• B/H/S
  • ENG
Objave

Javni poziv za uvid u Idejni projekat za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju GP Doljani

28.06.2024.

Na osnovi člana 133 stav (1). Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. br. 2/98, 48/99 i 61/22), ovo Federalno ministarstvo

O b j a v lj u j e

JAVNI POZIV

za uvid u Idejni projekat za izdavanje urbanističke saglasnosti za izgradnju GP Doljani, na području grada Čapljina, a u skladu sa članom 133 stav (1) Zakona o upravnom postupku Federacije BiH (»Službene novine Federacije BiH«, br. 2/98, 48/99 i 61/22), a prije izdavanja urbanističke saglasnosti.

1.

Na Javni poziv mogu se javiti stranke u postupku i izjasniti u roku od petnaest dana, od dana objavljivanja u dnevnim novinama.

2.

Ukoliko se stranka u postupku iz opravdanih razloga ne odazove na javni poziv za uvid u projekat može se o tome pisano izjasniti u roku od sedam dana od dana objavljivanja poziva.

3.

Stranke u postupku mogu uvid u Idejni projekat investitora, Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje, izvršiti u prostorijama Federalnog ministarstva prostornog uređenja, ul. H. Ćemerlića 2, od 10 do 14 sati u roku petnaest dana.

Broj UPI/03-19-2-1517/22