• B/H/S
  • ENG
Objave

Poništenje postupka JN – 02-19-1-956/22-12

28.11.2022.

Obustavlja se postupak javne nabavke usluge: “Izbor nosioca izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana sanacije, konzervacije, restauracije i revitalizacije Sarajevske čaršije, izrada analitičko – dokumentacione osnove”, po obavještenju o nabavci broj: 1290-1 -2-24-3-13/22, koje je objavljena na Portalu javnih nabavki dana 08.11.2022. godine, a zbog izjavljene žalbe na tendersku dokumentaciju, ponuđača “Architecture & Road Design” d.o.o. Mostarska 12, 20350 Metković, zaprimljene pod brojem: 02-19-1-956/22-8 od 28.11.2022. godine.

Odluka 02-19-1-956/22-12