• B/H/S
  • ENG

Prostorni plan Federacije BiH

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period od 2002. do 2022. godine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 20/04, 2/08)


Područja posebnih obilježja

Odluka o pristupanju izradi regulacionog plana historijskog urbanog krajolika Mostara
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 92/21)

Odluka o utvrđivanju područja sliva rijeke Une područjem od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
(”Službene novine Federacije BiH”, broj 32/04, 80/07)

Odluka o pristupanju izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine – sliv rijeke Une za period od 2007. do 2027. godine
(”Službene novine Federacije BiH”, broj 79/07 )

Odluka o utvrđivanju Igmana, Bjelašnice, Treskavice i kanjona rijeke Rakitnice (Visočica) područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 8/05, 66/08)

Odluku o pristupanju izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar za period od 2007. do 2017. godine
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 38/08)

Odluka o utvrđivanju područja “Autocesta na Koridoru Vc” područjem posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 56/08)

Odluku o pristupanju izradi prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH “Autocesta na Koridoru Vc”
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 48/08)

Energetska efikasnost

Odluka o najvišem iznosu troškova za usluge energijskog audita
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 42/19 i 29/20)

Odluka o najvišem iznosu troškova “N” za izdavanje energijskog certifikata i neovisnu kontrolu za 2020. godinu
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 29/20 i 43/20)

Odluka o najvišem iznosu troškova “N” za izdavanje energijskog certifikata i neovisnu kontrolu za 2022. godinu
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/22)

Odluka o najvišem iznosu troškova “N” za izdavanje energijskog certifikata i neovisnu kontrolu za 2023. godinu
(“Službene novine Federacije BiH”, broj 28/23)