• B/H/S
  • ENG
Objave

JAVNI POZIV – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

22.04.2022.

Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje

J A V N I   P O Z I V

za odabir korisnika Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” za 2022. godinu.

Tekst javnog poziva i prateće obrasce možete preuzeti ovdje:

JAVNI POZIV – ZAŠTITA NACIONALNIH SPOMENIKA

OBRAZAC 1 – PRIJAVA

OBRAZAC 2 – IZJAVA

OBRAZAC 3 – FINANSIJSKI PLAN