• B/H/S
  • ENG
Javni pozivi

JAVNI POZIV – SANACIJA ŠTETA NASTALIH USLJED POPLAVA I KLIZIŠTA

08.03.2021.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje J A V N I   P O Z I V za odabir...

Javni poziv – učešće u radu komisija za tehnički pregled građevina

12.01.2021.

Na osnovu člana 70. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji BiH (»Službene novine Federacije BiH«, broj...