• B/H/S
  • ENG

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju („Službene novine Federacije BiH“, br. 25a/22, 42/22 i 93/22), poslove projektovanja građevina i zahvata u prostoru, građenje građevina ili izvođenje pojedinih radova na građevini i drugim zahvatima u prostoru iz nadležnosti Federacije BiH može obavljati samo lice koje je registrovano za obavljanje te djelatnosti i koje posjeduje ovlaštenje Federalnog ministarstva prostornog uređenja.
U skladu sa odredbama člana 41. stav 2. Uredbe o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja.
Pod izvođenjem radova, u smislu gore navedene Uredbe, smatra se i izvođenje geotehničkih istraživanja i ispitivanja na terenu, kao i izvođenje laboratorijskih geotehničkih ispitivanja.

Fizička lica podnose zahtjev za izdavanje ovlaštenja u skladu sa članom 49. ove Uredbe, a obrazac se može preuzeti ovdje:

Projektovanje

Izvođenje

 

REGISTAR
fizičkih lica/osoba kojima je dato ovlaštenje za projektovanje, vođenje radova i nadzor
R.BR.IME I PREZIMEOVLAŠTENJE:
OBLAST I SMJER
PROJEKTANT I NADZOR,
Ovlaštenje broj:
VODITELJ RADOVA I NADZOR,
Ovlaštenje broj:
GRAD, KANTONRADNO MJESTO 
1SAKIB OKOVIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-279/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
2NADŽA ŠAKIĆ-EMINAGIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-280/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
3ZIJO KRVAVAC ARHITEKTURAUP1-03-19-2-281/22SARAJEVO, SKI.D.E..A doo Sarajevo
4SEMIN MAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-293/22ILIDŽA, SKHEEZ doo Tuzla
5ALDIN ŠAHINAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-474/22Mostar, HNKIMP Mostar
6SEMIR MUSTAFIĆELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 324/22UP1-03-19-2 417/22TuzlaElcom doo Tuzla
7ŠUKRIJA RAZIĆELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 323/22UP1-03-19-2 444/22TUZLA , TKElcom doo Tuzla
8AGIM PAPRANIKUGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-325/22 UP1-03-19-2-494/22SarajevoArting BH doo Sarajevo
9VAHID MUSTAJBEGOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2 326/22KISELJAKArting BH doo Sarajevo
10FARUK RAMLJAKELEKTROTEHNIKA UP1-03-19-2 327/22UP1-03-19-2-445/22TUZLA , TKElcom doo Tuzla
11FAHRUDIN BAJRAMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-328/22UP1-03-19-2-349/22TuzlaElcom doo Tuzla
12DŽEMO MUSTAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-329/22UP1-03-19-2-451/22TuzlaElcom doo Tuzla
13SUAD ŠARIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-330/22UP1-03-19-2-437/22TuzlaElcom doo Tuzla
14AMIR TUFEKČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-331/22TuzlaElcom doo Tuzla
15DARIA NJEMČEVIĆ ARHITEKTURAUP1-03-19-2-340/22SarajevoPPG doo Sarajevo
16AMINA ČOBOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-341/22SarajevoPPG doo Sarajevo
17FEĐA KRVAVAC ARHITEKTURAUP1-03-19-2-342/22SarajevoPPG doo Sarajevo
18EMINA RAMČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-343/22SarajevoPPG doo Sarajevo
19ČIZMIĆ EMIRGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-344/22SarajevoPPG doo Sarajevo
20SANELA ŠĆUKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-345/22 UP1-03-19-2-766/22SarajevoPPG doo Sarajevo
21NERMIN ŠEHAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-346/22SarajevoPPG doo Sarajevo
22MELIHA AVDAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-347/22SarajevoPPG doo Sarajevo
23NEDŽAD BEGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-348/22 UP1-03-19-2-765/22SarajevoPPG doo Sarajevo
24AMIR SINANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-430/22SarajevoASI Inženjernig Sarajevo
25SEAD JAMAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-352/22Sarajevo,SKIOG RAIL d.o.o
26MIRZA TALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-365/22Sarajevo,SKUnigradnja Sarajevo
27FIDIN MURATBEGOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-366/22Sarajevo,SKUnigradnja Sarajevo
28NAMIK NUHANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-370/22Sarajevo,SKBičakčić d.o.o Sarajevo
29ANEL GAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-371/22Sarajevo,SKBičakčić d.o.o Sarajevo
30DŽEVAD KURTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-380/22Mostar, HNKHP Investing
31IRHAD OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-382/22Mostar, HNKHP Investing
32MIRAN SIHIRLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-402/22Mostar, HNKIPM Mostar
33ABDULAH ĆATOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-381/22Mostar, HNKHP Investing
34AMIR AČKARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-378/22Mostar, HNKHP Investing
35ALMIR DEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-377/22Mostar, HNKHP Investing
36IVAN GALIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-384/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o. Mostar
37OMER SULJAKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-431/22Velika KladušaVodovod i kanalizacija d.o.o Velika Kladuša
