• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata

12.01.2024.

Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata

U skladu sa odredbom člana 9. Uredbe o pravilima za učešče zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa i drugih akata (“Službene novine Federacije BiH, broj: 51/12), objavljujemo tekst Nacrta Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izdvajanju i usmjeravanju dijela prihoda poduzeća ostvarenog korištenjem hidroakumulacijskih objekata, radi pribavljanja primjedbi, mišljenja ili sugestija.

Sve eventualne primjedbe, mišljenja ili sugestije potrebno je dostaviti na adresu Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Hamdije Ćemerlića 2, 71000 Sarajevo, najkasnije u roku od 10 dana od dana objave teksta Nacrta Zakona na web stranici Ministarstva.