• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ne ispunjavaju uslove – Transfer za utopljavanje zgrada radi uštede energije

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-146/24-94

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI NE ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE  ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-146/24-93 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R. br. PODNOSITELJ PRIJAVE NAZIV PROJEKTA OPASKA
1. Općina Jajce Provođenje mjera povećanja energetske efikasnosti na zgradi Općine Jajce Dostavljena samo naslovnica DEA*
2. Općina Travnik Utopljavanje objekta-kontaktna fasada zgrade JU “Zavičajni muzej Travnik” Predmjer nije usklađen sa DEA*
3. Grad Lukavac Utopljavanje objekta Doma zdravlja Lukavac faza I Nedostaje predmjer i predračun za navedenu fazu I
4. Grad Bihać Utopljavanje objekta JP Veterinarska stanica Bihać Predmjer nije usklađen sa DEA*
5. Općina Novi Grad Sarajevo Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Osman Nuri Hadžić” Troškovnik nije ovjeren
6. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova objekta škole i sportske dvorane i kosog krova u JU OŠ “25. novembar” Velika Kladuša Broj prijava ograničen na max 2
7. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija vanjskih zidova i zamjena krova na fiskulturnoj sali  JU OŠ “Gornja Koprivna” Cazin Zamjena krova na dvorani nije predviđen DEA*
8. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija vanjskih zidova i stropa prema negrijanom tavanu i zamjena vanjske stolarije u JU OŠ “Pećigrad” Cazin Broj prijava ograničen na max 2
9. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova i termoizolacija stropa prema negrijanom tavanu u JU OŠ “Liskovac” Cazin Broj prijava ograničen na max 2
10. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija stropa prema negrijanom tavanu u JU Gimnazija Cazin Broj prijava ograničen na max 2
11. Općina Novi Grad Sarajevo Zamjena dijela postojeće fasadne stolarije na zgradi OŠ “Džemaludin Čaušević” Nije dostavljen dokaz o sufinanciranju
12. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera energijske efikasnosti na fiskulturnoj Sali JU OŠ “Prača” Prača Broj prijava ograničen na max 2
13. Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera povećanja energijske efikasnosti na objektu Ministarstva za privredu BPK Goražde Broj prijava ograničen na max 2
14. Općina Ilidža Utopljavanje stare zgrade općine Ilidža Neuredna prijava; nije naveden naziv programa/projekta
15. Grad Gradačac Zamjena krova na sportskoj dvorani Skenderija u Gradačcu u obrazcu 3 navedena pogrešna aktivnost-klizišta, troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe, količine i radovi ne odgovaraju predmjeru iz DEA*
16. Grad Goražde Zamjena fasadne stolarije na objektu gradske dvorane “Mirsad Hurtić” Goražde Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe
17. Općina Breza Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu JU Centar za socijalni rad Breza Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe
18. Općina Breza Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu sportski kompleks zgrada “Partizan” Breza Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe
19. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Školskog centra fra Martina Nedića Orašje Broj prijava ograničen na max 2
20. Grad Mostar Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića sv. Josip Mostar – nadogradnja termotehničkog sustava ugradnjom fan coil uređaja Broj prijava ograničen na max 2
21. Općina Kladanj Sanacija sistema zagrijavanja zgrade općine Kladanj Troškovnik nije ovjeren od ovlaštene pravne osobe
22. Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu OŠ Braće Radića u Domaljevcu Broj prijava ograničen na max 2
23. Grad Cazin Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu “Dom kulture” MZ Pećigrad i objekta MZ “Sokolovi” Neuredna prijava, dva projekta u jednoj aplikaciji
24. Općina Tešanj Nabavka i ugradnja vanjske stolarije  stari dio zgrade općine Tešanj Nije definisan izvor sredstava sufinansiranja u proračunu
25. HNK Tomislav Tomislavgrad Utopljavanje tribine HNK Tomkislav Neovlašteni podnositelj prijave
26. MUP Kantona 10 Izrada energetskog pregleda za PU Drvar Nije predmet javnog poziva
27. Općina Busovača Utopljavanje objekta Doma kulture u MZ Kaćuni Dostavljena samo naslovnica DEA*, traženi iznos izvan graničnih vrijednosti
28. Općina Busovača Utopljavanje objekta Dječijeg vrtića Busovača Nedostaje DEA*
29. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Termoizolacija vanjskih fasadnih zidova objekta škole i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu u JU OŠ “Sead Ćehić” Grahovo-Velika Kladuša Broj prijava ograničen na max 2

*DEA – detaljni energetski audit, prerma Uredbi o provođenju energetskih audita i izdavanja enegijskih certifikata („Službene novine FBiH“ br: 87/18)

Podnositelji prijave koji ne ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva, mogu uložiti prigovor Komisiji za rješavanje prigovora, imenovanoj od strane Federalnog ministra prostornog uređenja, u roku od pet dana od dana objave liste na službenoj web stranici ministarstva.

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba