• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu

22.02.2024.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, broj: 39/14 i 59/22), i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, 35/05 i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 7/24), Federalni ministar prostornog urerđenja, donosi:

ODLUKU o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu (Odluka);

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu (Plan);

Plan javnih nabavki  za 2024. godinu (Prilog);

ODLUKA o izmjeni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu – Usluge 14

ODLUKA o izmjeni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu – Usluge 4 i 6

ODLUKA o izmjeni i dopuni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu – Usluge 20 do 23 i Radovi 2 do 6

ODLUKA o izmjeni odluke o utvrđivanju Plana nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2024. godinu – Radovi 2, 3 i 6