreb, RHIvicom Consulting d.o.o.
1097SANDRO ZOVKOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1403/23MostarZGI d.o.o.
1098MARIJANA GAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1404/23Mostar
1099MARKO TOLUŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1405/23Ljubuški
1100RADOSLAV SAMARDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1410/23Nevesinje, RS
1101AMIR KADIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1407/23SarajevoIPSA, INSTITUT
1102IVAN KOVAČGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1406/23MostarIN d.o.o.
1103SVJETLANA BANJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1411/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
1104DRAGAN MIHAJLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1412/23Banja Luka,RSHKP CONSULTING
1105MILADA MATARADŽIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1419/23Visoko,ZDKTrasa d.o.o.
1106ZDENKO STANIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1537/23Sarajevo
1107ADEN HADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1421/23UP1-03-19-2-1422/23Sarajevo
1108ZORAN MORAČAMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1355/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1109OSMAN MUSTAJBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1300/23GračanicaŠirbegović Inženjering
1110AHMET HUJDURGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1391/23JelahINŽINJERING 1 JELAH
1111ZDRAVKO PRAŠTALOMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1353/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1112DRAGAN JEVTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1367/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1113NEDILJKO BILIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1354/23Novo SarajevoIntegral inženjering a.d.
1114SLOBODAN DMITRIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1361/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1115MILENA MAJSTOROVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1356/23Banja Luka,RSIntegral inženjering a.d.
1116SLAVKO MIJANOVIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1352/23Istočna IlidžaIntegral inženjering a.d.
1117ADAM IBRAHIMBEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1248/23GračanicaBaupartner d.o.o.
1118ADIS DŽANANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1462/23GoraždeGoražde putevi
1119MELIHA ŽUŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1466/23Ilidža,SK
1120VLADIMIR GLAMOČIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1002/23UPI-03-19-2-121/23Banja Luka
1121JADRANKA ARNAUTOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1439/23SarajevoEnergoinvest
1122EDIN BEĆIRSPAHIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1433/23UPI-03-19-2-1440/23SarajevoJP ELEKTROPRIVREDA
1123ERNAD ŠABANOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1442/23UPI-03-19-2-1444/23Zenica, ZE-DO
1124SELMA MLIVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1434/23Sarajevo
1125ANELA LJEVOGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1435/23SarajevoASI Inžinjering d.o.o.
1126LJILJANA PRERADOVIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1436/23Laktaši
1127ASIM VODENČAREVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1441/23Tuzla,TK
1128FADIL NADAREVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1443/23Tuzla,TK
1129DAMIR SMAJIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1450/23Tuzla,TKRudarski institut d.d.
1130BILAL HODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1449/23Živinice, TKRudarski institut d.d.
1131ALDIJANA ZILDŽIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1465/23SarajevoIPSA INSTITUT
1132IBRAHIM ČAČKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1451/23Tuzla,TKRudarski institut d.d.
1133ADNAN HODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1448/23Tuzla,TKRudarski institut d.d.
1134MARKO BARIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1452/23Jajce, SBK
1135JOVAN VESELINOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1463/23, UPI-03-19-2-511/24, UPI-03-19-2-107/24, UPI-03-19-2-106/24 Istočno Novo Sarajevo
1136MILAN PETRICGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1482/23UPI-03-19-2-1483/23Posušje
1137DANILO ŠKOROELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1464/23UPI-03-19-2-130/23Nevesinje, RS
1138RASIM ĆIZMIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1389/23Jelah
1139ALEKSANDAR SKOKOGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1485/23Banja Luka, RS
1140RASIM ŠEHAGIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1495/23Sarajevo
1141ALDIN VERNEKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1494/23Sarajevo
1142AIDA PANJETAGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1493/23Sarajevo
1143SELMA OSMANOVIĆ-ALILHODŽIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1502/23Sarajevo
1144HARIS MEKIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1496/23Sarajevo
1145VOJIN POPOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1484/23Bratunac
1146ALEN BURDŽOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1487/23SarajevoNAVITAS, Sarajevo
1147ADNAN PAŠIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1486/23SarajevoNAVITAS, Sarajevo
1148AMAR GALIJAŠEVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1488/23SarajevoNAVITAS, Sarajevo
1149ZIJAD POŽEGIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1504/23, UPI-03-19-2-1503/23, UPI-03-19-2-1501/23Kalesija
1150SAFET BOROVINAGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1489/23Sarajevo
1151JASMIN BURZIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1497/23SarajevoEDECO group d.o.o.
