• B/H/S
  • ENG
Objave

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA – Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja prometna škola/srednja mašinsko saobraćajna škola (Mostar) i JU Srednja škola Prozor-Rama (Prozor)

05.06.2020.

Projekat energetske efikasnosti u BiH
Implementacija mjera energetske efikasnosti BEEP-P143580-NCB-51-W-19-FBIH

Objavljeno:  05.06. 2020. godine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA
(NABAVKA RADOVA)

Bosna i Hercegovina
Projekat  energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini
Broj kredita: 5393-BA; br.  5538-BA

Naziv ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja prometna škola/srednja mašinsko saobraćajna škola (Mostar) i JU Srednja škola Prozor-Rama (Prozor)
Ref. broj: BEEP-P143580-NCB-51-W-19-FBIH

1. Bosna i Hercegovina je zajmoprimac, a Federacija Bosne i Hercegovine je putem Ugovora o sufinansiranju sa zajmoprimcem, dobila sredstava od Svjetske banke za potrebe finansiranja projekta “Energetska efikasnost u Bosni i Hercegovini” i namjerava u okviru Projekta upotrijebiti dio sredstava za plaćanja predviđena za Implementaciju mjera energetske efikasnosti na objektima: JU Srednja prometna škola/srednja mašinsko saobraćajna škola (Mostar) i JU Srednja škola Prozor-Rama (Prozor)

Hercegovačko-neretvanski kanton namjerava da aplicira za kreditna sredstva kod Federalnog ministarstva finansija namijenjena za Projekat energetske efikasnosti za Bosnu i Hercegovinu, i namjerava koristiti ta sredstava za plaćanje ugovora za izvođenje građevinskih radova s ciljem implementacije mjera energetske efikasnosti na objektima JU Srednja prometna škola/srednja mašinsko saobraćajna škola (Mostar) i JU Srednja škola Prozor-Rama (Prozor).

2. Federalno ministarstvo prostornog uređenja (FMPP) putem Jedinice za implementaciju projekata (PIU) poziva kvalificirane ponuđače da dostave zapečaćene ponude za izvedbu radova koji se sastoje od:  Obnavljanje javnih objekata na području HNK kroz unapređenje energijske efikasnosti uključujući opće arhitektonsko-građevinske, mašinske i elektro radove. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta povećanja energijske efikasnosti na objektu JU Srednja prometna škola/Srednja mašinsko saobraćajna škola Mostar uključuju zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 327,54 m2, 128 komada), termo izolacija fasade (cca. 2.533,92 m2), Nabavka i ugradnja toplovodnog kotla ,na peletugradnju gromobranskih instalacija. Mjere energijske efikasnosti provedene u okviru Projekta povećanja energijske efikasnosti na objektu JU Srednja škola Prozor-Rama (Prozor) uključuju termoizolaciju fasade (cca. 868 m2), ugradnju termoizolacije tavana (cca 1008 m2), zamjenu pokrova (cca 1008 m2), zamjenu otvora (vrata i prozora) (cca. 19 m2, 6 komada), ugradnju termostatskih ventila na pojedine radijatore i ugradnju novih gromobranskih instalacija. Potrebno obratiti pažnju na zakonski ispravno odlaganje i zbrinjavanje postojećeg pokrova od salonita.

3. Kvalifikacioni zahtjevi:

  1. Ponuđač je obavezan dostaviti potvrdu da nema neizmirenih poreskih obaveza,
  2. Ponuđač mora da dostavi dokaze da ima pristup ili da ima na raspolaganju likvidna sredstva, neopterećenu imovinu, kreditnu liniju i druga finansijska sredstva  (nezavisno od avansnog plaćanja predviđenog ugovorom) dovoljna da se podmire potrebni tokovi gotovine za koje se procjenjuje da iznose 150.000,00 KM za potrebe predmetnog ugovora odvojeno od drugih obaveza ponuđača.
  3. Minimalan prosječni godišnji promet od građevinskih radova u iznosu od 1.500.000,00 KM, koji se obračunava kao ukupan iznos isplaćen za tekuće ugovore i/ili okončane ugovore u protekle tri (3) godine, podijeljeno sa tri (3) godine (januar 2017 – januar 2019),
  4. Posebno iskustvo u izvođenju sličnih radova i to najmanje u jednom (1) ugovoru, sličnom predmetnim radovima (fizički obim, kompleksnost, metode/tehnologija) u minimalnom iznosu od 450.000,00 KM u periodu između 01. janura 2015 i datuma podnošenja zahtjeva. Za gore navedene i druge tekuće i/ili okončane ugovore, minimalno iskustvo u sljedećim ključnim aktivnostima: jedan (1) ugovor u minimalnom iznosu od 400.000,00 KM za nabavku i ugradnju otvora (prozora i vrata); (ii) jedan  (1) ugovor, u minimalnom iznosu od 200.000,00 KM za nabavku i ugradnju fasade;

4.   Proces nabavke će biti izvršen prema proceduri Svjetske banke Nacionalno javno nadmetanje (NCB – National Competitive Bidding) kao što je navedeno u Smjernicama Svjetske banke: Nabavka robe, radova i nekonsultantskih usluga u okviru IBRD kredita i IDA zajmova za potrebe zajmoprimaca Svjetske banke, izdanje Januar 2011 (“Smjernice o nabavkama”), i otvoreno je za sve kvalifikovane ponuđače u skladu sa Smjernicama za nabavku. Pored toga, potrebno je obratiti pažnju na stavove 1.6 i 1.7 kojima se definiše politika Svjetske banke o sukobu interesa.
5. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu se obratiti za više informacija na dole navedenu adresu i dobiti uvid u konkursnu dokumentaciju tokom radnog vremena u periodu od 12.00h do 16.00h.
6. Zainteresovani kvalifikovani ponuđači mogu preuzeti cjelokupan paket konkursne dokumentacije na lokalnom jeziku uz podnošenje pisanog zahtjeva na dole navedenu adresu.
7. Ponude se moraju dostaviti na dole navedenu adresu najkasnije 26.06.2020. godine do 12.00h. Elektronske ponude nisu dozvoljene. Zakašnjele ponude se neće prihvatiti. Ponude se otvaraju javno u prisustvu ovlaštenih predstavnika svih ponuđača i drugih lica koja žele da prisustvuju na dole navedenoj adresi dana 26.06.2020.godine u 12.05h.
8. Uz ponude se obavezno prilaže bankarska garancija u iznosu od 9.000,00 KM.
9. Gore pomenuta adresa je:
Federalno ministarstvo prostornog uređenja
Jedinica za implementaciju projekta “Energetska efikasnost u Bosni i  Hercegovini” za Federaciju Bosne i Hercegovine
Hamdije Čemerlića 2, 71000 Sarajevo
(10 sprat, soba 1019)
Tel: 00387 33 726 548
Fax: 00387 33 726 511
E-mail: jasmina.mangafic@beep.ba, vesna.gavran@beep.ba