38ESAD ŽUŠKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-403/22Mostar, HNKIPM Mostar
39EMIR DUGALIJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-404/22Sarajevo,SKClimai Trade d.o.o
40KASIM BARUČIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-392/22Sarajevo, SKDesing&QC
41AMELA SPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-391/22Visoko,ZDKDesing&QC
42FARUK KORJENIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-390/22Sarajevo, SKDesing&QC
43NEJRA DIZDAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-389/22Sarajevo,SKDesing&QC
44HANEFIJA SELMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-388/22Sarajevo,SKDesing&QC
45MEHMED BAŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-397/22UP1-03-19-2-479/22GračanicaKlaus Lehmann GMBh
46SENAD BEGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1/03-19-2-446/22UP1/03-19-2-448/22Tuzla,TKMeister d.o.o Sarajevo
47ADNAN HUSAKGRAĐEVINARSTVOUP1/03-19-2-447/22Gornji Vakuf-Uskoplje,SBKMeister d.o.o Sarajevo
48HAJRUDIN OMERBEGOVIĆSAOBRAĆAJUP1/03-19-2-449/22Sarajevo, SKZavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
49MUAMER MUSLIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-589/22UP1/03-19-2-439/22Sarajevo,SKBOSNA inžinjering doo Sarajevo
50ROSA RAĐENOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-466/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
51RADENKO CRNOGORACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-456/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
52STEVO KRAJNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-464/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
53SOVILJ PREDRAGGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-463/22Novi GradPrijedorputevi AD Prijedor
54DRAGAN DRAGOSAVLJEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-462/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
55ŽELJKO MALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-461/22OmarskaPrijedorputevi AD Prijedor
56BORIS BRIŠEVACGRAĐEVINARSTVOUPI-03-19-2-460/22Prijedor,RSPrijedorputevi AD Prijedor
57HAMDIJA TORLAKELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-486/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
58MERSUDIN FETIĆ-MURATOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-484/22Zenica,ZDKElectra doo Sarajevo
59VEDRAN VAJNBERGERELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-483/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
60AJDIN BULJUBAŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-482/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
61HAJRO SMAJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-485/22Sarajevo,SKElectra doo Sarajevo
62MURIS KORJENIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-476/22Sarajevo,SKDesing&QC
63ARMIN RIZVOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-475/22Mostar, HNKIMP Mostar
64SALKO KULUKČIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-473/22Mostar, HNKIMP Mostar
65MILJAN ĐURICAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-565/22UP1-03-19-2-566/22Istočno Sarajevo, RS2M GRUPA DOO
66ADMIR PRLJAČAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-439/22Sarajevo, SKArting BH doo Sarajevo
67MIRSAD FEJZIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-563/22ZavidovićiMevludin-Commerce
68DŽENANA HAMZIĆ-ALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-498/22UP1-03-19-2-497/22Sarajevo,SKKlaus Lehmann GMBh
69ADNAN IBIŠEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-503/22UP1-03-19-2-507/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
70KENAN ALIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-499/22Sarajevo,SKKlaus Lehmann GMBh
71VLATKO MARINKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-509/22UP1-03-19-2-508/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
72SABINA NUHIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-510/22UP1-03-19-2-511/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
73ALMIR ŠEHMEHMEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-513/22UP1-03-19-2-512/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
74ELVEDIN BULJUBAŠIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-514/22UP1-03-19-2-515/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
75AMAR MATARDŽIJAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-517/22UP1-03-19-2-516/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
76MUHAMED ZIMIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-518/22UP1-03-19-2-519/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
77ELVIR BOŠNJAKELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-521/22UP1-03-19-2-520/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
78LAMIJA ŠETAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-522/22UP1-03-19-2-523/22Sarajevo,SKBosna-S Sarajevo
79SABAHUDIN BUZAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-562/22Sarajevo,SKButmir d.o.o.
