• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za zaštitu nacionalnih spomenika

29.05.2024.

“Kapitalni transfer drugim razinama vlasti i fondovima – učešće Vlade FBiH u sufinanciranju kantonalnih i lokalnih zajednica – zaštita nacionalnih spomenika” utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-147/24-87

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-147/24-86 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1. Općina Jajce Osvjetljenje Jajačke tvrđave Uvjerenje porezne uprave izdat u druge svrhe
2. Općina Jajce Sanacija mlinica na Plivi Uvjerenje porezne uprave izdat u druge svrhe
3. Općina Ključ Uređenje sanitarnog čvora i izgradnja septika na Starom gradu Ključ Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe
4. Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine Sarajevo Obrada, zaštita i restauracija orijentalnih rukopisa 14. i 15. stoljeća iz rukopisne zbirke i atlasa “Teatrum Orbis Terarum (1592) iz Kartografske zbirke NUBBiH Neuredna prijava
5. Župa sv. Mihovila Arkanđela Prenj, Stolac Sanacija župne crkve i kuće sa školom faza VII Nedostaje: uvjerenje porezne uprave, dokaz o sufinanciranju
6.  Općina Olovo Rekonstrukcija i rehabilitacija stare džamije u Solunu Nedostaje: nema dokaza o sufinanciranju, odnosno nema sufinanciranja, nisu precizirani radovi obuhvaćeni “fazom I”
7. Grad Sarajevo Projekat sanacije i restauracije fasade objekta Narodnog pozorišta Sarajevo Nedostaje uvjerenje porezne uprave
8. Grad Sarajevo Projekat obnove fasade i vanjske stolarije Srednje škole poljoprivrede, prehrane, veterine i uslužnih djelatnosti Sarajevo. Povijesna građevina Ženska gimnazija Nedostaje uvjerenje porezne uprave, nedostaje troškovnik za radove obnove fasade
9. Grad Sarajevo Projekat tekućeg održavanja obnove fasade “Gospođicina kuća” Sarajevo Nedostaje: uvjerenje porezne uprave, iznos iz troškovnika ne odogovara iznosu iz aplikacije
10. Općina Stari Grad Sarajevo Povećanje energetske efikasnosti objekta Dom OS BiH I faza Ne ispunjava opće uvjete – nije predmet javnog poziva
11. Općina Ilidža Izrada glavnog projekta restauracije i rekonstrukcije stare željezničke stanice Ilidža Nedostaje: troškovnik tj, ponuda ovlaštene pravne osobe za izradu projketne dokumentacija i izjava o sufinanciranju
12. MIZ Čapljina Restauracija Sahat kule Počitelj Nedostaje: troškovnik i izjava o sufinanciranju
13. MIZ Novi Travnik Restauracija Stare džamije Šenkovići, Novi Travnik Nedostaje: troškovnik, neuredna prijava
14. MIZ Livno Obnova džamije Zavre Nedostaje dokaz o sufinanciranju, u opisu projekta nisu precizirani radovi
15. MIZ Livno Sanacija kupole džamije Balaguše Nedostaje: odgovarajuća ovjera troškovnika (nije urađen od ovlaštene pravne osobe), izjava o sufinanciranju
16. Grad Visoko Izrada projektno tehničke dokumentacije pristupne staze sa javnom rasvjetom Stari grad Visoki Nedostaje odgovarajuća ovjera troškovnika (nije urađen od ovlaštene pravne osobe),
17. Grad Konjic Rekonstrukcija puta Biskup-Centralni harem i obilaznica Stari most-Novi most Nije predmet javnog poziva, parcela nije u obuhvatu nac. spomenika,
18. Grad Konjic Asfaltiranje pristupnog puta za nacionalni spomenik-selo Lukomir I faza Nije predmet javnog poziva, parcela nije u obuhvatu nac. spomenika,
19. Udruga za očuvavanje povijesne i kulturne baštine “Don Juraj Gospodnetić” Bosansko Grahovo Uređenje župne crkve sv. Ilije Proroka u Obljaju-Bosansko Grahovo Troškovnik nije u skladu sa financijskom planom, Nedostaje dokazi o sufinanciranju
20. MIZ Velika Kladuša Obnova džamije na Kapi-kuli Starog grada Podzvizd Nedostaje: troškovnik, dokaz o sufinanciranju
21. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Konzervacija dijela bedemskog zida-ulaza na Starom gradu Bijela stijena Cazin Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe
22. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Arheološka istraživanja na području Starog grada Bjelaj Bosanski Petrovac Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe, nije dostavljen dokaz o sufinanciranju
23. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Čišćenje tvrđave Kamičak, izrada geodetskog snimka i postavljanje rasvjete Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe
24. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać  Radovi tekućeg održavanja na Historijskoj građevini na Turbetu-Mauzolej Bihać Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe, iznosi iz troškovnika ne odgovaraju financijskom planu, mišljenje FMPU da svi sudionici u građenju moraju imati odgovarajuće ovlaštenje
25. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Konzervacija dijela bedemskog zida na starom gradu Bužim Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe, nema dokaza o sufinanciranju
26. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Izvođenje radova na sanaciji fasade-postavljanje protupožarnog stepeništa zgrada Klostera i zgrada I zasijedanja AVNOJ-a Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe, nema dokaza o sufinanciranju
27. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Revitalizacija nacionalnog spomenika Zgrada II zasijedanja ZAVNOBiH-a Sanski Most Nema dokaza o sufinanciranju
28. JU Zavod za zaštitu kulturnog naslijeđa Bihać Sanacija i adaptacija nacionalnog spomenika “Zgrada građevinskog ureda” Bihać Uvjerenje porezne uprave izdato 2023. godine (nije u skladu sa zahtjevom iz javnog poziva), troškovnik nije ovjeren
29. Franjevački samostan sv. Ćirila i Metoda Tomislavgrad Izrada projektno-tehničke dokumentacije za restauraciju bazilike u Tomislavgradu Troškovnik nije urađen od ovlaštene osobe
30. MIZ Bihać Izrada projektne dokumentacije za konstruktivnu sanaciju i revitalizaciju Fetahija džamije sa haremom Bihać Uvjerenje porezne uprave iz 2022. godine (nije u skladu sa zahtjevom iz javnog poziva, Nedostaje: izjava o urednom ispunjavanju obveza i dokaz o sufinanciranju

 

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva, mogu uložiti prigovor Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od pet dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba.