• B/H/S
  • ENG
Objave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA (NABAVKA RADOVA) – BEEP-P143580-NCB-53-W-19-FBIH (JU “Druga osnovna škola” Zavidovići)

08.08.2019.

Projekat energetske efikasnosti u BiH
BEEP-P143580-NCB-53-W-19-FBIH
———————————————————————————————-
Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj kredita: 5393-BA; br.  5538-BA
———————————————————————————————-POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)Naziv ugovora: Izvođenje radova na povećanju energijske efikasnosti – zamjena krova na objektu JU “Druga osnovna škola” Zavidovići 
Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-53-W-19-FBIH

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je putem Ugovora o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava u okviru projekta upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za: Izvođenje radova na povećanju energijske efikasnosti – zamjena krova na objektu: JU “Druga osnovna škola” Zavidovići.

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od:  Zamjena postojećeg pokrova – salonit ploče (azbestcementni pokrov), viševodni krov cca 1750 m2, uključujući demontažu postojeće krovne gromobranske instalacije i ponovnu montažu iste.

3. Kvalifikacioni zahtjevi:

  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,

 

  1. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva  (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 100.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.

 

  1. Minimalan prosječni godišnji obim građevinskih radova u protekle tri (3) godine mora biti minimalno 300.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2016 – januar 2019),

 

  1. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 100.000,00 KM u period između 01. janura 2016 i datuma podnošenja zahtjeva.

4.   Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Nacionalno javno nadmetanje (NCB – National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke, izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.

  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.

 

  1. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.

 

  1. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 28.08.2019. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 28.08.2019.godine u 12.05h.

 

  1. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 3.000,00 KM.

 

  1. Gore pomenuta adresa je:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548
Fax: 00387 33 726 511