80KIŠIJA JASMINMAŠINSTVOUP1-03-19-2-442/22Zenica,ZDKRM-LH d.o.o Zenica
81OBRAD BOSNIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-525/22Laktaši,RSRouting d.o.o Banja Luka
82NATAŠA GRGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-529/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
83TATJANA UDOVČIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-530/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
84ANA KOMADINAARHITEKTURAUP1-03-19-2-531/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
85SLOBODAN MARINGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-532/22 UP1-03-19-2-676/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
86DUŠKO HINIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-533/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
87STOJAN MILUNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-534/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
88SLOBODAN BERIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-535/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
89DRAGAN ZMIJANACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-536/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
90DUŠICA LEMEZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-537/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
91MLADEN MALEŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-538/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
92NEVENKO SAMOUKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-539/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
93MIRJANA MARČETIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-540/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
94MILAN TEŠANOVIĆSAOBRAĆAJUP1- 03-19-2-541/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
95BOŠKO MIJATOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-542/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
96DIMŠO TODOROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-543/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
97MILAN JOVANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1- 03-19-2-544/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
98DRAGAN BARAŠINMAŠINSTVOUP1- 03-19-2-545/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
99MARINKO RADOJEVIĆMAŠINSTVOUP1- 03-19-2-546/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
100MILANA VASIĆGRAĐEVINARSTVOUP1- 03-19-2-549/22Banja Luka,RSRouting d.o.o
101AIDA HRUSTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-553/22Tuzla,TKGeorad d.o.o Tuzla
102ADMIR SPAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-557/22Travnik,SBKVektor-Integra d.o.o
103JELENA LOVRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-573/22UP1-03-19-2-577/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
104NIKOLINA SPAJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-574/22 UP1-03-19-2-578/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
105VLADO TADIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-575/22UP1-03-19-2-579/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
106NIKOLA SPAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-576/22UP1-03-19-2-580/22Žepče,ZE-DOTing d.o.o
107BILJANA BUHOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-586/22Sarajevo,SKBB Konsalting
108MIRZA MURATAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-606/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
109ZDENKO ANTUNOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-605/22Bugojno,SBKArhitektonski studio A
110ZORAN TROBAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-607/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
111ASJA ROŽAJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-608/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
112FATIMA ČEŠKOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-609/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
113SELMA HOTOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-610/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
114IRMA FEJZIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-617/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
115LADA HADŽIOSMANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-612/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
116BORI SKREŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-613/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
117ELMIR HALILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-614/22Žepče,ZE-DOTZI- INŽINJERING
118SUAD DUGALIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-590/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
119SUAD HASANAGIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-591/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
120NUSRET GOLOŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-592/22Mostar, HNKARHIPLUS D.O.O
121ALEN MEHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-618/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
122EMINA KESOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-619/22Visoko,ZDKIPSA INSTITUT
123AMIR BRIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-620/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
124AMINA MAŠNIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-622/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
125ADNA BEĆARARHITEKTURAUP1-03-19-2-621/22Visoko,ZDKIPSA INSTITUT
126ANA HANDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-623/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
127ALMA DEMIROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-624/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
128ADNAN ROTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-625/22 UP1-03-19-2-696/22Sarajevo,SKINFRA
129ENES LAKOTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-626/22UP1-03-19-2-693/22Sarajevo,SKINFRA
130DRAGO BARBARIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-640/22UP1-03-19-2-639/22Žepče,ZE-DOBARBARA d.o.o.
131MARIO LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-634/22UP1-03-19-2-633/22Mostar, HNKDALEKOVOD d.o.o.
132ANTE LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-635/22UP1-03-19-2-636/22PosušjeDALEKOVOD d.o.o.
133SLAVEN BLAŽEVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-642/22UP1-03-19-2-632/22Mostar, HNKDALEKOVOD d.o.o.
134DOBROSLAV EVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-630/22UP1-03-19-2-631/22GrudeDALEKOVOD d.o.o.
135TIJANA BORENOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-651/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
136VLADIMIR JEREMIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-652/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
137MILANA DRAGAŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-653/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
138SLOBODAN POPADIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-654/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
139SANJA ILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-655/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
140IVANA KLARIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-656/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
141GORAN SUBOTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-657/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
142VESNA PLAVŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-658/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
143SANJA ALIBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-659/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
144DIJANA STANKOVIĆ ZECARHITEKTURAUP1-03-19-2-660/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
145BORJANA MALČIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-661/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
146SAMIR REDŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-663/22Sarajevo,SKVektor integra
147AMILA ŽUNIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-669/22Tuzla,TKTehnograd. d.o.o.
