• B/H/S
  • ENG

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru, građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
U skladu sa odredbama člana 41. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.
Pod izvođenjem radova, u smislu gore navedene Uredbe, smatra se i izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, kao i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Fizička lica podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja u skladu sa članom 49. ove Uredbe, a obrazac se može preuzeti ovdje.

Registar fizičkih lica/osoba kojima je dato ovlaštenje