• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Provjera znanja MODUL 1 i MODUL  2 – 23.01.2021. godine

06.01.2021.

Provjera znanja MODUL 1 i MODUL  2 – 23.01.2021. godine

 

O B A V I J E S T

 

Federalno ministarstvo prostornog uređenja obavještava kandidate koji nisu zadovoljili na ispitu za Modul 1, koji je održan dana 12.12.2020. godine (nosilac programa obuke nLogic), da mogu pristupiti ponovnoj provjeri znanja za MODUL 1 (oblasti iz kojih nisu ostvarili dovoljan broj bodova).

Ispit će se održati dana 23.01.2021. godine, sa početkom u 10:00 sati i traje do 14:00 sati.

Također, obavještavamo kandidate koji iz objektivnih razloga nisu pristupili ispitu za Modul 2,  koji je održan dana 12.12.2020. godine, da mogu polagati ispit 23.01.2021. godine, u istom terminu.

O mjestu održavanja ispita kandidati će biti naknadno obaviješteni.

 

Prijavljeni kandidati su obavezni imati:

 

Prijave se mogu izvršiti dostavljanjem popunjenog prijavnog obrasca na e-mail: info@fmpu.gov.ba ili putem pošte na adresu:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja,

Hamdije Čemerlića 2,

71000 Sarajevo.

 

NAPOMENA:

Uz zahtjev za polaganje ispita, kandidati su dužni priložiti dokaz o plaćenoj federalnoj administrativnoj taksi za provjeru znanja iz energetske efikasnosti u iznosu od 7,00 KM.

Kandidati mogu navedeni dokaz priložiti uz sami zahtjev, a najkasnije prije početka samog ispita.

Također, obavještavaju se svi kandidati koji uspješno polože ispit da su dužni prije preuzimanja uvjerenja o uspješno završenom programu osposobljavanja iz energetske efikasnosti uplatiti federalnu administrativnu taksu u iznosu od 10,00 KM, sve u skladu sa Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi, Tarifni broj 55a.

Uplata federalne upravne takse u skladu sa  Zakonom o federalnim upravnim taksama i Tarifi federalnih upravnih taksi može se izvršiti na:

DEPOZITNI RAČUN TREZORA, otvoren kod UNION BANK  d.d. Sarajevo, broj: 1020500000106698, vrsta prihoda 722112, budžetska organizacija 9999999 (ili 0000000), općina 079, poziv na broj: 000000011.