• B/H/S
  • ENG

Oblast građevinarstva

Pravilnik o tehničkom pregledu građevine
(“Službene novine FBiH” br. 58/14, 89/18, 44/20 i 42/21)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravilnik o tehničkim svojstvima za cemente koji se ugrađuju u betonske konstrukcije
(“Službene novine FBiH” broj 38/08)

Pravilnik o tehničkim svojstvima za dimnjake u građevinama
(“Službene novine FBiH” broj 49/08)

Pravilnik o tehničkim svojstvima za čelik i čelične proizvode koji se ugrađuju u čelične konstrukcije
(“Službene novine FBiH” broj 69/08)

Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u zidane konstrukcije
(“Službene novine FBiH” broj 86/08)

Pravilnik o tehničkim propisima za građevinske proizvode koji se ugrađuju u betonske konstrukcije
(“Službene novine FBiH” broj 86/08)

Pravilnik o tehničkim svojstvima za prozore i vrata
(“Službene novine FBiH” broj 6/09)

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelimične klimatizacije i klimatizacije u građevinama
(“Službene novine FBiH”, broj 49/09)

Pravilnik o tehničkim svojstvima sistema grijanja i hlađenja građevina
(“Službene novine FBiH, broj 49/09)

Pravilnik o geotehničkim istraživanjima i ispitivanjima te organizaciji i sadržaju misija geotehničkog inženjerstva
(“Službene novine FBiH” broj 60/09, 80/15 i 73/21)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravilnik o uvjetima za lica koja provode radnje ocjenjivanja usklađenosti građevinskih proizvoda
(“Službene novine FBiH”, broj 49/10, 64/11, 94/17 i 97/17)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravilnik o ocjenjivanju usklađenosti građevinskih proizvoda
(“Službene novine FBiH”, broj 88/10, 64/11 i 44/16)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravilnik o označavanju građevinskih proizvoda
(“Službene novine FBiH”, broj 88/10)

Pravilnik o tehničkim odobrenjima za građevinske proizvode
(“Službene novine FBiH”, broj 2/11 i 95/19)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravilnik o kontrolnom postupku i načinu provođenja kontrolnog postupka za građevinske proizvode
(“Službene novine FBiH”, broj 28/11)

Pravilnik o tehničkim svojstvima građevinskih proizvoda koji se projektuju i ugrađuju u sistem odvodnje i pročišćavanja oborinskih i otpadnih voda
(“Službene novine FBiH”, broj 44/17 i 95/18)
Neslužbeni prečišćeni tekst

Pravinlnik o načinu izračuna građevinske (bruto) površine zgrade
(“Službene novine FBiH”, broj 71/23)

Oblast zaštite od požara

Pravilnik o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uslove koje moraju ispunjavati pravna lica registrovana za obavljanje poslova iz oblasti zaštite od požara
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 69/13)

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima za kadrovske, tehničke i druge uvjete koje morajuispunjavati pravna lica registrovana za obavljan je poslova iz oblasti zaštite od požara
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 104/18)
Neslužbeni prečišćeni tekst

 

Energetska efikasnost

Pravilnik o minimalnim zahtjevima za energijske karakteristike zgrada
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 81/19 i 34/23)
Neslužbeni prečišćeni tekst

PRILOG-A
PRILOG-B
PRILOG-C
PRILOG-D
PRILOG-E
PRILOG-F
PRILOG-G

Pravilnik o informacionom sistemu energijske efikasnosti u Federaciji BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/19)

Pravilnik o postupku za proračunavanje optimalnih troškova minimalnih zahtjeva za energijskim svojstvima zgrada
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 31/21)

Stambeni odnosi 

Pravilnik o načinu i postupku utvrđivanja visine protuvrjednosti ili druge stvari i prava na zamjenu za nacionalizirani stan
(“Službene novine FBiH” broj 14/09)

Stručni ispiti

Pravilnik o polaganju stručnih ispita iz oblasti arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, mašinstva i saobraćaja
(”Službene novine Federacije BiH”, broj 41/18, 77/19, 1 /22 i 76/22)
Neslužbeni prečišćeni tekst