• B/H/S
  • ENG
Objave

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu

08.02.2021.

Na osnovu člana 17. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, 39/14), i člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, 35/05) i Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (“Službene novine Federacije BiH”, 4/21), Federalni ministar prostornog uređenja, donosi

Plan javnih nabavki Federalnog ministarstva prostornog uređenja za 2021. godinu

Dopuna Plana javnih nabavki za 2021. godinu