• B/H/S
 • ENG
Objave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-03-W-21-FBIH

25.05.2021.

Povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini

Implementacija mjera energetske efikasnosti UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-03-W-21-FBIH

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

(NABAVKA RADOVA)

Bosna i Hercegovina

Projekat povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijim ugljika u Bosni i Hercegovini finansiran od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF) putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

Broj: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-03-W-21-FBIH

Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Stranjani, Zenica, Osnovna škola Mula Mustafe Bašeskije Visoko,  Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnic, Kakanj i Osnovna škola „fra Miroslava Džaje“ Kupres

Ref. broj: UNDP/GCF-BiH10/00103203-RFB-03-W-21-FBIH

 1. Federalno ministarstvo prostornog uređenja i Razvojni program Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) potpisali su Pismo sporazuma o provedbi projekta “Povećavanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijom ugljika u Bosni i Hercegovini” finansiranog od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF). U okviru Projekta planirano je da UNDP BiH stavi na raspolaganje dio sredstava GCF grant fonda Federalnom ministarstvu prostornog uređenja za provedbu mjera energetske efikasnosti infrastrukture u FBiH, koje dio sredstava u okviru Projekta planira upotrijebiti za finansiranje radova na Implementaciji mjera energetske efikasnosti na objektima: Osnovna škola „Ahmed Muradbegović“ Stranjani, Zenica, Osnovna škola Mula Mustafe Bašeskije Visoko, Osnovna škola „Rešad Kadić“ Brnic, Kakanj i Osnovna škola „fra Miroslava Džaje“ Kupres. Zaključivanje ugovora podliježe dostupnosti finansijskih sredstava iz predviđenih izvora finansiranja.
 2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od: Obnavljanje javnih objekata u cilju implementacije mjera za podizanje energetske efikasnosti objekta, te u tom smislu rekonstrukciju postojeće kotlovnice. Radovi podrazumijevaju demotažu postojeće opreme u kotlovnici, te nabavku i ugradnju nove opreme prema tehničkim specifikacijama datim u tenderskoj dokumentaciji. Trajanje radova tri (3) mjeseca.
 3. Kvalifikacioni zahtjevi:
 1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
 2. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 250.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
 3. Minimalni prosječan godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 4.900.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2018 – januar 2020),
 4. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 490.000,00 KM u periodu između 01. janura 2016 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: 1 (jedan) ugovor minimalne vrijednosti od 490.000,00 KM za usluge nabavke i ugradnje opreme za izgradnju funkcionalne kotlovnice na javnom objektu, kapaciteta ukupne snage preko 500 kW.
 1. Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Zahtjev za ponudu (RFB – Request for Bids) kao što je navedeno u Propisima Svjetske banke o nabavkama za zajmoprimce financiranja za investicione projekte (IPF) iz jula 2016. godine, koji su revidirani u novembru 2017. godine, za nabavku roba, radova i nekonsultantskih i konsultantskih usluga, i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove Sekcije III, paragraf, 3.14 i 3.15 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
 2. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.
 3. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
 4. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 15.06.2021. godine do 13.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 15.06. 2021.godine u 13.05h.
 5. Uz ponude se prilaže izjava o ozbiljnosti ponude.
 6. Gore pomenuta adresa je:

Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta

Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548
Fax: 00387 33 726 511

E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba