• B/H/S
  • ENG
Objave

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB) – UNDP/GCF-BiH10/00103203-NCB-01-W-20-FBIH

16.12.2020.

Informacija o dodijeljenom ugovoru (NCB)

Naziv projekta: Projekat povećanje ulaganja u javne objekte sa niskom emisijim ugljika u Bosni i Hercegovini finansiran od strane Zelenog klimatskog fonda (GCF) putem Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH)

Država: Bosna i Hercegovina

Broj projekta: BiH10/00103203

Referentni broj ponude/ugovora: UNDP/GCF-BiH10/00103203-NCB-01-W-20-FBIH

Opis ugovora: Implementacija mjera energetske efikasnosti na objektima JU Osnovna škola Drvar (Drvar) i JU Srednja škola Prozor (Prozor-Rama)

Trajanje ugovora: 45 dana

Valuta evaluacije: KM

 

Ponuđač kojem je dodijeljen ugovor

Naziv: E+E+E Energy doo

Adresa: Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Cijena ponude na otvaranju ponuda: 210.128,49 KM, popust 5% ili 10.506,43 KM

Evaluirana cijena ponude (u valuti evaluacije): 202.323,01 KM

Cijena ugovora (u valuti evaluacije): 202.323,01 KM

 

Odbijeni ponuđač

Naziv: GTR doo

Adresa: Mostar, Bosna i Hercegovina

Cijena ponude na otvaranju ponuda: 368.951,78  KM

Razlozi za odbijanje: Neodgovarajuća garancija za osiguranje ponude (rok važenja)