• B/H/S
  • ENG

Izrada planskih dokumenata

Ovlaštenje o ispunjavanju propisanih uvjeta izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja na rok od pet godina. Ministarstvo vodi Registar privrednih društava i drugih pravnih lica kojima su izdata ovlaštenja.

Registar
o privrednim i drugim pravnim licima kojima su izdata ovlaštenja za obavljanje stručnih poslova izrade planskih dokumenata

ažurirano: 15.09.2022. godine

R/B NAZIV I SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA ILI DRUGOG PRAVNOG LICA BROJ RJEŠENJA I DATUM IZDAVANJA OVLAŠTENJA VRSTA STRUČNIH POSLOVA IZRADE PLANSKIH DOKUMENATA ZA KOJE JE IZDATO OVLAŠTENJE POPIS I STRUČNA SPREMA ZAPOSLENIH
(priloženo u podnesku)
PROMJENE BITNE ZA OBAVLJANJE STRUČNIH POSLOVA NA PROSTORNOM PLANIRANJU
1. Eco Plan d.o.o. Mostar
ul. Ante Starčevića br. 3
Tel.036 397 400
Fax. 036 397 410
E-mail: eco-plan@eco-plan.ba
UPI-02-23-2-197/07 F.Š.
od 27.10.2022. godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
dr.sci. Borislav Puljić dipl.ing.arh.,
Marija Rakić dipl.ing.arh.,
Mirela Šetka Prlić dipl.ing.građ. – opći smjer,
Danijela Mandić dipl.ing.građ. – opći smjer,
Marijan Radić dipl.ing.ele.–odsjek energetski
Draženka Puljić dipl.oec.
Dostavljena dokumentacija za 14 stručnih osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove
2. Ipsa institut d.o.o. Sarajevo,
ul. Put života bb
Tel. 033 276 340
Fax. 033 276 355
e-mail: ipsage@bih.net.ba
UPI-02-19-1-860/23 F.Š.
od 06.09.2023. godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Haris Mujkić dipl.ing,arh.
Adi Muminović dipl.ing,arh.
Adnan Habibović dipl.ing.građ-odsjek hidro
Predrag Šakinivić dipl.ing.građ.-odsjek saobraćaj
Maša Muratović-Knežević dipl.ing.ele.-odjek energetski
Amira Šikalo dipl.ecc.
3. Institut za građevinarstvo „IG“ Banja Luka d.d.o.
ul. Petra I Karađorđeviđa br. 92
Banja Luka
Tel. 051 326 064
Fax. 051 326 064
E_mail: izg@teol.net


UPI-02-23-2-104/11 F.Š.
od 17.06.2021. godine


Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Nataša Grgić dipl.ing.arh.
Tatjana Udovičić dipl.ing.arh.
Nevenko Samouković dipl.ing.građ.- smjer hidro
Milan Tešanović dipl.ing.saob.
Boško Mijatović dipl.ing.ele.-smjer energetike
Danijel Ivić dipl.ecc.

4. Urbis centar d.o.o. Banja Luka, ul. Bulevar vojvode Stepe Stepanovića br. 101 A
Tel. 051 223 – 960
Fax. 051 223 – 962
E_mail : office@urbiscentar.com
UPI – 02-23-2-264/10 F.Š.
od 31.08.2020. godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Mrđa-Badža Snežana dipl.ing.arh.
Sinadinović Mirjana dipl.ing.arh.
Borislavljević Vladimir dipl.ing.saob.
Dragana Delić dipl.ing.ele.
mr.sc.Stejpanović Risto dipl.ing.građ.
Milinković Dragana dipl.ecc.
5. JP za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. ,Zenica, ul. Mehmedalije tarabara br.15
Tel.032 241 180, 402 245
Fax.032 242 596, 403 963
e_mail: ze.plan@bih.net.ba

UPI-02-23-1-368/21 F.Š.
od 01.07.2021.godine

Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti

Lejla Brljevac dipl.ing.arh.
Nađa Ibrahimagić dipl.ing.arh.
Mujezinović – Hadžić Sadbera dipl.ing.građ-odsjek saobraćaj
Ljiljana Garić dipl.ing.građ-odsjek hidrotehnički
Josip Kreh dipl.ing.ele. – odsjek energetski
Begzada Krivić (Hrvić) dipl.ecc.
6. Arhitektonski fakultet Univerziteta u Sarajevu,
ul. Patriotske lige br.30
71000 Sarajevo
tel. 033 226 534
fax. 033 213 494
e_mail : arh.f.sa@bih.net.ba
UPI-02-23-2-150/14 F.Š.
od 14.01.2020.godine
Detaljni planski dokumenti Dr. Nihad Čengić dipl.ing.arh.
Dr. Jasenka Čakarić dipl.ing.arh.
Dr. Nasiha Pozder dipl.ing.arh.
Dr. Pavle Krstić dipl.ing.arh.
Dostavljena dokumentacija za 6 stručnih osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 4 koji ispunjavaju uslove
7. Tehno-biro d.o.o. Tuzla
Ul. Bosne Srebrne br.127
Tel 035 703 074 ; 061 152 355
UPI-02-23-2-84/15 F.Š.
od 16.04.2020.godine
Detaljni planski dokumenti Rešidbegović Sead dipl.ing.arh.
Žunić Jusuf dipl.ing.arh.
Sunita Oppitz (Kvakić) dipl.ing.arh.
Began Babić dipl.ing.građ. – konstruktivni smjer
8. „INSTITUT IGH“ d.d.
ul. Janka Rakuše br.1
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel. +385 1 6125 125
Fax. +385 1 6125 401
e_mail : igh@igh.hr


