• B/H/S
  • ENG

Prostorni plan Republike BiH od 1981. do 2000. godine
(do donošenja prostornog plana Federacije BiH)

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Sliv rijeke Une” na period od 20 godina
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 92/14)

Prostorni plan područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine “Autocesta na koridoru Vc”
(“Službene novine Federacije BiH”, br. 100/17)