• B/H/S
  • ENG
Vijesti
Pribavljanje primjedbi na tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju

02.06.2022.

Pribavljanje primjedbi na tekst zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju

Finalna radna verzija “ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE” može se preuzeti na ovom linku, radi pribavljanja primjedbi, petnaest dana od dana objavljivanja (02.06.2022) na web stranici Ministarstva.