UPI-02-23-2-388/17 F.Š.
od 20.12.2017.godine


Detaljni planski dokumenti

Berislav Krtalić dipl.ing.arh.
Darija Maletić-Mirko dipl.ing.arh.
Natalija Mavar dipl.ing.arh.
Sanja Šaban dipl.ing.arh.
Dostavljena dokumentacija za 8 stručnih osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 4 koji ispunjavaju uslove .
9. JURCON PROJEKT d.o.o.
ul. Gatalovečka br.4a
10 000 Zagreb
Republika Hrvatska
Tel. +385 1 30 12 206
Fax. +385 1 30 97 940
e_mail jurconprojekt@jurconprojekt.hr


UPI-02-23-1-176/19 F.Š.
od 25.07.2019..godine

Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti

Tito Kosty dipl.ing.arh.
Jelena Luketa dipl.ing.arh.
Zdravko Jurčec dipl.ing.građ.
Gordan Kanižaj dipl.ing.stroj.
Gordan Maček dipl.ing.prom.
Alma Juran dipl.ecc.
Dostavljena dokumentacija za 7 stručnih osoba od kojih je upisano i navedeno prvih 6 koji ispunjavaju uslove .
10.„Radis“ d.o.o. Istočno Sarajevo,
ul. Jovana Dučića br.16,
71 123 Istočno Sarajevo
tel. 057 343 136
e-mail : doo.radis@gmail.com
UPI-02-19-1-132/20 F.Š.
od 04.08.2020.godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Jelena Vejin dipl.ing.arh.
Jovana Pržulj master - inženjer arhitekture
Nenad Kostić dipl.ing.građ.-smjer hidro
Šerif Tanović dipl.ing.građ.-smjer saobraćaj
Mirsad Brajlović dipl.ing.ele.-smjer energetika
Tiana Stanković dipl.ecc.
11. „Bosna inžinjering “ d.o.o. Sarajevo, ul. Koševo br.11
Tel. 033 220 905
e_mail : info@bosnaing.com
UPI-02-19-1-176/20 F.Š.
od 10.08.2020.godine
Detaljni planski dokumenti Adela Čutura dipl.ing.arh.
Mumer Muslić dipl.ing.arh.
Jusuf Žilić dipl.ing.arh.
Aiša Žilić mr.sci.ecc.
12.Zavod za prostorno uređenja Grada Mostara
ul. Husnije Repca b.b.
88 000 Mostar
Tel. 036 581 135
e-mail : gmprostor@bih.net.ba
UPI-02-19-1-588/21 F.Š.
od 19.10.2021. godine
Detaljni planski dokumentiMariana Kecman-Raspudić dipl.ing.arh.
Amela Džajić dipl.ing.arh.
Darko Minarik dipl.ing.arh.
Samir Šoše dipl.ing.građ.
13.„PROJEKT“ A.D. Banja Luka
ul.Veselina Masleše br. I/4
Tel. 051 233 260
Fax. 051 233 298
e-mail: projekt@inecco.net
UP1-02-19-1-198/22 F.Š.
od 25.05.2022.godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Stojan Vujatović dipl.ing.arh.
Milka Slijepčević dipl.ing.arh.
Mileva Šetka-Tošić dipl.ing.saob.-smjer drumski
Enisa Bjelajac dipl.ing.građ.-smjer hidro
Zora Pilipović-Bašić dipl.ing.ele- smjer energetika
Igor Zeljković dipl.ecc.
14.„ROUTING“ d.o.o. Banja Luka,
ul. 1. Krajiškog korpusa br.16
Tel. 051 301 302
Fax. 051 311 818
e-mail: info@routingbl.com
UP1-02-23-2-63/15. F.Š.
od 19.10.2023. godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Ivana Malešević-Ćorković dipl.ing.arh.
Dijana Stanković Zec dipl.ing.arh.
Saša Velicki dipl.ing.saob.
Nebojša Zorić dipl.ing.građ.-smjer hidro
Dragomir Špikić dipl.ing.elek.-smjer energetski
Bratislav Blagojević dipl.ekon.
15."Centar za projektovanje i konsalting" d.o.o. Banja Luka,
ul. Ada br.24
tel. 051 492 - 411
e-mail: info@cpkbl.com
UPI-02-19-1-363/24 F.Š.
od 04.03.2024. godine
Prostorni i urbanistički planovi
Detaljni planski dokumenti
Dijana Šaula-Kezija dipl.ing.arh.
Milan Radulj dipl.ing.arh.
Adrijana Kutanjac–Stegić dipl.ing.građ.
Mileva Tošić–Šetka dipl.ing.saob
Milan Savić dipl.ing.elek.
Sanja Vujatović-Lazić dipl.ekon.