1152MIROSLAV SAMARDŽIJAELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1500/23Pale, RSIntegral inženjering a.d.
1153ADIS SANIČIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1513/23Sarajevo
1154ADNAN HAĆIMIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1514/23Zenica, ZE-DO
1155SEMIR ALIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1511/23Zenica, ZE-DO
1156MARKO TROGRLIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1512/23MOSTAREcoplan d.o.o.
1157IVAN MLAKIĆ VUKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1531/23Sarajevo
1158ŠEVAL SMAJIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1532/23Zenica, ZE-DO
1159IBRAHIM ČAČKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1524/23Tuzla,TK
1160SEJFUDIN HALILOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1534/23Tuzla,TK
1161DUBRAVKO VAŠALIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1523/23Banja Luka, RS
1162MIDHAT UMIHANIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1525/23Živinice, TK
1163MILAN GALIĆSAOBRAĆAJUPI-03-19-2-1526/23Banja Luka, RS
1164AVDO TARABIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1592/23Sarajevo
1165BRANKO MILIŠIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1437/23Prnjavor
1166DANIJELA VASIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1592/23Prnjavor
1167MUAMER ĐULOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1332/23MOSTAR
1168AMIR KREČOELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1392/23
1169VLADIMIR JEREMIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1539/23
1170DŽEMILA ENVERGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1515/23
1171MIROSLAV KOVAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1516/23
1172ALMIR AGIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1541/23Sarajevo
1173DRAGAN RADOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1540/23Sarajevo
1174ANTE TOMIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1545/23Ljubuški
1175ALMIR DEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1557/23Mostar
1176RUSMIR ZEKOTIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1570/23Gornji Vakuf
1177ESAD BILALMAŠINSTVOUPI-03-19-2-1577/23Sarajevo
1178TARIK OMEROVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1571/23Sarajevo
1179EDINA SULOJDŽIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1573/23Sarajevo
1180MIRZA PIZOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1575/23Sarajevo
1181RUŽA STOJANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1572/23Foča
1182BORISLAV PETRICGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1576/23Posušje
1183ADIL MALKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-16/24UPI-03-19-2-17/24Lukavac
1184DRAŠKO PETROVIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-22/24Pale
1185VELID PAJTGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-21/24Sarajevo
1186DAMIR HALKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1432/23Sarajevo
1187SAMIR IMAMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1431/23Sarajevo
1188ALMEDINA IDRIZOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1338/23UPI-03-19-2-98/24Gradačac
1189KERIM DEOVIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-88/24Sarajevo
1190AJDIN ISAKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-95/24
1191TONI ĐOTLOGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-86/24Vitez
1192JASMINKA ŠEHIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-96/24UPI-03-19-2-95/24Tuzla,TK
1193DALIBOR NIKOLIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-97/24Laktaši
1194ENES TUKIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-93/24Sarajevo
1195SABAHUDIN MUJČIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-105/24UPI-03-19-2-118/24Sarajevo
1196MAHIR ŽIGIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-104/24Tuzla,TKJP SPREČA
1197SENAD CERIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-102/24Donji Vakuf
1198AHMED ZAIMOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-955/23
1199IVAN ZLATAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-123/24Ugljara
1200MARIJO BILOGREVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1467/23Jajce
1201JASMIN KUPUSGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-70/24Sarajevo
1202BEĆO KOKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-1468/24Jajce
1203TANJA KORDIĆMAŠINSTVOUPI-03-19-2-131/24Istočno Sarajevo
1204ČOLIĆ MESUDGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-103/24Sarajevo
1205RIFET SEFEROVIĆELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1544/23Zenica, ZE-DO
1206PETAR TOMIĆARHITEKTURAUPI-03-19-2-1546/23Ljubuški