148ŽELJKO SIKIMAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-714/22Sarajevo,SKBS TS d.o.o.
149VUK SUBOTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-649/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
150SANELA IKANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-648/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
151MLADENKO TRIVUNOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-677/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
152VOJIN STOJADINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-675/22Banja Luka,RSInstitut za građevinarstvo IG Banja Luka
153SEJFUDIN HALILOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-666/22
154VLADIMIR ILIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-670/22Banja Luka,RSRouting d.o.o.
155MARIN UDOVIČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-843/22UP1-03-19-2-698/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
156DAVOR ŠKARICAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-845/22UP1-03-19-2-700/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
157SELMA MRGANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-844/22UP1-03-19-2-699/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
158ADMIR HOROMAŠGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-690/22Sarajevo,SKVektor integra
159FUAD HADŽIABDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-695/22Sarajevo,SKINFRA
160EDIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-691/22Sarajevo,SKINFRA
161ZDRAVKO ČABRILOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-846/22UP1-03-19-2-701/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
162MARIN NIKOLIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-685/22UP1-03-19-2-686/22ŽEPČE,ZE-DOTrasa d.o.o.
163UNA KAMARAŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-706/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
164MIRZA BIŠČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-709/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
165ALEN GABELAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-713/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
166DŽENAN PANJETAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-715/22Sarajevo,SKTrasa d.o.o.
167SAIDA DELALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-703/22UP1-03-19-2-704/22Sarajevo,SKGeoAVAS d.o.o.
168HARIS MAHMUTAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-694/22Sarajevo,SKINFRA
169ALIJA KICARAGEOTEHNIKAUP1-03-19-2-611/22Sarajevo,SKTZI- INŽINJERING
170SEAD DIZDAREVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-728/22Sarajevo,SKBH Telecom
171HARIS DIZDAREVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-727/22Sarajevo,SKBH Telecom
172MAIDA KORMANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-724/22VogošćaHidro Projekt d.o.o.
173NEDIM ČAUŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-723/22Sarajevo,SKHidro Projekt d.o.o.
174MILADA MATARADŽIJAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-732/22Visoko,ZDKDTQ d.o.o. Sarajevo
175DRAGAN BREŽANČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-771/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
176ŠEFKO ŠARANČIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-774/22Mostar, HNKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
178ALJOVIĆ AMARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-772/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
179SALEM DOVADŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-773/22Sarajevo,SKZT TEHNOZAŠTITA d.o.o.
180ADNAN STROJILELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-763/22Sarajevo,SKA-NET d.o.o.
181MURIS HODŽIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-775/22UP1-03-19-2-777/22Sarajevo,SKTi Sarajevo
182ALEN ZUKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-784/22Tuzla,TKJATA GROUP d.o.o.
183MIRO GUGIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-801/22Široki BrijegAgencija Kamir
184ARMIN KADRIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-776/22UP1-03-19-2-778/22Sarajevo,SKTi Sarajevo
185MILAN RADULJARHITEKTURAUP1-03-19-2-743/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
186ZVJEZDAN AVRAMOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-744/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
187ADRIJANA KUTANJACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-757/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
188ACO BENOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-809/22UP1-03-19-2-808/22BrčkoTermoelektro
189HUSEIN ĐULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-736/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
190JOSIP ZOVKOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-802/22UP1-03-19-2-803/22Mostar, HNKUnis Telekomunikacije
191ZLATAN GAFIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-804/22Sarajevo,SKJP Elektroprivreda BiH
192NADŽA BALTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-811/22Sarajevo,SKIngGRA doo
193DINO DELIBAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-755/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
194EDIN BALTAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-812/22Sarajevo,SKIngGRA doo
195BRANKO MAJIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-747/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
196LJUBINKA MARKOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-807/22UP1-03-19-2-805/22BrčkoTermoelektro
197LAMIJA AGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-758/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
198VLADIMIR GLAMOČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-749/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
199RADOMIR KOKOTOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-806/22UP1-03-19-2-810/22BrčkoTermoelektro
200DAMIR MIHAJLOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-748/22Banja Luka,RSCPK d.o.o.
