• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Ugovori o sufinanciranju projekta – nacionalni spomenici

06.09.2018.

Ugovori o sufinanciranju projekta – nacionalni spomenici

Federalni ministar prostornog uređenja Josip Martić danas je potpisao Ugovore o sufinanciranju radova za Projekte zaštite nacionalnih spomenika u iznosu od po 20.000,00 KM koje financira Vlada Federacije BiH:

Ugovor je u ime Župe Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup u Sarajevu, potpisao Miroslav Ćavar, župnik. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije Stup u svrhu realizacije projekta: „Urgentna sanacija i rekonstrukcija Župne crkve i  svetišta” osigurat će vlastita sredstva u iznosu od 20.000,00 KM.

Ugovor je u ime Islamske zajednice u BiH, Medžlis Islamske zajednice Srebrenik, potpisao mr.sci. Abdullah Arifović, predsjednik Izvršnog Odbora MIZ-a Srebrenik. Medžlis Islamske zajednice Srebrenik u svrhu realizacije projekta:”Rekonstrukcije Stare džamije u Ćojluku, Srebrenik“ osigurat će vlastita sredstva u iznosu od 31.548,68 KM.

Ugovor je u ime Srpske-pravoslavne crkvene opštine konjičke u Konjicu, potpisao Milan Bužanin, jerej. Srpsko-pravoslavna crkvena opština konjička u Konjicu u svrhu realizacije projekta: „Nastavak urgentne sanacije hrama sv. Vasilija Velikog u Konjicu” osigurat će sredstva u iznosu od 20.975,56 KM.

Ugovor je u ime Vrhbosanskog Bogoslovnog Sjemeništa u Sarajevu, potpisao Josip Knežević, rektor. Vrhbosansko Bogoslovno Sjemenište u Sarajevu u svrhu realizacije projekta: „Zamjena dotrajalih prozora” osigurat će vlastita sredstva u iznosu od 50.000,00 KM.

Ugovori su potpisani sukladno Odluci Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinansiranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018 godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja („Službene novine Federacije BiH“ broj 23/18).
Sredstva za ovu namjenu osigurana su  Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu, razdijel 23. pozicija 6141 ( “Službene novine Federacije BiH” broj: 5/18).