• B/H/S
  • ENG
Objave

Obavijest – utopljavanja zgrada radi uštede energije

06.05.2021.

Obavijest

– Informacija u vezi sa Javnim pozivom  objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 18/21 od 05.03.2021. godine

Na osnovu Javnog poziva  i  Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18 od 14.09.2018. godine, Pravilnika o izmjenama Pravilnika o postupku dodjele transfera iz nadležnosti Federalnog ministarstva prostornog uređenja broj: 05-02-2-915/18-2 od 18.04.2019. godine i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2021. godinu Federalnom ministarstvu prostornog uređenja  V. Broj: 222/2021 od 11.02.2021. godine, Komisija za ocjenu ispunjavanja posebnih kriterija, vrednovanja i rangiranje pristiglih aplikacija za raspododjelu sredstava za Programe utroška sredstava sa  kriterijima raspodjele sredstava za  “Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat utopljavanja zgrada radi uštede energije“ je na temelju Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-105-/21-    od 13.04.2021. godine, utvrdila da sljedeći aplikanti ne ispunjavaju opće uvjete Javnog poziva:

 

PRIJAVE KOJE NE ISPUNJAVAJU OPĆE  UVJETE
R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA BODOVA
1. OPĆINA BUSOVAČA utopljavanje zgrade Društvenog doma „Krčevac“ neuredna prijava – traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
2. OPĆINA BOSANSKI PETROVAC izrada energijskog audita – OŠ Ahmet Hromadžić“ ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
3. JU OPĆA BOLNICA BUGOJNO sanacija aneksa D Opće bolnice Bugojno ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, neuredna prijava-neovlašteni podnositelj
4. GRAD GORAŽDE sanacija krova iznad velike sale JU Centar za kulturu ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, neuredna prijava
5. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde Program utopljavanja aneksa JU MSŠ „Enver Pozderović“ Goražde ne ispunjava opće uvjete-nema E audit
6. OPĆINA ODŽAK rekonstrukcija i revitalizacija Male Vijećnice – „Beledije“ izrada fasade ne ispunjava opće uvjete-nema E audit,
7. OPĆINA ORAŠJE utopljavanje zgrade kino dvorane u Orašju ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
8. OPĆINA VITEZ sanacija Doma kulture u Vitezu III faza ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
9. OPĆINA FOČA U FBIH radovi na utopljavanju imamske kuće ne ispunjava opće uvjete-nema E audit, traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
10. OPĆINA GRUDE utopljavanje zgrade OŠ “Ruđera Boškovića” Grude – područna škola Ružići neuredna prijava – traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
11. OPĆINA BUGOJNO utopljavanje Treće OŠ „Bugojno“ i Prve OŠ „Jaklić“ neuredna prijava – iznosi
12. OPĆINA BUGOJNO provođenje energetskog prijedloga sa prijedlogom ek.opr.mjera investiciono tehničkom dokumentacijom neuredna prijava-neovlašteni podnositelj, nije predmet javnog poziva
13. OPĆINA NOVO SARAJEVO utopljavanje fiskulturne sale Srednje ekonomske škole neuredna prijava -nedostaje izjava o urednom ispunjavanju obveza, dokaz o sufinanciranju
14. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline BPK Goražde utopljavanje i rekonstrukcija zgrade Ministarstva financija BPK Goražde neuredna prijava -traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP, obrasci nisu ovjereni
15. OPĆINA KAKANJ Zamjena instalacija centralnog grijanja na objektima 1. I 2. u JU za predškolski odgoj i obrazovanje „MLADOST“ Kakanj neuredna prijava -traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
16. OPĆINA ORAŠJE utopljavanje zgrade općine Orašje radi uštede energije neuredna prijava -traženi iznos manji od iznosa predviđenog JP
17. ZU Lječilište Gata Bihać Obnova fasade zgrade neuredna prijava -neovlašteni podnositelj
18. OPĆINA BOSANSKO GRAHOVO zamjena stolarije na općini

utopljavanje Doma kulture MZ Unište

neuredna prijava -dvije aplikacije u jednoj koverti
19. UDRUGA ZA OČUVANJE KULTURNE I POVIJESNE BAŠTINE „DON JURAJ GOSPODNETIĆ“ BOSANSKO GRAHOVO utopljavanje zgrade kulturno-obrazovnog centra „Korita“ neblagovremena prijava
20. SKUPŠTINA ŽZH ŠIROKI BRIJEG utopljavanje zgrade Županije Zapadnohercegovačke Široki Brijeg ne ispunjava opće uvjete-nema E audit,
21. OPĆINA NOVO SARAJEVO utopljavanje fiskulturne sale Srednje ekonomske škole-dopuna neblagovremena prijava
22. OPĆINA BREZA provedba mjera energetske efikasnosti na objektu Općine Breza neblagovremena prijava
23. OPĆINA VITEZ   neblagovremena prijava