201MUVEDET MAKAREVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-816/22UP1-03-19-2-872/22Tuzla,TKBOSFUND
202NEDŽAD DŽAFEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-815/22UP1-03-19-2-873/22LukavacJP Elektroprivreda BiH
203ASIM MRKALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-823/22Visoko,ZDKASI Inžinjering d.o.o.
204DAVOR BOŠKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-824/22 UP1-03-19-2-829/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
205SANEL ĆOHKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-825/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
206GORICA POPOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-826/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
207SANJIN JAHIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-827/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
208JASMINA IBIŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-828/22Sarajevo,SKPPG Sarajevo
209NEMANJA TANASIJEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-830/22UP1-03-19-2-832/22UgljevikTermoelektro
210MURADIF BUŠALTIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-707/22Sarajevo,SKAB Plan Sarajevo
211DRAGAN MRKOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-735/22Mostar, HNKEnergocontrol d.o.o.
212MUEMIL HASANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-855/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
213SABAHUDIN BALIĆEVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-862/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
214MARIO JERČINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-847/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
215AMRA ZVIZDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-848/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
216SENAD DERVIŠEVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-849/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
217AMINA TURKOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-851/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
218GORAN BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-852/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
219KENAN FOČOGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-853/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
220HASAN MAHMUTAGIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-861/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
221RADOSLAV UDOVIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-842/22Mostar, HNKTehnozaštita d.o.o.
222SANJA CVIJANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-854/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
223EDIN LIGATAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-857/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
224SAMIRA KARIČIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-859/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
225EMIR JAŠAREVIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-860/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
226KENAN IMŠIRPAŠIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-692/22Sarajevo,SKINFRA
227ROBERT PANDŽAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-871/22Mostar, HNKIRD d.o.o.
228ADVAN KARIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-874/22Zenica, ZE-DOITC d.o.o.
229PREDRAG ŠARKINOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-865/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
230GORAN MILIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-866/22Mostar, HNKAgencija Kamir
231IVAN SOLDOELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-867/22Široki BrijegAgencija Kamir
232AMIR HALILČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-683/22GračanicaRoading d.o.o.
233DAMIR OSMANHODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-682/22GračanicaRoading d.o.o.
234ĐENANA HAJDUR-OMEROVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-883/22Mostar, HNKInterprojekt Mostar
235SANJA PENAVAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-884/22Mostar, HNKInterprojekt Mostar
236EDI KALJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-885/22Sarajevo,SKESE arhitektura
237ALEKSANDAR CIGANARHITEKTURAUP1-03-19-2-885/22Sarajevo,SKESE arhitektura
238HANAN HADŽIKADUNIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-668/22Zenica, ZE-DOFEMA Group d.o.o.
239ANDREJ VOBORNIKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-920/22
240EMIR KONJHODŽIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-909/22Mostar, HNKTehnoNorm d.o.o.
241MAIDA JUSIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-908/22Mostar, HNKTehnoNorm d.o.o.
242MERIMA KADRIĆ-KOVAČEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-907/22Mostar, HNKHP Investing d.o.o.
243ARIF KRVAVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-905/22Mostar, HNKHP Investing d.o.o.
244AZUR HASANAGIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-904/22Tuzla,TKVODO-INS D.O.O.
245ARMIN PAJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-911/22Mostar, HNKELKO-MARIĆ d.o.o.
246GALIB SIKIRIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-912/22KAKANJELKO-MARIĆ d.o.o.
247AHMED ŠETKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-913/22Mostar, HNKELKO-MARIĆ d.o.o.
248IVAN TOPIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-925/22Široki Brijeg
249BORISLAV PETRICGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-927/22UP1-03-19-2-931/22PosušjeSOPA d.o.o.
250HARIS ĐEDOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-934/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
251JOSIP LANDEKAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-929/22UP1-03-19-2-928/22PosušjeDALEKOVOD d.o.o.
252NIJAZ LUKOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-894/22Sarajevo,SKInstitut za hidrotehniku d.o.o.
253DALILA JABUČARGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-893/22Sarajevo,SKInstitut za hidrotehniku d.o.o.
254MIRKO JOVANOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-900/22Banja Luka,RSARS INŽINJERING
255ZORAN VELJAČIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-923/22UP1-03-19-2-870/22Split,RHA.D.V. Grupa
256PREDRAG MOKRIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-965/22Sarajevo,SKHBK d.o.o.
257ANIS PEHILJGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-964/22Sarajevo,SKHBK d.o.o.
