• B/H/S
  • ENG
Objave

Lista podnosilaca koji ispunjavaju uslove – Transfer za utopljavanje zgrada radi uštede energije

29.05.2024.

“Tekući transferi drugim niovima vlasti i fondovima za Projekat  utopljavanja zgrada radi uštede energije”, utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2024. godinu

Broj: 04-11-6-146/24-95

Sarajevo, 24.05.2024. godine

LISTA PODNOSIOCA PRIJAVA/ZAHTJEVA/PROJEKATA KOJI ISPUNJAVAJU OPĆE UVJETE  ILI KRITERIJE JAVNOG POZIVA

Na osnovu Javnog poziva objavljenog u „Službenim novinama FBiH”, broj: 23/24 od 27.03.2024. godine, i Zapisnika Sektora za obnovu i zaštitu nacionalnih spomenika i energetsku efikasnost u zgradarstvu broj: 04-11-6-146/24-93 od 24.05.2024. godine, utvrđeno je da sljedeći podnositelji prijave ispunjavaju opće uvjete ili kriterije Javnog poziva:

R. br. Podnositelj prijave Naziv projekta
1 Općina Olovo Utopljavanje objekta Doma zdravlja sa stacionarem Olovo II faza
2 Općina Neum Utopljavanje zgrade JU Dom zdravlja Neum
3 Grad Orašje Utopljavanje zgrade Doma kulture u Tolisi
4 Grad Orašje Utopljavanje zgrade dječijeg vrtića “Pčelica” Orašje
5 Općina Kiseljak Utopljavanje zgrade Srednja škola “Ivan Goran Kovačić” i Srednja strukovna škola Fojnica
6 Grad Ljubuški Utopljavanje dvorane u OŠ Marka Marulića Ljubuški
7 Grad Ljubuški Utopljavanje zgrade Gradske uprave Ljubuški
8 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Zamjena stolarije u JU OŠ “Ključ”
9 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” Goražde
10 Ministarstvo za urbanizam, prostorno uređenje i zaštitu okoline Bosansko-podrinjskog kantona Goražde Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde
11 Općina Pale u Federaciji BiH Provođenje mjera energetske efikasnosti zgrada Policijske stanice Prača
12 Općina Bosanski Petrovac Provođenje mjera energijske efikasnosti na objektu općine Bosanski Petrovac faza II
13 Grad Gračanica Utopljavanje objekta JU za informisanje i kulturu “Bosanski kulturni centar” Gračanica
14 Općina Kreševo Utopljavanje zgrade Stožera u Kreševu
15 Grad Gračanica Utopljavanje objekta JZU Dom zdravlja – zgrada Hitne pomoći i uprave Gračanica
16 Grad Tuzla Utopljavanje objekta čitaonice u MZ Lipnica Tuzla
17 Grad Tuzla Utopljavanje objekta  u MZ Ljubače Tuzla
18 Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Institut za Geotehniku i geološko inžinjerstvo
19 Ministarstvo za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo Poboljšanje energetske efikasnosti objekta Univerziteta u Sarajevu-Građevinski fakultet-Odsjek za geodeziju i geoinformatiku
20 Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantona Središnja Bosna Sanacija podnih površina u bolnici
21 Općina Žepče Utopljavanje upravne zgrade JP “Komunalno” Žepče
22 Županijska uprava civilne zaštite, Županija Posavska Utopljavanje zgrade vatrogasnog doma u Odžaku
23 Općina Breza Provedba mjera energijske efikasnosti na objektu Dom kulture Breza
24 Grad Zavidovići Sanacija objekta Grada Zavidovića – mjere na termotehničkom sistemu mjera 4
25 Općina Čelić Unapređenje energetske efikasnosti administrativno-upravnog objekta općine Čelić
26 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu velike sportske dvorane Srednje škole Pere Zečevića Odžak I faza
27 Općina Kalesija Poboljšanje energijske efikasnosti objekta JP “Veterinarska stanica Kalesija”
28 Općina Čitluk Utopljavanje Osnovne glazbene škole Brotnjo
29 Grad Mostar Utopljavanje zgrade OŠ Petar Bakula Mostar
30 Grad Mostar Utopljavanje zgrade Srednje ekonomsk škole Joze Martinovića i Srednje elektrotehničke škole Ruđera Boškovića Mostar
31 Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Zamjena vanjske stolarije i utopljavanje stropa prema negrijanom tavanu  JU OŠ “Podzvizd” Velika Kladuša
32 Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske Provođenje mjera energijske učinkovitosti na objektu Srednje strukovne škole Orašje
33 Općina Tešanj Toplotna izolacija vanjskih zidova i zamjena stolarije/bravarije na zgradi Doma Kulture Piljužići Tešanj
34 Općina Tešanj Utopljavanje objekta JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović-Izo” Tešanj
35 Općina Doboj Jug Termoizolacija spomen kuće Karuše
36 Grad Konjic Utopljavanje zgrade gradske uprave u Konjicu
37 MUP Kantona 10 Utopljavanje zgrade MUP-a Kantona 10 u sjedištu
38 Općina Novi Travnik Utopljavanje objekta Sportske dvorane-zamjena vanjske bravarije
39 Vlada Županije Posavske Zamjena krova na zgradi Općinskog suda u Orašju
40 Općina Bosanski Petrovac Zamjena postojećih fasadnih otvora na džamiji u Bosanskom Petrovcu
41 Općina Odžak Utopljavanje objekta Doma zdravlja Odžak III faza
42  Općina Posušje Utopljavanje župne kuće župe svetog Ivana Krstitelja Rakitno
43 Općina Kupres Toplinska izolacija krova OŠ fra Miroslav Džaja
44 Općina Tomislavgrad Izrada fasade i zamjena otvora JU OŠ “Ivana Mažuranića” PŠ “Franjo Nevistić” Šujica
45 Grad Široki Brijeg Utopljavanje objekta crkve Presvetog Trojstva Buhovo II faza
46 Grad Visoko Poboljšanje tehničkih svojstava vanjske ovojnice-fasade na JU za predškolski odgoj i obrazovanje Visoko
47 Vlada Županije Posavske Zamjena krova na zgradi Vlade Županije Posavske Orašje

Informacije možete dobiti na telefon 033 726 522, ili na e-mail: mirsad.ramic@fmpu.gov.ba