1207ELMINA SOFIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-114/24Tuzla,TK
1208PETAR SESAR GRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-94/24Zagreb, RHIGH INSTITUT
1209SAMED ARNAUT ELEKTROTEHNIKAUPI-03-19-2-1481/24Zenica, ZE-DO
1210EDIN DURADBEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-69/24SarajevoPIN Sarajevo
1211BOJAN LEMEZGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-170/24, UPI/03-19-2-169/24
1212EMINA RUVIĆSAOBRAĆAJUPI/03-19-2-127/24
1213MARIO GOLUŽAMAŠINSTVOUPI/03-19-2-129/24Mostar, HNK
1214MIRJANA NEIMARLIJAGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-142/24Mostar, HNK
1215EMIRA MUFTIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-162/24Vareš, ZE-DO
1216ARNEL HORIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-115/24Zenica, ZE-DO
1217EROL SARVANGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-180/24
1218AMEL POLUTANELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-181/24UPI/03-19-2-184/24
1219VILDAN MULAGIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-195/24
1220MUJO BEKTIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-307/24
1221ALMA DURANOVIĆARHITEKTURAUPI/03-19-2-306/24
1222MAJA CETINIĆARHITEKTURAUPI/03-19-2-192/24SarajevoTZI INŽENJERING doo
1223EDA BEĆIROVIĆARHITEKTURAUPI/03-19-2-193/24SarajevoTZI INŽENJERING doo
1224NEDIM KUDUZOVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-216/24Tuzla,TKTehnopetrol d.o.o.
1225SAMIR MORENJAČKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-189/24SarajevoTZI INŽENJERING doo
1226VILDANA ALJOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-191/24SarajevoTZI INŽENJERING doo
1227MAIDA BUZADŽIĆELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2-185/24
1228JASMIN MUSIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-610/23
1229ADNAN ŠAHOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-108/24
1230MENSUD ĐINOMAŠINSTVOUPI/03-19-2-681/23
1231BENJAMIN MUKABELGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-368/24
1232ADEM LUJNOVUĆELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-681/23
1233SRĐAN PAVLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-1329/23
1234NEDIM FRLJAKMAŠINSTVOUPI/03-19-2-631/23
1235 ADMIR SMAJLOVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-305/24
1236HARIS PURIŠEVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-616/23
1237SMAJO ISOVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-283/23
1238KERIM ŠENDEROVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-352/24UPI/03-19-2-345/24
1239GALIB ŠENDEROVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-351/24UPI/03-19-2-344/24
1240MILOVAN GUTOVIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-350/24UPI/03-19-2-343/24
1241ADŽIĆ ŽIVKOGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-348/24
1242GORAN ŠOŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-347/24
1243DUŠKO HINIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-491/24
1244ROBERT ĆORIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-492/24
1245 GRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-493/24
1246TOMISLAV MARIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-494/24
1247GORAN KUJUNDŽIĆELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-495/24
1248RADOMIR TOMOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-496/24
1249OSMAN SADIKOVIĆELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-262/24UPI/03-19-2-268/24
1250AZRA HRNJIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-261/24UPI/03-19-2-267/24
1251KRISTIJAN BORASGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-203/24
1252AJIS BERKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-256/24
1253AZRA OGRAŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-1547/23
1254NINA POPOVACGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-362/24
1255PAJO LUKIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-260/24Banja Luka, RS
1256DANIJEL ILIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-463/24, UPI/03-19-2-464/24, Banja Luka, RS
1257IVAN BALVANGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-462/24Banja Luka, RS
1258ADNAN VUKGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-476/24
1259TOMISLAV MARKEŠIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-506/24
1260ABDULAH DELIBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-606/23Kakanj
1261BEHAIJA HUSIKAELEKTROTEHNIKAUPI/03-19-2-605/23Kakanj
1262FILIP AŽDAJIĆMAŠINSTVOUPI/03-19-2-608/23Kakanj
1263ELDAR EJUBOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-133/24Tuzla,TK
1264SLAĐANA MILJANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUPI/03-19-2-532/24Sarajevo