258LJILJANA KREZIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-963/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
259MARIJA RAKIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-962/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
260DAVOR SULIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-961/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
261ANĐELKA VOJVODIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-960/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
262MARINA JELIČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-959/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
263DANIJELA MANDIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-958/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
264MIRELA ŠETKAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-957/22 UP1-03-19-2-955/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
265MARIJAN RADIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-956/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
266BORISLAV PULJIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-954/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
267TIHOMIR PEHARARHITEKTURAUP1-03-19-2-953/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
268NATAŠA BOJANIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-952/22Mostar, HNKEcoplan d.o.o.
269RAMO IBIŠEVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-947/22UP1-03-19-2-949/22KalesijaJP Elektroprivreda BiH
270NEDŽAD BJELIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-948/22UP1-03-19-2-950/22Tuzla,TKJP Elektroprivreda BiH
271ENSAR HUKIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-942/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
272DEJAN ŠAVIJAMAŠINSTVOUP1-03-19-2-941/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
273NUSRET SALČINMAŠINSTVOUP1-03-19-2-940/22Sarajevo,SKMountain d.o.o.
274IRMA ŠARIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-939/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
275SMAJO SALKETIĆSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-938/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
276JASMIN ŠILJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-937/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
277KERIM ČAUŠEVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-936/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
278DINA HODŽIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-935/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
279EDHEM KUKAVICAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-756/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
280DIJANA BILINOVACGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-924/22Široki BrijegiForm d.o.o.
281SELMA PRUTINAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1023/22UP1-03-19-2-1022/22Sarajevo,SKIPSA INSTITUT
282MUHAMED RAMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1001/22UP1-03-19-2-1013/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
283MIRZET RAMIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1014/22Sarajevo,SKDeling d.o.o. Tuzla
284IRMA MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1015/22Tuzla,TKCULON d.o.o.
285NEDŽAD ŠABIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1005/22UP1-03-19-2-1016/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
286EMIR KAMBEROVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1006/22UP1-03-19-2-1017/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
287DERVIŠ BOŠNJIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1007/22UP1-03-19-2-1018/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
288IGOR KREŠIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1008/22UP1-03-19-2-1019/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
289MARKO JOKETOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-1000/22UP1-03-19-2-1012/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
290ELVIR KURTIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-999/22UP1-03-19-2-1011/22Tuzla,TKDeling d.o.o. Tuzla
291MEVLUDIN MUJKIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-1004/22UP1-03-19-2-1010/22Tuzla,TKCULON d.o.o.
292VILDANA RUSTEMPAŠIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-973/22Sarajevo,SKBH Telecom
293OSMAN LINDOVSAOBRAĆAJUP1-03-19-2-975/22Sarajevo,SKUniverzitet Sarajevo
294EMNA ZELJKOVIĆ ZEREMARHITEKTURAUP1-03-19-2-976/22Sarajevo,SK
295EMIR BRAČKOVIĆARHITEKTURAUP1-03-19-2-977/22Sarajevo,SKTACT d.o.o.
296JASENKO TUFEKČIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-987/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
297ZLATKO BEVANDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-986/22Mostar, HNKINFRA Consulting d.o.o.
298FARUK ISOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-985/22BihaćBC GRADNJA
299MUHAMED BEGANOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-984/22CazinBC GRADNJA
300DANIJELA ĐERVIDAGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-983/22Banja Luka,RSIG Banja Luka
301NIKICA ZOVKOMAŠINSTVOUP1-03-19-2-989/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
302GORAN ĆATIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-991/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
303GORAN KNEZOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-992/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
304IVANA ČULJAKGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-993/22Mostar, HNKZGI d.o.o.
305ERVIN RASUMOVIĆELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-994/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
306BAKIR BALTAELEKTROTEHNIKAUP1-03-19-2-995/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
307EDITA TAHMAZGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-996/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
308MUSTAFA IMAMOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-988/22Zenica, ZE-DOZGI d.o.o.
309MUSTAFA MUSABEGOVIĆMAŠINSTVOUP1-03-19-2-997/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
310MESUD SARVANGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-998/22Sarajevo,SKSaraj inžinjering d.o.o.
311MARIO VEKIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-760/22Mostar, HNKSTRABAG d.o.o.
312MUHAMED ĆATOVIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-762/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
313SEDAD MULALIĆGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-762/22Sarajevo,SKSTRABAG d.o.o.
314ERMIN BUDIMGRAĐEVINARSTVOUP1-03-19-2-759/22JablanicaSTRABAG d.o.o.