• B/H/S
  • ENG
Objave

Dodjela ugovora – 2021

11.05.2021.

U skladu sa čl. 75. Zakona o javnim nabavkama (“Službeni glasnik BiH”, br: 39/14), Federalno ministarstvo prostornog uređenja objavljuje Izvještaj o postupku javne nabavke – Odluke o dodjeli ugovora za nabavku:

Odluka o dodjeli ugovora (11.05.2021.) – Nabavka računarske opreme
Odluka o dodjeli ugovora (22.07.2021.) – Nabavka goriva
Odluka o dodjeli ugovora (28.09.2021.) – Nabavka kancelarijskog materijala