• B/H/S
  • ENG

NOSTRIFIKACIJA INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta izrađenog u inozemstvu, s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, broj: 2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 13/10, 45/10), podzakonskim aktima, tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja graditeljstva.

Poslove nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati samo pravno lice koje posjeduje odgovarajuće ovlaštenje u formi rješenja izdato od strane Federalnog ministarstva.

Pravno lice koje posjeduje ovlaštenje za obavljanje poslova nostrifikacije investiciono-tehničke dokumentacije može obavljati i poslove projektovanja, kao i poslove kontrole (revizije) projektne dokumentacije.

Registar izdanih ovlaštenja za obavljanje djelatnosti nostrifikacije